Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Vandaag al weer de vierde digitale Höfte! Uiteraard wederom het nieuws uit de Geloofsgemeenschap Hengevelde, de Splinters en berichten over de Wereldgebedsdag. Gijs Eijsink doet van zich spreken; Truus neemt na vele jaren afscheid; Een aansprekend item over Kim en Mike te Wierik en:
Nog veel meer! Zie hieronder:

AAAAAAAAAAAAAA

Kerkdiensten voor de periode van 29 febr t/m 20 mrt

Periode           29 febr t/m 6 mrt

Zaterdag

29 febr

19.00 uur:

Woco, werkgroep mmv herenkoor

Zondag

    1 mrt

09.30 uur:

Geen viering.

Donderdag

 5 mrt

09.00 uur:

Gebedsviering werkgroep.

Vrijdag

   6 mrt

19.00 uur:

Wereldgebedsdag in dagkerk

Periode             7 mrt t/m   13 mrt

Zaterdag

   7 mrt

19.00 uur:

Geen viering

Zondag

 8 mrt

09.30 uur:

Woco, pastor Doornbusch mmv D-H-koor.

Donderdag

12 mrt

09.00 uur:

Woco, pastor Timmerman

Periode           14 mrt t/m   20 mrt

Zaterdag

14 mrt

19.00 uur:

Woco, werkgroep mmv D-H-koor

Zondag

15 mrt

09.30 uur:

Geen viering

Donderdag

19 mrt

09.00 uur:

gebedsviering werkgroep

Lektoren:

Zaterdag

29 febr

19.00 uur:

Bennie Blokhorst

Zondag

8 mrt

09.30 uur:

Jan Wantia

Zaterdag

14 mrt

19.00 uur:

Siny ten Heggeler

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     Collecteweek ReumaNederland van start

885ef0ed0eda1e71d7f9e8da1df7f3cdIn de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij.

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te doneren. Meer weten over de impact van reuma?

Kijk op www.reumanederland.nl/collecte  voor zes filmpjes die u meenemen in het leven met reuma.

Comité Hengevelde //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Collectanten:

Zaterdag

29 febr

19.00 uur:

Arnold Blokhorst

Zondag

8 mrt

09.30 uur:

Jan Rupert

Zaterdag

14 mrt

19.00 uur:

Jan Schreijer

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

24 febr t/m     1 mrt

Frans / Agnes de Wit

333878

   2 mrt   t/m   8 mrt

Lies Vreman

333492

   9 mrt   t/m 15 mrt

Anneke Tuinte

851226

16 mrt   t/m 22 mrt

Frans / Agnes de Wit

333878

Na 13 jaar als koster werkzaam te zijn voor onze geloofsgemeenschap, heeft Johan Hemel besloten met deze werkzaamheden te stoppen.
Wij bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem voor de toekomst alle goeds toe.

Splinters foto Jpeg

kar na val Custom * Kar na val na voor carnaval   remi Custom<<* De voetbal en de carnavalswagen
Kan een verbouwing soms behoorlijk vertragen   * Soms ligt het nieuws op straat, soms verdwijnt het nieuws van de straat, heel soms verdwijnt de straat...

*Coen V, van Vorst bij de Carnaval naar vooraanstaan bij een ongeval

* Mark E. zong een toontje lager nadat zijn straatje een tandje lager zonk
* Raad van 11; 12 ambachten; 13 ongelukken; snuf snuf..............snuf>>
* Oud voorzitter ZF verguld met de komst van Jannes op het Grootste Kantinefeest van Nederland! Heeft er zelfs zijn nieuwe verblijfplaats op aangepast....
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Plaatsengeld:

Collecte:          

Weekend    1 febr

    € 28,00

€   41,55  

Weekend    9 febr

    € 29,00

€ 37,12

Weekend   15 febr

    € 41,50

  € 51,00

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en

voor de afdrachten aan het Bisdom.

Overleden:

Op de leeftijd van 88 jaar is overleden Annie Knol–Gierkink.

Na de afscheidsviering is zij op vrijdag 13 februari in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.
En op de leeftijd van 84 jaar is overleden Jan Vehof.
Na de uitvaartviering op vrijdag 21 februari is hij in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.
We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

Mededeling over vieringen door de week.

Als er op donderdag een avondwake of uitvaartviering is vervalt de

viering van ’s morgens 9 uur.

Plaatsengeld: 50 eurocent voor ieder van 18 jaar en ouder, kinderen en jeugdigen kunnen 10 eurocent bijdragen.

266px Kerkgebouw HengeveldeBereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

In de week van 2 t/m 6 maart is groep 1 aan de beurt.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Misintenties of gebedsintenties voor de periode van 21 mrt t/m 10 april, ( 3 weken!) kunt u opgeven tot woensdag 11 maart, tot ’s middags 12.00 uur bij het secretariaat tijdens de openingstijden of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De eerst volgende datum tot dopen is 28 juni
Opgave bij het centrale secretariaat in

  1. Telefoon 074-3492212
               email: contact@pastoraalteam.nl

Doopvoorbereiding voor ouders:
Twee avonden, in de maand voor de doop.

Wanneer/waar?

Donderdag 7 mei in Borne de eerste avond,

aanvang 20.00 uur Stefanshof, Grotestraat 207

7622 G H Borne.
Donderdag 14 mei in Goor de tweede avond, aanvang 20.00 uur in het Parochiecentrum, Hengevelderstraat 24 te Goor

slide3

Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem

Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis?
Geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zaterdag 29 febr. 19.00 uur: Ouders ten Heggeler-Blokhorst en zoon Arnold; Overl. familie Mensink.

Zondag 8 mrt. 09.30 uur: Jrg. Gerard Rupert en overl. familie; Overl. familie Mensink; Jan Katier; Trui Stegeman; Bernard Heijmer; Arnold Aarnink; Wilmien Meijerink; Overl. Ouders Seijger en Gerard; Truus Nollen.

Zaterdag 14 mrt. 19.00 uur: Overl. familie Mensink.

694Aankondiging inloopspreekuur openbaar vervoer:

Het openbaar vervoer, ook iets voor u? 

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Goor. 

Wanneer: Dinsdag 10 maart 2020 
Hoe laat: 10.00-11.30  uur

Waar:  Bibliotheek De Höfte 9 Goor

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens dit maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over  het reizen met het openbaar vervoer. De ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die, vrijwillig, leeftijdsgenoten op weg helpen. Senioren kunnen uitleg krijgen over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en het in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Belangstellenden kunnen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie
Naast inloopspreekuren organiseren de OV-ambassadeurs ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. 

Kijk op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeurvoor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

                            Vastenaktie 2020

Vastenactie 1
Werken aan de toekomst

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het teken
van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt

Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030:
goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we
ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die
mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder
meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijs-
ruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in
voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van
hun baan.

De collectanten bezorgen het vastenzakje in de komende weken en halen het op in de week van 30 maart t/m 3 april. Ook de schoolkinderen doen dit jaar weer mee

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage aan dit project.

Van harte aanbevolen.                                   

MOV-regio

Gijs Eijsink brengt BN’er mee naar de Senioren Hengevelde

Gijs Eijsink 900Woensdag 18 maart leren de Senioren Hengevelde een bekende Nederlander kennen die zo rond de jaren 2000 heel wat spanning in de Nederlandse huiskamers te weeg heeft gebracht.
Menig Nederlander zal zich bij het horen en zien van zijn of haar naam en persoon nog herinneren welke tv-beelden daarbij horen.
Spanning en trots zullen de boventoon voeren.

Gijs Eijsink is op verzoek van het bestuur op zoek gegaan naar een BN’er die mensen aanspreekt om deze mee te vragen naar de Senioren Hengevelde.
Gijs zal deze man of vrouw op geheel eigen wijze onderwerpen aan een uitgebreid interview in De Marke onder de titel “Gijs presenteert…”.
U leert deze persoon op deze manier goed kennen op vele aandachtsvelden en zult merken dat zijn/haar leven een andere was dan dat van ons.
Wat dreef deze BN’er, wat moest er voor gedaan of gelaten worden, wat heeft het deze BN’er gebracht en kan er worden voortgebouwd op de gemaakte carrière?
Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar de naam. En dat is precies de bedoeling.

Graag nodigen we u uit om deze woensdagavond om 19.30 uur naar De Marke te komen om samen nog eens terug te gaan naar die fantastische momenten waarvoor alle Nederlanders thuis bleven. Een gouden avond
met hier en daar een zilveren rand voor een BN’er die een beeld in brons verdient.
Tussen de gesprekken door zal het koortje Sansan uit Hengelo als intermezzo een paar nummers zingen.

Welkom alle Senioren Hengevelde op 18 maart in De Marke.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Info Hoek de Höfte

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                       112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11
                   - Huisartsenpost Hengelo               088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.

                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                    en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                    
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                    
                     Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                     Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                     spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                     ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                     horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:

Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

AANLEVERING KOPIJ

voorkant CustomInstanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen PDF-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Vrijdag 6 maart Wereldgebedsdag

pic03Kom de Wereldgebedsdag met ons vieren. Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd" Samen bidden, samen vieren en samen delen. “Honderdduizenden mensen voelen zich, in 170 landen, deze dag verenigd door gebed, 24 uur lang, over de hele wereld.

Dit jaar hebben de vrouwen uit Zimbabwe de oecumenische viering voorbereid. We willen als een warme deken om hen heen staan. En vrijdagavond 6 maart 2020 wordt het gevierd o.a. in de dakkapel in Hengevelde.

Het thema is “Sta op en ga". De voorbereidingsgroep van Hengevelde Goor en Diepenheim nodigt u van harte uit.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Truus neemt na 12 jaar afscheid

 DSC8485 CustomMet de bestuurswisseling de Zonnebloem Hengevelde-Isidorushoeve na 12 jaar afscheid van Truus Sander (foto) als bestuurslid Bezoekwerk, zij werd door de voorzitter bedankt voor haar grote inzet en ontving als blijk van waardering een boeket bloemen en een cadeaubon. Truus blijft wel als vrijwilliger actief en zal net als voorheen de mensen in haar wijk blijven bezoeken. Haar taak binnen het bestuur wordt overgenomen door Bernadette ten Thije.
Ook in 2020 wil de Zonnebloem u op de hoogte houden van het nieuws en de activiteiten georganiseerd door de Zonnebloemafdeling:

Hengevelde-Isidorushoeve
Alle mensen met een fysieke beperking zijn van harte welkom bij de Zonnebloem, hebt u of een familielid behoefte aan contact via de Zonnebloem in de vorm van een bezoekje of deelname aan onze activiteiten en staat u niet bij ons geregistreerd laat het ons weten via t.doeschot@hetnet.nl of 0547-333538.
Op 4 februari begonnen we 2020 met de jaarvergadering voor onze vrijwilligers. Met het voorlezen van het jaarverslag door de secretaris keken we tevreden terug op 2019. De penningmeester presenteerde ons een positief financieel overzicht.

Op 7 februari werd 2020 voor onze deelnemers gestart met een gezellige bingomiddag in de Marke, ongeveer 50 gasten en 18 vrijwilligers uit Hengevelde en de Isidorushoeve waren aanwezig in de Marke. Waar men getrakteerd werd op koffie met appelgebak dat gebakken werd door mevr. Wassink uit Bentelo en waarvan de opbrengst is bestemd voor het ALS-onderzoek. De prijsjes werden verzorgd door de vrijwilligers van de Zonnebloem net als de hapjes bij de nieuwjaarsborrel. Foto’s van onze activiteiten vindt u op de Facebookpagina van de Zonnebloem Hengevelde.
De volgende activiteiten die op de agenda staan zijn op 31 maart de jaarlijkse winkelmiddag bij Borghuis in Deurningen en op 30 april de regionale dag boottocht, waarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, zoals bijna altijd bij regionale activiteiten.

Mensen die bekend zijn bij de Zonnebloem worden door onze vrijwilligers benadert, mocht u ook interesse hebben voor deze activiteiten laat het ons weten, zodat wij kunnen kijken of er plaats is.

Een belangrijk aandachtspunt dit jaar is de nieuwe AVG-wet
Vanuit het Nationaal Bureau van de Zonnebloem zijn hierover brieven gestuurd naar alle mensen die bij de Zonnebloem geregistreerd staan, deze brief heeft in de omliggende afdelingen nogal wat stof doen opwaaien. Binnen onze afdelingen hebben we besloten de brieven zelf rond te brengen en daarbij een begeleidend schrijven toe te voegen met daarin uitleg over hoe wij binnen onze afdeling met de AVG omgaan. Deze brief vindt u als bijlage bij dit artikel. We hopen op deze manier iedereen van dienst te zijn en ons vrijwilligers werk op dezelfde voet voort te kunnen zetten.

Een belangrijk aspect bij de registratie bij de Zonnebloem is dat mensen bij deelname aan activiteiten altijd via de Zonnebloem verzekerd zijn.
Is men niet geregistreerd dan kan men ook niet deelnemen aan activiteiten. Een ander belangrijk punt is dat aan registratie bij de Zonnebloem geen kosten zijn verbonden, men betaalt geen contributie. Wilt u toch de Zonnebloem financieel steunen dan kan dat door donateur te worden van de Zonnebloem en door straks in de zomer Zonnebloemloten te kopen, hierbij steunt u vooral de plaatselijke afdeling.

De Zonnebloem en de AVG
Mensen die deelnemen aan onze activiteiten staan via onze afdeling geregistreerd in het centrale Zonnebloemsysteem. Maar er staan ook mensen geregistreerd op basis van hun leeftijd.
In het verleden werden mensen vanaf 80 jaar opgenomen in het bestand van de Zonnebloem omdat ze bezocht worden met verjaardagen. Sinds de invoering van de AVG registreren wij mensen als ze daarmee instemmen via een aanmeldingsformulier. Ook mensen met een beperking die jonger zijn en soms een bezoekje van ons ontvangen of deelnemen aan activiteiten staan geregistreerd.
Alle mensen die centraal geregistreerd staan krijgen een brief van de Zonnebloem waarin uitgelegd wordt hoe de Zonnebloem met deze gegevens omgaat. Als u hierover vragen heeft of wilt u dat wij u uit het centrale systeem verwijderen laat ons dat weten en wij zullen zorgdragen dat het gebeurt.
Ons contactadres is Ria Doeschot, tel. 0547-333538 of via een E-mail, t.doeschot@hetnet.nl Ook voor nadere informatie kunt u hier terecht.

De AVG in Hengevelde/Isidorushoeve
Met uw gegevens (b.v. uw geboortedatum) die wij alleen binnen onze afdeling gebruiken zullen wij zorgvuldig omgaan. Ook zullen wij altijd toestemming vragen evt. foto’s te mogen gebruiken bij onze verslaggeving. Ook deelnemerslijsten bij activiteiten worden alleen door de Zonnebloem gebruikt en waar niet nodig, ook niet gedeeld met anderen.
We hopen dat u ons de mogelijkheid geeft ons vrijwilligerswerk op dezelfde voet als tot nu voort te zetten en activiteiten voor u te mogen organiseren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers
Zonnebloemafd. Hengevelde/ Isidorushoeve

Cursisten iPad voor Senioren Hengevelde behalen certificaat.

groep 2 Custom

Vrijdagmiddag 14 februari was de laatste lesmiddag voor de 15 leden van de Senioren Hengevelde die hebben meegedaan aan de startcursus iPad in De Marke.
Het werd een gezellige middag waar docent Frans Zengerink nog eenmaal al zijn talenten en kennis van stal haalde om zijn pupillen nog wat laatste vaardigheden mee te geven.
En dat het de cursisten aardig gelukt is om zelfstandig, zonder hulp van buitenaf, het nieuwe communicatiemiddel te gebruiken, bleek wel uit de interactie tussen cursist en docent via de e-mail. Ook het vinden van allerlei informatie via zoekopdrachten is niet langer een probleem.

Aanleiding
Aanleiding voor de cursus was wel het feit dat het dorpsblad “De Höfte” niet langer in papieren versie verschijnt. Om ook de senioren van het nodige plaatselijke nieuws te voorzien, was het wenselijk de basiskennis voor een iPad aan te leren.
MAX 9970 CustomAl snel bleek er veel belangstelling en moest het deelnemers aantal beperkt worden tot 15 om zo ieder voldoende aandacht te geven.
Dat het best lastig is voor ouderen om zich snel de juiste vaardigheden eigen te maken, werd al snel duidelijk en heeft sommigen wel eens doen denken om te stoppen. Met de wetenschap dat de helft van de cursisten 80 jaar of ouder was, lijkt dat niet zo vreemd.

Gelukkig heeft ieder voldoende doorzettingsvermogen gehad om toch elke week weer terug te komen en de cursus af te maken. Chapeau, voorwaar een prestatie waarvan nu de vruchten geplukt kunnen worden. Familieleden en kennissen, u mag hun e-mailtjes tegemoet zien, zo nodig met foto’s!
Een groot compliment ook aan de heer Zengerink die geduldig en steeds weer opnieuw met de nodige humor vragen bleef beantwoorden en de juiste handelingen herhaalde.
En dan is het vrijdag 14 februari, de laatste lesdag.

Iedere cursist werd op het eind van de les even in het zonnetje gezet met een paar vriendelijke woorden en aangespoord om toch vooral het geleerde in de praktijk te blijven brengen.
Als beloning kreeg iedereen het certificaat ‘Eerste iPad training’ uitgereikt met een feestelijk bloemetje voor alle getoonde inzet. Proficiat allen namens het bestuur.
Komend najaar zal er opnieuw door het bestuur geïnventariseerd en bekeken worden of er interesse is voor een nieuwe cursus. Leden kunnen zich daarvoor melden.

Senioren Hengevelde zoeken oude film en fotobeelden van Hengevelde

doosNaar mate mensen ouder worden groeit ook de behoefte om eens terug te kijken op de vroegere jaren. Niet dat alles toen zoveel beter was, maar de tijd was wel degelijk anders.
Ieder van ons is in de loop der jaren op een hele natuurlijke manier gaan mee bewegen naar de huidige moderne tijd.
En toch wordt er nog maar al te graag verteld over vroegere jaren waarin leefgewoonten, mobiliteit, communicatie en technieken zo anders waren. Herinneringen die vooral leven in de hoofden van mensen. Belevenissen die indruk hebben gemaakt. Een tijdgeest die anders dacht en voelde.

Hoe mooi zou het zijn om deze herinneringen te kunnen aanvullen met beelden uit die achter ons liggende jaren.
Daarom komt het bestuur van de Senioren Hengevelde graag in contact met mensen die in het bezit zijn van oude foto’s en filmbeelden van voor het jaar 1980 over zaken en mensen die voor ieder herinneringen oproepen.

Te denken valt aan oude ambachten, het gewone dagelijkse leven op het platteland of in ons dorp, zomerfeesten en andere grotere activiteiten. Aan het schoolleven en de sport van die tijd. Denk ook eens aan de organisatie Wegdam/Bentelo (Webo) die feestjes organiseerden, aan Amor in het Kuuk’nhok. Aan de protesten rond de kerkverbouwing destijds, aan de Katholieke Plattelands Jongeren (KPO). En er is vast nog veel meer!

oude doosHet gaat om materiaal dat voor ieder toegankelijk moet zijn. Dus geen gefilmde besloten familiefeestjes of persoonlijke portretten. Het bestuur wil graag de privacy van ieder persoon zoveel mogelijk respecteren. De bedoeling is om deze beelden te digitaliseren, waarna er een avondactiviteit mee gevuld gaat worden. Mocht er vervolgens uit bredere kring belangstelling voor bestaan dan zal daar zeker aan tegemoet gekomen worden.
Het oorspronkelijke beeldmateriaal zelf wordt uiteraard terug bezorgd bij de eigenaar.

Hebt u iets waarvan u zegt dat het geschikt is om in bredere kring te laten zien, dan vragen we u om contact op te nemen met de Senioren Hengevelde:

Telefoon 06-12076900

of via het e-mailadres seniorenhengevelde@gmail.com

Bibliotheek helpt met belastingaangifte

Wekelijks belastingspreekuur

Digitaal belastingaangifte doen is voor veel mensen best een lastige klus. De Bibliotheek en Salut gaan inwoners van Hof van Twente daarbij helpen. In de maanden maart en april (m.u.v. 10 april goede vrijdag) is er elke vrijdag van 13.00-15.00 uur een gratis belastingspreekuur in Bibliotheek Goor. 

20200210 belastingBelastingspreekuur
Het wekelijkse belastingspreekuur in de bibliotheek wordt bemenst door geschoolde vrijwilligers. Mensen kunnen hier terecht met vragen over en hulp bij de belastingaangifte. De vrijwilligers kunnen ook doorverwijzen naar de juiste instanties voor verdere hulp. Het belastingspreekuur is elke vrijdag in de maanden maart en april (m.u.v. 10 april goede vrijdag) van 13.00-15.00 uur in Bibliotheek Goor.

Mensen kunnen in de bibliotheek voor hun aangifte gebruik maken van computers met een veilige internetverbinding.

Meenemen
Op de website van de belastingdienst kunnen mensen vinden welke gegevens ze nodig hebben om digitaal aangifte te kunnen doen. Handig om in ieder geval mee te nemen zijn: een geldig legitimatiebewijs, de aangiftebrief (als die is ontvangen) en de DigiD code. Verder zaken zoals de jaaropgave en jaaroverzichten van bankrekeningen.

8699a1d37510838b7213de2e89d751f3 GenericHeino in de Hoeve!

Heino heeft nog nooit eerder opgetreden bij een Zomerfeest. Zomerfeesten zijn karakteristieke feesten bij omliggende dorpen van Sint Isidorushoeve in de provincie Overijssel.

Heino is bezig met een afscheidstournee en zal een 1.5 uur durend optreden verzorgen. De organisatie is in hun nopjes met het strikken van één van de grootste en meest succesvolle zangers uit de Duitse geschiedenis. Met hits als Blau Blüht Der Enzian verzorgde Heino in 2019 een optreden op het hoofdpodium bij de Zwarte Cross (een festival met 220.000 bezoekers).

Zomerfeesten de Hoeve is een evenement met een mix van feest, muziek, cross, kermis en spektakel. Het evenement vindt plaats in Sint Isidorushoeve (+-1300 inwoners) en trekt jaarlijks ruim 22.000 bezoekers over vier dagen in het Hemelvaartweekend (21 t/m 24 mei). Zomerfeesten de Hoeve staat bekend om haar unieke sfeer/beleving voor jong en oud. Ook kenmerkt het zich door de laagdrempeligheid (de goedkoopste tickets kosten slechts € 8,50).

Handballend zusje van profvoetballer Mike te Wierik: ‘Ik ben gewoon Kim’ kim<<De handbalsters van Borhave vieren feest. Dankzij de zege op Quintus plaatst de ploeg zich voor de kampioenspoule en is het zeker van nog een jaar in de eredivisie. Kim te Wierik (12) deelt mee in de vreugde. © Reinier van Willigen
BORNE - De eerste ‘prijs’ in huize Te Wierik is voor Kim. Het handballende zusje van profvoetballer Mike plaatst zich met Borhave voor de kampioenspoule van de eredivisie.
 
Zij is een echte buitenspeler, de linkerhoek is haar domein. Hij is een verdediger pur sang, in zijn achterhoede maakt-ie aanvallen van de tegenstander onschadelijk. Kim is van beroep tandartsassistente, die haar werk combineert met drie trainingen en een wedstrijd spelen in het weekeinde. Mike is profvoetballer, die komende zomer zijn shirt van FC Groningen inruilt voor dat van het Engelse Derby County. Tot zo ver de sportieve verschillende tussen Kim en Mike te Wierik, zus en broer uit Hengevelde. De overeenkomst: beiden spelen dit seizoen voor het eerst allebei in de eredivisie.
Hengevelde
Waar profvoetballer - haast vanzelfsprekend - het meest in de aandacht staat, daar handbalt Kim lekker in de luwte. Buiten het licht van de schijnwerpers is de 24-jarige bezig haar handbalcarrière steeds meer vorm te geven. Begonnen als jong meisje bij WHC in haar Hengevelde heeft ze het inmiddels geschopt tot de eredivisie van het Nederlandse handbal. Dit seizoen maakte ze in het gele shirt van Borhave haar debuut op het hoogste landelijke niveau. Overgekomen van eerste divisionist Bentelo, zonder al te veel bombarie en poespas.
‘Het zusje van’
Bij Borhave wil Te Wierik vooral de handbalster zijn, in plaats van ‘het zusje van’. Dat mensen haar desondanks blijven associëren met haar voetballende broer is een gegeven waar zij nou eenmaal mee geconfronteerd wordt. „Soms is dat wel vervelend ja. Dan hoor ik mensen zeggen ‘o ja, zij is het zusje van… Terwijl ik ben gewoon Kim en ik doe mijn ding hier. Omdat Mike een prof is, betekent niet dat ik een of andere beroepssporter ben. Maar zo wordt dat wel gezien. Ik ben wie ik ben. Ook al was Mike geen profvoetballer geweest, dan had ik hier ook gewoon gestaan.”
Soms is dat wel vervelend ja. Dan hoor ik mensen zeggen ‘o ja, zij is het zusje van..
Kim te Wierik
Toch zijn het haar ploeggenoten die hopen mee te kunnen profiteren van de prestaties van Kims broer. Zijn komende transfer naar de ploeg van trainer Phillip Cocu zorgde direct voor veel berichtjes in de groepsapp. Kim, lachend: „Er werd al meteen geroepen dat we naar Engeland gaan voor het teamuitje.”
Vermaledijde strijd
Van trainer Herman Keppels kreeg ‘het zusje van’ in haar eerste jaar geleidelijk aan steeds meer speelminuten. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, zaterdagavond in eigen huis tegen Quintus, was Te Wierik een van de zeven basisspeelsters. Groot was de vreugde na afloop van de met 26-23 gewonnen wedstrijd tegen de bezoekers uit Kwintsheul. Dankzij de zege en een beter doelsaldo ontlopen Te Wierik en haar teamgenoten de vermaledijde strijd tegen degradatie en kan de ploeg - met de wetenschap dat nog een jaartje in de eredivisie al een feit is - onbevangen aan de wedstrijden in de kampioenspoule beginnen. 
Ze kijkt met „een goed gevoel” terug op haar eerste seizoen bij Borhave, zegt Te Wierik, staand tussen de confetti slingers. „Ik heb heel veel geleerd en moest natuurlijk vooral in het begin erg wennen aan handballen in de eredivisie. In vergelijking met de eerste divisie is het veel fysieker, wordt er meer toegelaten in de duels. Ik mocht veel spelen, dus ik mag zeker niet klagen over mijn eerste jaar hier in Borne.”

Bron: TC Tubantia /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Firma Blokhorst uit Hengevelde trots op familiebedrijf: ‘Als rietdekker heb je eer van je werk’

rrrr   Het werk en het riet zitten er nog niet op. Toch valt er al een voorstelling te maken van zijn goedkeurende knikje als Thijs Blokhorst straks zijn werk, en dat van zijn jongens, in ogenschouw neemt. "Je hebt veel eer van je werk" .Kijk hoe mooi het wordt.” Riet, door de elementen getekend of groen uitgeslagen door algen, dat is mooi. Maar een verse kap, prachtig. „Strak en fris”, klinkt het.   Vijfde generatie
Rietdekkers zijn vaak familiebedrijven, hierop is de firma Blokhorst uit Hengevelde geen uitzondering. Thijs Blokhorst is de vijfde generatie. Toch heeft zijn vader hem niet gepusht, voegt hij er meteen aan toe. „Ik had altijd wel wat met de bouw.” Volgde ook de opleiding, maar de kantoorbaan die erop volgde, nee. „Ik wilde niet binnen zitten de hele dag.” Is hij toch gaan rietdekken, een ambacht dat in de praktijk moet worden geleerd. Terwijl het een vak apart is. Een molen zou hij niet bedekken. „Een molen werkt heel anders. Een molen is steiler, en beweegt en draait.” Daar wordt het riet met teertouw aan de kap vastgemaakt, waarbij het touw door gaten in het binnenwerk wordt strakgetrokken.  „Maar molens zijn er niet veel in Twente.” Hier zijn het vooral oude Saksische boerderijen en nieuwe woningen in die stijl die onder een kap zitten. In wijken als ’t Vaneker in Enschede en Dalmeden in Hengelo horen rieten daken bij het idee van landelijk wonen anno nu.
Brandveiligheid

Een verzeke­ring is hierdoor niet duurder dan voor een huis met een pannendak
Thijs Blokhorst

In deze wijken komt het riet op een gesloten dak. Essentieel wat betreft de brandveiligheid. „Bij panden van vóór 2000 is er vaak sprake van een open raamwerk waar het riet op komt te liggen. Bij brand trekt het vuur zuurstof van onderen aan, door het open dak, en is dan in no time binnen. Is een dak een gesloten constructie, met houten platen zoals hier, dan komt er minder zuurstof bij en duurt het wel drie kwartier voordat het vuur binnen is. Een verzekering is hierdoor niet duurder dan voor een huis met een pannendak.” Het riet is van Nederlandse groei. Een eenjarig gewas is het. „Januari, februari, maart moet het worden gemaaid.” Zijn vader heeft nog zelf gemaaid, tegenwoordig komen de schoven ingepakt aan.
Kunstriet

Sinds een jaar of vijf is er kunstriet. Kan handig zijn op plattere daken. Natuurriet wordt gelegd op daken met een hoek van 45 graden. „Als het platter is, komt het water er te diep tussen en kan het gaan rotten.” Anders voor Thijs Blokhorst geen kunstriet. Hij weet het subtiel te verwoorden: „Het schijnt niet te slijten. Maar het is er nog maar net. En die kleur.” Weinig naturel en veel te egaal, je hoort het hem denken.     Bron: TC Tubantia /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bouwen aan de toekomst van jonge boeren met Route 2050

imagesPA5XFGCT‘Toen mijn vader veertig jaar geleden het bedrijf overnam, was de prijs voor melk hetzelfde als nu. Ik heb niet de illusie dat dat verandert. We zijn vooral meer gaan produceren en moeten nu in de breedte kijken wat de mogelijkheden zijn om ons bedrijf gezond te houden – ook in de toekomst.’

Christian Muilerman is melkveehouder en voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en initiatiefnemer van het project Route 2050. Een project waarbij jonge landbouwers de kans krijgen om zich voor te bereiden op de toekomst.

‘Ik heb wel honderd ideeën per dag over mijn bedrijf en wat ik wil gaan doen maar in de praktijk voer ik er misschien één uit. Dit project biedt een kans om te kijken welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Soms is een duwtje in de rug net wat mensen nodig hebben.’

Samen met partners Rabobank en SPOAR-Countus gaat Stichting Stimuland in opdracht van het OAJK aan de slag met project Route 2050. Lilian van Uhm van Stimuland neemt de rol van projectleider op zich. ‘Dit is een buitenkans voor jonge boeren. Het is belangrijk dat we samen met gemotiveerde jonge ondernemers een sterk fundament voor de toekomst van landbouwers neer kunnen zetten, met alle hulp die nodig is.’

Aanleiding
In 2018 en 2019 is door het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) het project Boer van de Toekomst gestart. In deze periode zijn in heel Overijssel zes avondbijeenkomsten georganiseerd voor jonge landbouwers. Tijdens de goedbezochte bijeenkomsten zijn de aanwezigen aan het denken gezet over hun toegevoegde waarde, passie en talent. Ook toen heeft de provincie Overijssel dit project mede mogelijk gemaakt, samen met de Rabobank en SPOAR-Countus.

In september 2019 heeft het OAJK een brainstormsessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de Rabobank en SPOAR-Countus. Daarin zijn verschillende ideeën geopperd die uiteindelijk hebben geleid tot het vervolg op het project Boer van de toekomst. Het vervolg hiervan is Route 2050.

Christian Muilerman is enthousiast en hoopt dat veel boeren (in spé) zich aanmelden. ‘Het mooiste zou zijn, dat we niet alleen de deelnemers helpen maar op termijn ook een inspiratie zijn voor jonge agrariërs in de rest van Nederland.’

Wil je meer informatie over dit project of je aanmelden? Neem dan contact op met Lilian van Uhm: M06 – 30 18 88 00 | T 0529 - 47 81 80 | E lvanuhm@stimuland.nl

Rijbewijskeuringen in Markelo   RIJBEWIJSKEURINGMarkelo- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Sporthal de Haverkamp, Stationsstraat 30, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:

Donderdag 12 maart
Woensdag 8 april
Woensdag 6 mei
Dinsdag 26 mei
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen vanaf € 45,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief vanaf € 65,00 
Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl. Of bel de afsprakenlijn op 088 - 23 23 300.   De Procedure: Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.   Begin op tijd Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.  

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu