Vrijwilligersorganisaties kunnen eenmalige subsidie aanvragen

Vrijwilligersorganisaties in Hengevelde en de overige kernen in onze gemeente kunnen vanaf vandaag een eenmalige subsidie aanvragen voor initiatieven die op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage leveren. Deze draagt bij aan de leefbaarheid van buurt, wijk of dorps-/stadskern van de gemeente.

Het gaat om:
• Activiteiten die kwetsbare inwoners helpen om zelfredzaam te worden of die hen helpen om mee te kunnen doen in de samenleving.
• Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt en de betrokkenheid van de bewoners.
• Lokale initiatieven in gemeente Hof van Twente.
• Activiteiten die in 2022 plaatsvinden of opgestart worden.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidieregeling is van toepassing op vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hof van Twente. Het betreft verenigingen en stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers.

Aanvragen

De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen. De subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is. Een subsidie aanvragen kan op deze pagina.