Veel vraag naar sloopvouchers in buitengebied

Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers. Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. De opbrengst van zo’n voucher kan de sloopkosten flink compenseren. Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur te gaan slopen. U kunt dit sloopvoucher inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen. Een sloopvoucher is 10 jaar geldig. De afgelopen 4 jaar hebben we al ruim 100 sloopvouchers afgegeven met een totale oppervlakte van 51.790 m2 aan landschapontsierende bebouwing die gesloopt wordt.

U kunt het sloopvoucher zelf gebruiken of verkopen. Op dit moment merken we dat de vraag naar sloopmeters groot is en het aanbod laag. Hebt u plannen voor het slopen van schuren op uw erf? Overweeg dan om hiervoor een sloopvoucher aan te vragen. Als u het voucher zelf niet nodig heeft, dan kunt u het verkopen. Om in aanmerking te komen voor een sloopvoucher maakt het niet uit of u een gebouw van 50 m2 of 2500 m2 sloopt. In alle gevallen kunt u, wanneer u voldoet aan de voorwaarden, een voucher krijgen.

Sloopvoucher aanvragen
Een sloopvoucher vraagt u simpel online aan via www.hofvantwente.nl. Voeg aan de aanvraag een situatietekening toe met daarop de genummerde gebouwen. Geef hierbij ook de oppervlaktes van de bebouwing aan. Zit er asbest in het te slopen dak? Dan kunt u daarvoor nog steeds een subsidie ontvangen van € 2,25 per m2 . Deze subsidie kunt u ook makkelijk aanvragen via www.hofvantwente.nl

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maarten Nieboer of Jeroen Overbeek van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585