Verschillende overtredingen geconstateerd bij integrale horecacontrole

Op vrijdag 25 september 2020 heeft een integrale horecacontrole plaatsgevonden bij diverse horecazaken in de gemeente Hof van Twente. Doel was controle op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van eventuele misstanden. Bij de controles werd gekeken of de regels betreffende de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Warenwet, zwartwerken/uitkeringen, bedrijfsvoering/financiën, hygiëne, en ondermijning werden nageleefd. Burgemeester Ellen Nauta: “We voeren controles als deze uit om misstanden te bestrijden en eerlijk ondernemerschap te beschermen en stimuleren. Ons doel is een horeca waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.” De integrale horecacontrole is een gezamenlijke actie van de gemeente Hof van Twente met Douane, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), politie en sociale recherche. Deze controle wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Door alle disciplines te bundelen en de bijbehorende instanties te betrekken, kunnen alle controles in één keer worden gedaan. Daardoor wordt de mogelijke overlast door deze acties beperkt.

Geconstateerd is dat twee horecazaken zich niet houden aan de hygienevoorschriften. "Zij hebben een waarschuwing gekregen van de NVWA. Ook de Douane heeft een waarschuwing gegeven aan een horecazaak wegens het niet naleven van regelgeving. Bij meerdere bedrijven werden onregelmatigheden geconstateerd als het gaat om de Kamer van Koophandelinschrijving in combinatie met de Drank- en Horecavergunning. De gemeente gaat dit verder onderzoeken. Ook werd geconstateerd dat niet alle bedrijven arbeidscontracten van medewerkers kunnen tonen. Er zal nader onderzoek worden ingesteld naar de wijze van uitbetaling van deze medewerkers. Ook werden bij één horecazaak te veel kansspelautomaten aangetroffen. Dit zijn de eerste opbrengsten maar er volgt nog nader onderzoek naar wat is aangetroffen."