Wijkbeheerders helpen ideeën voor de buurt realiseren

Wanneer buurten, wijken of straten een goed idee hebben dat zorgt voor meer saamhorigheid en ontmoeting dan wil gemeente Hof van Twente daarbij helpen. De wijkbeheerders van de gemeente staan de komende tijd op de lokale markten. Inwoners kunnen hun idee aan hen voorleggen maar het is ook mogelijk om op de website van de gemeente het formulier daarvoor in te vullen. De meeste ideeën kosten geld en dat kan een belemmering zijn om een mooi idee uit te voeren. De gemeente vindt dat een gemiste kans om de leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten. Zijn er ideeën die ten goede komen aan de straat, buurt of wijk en zijn buurtbewoners erbij betrokken? Er is beperkt budget beschikbaar. Snel reageren is dus belangrijk. Lees hieronder verder:

De ideeën kunnen ingeleverd worden bij de wijkbeheerders op de lokale markten:

  • Markelo op donderdagmorgen 20 juni
  • Diepenheim op donderdagmiddag 20 juni
  • Goor op vrijdagmorgen 21 juni
  • Delden vrijdagmiddag 21 juni
  • Hengevelde dinsdagmorgen 25 juni
  • Bentelo vrijdagmorgen 28 juni 

Aanvragen kunnen worden ingediend via dit aanvraagformulier.