Woonvisie avond leidt tot mooie discussies en ideeën

De gemeente Hof van Twente stelt een nieuwe woonvisie op. In deze visie beschrijft de gemeente welk soort woningen de komende jaren nodig zijn in de verschillende woonplaatsen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de woonbehoefte van de toekomst, ging de gemeente maandagavond in gesprek met inwoners uit Hengevelde. Een zaal vol belangstellenden maandagavond bij de Gebrande Waateren, op corona afstand weliswaar. Alle beschikbare plekken waren vergeven, er stond zelfs een rij bij de ingang om te worden ingeschreven. Het betrof een gemêleerd gezelschap wat leeftijd betreft. Rianne Wissink en Jurryt Jannink deden de presentatie om de toekomstplannen van de komende 10 jaar wat woningbouw betreft te schetsen. Een belangrijke boodschap die deze avond uit de zaal kwam:

Zijn er nog mensen die belangstelling hebben voor een bouwkavel, met name een starterswoning of een seniorenwoning: Schrijf je in! In ieder geval: 

De gemeente Hof van Twente zoekt naar een passend woningaanbod die de behoefte invult voor alle leeftijden. Jurryt:"Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende aanbod is, in dit geval voor de komende 10 jaar. Meer ouderen? Meer jongeren?"

Wat is er in de afgelopen 10 jaar gebeurd?
Het aantal inwoners is licht gedaald (1,5%) er is wel een uitbreiding van 3% aan huishoudens, dat zou een behoefte kunnen aangeven. Hengevelde is relatief jong als je het vergelijkt met plaatsen als Diepenheim of Delden. Er komen wel steeds meer mensen van buiten richting onze gemeente.

<<Jurryt Jannink

De toekomst


Het CBS geeft voor de komende 10 jaar een lichte daling aan wat het aantal inwoners in Hengevelde betreft waarna het stabiliseert. Wat wil de gemeente Hof van Twente in de toekomst? De algehele verwachting is dat de bevolking gaat krimpen. Wat wil onze gemeente in deze? Wil men uitbreiden dan zal dit onderbouwd moeten worden richting Primos Bevolkingsprognose tot 2040.
Het aantal huishoudens zal de komende jaren blijven stijgen doordat het aantal mensen per gezin zal stijgen. Met name de 1 en 2 persoons huishoudens. Hier zal rekening mee gehouden moeten gaan worden. Met name de 75 plus groep gaat in de komende 10 jaar flink toenemen, deze doelgroep heft andere woonbehoeften war eveneens rekening mee gehouden zal moeten worden. Dit zal onderbouwd moeten gaan worden richting de provincie.
Het aantal gezinnen in Hengevelde kent en lichte daling, het aantal 1 persoons huishoudingen zal toenemen in de komende 10 jaar. Uitstroom richting bijvoorbeeld Hengelo omdat daar meer betaalbare woningen zijn dan in Hengevelde wordt door de gemeente niet als wenselijk gezien.  Cijfers wijzen uit dan mensen het liefst in de eigen kern willen blijven wonen.

Felle discussie

In juni stonden er in Hengevelde 8 woningen te koop op een aantal van 637 waarvan 152 huurwoningen.
Het model zegt dat Hengevelde in de komende 10 jaar 16 nieuwe woningen nodig heeft. Daar werd vanuit de zaal fel op gereageerd en zelfs geschermd om op de barricaden richting de provincie te gaan mocht Hengevelde aan deze cijfers gehouden worden. De betrouwbaarheid van het Primos model stond dan ook meerdere keren ter discussie. De laatste 5 jaar is de trend dat plattelandsgemeenten in protest gaat tegen de Primos prognoses en plannen. "Kwalitatief programmeren is wat we vanavond doen" aldus Rianne Wissink. "Wat is er daadwerkelijk aan de hand in de kernen".

Wat hebben de onderzoekers gezien?

⦁ De groei van het aantal huishoudens gaat door
⦁ Er komen meer 1-2 persoons huishoudens
⦁ Meer inwoners van 75+
⦁ Welke woningen zijn er in de komende 10 jaar nodig?
⦁ Wat zijn de kansen van de bestaande woningen?
 
Blijven Wonen In Hengevelde
Tim Jongman van BWIH maakt zich zorgen over de groep die hulpbehoevend wordt waarna er geen plek meer is in Hengevelde. Met name mensen uit het buitengebied. Tim:
"Woon je bijvoorbeeld in het buitengebied Haaksbergen, dan word je in deze uit de gemeenschap gerukt. Jurryt Jannink gaf aan hier geen uitspraken over te kunnen doen, maar dat wonen en zorg zeker een thema is bij de Hof van Twente. Men zal dit meenemen.
De businesscase is rond volgens Tim, hij is uitgenodigd om met een voorstel te komen zodat deze in de woonvisie meegenomen kan worden.

1-2 persoonshuishoudens

Jan Smit: "We zijn momenteel druk bezig om betaalbare woningen te bouwen, dat loopt goed maar onze werkgroep krijgt ook veel vragen over huurwoningen, hoe denkt de werkgroep Woonvisie hierover? Er is een behoorlijke wachtlijst voor huurwoningen!"
Jurryt Jannink gaf aan ook dit mee te nemen in de plannen.
De grote afwezige maandagvond was Viverion, de woningbouwvereniging voor Hengevelde. Zij hadden mooi aan kunnen sluiten in deze discussie, zij hebben aangegeven dat dit een gemeentelijke zaak is. Stichting Wonen in Delden was wel aanwezig.

Doorstroming woningmarkt

Ouderen blijven nu (te) lang hangen is de vaak te grote woning. Worden er woningen gebouwd met de juiste aanpassingen voor de oudere doelgroep dan zal het het gewenste effect opleveren: Een doorstroming in de woningmarkt. Zo komen er gezins- en starterswoningen vrij.
Zorg
De gemeente Hof van Twente is zeker bezig met meer zorg in de toekomst, maar het wil geen magneetfunctie krijgen zodat er mensen vanaf buiten de gemeente zorg gaan vragen in de Hof van Twente.
In de zaal heerste het gevoel dat mensen tegen wil en dank vaak in de eigen woning moeten blijven zitten omdat de zorgwoningen niet voor handen zijn.

Viverion

Het is aantrekkelijk om van buitenaf in de kleine kernen te gaan wonen door de relatief grote woningen en lage huurprijzen. Er zijn recent wel afspraken met Viverion gemaakt. In de kleine kernen worden de helft van de woningen toegewezen aan jongeren uit de dorpen zelf.

Vragen vanuit de zaal

Deel 2 van de avond bestond uit vragen naar en vanuit de zaal. De discussie van wel of geen appartement voor jongeren, huur of koop. Jongeren gaven toch wel aan te gaan voor een huis met een tuintje.
Harry Rouhof namens de ouderen: "Voor mensen die wat minder mobiel zijn en toch naar de supermarkt willen zou het toch zeer wenselijk zijn om passende woningbouw in de kern te realiseren. Dit zouden appartementen kunnen zijn, maar in ieder geval alles gelijkvloers.
De opkomst was veelzeggend voor de behoefte in Hengevelde, jong en oud! Norbert Kuipers kwam met het idee om de uitgave van bouwkavels uit te gaan geven naar opkomst zoals vanavond in de zaal. Jurryt vond het een goed idee om mee te nemen in de besluitvorming. De betrokkenheid was dan ook groot, er kwamen veel vragen en ideeen uit de zaal waarbij Jurryt Jannink en Rianne Wissink aangaven het mee te nemen in de overwegingen: We gaan het zien!