Wervingsactie Hofvogels levert veel nieuwe vrijwilligers op!

Meer dan 25 belangstellenden reageerden op de onlangs door Hofvogels gedane oproep naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers nodig om de bestaande controlegroepen te versterken. Controlegroepen die jaarlijks meerdere keren de circa 350 erven bezoeken om de nestkasten van uilen en valken te controleren. Alle 25 werden 7 februari uitgenodigd voor een 1e informatiebijeenkomst. Hieraan namen uiteindelijk 15 genodigden deel. Een gemengd gezelschap met één gemeenschappelijke deler, namelijk hun grote betrokkenheid bij de natuur, het landschap en de biodiversiteit.

Na een welkomstwoord van onze voorzitter Frans Kruse volgde een korte presentatie over onze doelstellingen, activiteiten en thema’s waarvoor we nieuwe kandidaten zoeken. Hierbij werd hij bijgestaan door Miriam Bak en Wim Jager, vrijwilligers belast met de coördinatie van de controlegroepen. Zij gingen nader in op de controlewerkzaamheden van de uilenkasten. Na het informatieve deel stelden de nieuwe kandidaten zich voor. Hierbij ging de belangstelling vooral uit naar hun interesses, hun achtergronden en de thema’s waarvoor zij zich zouden willen inzetten.

Over het algemeen bleek, dat er onder de kandidaten al veel ervaring en kennis aanwezig is over vogels en de natuur. Er was niet alleen veel belangstelling om te assisteren bij de uilenwerkzaamheden. Ook was er interesse om iets te doen met soorten als de ijsvogel, kamsalamander, boomkikker, gele kwikstaart en zwaluwsoorten. Thema’s, waarvan er enkelen op de agenda van Hofvogels staan om dit jaar aangepakt te gaan worden.

Nog niet iedereen was overtuigd om aan te sluiten en wilde er nog een nachtje over slapen. Ook volgen er nog enkele gesprekken met kandidaten die de bijeenkomst niet konden bijwonen. Allen worden uitgenodigd voor de komende voorjaarsbijeenkomst op 9 maart, waarna duidelijk wordt hoeveel nieuwe vrijwilligers er zullen aansluiten en waarvoor zij ingezet gaan worden. Uiteindelijk kan gezien de vele aanmeldingen worden geconcludeerd, dat de interesse om te investeren in de natuur, het landschap en de biodiversiteit hot is en bij velen hoog op de agenda staat.