Vragen en antwoorden omtrent astbestsanering particulieren

In het NOS-journaal van zaterdag 24 november jongstleden is aandacht besteed aan de problematiek met asbestdaken. Vooral huiseigenaren en particulieren weten niet hoe zij te werk moeten gaan, als zij hun asbestdak willen saneren. Hoe om te gaan met de technische en praktische gang van zaken rondom asbestsaneringen. Hoe moet de sanering worden uitgevoerd, zeker als het particulieren met een asbestdak van minder dan 35 m2 betreft. Welke maatregelen men moet treffen om de sanering veilig uit te voeren. En welke beschermingsmiddelen zijn hiervoor nodig. Voor huiseigenaren met een asbestdak dat groter is dan 35 m2 is van belang om te weten welke stappen zij moeten nemen voor dat zij dit door een gecertificeerd bedrijf kan laten saneren. Door gebrek aan kennis schuiven veel huiseigenaren de sanering alsmaar voor zich uit. Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

1. Wil het college een brede voorlichtingscampagne met praktische informatie over het saneren van asbestdaken lanceren?
Samen met andere gemeenten en provincies wordt via diverse media, waaronder de website www.hofvantwente.nl aandacht besteed aan het asbestdaken verbod per 31-12- 2024. De gemeente Hof van Twente zal onder andere via het huis-aan-huisblad in 2019, nadat ook de eerste kamer met het verbod heeft ingestemd, nadrukkelijk aandacht vragen voor de sanering van asbestdaken en wat hierbij komt kijken. Daarbij gaan ze zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke communicatiemiddelen en –momenten.
2. In diverse gemeenten in de regio wordt aan particulieren beschermende wegwerpkleding voor twee personen en materiaal om het asbest veilig in te pakken gratis beschikbaar gesteld. Kan dit aan particulieren uit Hof van Twente die een sloopmelding doen voor een asbestdak kleiner dan 35 m2, op vertoon van de acceptatiebrief, ook worden verstrekt?
Bij het milieupunt kunnen burgers gratis asbest inleveren, dit wordt gecontinueerd. De gemeente Hof van Twente  realiseert zich dat het verwijderen van asbest voorzichtig moet gebeuren.
Zij zijn inmiddels bezig om voor particulieren die, binnen de wettelijke mogelijkheden, de keuze maken om de sanering van hun dak zelf uit te voeren, veiligheidspakketten beschikbaar te stellen.
 
De gemeente Hof van Twente zal hierover begin 2019 gaan communiceren in het Hofweekblad en aan de particulieren die een sloopmelding doen voor max 35 m2.
Overigens gaat het maar over een relatief klein aantal meldingen. Over 2018 zijn er 27 sloopmeldingen ingediend voor het verwijderen van asbestdaken kleiner dan 35 m2.