Veteranen Comité Hof van Twente gaat verder als onafhankelijk stichting

Het “Veteranen comité Hof van Twente” gaat vanaf 23 december jongstleden verder als onafhankelijke Stichting. Na een aantal jaren de gemeente te hebben ondersteund bij het organiseren van de gemeentelijk veteranen dag wil de stichting veteranen Hof van Twente haar activiteiten verder uitbreiden. In de aanloop van de activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 zal de stichting zich meer op het samenbrengen, binden, ondersteunen van veteranen, hun partners en kinderen in de gemeente Hof van Twente gaan richten.

De stichting ondersteund veteranenverenigingen en nevenstichtingen die zich inspannen tradities, herdenkingen, oorlogsmonumenten en -graven in ere te houden. En participeert actief in alle initiatieven op het gebied van vrede in veiligheid in de gemeente Hof van Twente zoals: Het (mede) organiseren van de gemeentelijke veteranen dag Hof van Twente en andere activiteiten waarbij veteranen en anderen elkaar kunnen ontmoeten. Schoolprojecten (het comité beschikt over opgeleide vrijwilligers van het scholenproject “verhalen van veteranen”)

Het in standhouden van militaire tradities door vertegenwoordiging van veteranen bij regionale en lokale herdenkingen en ceremonies in de geest van de kleiner wordende groep ex militairen die de herdachte periodes daadwerkelijk hebben meegemaakt. Daarnaast wil de stichting maatschappelijke meerwaarde bieden door burgers in contact te brengen met veteranen /dienstslachtoffers en het geven van voorlichtingen over de rol die veteranen vervullen (en hebben vervuld) voor de staat der Nederlanden en de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie over de stichting en haar doelstelling is te vinden op de facebook pagina www.facebook.com/veteranenhofvantwente 

Wilt u op wat voor manier dan ook helpen om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen neem dan contact op via info@veteranenhvt.nl