Veilig het nieuwe jaar in

Wat doet de gemeente Hof van Twente samen met Gildebor ?

Oud en Nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente! Daarom zorgen onder andere onze medewerkers van de buitendienst, politie, ambulancemedewerkers en brandweerpersoneel er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig en goed verloopt. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is heeft de gemeente een aantal maatregelen voorbereid. Gildebor zal ook dit jaar de containers voor het plastic, de prullenbakken en de hondenpoepbakken verwijderen of afsluiten om schade te voorkomen. Wij vragen u om geen afval of zakjes met hondenpoep bij de lege of gesloten bakken achter te laten. Dit kunt u meenemen naar huis en daar in de afvalcontainers doen.

Samenwerking tussen Politie Hof van Twente en gemeentelijke BOA’s

Net als in de afgelopen jaren werken politie en Boa’s weer nauw samen. Naast de controlerondes zal vooral ook op meldingen van overlast worden gereageerd. Gelet op de omvang van onze gemeente kunnen onze handhavers niet overal in de gemeente aanwezig zijn. Onze Boa’s zijn met toestemming van de officier van Justitie nu ook gemachtigd om Haltverwijzing toe te passen op jeugdige overtreders bij vernielingen, vuurwerkovertredingen en overmatig drankgebruik.

Wat kunt u doen?

Ter bescherming van uw eigendommen kunt u zelf ook maatregelen treffen tijdens de jaarwisseling. Denk hierbij aan: Het afdichten van uw brievenbus, het afsluiten van uw ramen, kwetsbare objecten binnen neerzetten, blusmiddelen paraat houden en verdachte situaties melden bij de politie. En denk ook aan het opruimen van afgestoken vuurwerk in uw eigen straat!

Schoolpleinverbod

De schoolpleinen zijn nog steeds zeer geliefde afsteekplekken voor vuurwerk. Om de vernielingen op de schoolpleinen tegen te gaan is net als voorgaande jaren een schoolpleinverbod voor onbevoegden van kracht. De politie controleert hier samen met de Boa’s op en overtreders worden bestraft (Haltverwijzing). We raden ouders en verzorgers aan dit aan hun kinderen uit te leggen.

Vuurwerk & carbid

Ieder jaar worden veel maatregelen getroffen om de overlast en het letsel m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling te beperken. Dit jaar wordt er ook een landelijke voorlichtingscampagne uitgevoerd, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het terugdringen van het aantal letselgevallen door vuurwerk. De campagne richt zich op het veilig gebruik van vuurwerk. Aandachtspunten zijn onder meer het dragen van een vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Vergeet ook niet dat het afsteken van vuurwerk mag tussen 18:00 uur op 31 december tot 2:00 uur op 1 januari.

Carbid schieten buiten de bebouwde kom is ontheffingsvrij. Wel moet u voldoen aan algemene regels als gesteld in artikel 2:74 APV. Deze kunt u vinden op deze website. Carbid schieten binnen de bebouwde kom is verboden.

Ongewenst: Olievaten met brandbaar afval op de openbare weg.

Afgelopen jaren is aanzienlijke schade veroorzaakt door brandende olievaten met grof afval. Zeer grote vlammen en zwarte rook waren het gevolg. Het verbranden van afval en  kerstbomen op de openbare weg is niet toegestaan en schade zal op de overtreders worden verhaald. Maar wat vooral van belang is dat bij brandende vaten rekening wordt gehouden met onze hulpverleners die altijd vrije doorgang moeten hebben om slachtoffers te bereiken of brand te blussen.

Eerst water, de rest komt later!

Wanneer er toch wat mis gaat en u heeft een brandwond onthoud dan; eerst lauw water, de rest komt later. Bij brandwonden is koelen van groot belang. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://brandwondenzorg.nl/brandwonden-verzorgen/ Afhankelijk van de ernst kan het noodzakelijk zijn de huisarts of EHBO te bezoeken voor behandeling.

Namens alle gemeentelijke afdelingen wensen  wij u een veilige en vooral gezellige jaarwisseling en een gezond 2020 toe!