Verborgen leed in Hengevelds buitengebied?

Morgenmiddag (donderdag) van 12.15 tot 13.30 uur vindt in het gemeentehuis in Goor een bijeenkomst plaats met als doel (verborgen) leed in het buitengebied bespreekbaar te maken. Hier zijn agrariërs van harte welkom, maar ook de hulpverleners die vaak op het erf komen en problemen signaleren. De gemeente geeft aan: "Van bedrijfsadviseurs in de agrarische sector en hulpverleners krijgen we al langer signalen dat agrariërs en andere bewoners van het buitengebied, zowel bij bedrijfsproblemen als bij psychische problemen, lang wachten met het inschakelen van hulp. We mogen niet iedereen over één kam scheren, maar bewoners van het buitengebied lijken doorzetters, die het lang zelf proberen, en vaak problemen aanpakken door nog harder te gaan werken. De keerzijde is dat problemen die op deze manier niet op te lossen zijn, erg uit de hand kunnen lopen. Als problemen te laat aangepakt worden, lopen schulden hoog op, leiden relatieproblemen tot een breuk of worden psychische problemen onnodig complex."

Problemen hebben is geen schande. Het is niet raar dat in deze ingewikkelde tijd een bedrijf niet vanzelf goed loopt. In Nederland komen psychische problemen veel voor, dat zal in onze gemeente niet anders zijn. En die problemen grijpen in elkaar: als je somber, angstig of onrustig bent, wordt het moeilijk een bedrijf goed draaiend te houden. Als het met het bedrijf niet goed loopt, is de kans groot dat je somber, angstig of onrustig wordt. Geen schande, maar wel iets om op een goede manier aan te pakken.

 

De gemeente Hof van Twente heeft, als eerste gemeente in Overijssel, een platform in het leven geroepen waar agrariërs, bewoners uit het buitengebied, adviseurs en hulpverleners terecht kunnen om snel passende hulp te organiseren. Een platform met mensen uit de agrarische hoek, adviseurs en hulpverleners. 

 

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van dit platform tijdens een lunchbijeenkomst op donderdag 3 september 2015 in de Reggehof in Goor. De inloop begint om 11.45 uur, het programma loopt van 12.15 tot 13.30 uur. 

 

Programma:

-Opening door wethouder Pieter van Zwanenburg

-Bedrijfsproblemen, hoe pakken we dat op? Een interview met een ervaringsdeskundige (Wilco Pasman, Stimuland)

-Psychische problemen, wat doe je eraan? (huisarts of POH-GGZ)

-Psychosociale problemen en waar komen alle vragen binnen? (Janny Kuiper-van der Leur, Wijkracht)

-Over het platform, en een training voor erfbetreders, Henk Bakker, Mediant

 

In verband met de catering en de beschikbare ruimte is het prettig dat u zich van