De Höfte Höfte april 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  CORONPANDEMIE.
  Volgens deskundigen zal Corona voorlopig niet uit de wereld verdwijnen maar wordt wel steeds minder ernstig ziekmakend.

  Daarom heeft het kabinet besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen. Daar sluiten we ons als geloofsgemeen-schap bij aan. Maar als U zich, in een wat drukkere omgeving prettiger voelt met een mondkapje op… weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  29 mrt t/m 3 mei
  Periode            29 mrt t/m  3  apr
  Dinsdag       29 mrt  09.00 uur: Gebedsv Bennie Blokhorst
  Zaterdag         2 apr  19.00 uur: Geen viering.
  Zondag         3 apr  09.30 uur: Woco werkgroep, mmv Herenkoor

   

  Periode              4  apr t/m  10  apr
  Dinsdag       5 apr  09.00 uur: Euch. Pastoor Jansen
  Zaterdag
  Palmpasen
       9 apr  19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor
  Zondag    10 apr  09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           11  apr  t/m  17 apr
  Dinsdag   12 apr  09.00 uur: Gebedsviering Cees v/d Sluijs
  Witte
  Donderdag
    14 apr  09.00 uur:

   19.00 uur:

   Viering met basisschool

  Euch in Delden v/d  Vegt

  Goede Vrijdag   10 apr 15.00 uur: Kruiswegviering in dagkerk werkgroep
  Zaterdag  16 apr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

  1e paasdag

   17 apr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor.
  Maandag

  2e paasdag

   18 apr 09.30 uur: Alleen Blasius Delden

   

  Periode           18  apr t/m  24 apr
  Dinsdag      19 apr 09.00 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt,
  Zaterdag     23 apr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     24 apr 09.30 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt mmv D-H-Koor.

   

  Periode           25  apr t/m  1 mei
  Dinsdag      26 apr 09.00 uur: Gebedsv Jan / Truus Lansink
  Zaterdag     30 apr 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor
  Zondag       1 mei 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode              2  mei t/m  3  mei
  Dinsdag      3 mei 09.00 uur: Euch. Pastoor Jansen

   

  Lektoren:
  Zondag      3  apr 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag      9  apr 19.00 uur:  Jan Wantia
  Vrijdag    15  apr 15.00 uur:  Werkgroep
  Zondag    17  apr 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zondag    24  apr 09.30 uur:  Ria Doeschot
  Zaterdag    30  apr 19.00 uur:  Jan Wantia

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   28 mrt  t/m    3 apr Lies Vreman 06-13360994
     4 apr  t/m  10 apr Anneke Tuinte 0547-851226
   11 apr  t/m  17 apr Agnes / Frans 0547-333878
   18 apr  t/m  24 apr Lies Vreman 06-13360994
   25 apr  t/m    1 mei Anneke Tuinte 0547-851226
    2 mei  t/m    8 mei Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    27 febr €   67,45
  Weekend     6  mrt €   53,60
  Weekend     12 mrt €   60,55
  Weekend     20 mrt €   64,15

  De collecte voor Oekraïne heeft € 94,20 opgebracht

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Verder wordt er in deze periode de Vastenaktie gehouden. Zie hierna

  ———————————————————————————-

  Materialen gevraagd voor bloemschikken voor Oekraïne.

  De vluchtelingen uit Oekraïne in Hengevelde e.o. willen zelf graag meewerken om geld in te zamelen voor de opvang. Daarom organiseren we een middag, of meerdere middagen, een workshop bloemschikken voor hun. Zij hebben op deze manier afleiding en de bloemstukjes die ze maken kunnen ze verkopen om hun eigen steentje bij te dragen.

  Jo Hoesstee is bereid om deze workshops te leiden en de locatie hebben we gevonden bij Alfons Groothuis.

  De eerste workshop is gepland op dinsdag 6 april.

  Om dit te kunnen realiseren hebben we zo spoedig mogelijk diverse schalen of bakjes nodig evenals groen, evt. kronkeltakken, paasdecoraties etc. Deze materialen kunnen worden afgeleverd bij Suzanne Peerik-Groothuis, Pieperiet 13, Hengevelde.

  Hopelijk kunnen we met z’n allen wat betekenen voor de vluchtelingen en, als het goed bevalt kunnen we dit herhalen maar dan ook met Hengeveldenaren erbij zodat zij beter kunnen integreren.

  Alvast bedankt voor jullie hulp.

  Nataliya ten Heggeler en Suzanne Peerik.

  ============================================================

  Vastenaktie 2022

  Bescherming van landrechten

  De vastenactie is een jaarlijkse campagne om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

  Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde

  Behoud van voedselzekerheid

  Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

  Wat doet Vastenactie?

  In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om hieraan een bijdrage te leveren.
  De collectanten bezorgen het vastenzakje en halen het op in de week van 4 t/m 8 april.
  Ook de schoolkinderen doen dit jaar weer mee.
  U mag Uw bijdrage ook overmaken op bank nr. NL35 RABO 0157 1072 21 t.n.v. Heilige Geest parochie Hengevelde ovv vastenactie. 

  Bij voordat dank voor Uw medewerking

  M.O.V. Hengevelde

  ——————————————————————————

   

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de kerk gaan we de schoonmaak opschuiven naar 1 x per twee maanden. In de maand april is er dus geen kerkschoonmaak.

  In de maand mei is dan groep 6 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Oproep namens de kerkhof onderhoudsploeg:

  Met Pasen en de lente in zicht, doen we een oproep om de kerstdecoraties persoonlijk van de graven te verwijderen en ze mee te nemen naar huis als u wilt. Want bij een ander jaargetijde horen andere kleuren en versieringen en dat jaargetijde de lente is nu aangebroken.

  ———————————————————————————

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 mei t/m 31 mei kunt u opgeven tot woensdag 1juni bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

   

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 3 apr 09.30 uur:  Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink;

  Zaterdag 9 apr 19.00 uur: Mina Spenkelink a/d Stegge; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink.

  Zondag 17 apr 09.30 uur: Jrg. Marietje Wegdam-Eijsink; Jrg. Jan Nijhuis; Jan Vehof; Jan Freriksen en overl. familie; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Katier; Overl. familie Mensink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Wilmien Meijerink; Willem Vehof.

  Zondag 24 apr 09.30 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Katier; Overl. familie Mensink;

  Zaterdag 30 apr 19.00 uur: Jrg. Truus ter Avest; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  —————————————————————————-

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Hieronder de gewijzigde openingstijden Kaasboerderij Keuper:

  Vanaf deze week gelden de volgende openingstijden voor onze winkel:

  Vrijdag:      9.00 uur – 18.00 uur

  Zaterdag:  9.00 uur – 16.00 uur.

  Jan – Betsie Keuper.

  ===============================================

  Rabofonds Rabobank Centraal Twente
  Bijdrage van € 24.225,– voor 5 projecten

  Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Projecten die hierop gericht zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds. In het 1e kwartaal van dit jaar is een bijdrage van € 24.225,00 toegezegd aan 5 projecten in de gemeente Hengelo, Borne, Hof van Twente en omliggende plaatsen.

  Elk kwartaal bespreekt de Rabofondscommissie de binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank.
  Tijdens de vergadering van 18 maart heeft de Rabofondscommissie de binnengekomen aanvragen besproken. De verenigingen en stichtingen die een bijdrage ontvangen zijn:

  Gemeente Hengelo en omstreken

  • Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid / Hengelo, € 2.000,– voor het Project Vakantiespelen Hengelo 2022.
  • Stichting Creatieve Broedplaats Twente “Oogst”, € 12.500,– voor realiseren van het project Creatieve Broedplaats.

  Gemeente Borne en omstreken
          –   Tennisvereniging Saasveld, € 5.000,– voor Led-verlichting voor de buitenbanen.

  Gemeente Hof van Twente

  • Stichting Cultuurcentrum Herberg de Pol in Diepenheim € 2.290,– voor de aanschaf van een nieuw digitaal mengpaneel.
  • Stichting Big Band Festival Goor, € 2.435,– voor de aanschaf van 2 stretchtenten.

   

  Nieuwsbrief Maliproject maart 2022

  Nog éénmaal schrijven wij U allen over datgene wat ons ter harte gaat in een gemeenschap in het verre Mali, in Manantali, in de regio Bamafelé.

  Sinds 2007 hebben wij via U allen geld kunnen inzamelen voor zaken, die in ons land zo heel gewoon zijn: voldoende schoollokalen, toiletgebouwen bij de scholen, schoon drinkwater en ruimten om met elkaar kerk te kunnen zijn. En we hebben nooit tevergeefs een beroep op U allen gedaan.

  Sinds de laatste hulpvraag t.b.v. de nieuwbouw van de RK kerk in Manantali, staat er op de rekening van het Maliproject nog een bedrag van ruim € 4.500,- .

  Via “onze man in Mali” Casper Jansen, www.coolcampmali.com, komt nu een dringende vraag tot ons: kunnen we helpen bij de bouw van een ziekenzaal bij het hospitaaltje van Manantali? Het hospitaal is voor ongeveer 10.000 mensen (laatste telling 10.140 mensen)in de regio, heeft thans 6 bedden, waarvan één buiten i.v.m. huidig plaatsgebrek. De bedden binnen staan in bedompte achteraf hokjes van 2 x 2 m2.

  Het hospitaal is opgezet door de overheid (Cescom), die ook de salarissen betaalt. Er zijn aan dit ziekenhuis verbonden: 1 arts, dokter Kamera, 2 schoonmakers, 2 zusters en een guardien(opzichter). Op het ogenblik is er geen geld te verwachten van de overheid voor deze uitbreiding/verbetering, vanwege de politieke situatie waarin Mali verkeert.

  Het is de bedoeling dat de huidige ziekenruimte vervangen wordt door een nieuwe ziekenzaal voor 12 bedden. En deze huidige ruimte zal dan ingericht worden als laboratorium voor bloed- en urine onderzoek: malaria, typhus,toxoplasmose, syphilus, bilharzia en stofwisselingsziekten. De apparatuur voor dit laboratorium kan dokter Kamera zelf regelen.

  De kostenbegroting van deze uitbreiding van het ziekenhuis bedraagt:€ 13.770,-

  Hiervan hebben we dus al ruim 4.500,-

  Voor deze zo belangrijke voorziening vragen wij Uw hulp.

  Op de foto dokter Kamera, die vanuit dit hospitaaltje ook zorgde voor de corona-entingen  voor de regio Bamafele.  Links achter is te zien waar de ziekenzaal zal worden gebouwd. Casper heeft bewondering voor de gedrevenheid waarmee deze dokter zijn werk doet.

  Wij stellen ons voor dat wij 2 maanden de tijd nemen voor deze fondswerving en daarna hopen wij het werk van het Maliproject af te sluiten met een bedrag, waarmee deze noodzakelijke voorziening tot stand kan komen.

  De bankrekening waarop bijdragen gestort kunnen worden is:

  Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB0908763743 t.n.v. Maliproject 2022.

  Heel veel dank. We houden u op de hoogte.

  Addie en Cees van der Sluijs-Goud

  Anjerconcert 2022 brengt ode aan kameraadschap

  “You’ll never walk alone”

  Het Anjerconcert 2022 wordt verzorgd door de ‘Fanfare Bereden Wapens’ Het concert vindt plaats op zondag 3 april 2022 om 15.00 uur in ‘De Reggehof’ in Goor en wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht, de Fanfare ‘Bereden Wapens’, Nationaal Comité Veteranendag en gemeente Hof van Twente. Inwoners van Hof van Twente zijn van harte welkom dit concert bij te wonen. Kaarten à € 10,- zijn te bestellen via www.reggehof.nl. Veteranen in Hof van Twente hebben een persoonlijke uitnodiging voor gratis toegang voor dit premièreconcert ontvangen.  Sinds de uitbraak van Corona in 2020 verzorgt de Fanfare Bereden Wapens op 3 april 2022 haar eerste Anjerconcert.

  Niemand loopt alleen  

  Het Anjerconcert 2022 brengt een muzikale ode aan kameraadschap. Ons land, onze maatschappij en onze democratie – en in zeker zin het hele Vrije Westen – worden in stand gehouden door grote structuren die lastig te doorgronden zijn. Rechtstatelijke afspraken, instituties, instellingen, wetten, enzovoort. Als puntje bij paaltje komt, is de laatste verdediging van al die waarden, wetten en vrijheden: Defensie. Op zichzelf ook een instituut, een grotere structuur. Maar wie doordringt tot de kern van wat een leger is, van wat mannen en vrouwen nabij en overzee in de meest extreme situaties op de been houdt, ontdekt: kameraadschap. Kameraadschap is niet: vriendschap. Sterker nog, kameraadschap moet losstaan van persoonlijke sympathieën. Het is immers onvoorwaardelijke steun, het besef van lotsverbondenheid, van wederzijdse afhankelijkheid en de bereidheid die kameraadschap boven alles te stellen. 

  ‘Kameraadschap’ lijkt in de huidige coronacrisis iets waar juist de burgermaatschappij grote behoefte aan heeft. Zekerheden vallen weg, verbindingen die vanzelfsprekend leken worden uit elkaar gerukt, en plotseling hebben mensen het gevoel er alleen voor te staan. Eenzaamheid, angst en polarisatie vullen de kranten. Terwijl lotsverbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid eigenlijk tot dezelfde kameraadschap zouden kunnen leiden die Defensie zo goed kent. In extreme situaties niet tegen elkaar maar mét elkaar optrekken, dat is de krachtige boodschap van de reeks Anjer Concerten. De voorstelling heeft de snelheid en urgentie van een talkshow, aangevuld met muzikale momenten van bezinning. Een speciaal gecomponeerd slotnummer, met daarin de boodschap van de voorstelling nog eens expliciet verpakt, stuurt de bezoekers met een fijn gevoel naar huis. 

  U bent van harte welkom dit concert bij te wonen.

  Scheidend CDA-wethouder Pieter van Zwanenburg gast in E8 Radio

  Scheidend CDA-wethouder Pieter van Zwanenburg (64) is vrijdag 1 april te gast in de 92ste aflevering van het programma E8 Radio op Hofstreek FM. De geboren Leidenaar, die al jaren in Goor woont, vertelt over zijn uitgaanstijd, over zijn favoriete muziek en over zijn bijzondere loopbaan: van politie tot politiek. Ook wordt zijn top 3 gedraaid, met een persoonlijke toelichting.

  Pieter van Zwanenburg kwam in 1976 in dienst van de politie en had tot 2006 verschillende politiefuncties. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 trad hij toe tot de Goorse gemeenteraad voor het CDA. Hij werd fractievoorzitter. In 1998 werd hij benoemd tot wethouder in de gemeente Goor.

  Pieter hier onlangs nog op de Petrusschool

  Na de gemeentelijke herindeling en de vorming van de Hof van Twente in 2000 werd Van Zwanenburg raadslid en fractievoorzitter in de nieuwe gemeente. Op 27 april 2010 werd hij benoemd tot wethouder. In 2014 en 2018 werd hij herbenoemd. Van Zwanenburg gaf aan na de laatste gemeenteraadsverkiezingen te zullen stoppen als wethouder. Van Zwanenburg is gehuwd, heeft twee kinderen en is inmiddels de trotse opa van een tweeling.

  De 92ste aflevering van E8 Radio wordt gepresenteerd door Jaap Heerze en Bert Janssen. De andere presentatoren zijn Theo Hakkert, Bert van den Berg en Gerrit Schinkel. Vaste technicus is Sjaak Hulshof. Het live-programma is iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur op Hofstreek FM. Het wordt zondags herhaald. Hofstreek FM is te ontvangen op 107.6 Mhz & 107.0 Mhz (Markelo) en op de kabel. Het programma is ook te beluisteren op internet via www.hofstreek.nl

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu