De Höfte Höfte oktober 2021
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  VELE CORONAMAATREGELEN ZIJN VERSOEPELD, maar..

  De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten. Ook vragen zij nadrukkelijk, dat we met elkaar rekening houden zowel bij het kiezen van de plaats als het lopen in de kerk. Ook de collecten blijven nog zoals nu, het doorgeven van de mandjes is nog niet toegestaan. Wat wel weer mag is het meezingen door de kerkgangers maar dan wel op 1,5 m’ afstand en in zigzagformatie. Daarom blijven voorlopig de gele linten tbv afsluiten banken nog gehandhaafd.

  Vooraf aanmelden en registeren is niet meer nodig.

  Kerkdiensten voor de periode  1 okt t/m 2 nov
  Periode              1 okt  t/m  8 okt
  Zaterdag        2 okt 19.00 uur: Gebedsviering, Oogstdankdag mmv D-H-Koor.
  Zondag        3 okt 09.30 uur: Geen viering.
  Dinsdag        5 okt 09.00 uur: Dagkerk, pastor Timmerman

   

  Periode              9 okt  t/m  15 okt
  Zaterdag        9 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      10 okt 09.30 uur: Woco-viering, pastor Timmerman, mmv D-H-Koor.
  Dinsdag     12 okt 09.00 uur Gebedsviering dagkerk

   

  Periode           16 okt  t/m  22 okt
  Zaterdag      16 okt 19.00 uur: Woco-viering, pastor Timmerman, mmv D-H-Koor.
  Zondag      17 okt 09.30 uur: Geen viering.
  Dinsdag      19 okt 09.00 uur: Dagkerk pastor Timmerman

   

  Periode           23 okt  t/m  29 okt
  Zaterdag      23 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      24 okt 09.30 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor.
  Dinsdag      26 okt 09.00 uur: Gebedsviering in de dagkerk

   

  Periode           30 okt  t/m  2 nov
  Zaterdag       30 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       31 okt 09.30 uur: Gebedsviering, mmv D-H-Koor.
  Dinsdag        2 nov 19.00 uur: Gebedsviering Allerzielen mmv D-H- koor.

   

  Lektoren:
  Zaterdag    2 okt 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Zondag  10 okt 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag  16 okt 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag  24 okt 09.30 uur:  Ria Doeschot
  Zondag  31 okt 09.30 uur:  Jan Lansink
  Dinsdag   2 nov 19.00 uur:  Leo Vreman/Siny ten Heggeler

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   27 sept  t/m   3 okt Anneke Tuinte 0547-851226
     4 okt   t/m  10 okt Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    11 okt  t/m  17 okt Lies Vreman 0547-333492
    18 okt  t/m  24 okt Anneke Tuinte 0547-851226
    25 okt  t/m  31 okt Agnes & Frans de Wit 0547-333878
     1 nov  t/m    7 nov Lies Vreman 0547-333492

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   22 aug € 46,70
  Weekend   11 sept € 76,50

  De deurcollecte voor de MIVA heeft € 44,75 opgebracht

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend  2 oktober is er een deurcollecte ihkv Wereldmissiedag Kinderen en in het weekend van 24 okt inzake Missiezondag.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf oktober zijn er weer elke week vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  ————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden

  Op 27 augustus, op de leeftijd van 84 jaar, is overleden Harrie Wegdam  en op 6 september op de leeftijd van 83 jaar, Annie Screever-Wijlens.

  Zij zijn in familiekring naar het crematorium begeleid

  Op 11 september, op de leeftijd 66 jaar, is overleden Ria Put- ter Braak. Na de uitvaartviering op maandag 20 september is zij  in familiekring te rusten gelegd op ons parochie kerkhof.

  Wij willen hen allen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 4 t/m 8 okt is groep 6 aan de beurt.

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 november t/m 31 november  kunt u opgeven tot woensdag 20 oktober bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

   

  Zaterdag 2 okt 19.00 uur: Overl. familie Cattier-Spekreijse; Jan Vehof; Truus ter Avest; Willem Vehof; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 10 okt 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zaterdag 16 okt 19.00 uur: Arnold Aarnink; Overl. familie Cattier-Spekreijse; Willem Vehof; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Overl. familie Mensink.

  Zondag 24 okt 09.30 uur: Jrg. Johannes Stegeman; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zondag 31 okt 09.30 uur: Overl. familie Mensink.

  ——————————————————————————

  OOGSTDANKVIERING

  Op zaterdag 2 oktober willen wij ons jaarlijkse oogstdankviering weer houden in onze parochie. Samen willen wij dit vieren en danken voor de oogst. Ook de kinderen werken via de school hieraan mee.

  Na de viering is er voor iedereen en kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. Zoals U weet worden alle vruchten van het land door de parochianen bijeen gebracht. Wij hopen ook dit jaar dat u ook uw groente fruit bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook houdbare producten zoals blikken groente koffie rijst etc. zijn welkom. Wij hopen op een goede oogst die gedeeltelijk naar de leefgemeenschap Wonne in Enschede gaat en naar de voedselbank.

  Wilt u wat beschikbaar stellen, belt u dan naar Ans Vehof  333427;Jan Schreijer 333653 of Ria Rouweler 292344

  Ook kunt U producten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de kerk.
  Alvast bedankt voor Uw medewerking.
  Werkgroep oogstdankviering

  Senioren Hengevelde start het nieuwe seizoen met een kerkdienst.

  Eindelijk komt het er dan toch van.
  De senioren uit Hengevelde en omgeving komen weer eens samen na anderhalf jaar netjes de strenge coronaregels opgevolgd te hebben. Een tijd die voor velen best het gevoel gaf buitengesloten te worden.
  Hopelijk kunnen we deze periode achter ons laten en weer met een goed gevoel naar de toekomst kijken.

  Het bestuur van Senioren Hengevelde heeft voor het komend seizoen een prachtig gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils. De leden vonden dit programma al in hun brievenbus.
  Helaas, de start van dat programma hebben we van wege de nog geldende regels moeten aanpassen. Daarom starten we dit keer eens ouderwets met een viering in de kerk waarin pastoor Jürgen Jansen zal voorgaan. Helaas staat dit niet opgenomen in het toegestuurde programma.

  Pastoor Jansen is al weer enige tijd de enige priester in onze parochie en komt door de grootte van zijn parochie nog maar mondjesmaat naar Hengevelde.
  Aansluitend op de viering zal de pastoor vervolgens op een informele manier onder het genot van een kop koffie nader kennis maken met de aanwezigen.
  Het is altijd goed elkaars achtergronden, elkaars ideeën en gewoontes te leren kennen.
  Begrip en respect voor elkaar zal er groter door worden.
  En natuurlijk zijn we allemaal benieuwd hoe de toekomst van onze parochie en die van de kerk er uit komt te zien.
  Fijn dat pastoor Jansen deze opening van het seizoen voor zijn rekening wil nemen.

  De viering zal plaats vinden op 29 september om 14.30 uur in onze eigen parochiekerk.
  De gezellige nazit, met voor iedereen koffie en wat lekkers, zal mogelijk ook in de kerk zijn of bij De Gebrande Waateren. Hopelijk wordt het een bijzonder weerzien met elkaar.

  Met nadruk wil het bestuur van Senioren Hengevelde alle geïnteresseerde mensen, vanaf de leeftijd van 55 jaar, uitnodigen om naar deze seizoen opening te komen.
  Ook mensen die zich niet (meer) kerk gebonden voelen of geen lid van onze vereniging zijn worden uitgenodigd.
  Senioren Hengevelde heeft u allen iets te bieden.
  Samen gemeenschap zijn staat daarbij centraal, ondanks al onze verschillen.
  Neem dus gerust uw buren of kennissen mee.
  U bent allen van harte welkom.

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

   

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

      

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

   

  Kledinginzameling Caritas Hengevelde op 8 oktober

  De jaarlijkse kledinginzameling Caritas Hengevelde is op vrijdagmorgen 8 oktober. Vanaf 9.00uur komen vrijwilligers langs om de kleding op te halen. De kleding moet schoon en goed verpakt op een duidelijk zichtbare plaats aan de openbare weg staan.
  Naast kleding mogen ook goede schoenen (per paar vastgebonden),dekens, knuffels en speelgoed ingeleverd worden. De kleding en de andere spullen gaan naar de overvolle Irakese vluchtelingenkampen.
  Het transport naar deze gebieden blijft erg moeilijk en is heel kostbaar. Wilt u financieel steunen dan is een gift op Rabo rekening:
  NL81RABO 011331411419 t.n.v. Stichting Parwin van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.stichtingparwin.nl
  Voor informatie over deze kledinginzameling kunt u contact opnemen met:
  Wim Sander tel 0547 – 333612 of Harry Lentelink tel 0547 – 333526

  — Toneelgroep Markvelde komt weer met een stuk —

  Het besluit is genomen! We gaan van start met de voorbereidingen om komend jaar een stuk ten tonele te brengen. We hopen u een of meerdere avonden als vanouds te kunnen vermaken.

  De geplande speeldata zijn; 11,12,13 en 18 en 19 februari 2022

  De voorbereidingen, wat houdt dat in?  Een stuk uitzoeken…… teksten leren…..leren….. veel spelen……en veel lachen….
  We zijn op zoek naar fris en aanstormend talent!  Heb je zin om mee te spelen?
  Ben je 18 jaar of ouder? Meld je dan aan bij Amanda! 06-11478641

  =====================================

  Verlichte Avondwandeling Markvelde 2021?!

  Om maar te beginnen met de conclusie: Dit jaar helaas geen wandeling.

  We hebben met de vertegenwoordiging van elke buurt bij elkaar gezeten en alle factoren die meespelen afgewogen. We concludeerden dat we het maar op 1 manier wilden en dat een wandeling zoals andere jaren, en geen beknopte versie. Omdat ons dat in gezamenlijkheid om diverse redenen niet gaat lukken dit jaar, stellen we het een jaar uit.

  Een ieder die geholpen en meegedacht heeft wil ik hartelijk bedanken en vanaf april 2022 pakken we de draad weer op, bij de route die al 2 jaar op ons wacht!

  Organisatie Verlichte Avondwandeling

  Op de pedalen tijdens de 28e editie van de Hof van Twente Herfst Fietsvierdaagse

  De uitgestelde fietsvierdaagse van 2020 hopen wij dit jaar wel te kunnen organiseren, ons team van ca 40 vrijwilligers heten u van harte welkom in onze mooie Hof van Twente.

  Van maandag 18 t/m donderdag 21 oktober 2021 kunt u weer deelnemen aan de Hof van Twente Herfst Fietsvierdaagse.  Elke dag wordt er een route uitgezet van 35, 50 en 70 km in verschillende richtingen. De routes zijn bewegwijzerd. Starten is mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur vanaf theater De Reggehof in Goor. Schitterende herfstkleuren in  machtige loofbossen maken het najaar bij uitstek geschikt om er met de fiets op uit te trekken.

  Diverse routes
  De deelnemers kunnen kiezen uit 35, 50 of 70 km, waarbij de route elke dag een andere kant op gaat. Ons unieke routesysteem geeft u onderweg de mogelijkheid te kiezen welke afstand die dag het beste bij u past. Onderweg komt u langs verschillende bezienswaardigheden en er is genoeg  tijd om onderweg even af te stappen en te genieten van de mooie natuur en de Twentse gastvrijheid. U komt  o.a. langs de Sallandse heuvelrug,  de Twickelse  bossen,  en het stedeke Diepenheim met haar kastelen.

  Gezellige terugkomst
  Met uitzondering van de maandag zorgen wij elke dag bij terugkomst voor een gezellig live optreden van muzikanten uit onze streek. De Reggehof biedt een scala aan drankjes en hapjes na de mooie fietstocht. Ook de Goorse Horeca heeft tal van betaalbare mogelijkheden.

  Muzikaal onthaal
  Muzikaal ontvangst op zondag  17 oktober in de Reggehof van 14.00-17.00. Deze middag kunt u met een fietstocht van 25 kilometer alvast de beentjes een beetje los fietsen, tevens  de mogelijkheid voor voorinschrijving van 16.00-17.00. Ook de startbewijzen van diegene die voor ingeschreven hebben liggen gereed om af te halen.

  Covid 19
  Mochten er nog regels zijn inzake het Covid 19  dan houden wij ons met ons allen aan de nodige protocollen.

  Inschrijven
  De start en de finish van de Hof van Twente Herfstfiets4daagse vinden plaats bij theater De Reggehof aan De Höfte 5 in Goor. Starten kan tussen 9.00 en 12.00 uur. Een weekkaart kost € 11,50 per persoon. Vier dagen meefietsen hoeft niet, één dag kan ook! Een dagkaart kost € 3,50.

  Kijk voor meer informatie op www.fietsvierdaagse.eu.

  Parkeren en overnachten
  In Goor is gedurende de fiets4daagse voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Let op de blauwe zones. Eveneens is het mogelijk om uw fiets nabij de start en finishlocatie te stallen.

  Open dag hospices Twente op zaterdag 2 oktober 2021

  In het kader van de jaarlijkse ‘Dag van de Palliatieve Zorg’ wordt aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen. Dit jaar organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente een ‘Open dag hospices’ op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 – 14.00 uur.

  Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Voor zowel de zieke als de naasten.

  Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg.  Met aandacht voor niet alleen de lichamelijke kant (fysieke dimensie), maar  ook voor de emotionele (psychische dimensie), sociale en de spirituele kant (aandacht voor zingeving en levensvragen).

  Inmiddels is er meer mogelijk dan veel mensen weten, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen.

  Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice en horen hoe mensen daar de laatste fase van hun leven doorbrengen? In Twente openen de volgende zeven hospices hun deuren:

  Buurtzorghuis Haaksbergen

  Aaftinksweg 17, 7481VV Haaksbergen Tel: 06-30732101

  Hospice Enschede

  Het Bijvank 155, 7544DB Enschede Tel: 053-4753040

  Hospice Geesteren

  Dorpsstraat 10, 7678AW Geesteren Tel: 0546-631338

  Hospice Holos
  Monnikstraat 33, 7571CW Oldenzaal Tel: 06-22572319

  Hospice Het Meulenbelt Almelo

  Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo Tel: 0900- 2453 453

  Hospice TMZ Hengelo

  P.C. Borstlaan 123, 7555 SL Hengelo Tel: 0900- 2453 453

  Leonardus Hospice

  Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo Tel: 074- 2434 589

  Tevens zal in alle hospices ook algemene informatie over palliatieve zorg aanwezig zijn, waaronder de mogelijkheden voor (vrijwilligers) zorg/ondersteuning in de thuissituatie. Meer informatie over de open dag en de netwerken kunt u ook vinden op de netwerkwebsite.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

  Zonnebloemnieuws

  Afgelopen weekend hebben we in Hengevelde aandacht besteed aan de Nationale Ziekendag

  Het thema van de ziekendag was

  FIJN DAT JE ERBIJ BENT

  Bij

  Erbij

  Bijeen

  Bij elkaar

  Bij jou, bij mij

  Even bijkomen

  Bijpraten, bijtanken

  Bijzondere momenten

  Die je nog lang bijblijven

  Je ‘t gevoel geven erbij te horen

  Bij de samenleving, de wereld, de tijd

  Dan ben je op je sterkst, in elkaars nabijheid

  Als Zonnebloem zorgen we er dat jij erbij bent

   

  Dit is de tekst op de aandachtskaart die iedereen ontving bij het bloemetje.

  Na de ziekendagviering in de kerk werden 40 mensen uit onze gemeenschap verrast met een bloemetje. Deze mensen ontvingen deze attentie uit handen van bijna net zoveel vrijwilligers, mannen en vrouwen die even tijd namen voor wat aandacht en een praatje.  Het geeft veel voldoening te horen hoe fijn mensen het kleine beetje extra aandacht vinden en het boeketje waarderen. De Zonnebloem bedankt al deze vrijwilligers voor hun hulp, zonder u was het niet gelukt, we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

  De opbrengst van de deurcollecte die na de viering is gehouden is

  € 121.15

  ALLEMAAL HARTELIJK DANK voor uw hulp en gaven!!

   =========================================

   

  Rijbewijskeuringen CBR in Markelo

  Markelo – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

  Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Sporthal De Haverkamp op woensdag 6 oktober, vrijdag 15 oktober en vrijdag 29 oktober medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

  Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
  Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

  Afspraak maken

  Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:

  Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

  Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

  De Procedure
  Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
  De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .
  Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
  De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

  EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95

  Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 voor 1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele EU.

  Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling meer omdat de doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu