Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Hier voor u ziet u de tweede digitale De Höfte op Wegdamnieuws. Het één en ander is nog onder constructie, dat wil zeggen we zijn nog met het een en ander bezig. De meeste adverteerders uit de papieren De Höfte zijn inmiddels gebeld dus we zijn begonnen met de lay-out voor de digitale versie. Verder hebben we een oude rubriek weer in het leven  geroepen: De splinters! Voor de jongelingen onder ons: Het gaat hier om een ludiek item dat puntsgewijs, veelal cryptisch omschreven een onderdeel zal moeten gaan worden van de online editie. Tips hiervoor zijn natuurlijk van harte welkom, mail naar redactie@wegdamnieuws.nl. of via Whatsapp naar de beende telefoonnummers. Tevens zijn we nog op zoek naar een columnist. De eerste namen zijn genoemd, maar mocht u nog mensen weten of uzelf geroepen voelen, schroom niet en mail naar redactie@wegdamnieuws.nl .

Jaargang 2020 nr. 02

Nieuwjaarsbijeenkomst Senioren Hengevelde woensdag 15 januari
Het nieuwe jaar 2020 is nog maar net begonnen en is dat dus voor de Senioren Hengevelde reden om elkaar persoonlijk veel gezondheid, geluk en tevredenheid voor dit nieuwe jaar toe te wensen. Natuurlijk mag er nog even nagepraat worden over het afgesloten jaar met alle ins en outs en zal er ook vooruit gekeken worden naar wat komen gaat.
Hoe gezellig kan het zijn om daarvoor samen te komen onder het genot van een kop koffie, een drankje en een hapje. Een borrel op de toekomst dus.
Daarbij zal het Hengeveldse Around 69 ons muzikaal ondersteuning bieden met hun jaren 70 repertoire waarbij een dansje niet uitgesloten is.
Het belooft een plezierige druk bezochte avond te worden in de kantine van Hebo.
Aanvang om 19.30 uur en de Hebozaal is om 19.00 uur al geopend.
Welkom leden van Senioren Hengevelde op 15 januari.     Splinters foto Jpeg     • Waar Geertje K dezelfde stoel heeft gepakt, is Gait van de B. er doorgezakt
• Jeroen R heeft het een en ander aangekaart, de rest heeft er mee ‘afgekaart’ en zo lijkt Jeroen uitgekaart
• Gaan de pannen van het dak, grijp dan niet de buurman bij de borstzak
manaeschijn JPEG
• Bovenstaande foto: Na regen komt Maneschijn; Soms ligt het nieuws op straat; soms een stukje verder....
• Verwacht Theo Rupert gezinsuitbreiding? Gezien de omvang van zijn nieuwe woning wel... Onderstaande foto: Van der Valk is vanaf nu ook in Hengevelde gevestigd als we Google Maps mogen geloven, we wensen uitbater Tristan P. succes met zijn bedrijf   valk4  
• Don W. is helemaal in zijn nopjes. Binnenkort kan hij met buurman Mike te W. mee naar de Grolsch Veste, die volgens Leon ten V. volgend jaar in Enschede voetbalt.Kerkdiensten voor de periode van 25 jan t/m 7 febr

 

Periode             25 jan t/m 31 jan

 

Zaterdag

    25 jan

19.00 uur:

Geen viering

Zondag

   26 jan

09.30 uur:

Woco, pastor Doornbusch mmv D-H-koor.

Donderdag

   30 jan

09.00 uur:

Geen viering

     

Periode           1 febr t/m 7 febr

 

Zaterdag

   1 febr

19.00 uur:

Woco, werkroep mmv D-H-koor.

Zondag

    2 febr

09.30 uur:

Geen viering

Donderdag

   6 febr

09.00 uur:

Gebedsviering

     

Lektoren:

Zondag

26 jan

09.30 uur:

Wilma Winters

Zaterdag

1 febr

19.00 uur:

Ineke Pelle

Collectanten:

Zondag

26 jan

09.30 uur:

Arnold Blokhorst

 

Zaterdag

1 febr

19.00 uur:

Jan Rupert

 

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

20 jan     t/m 26 jan

Anneke Tuinte

851226

27 jan     t/m   2 febr

Anneke Tuinte

851226

   3 febr   t/m   9 febr

Anneke Tuinte

851226

   

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Plaatsengeld:

Collecte:          

Weekend     21 dec

    € 27,80

  €   33,20

Kerst       24/25 dec

    € 183,30

  € 328,45

Weekend     29 dec

    € 37,70

  €   55,82

Weekend     31 dec

    € 23,50

  €   29,17

Weekend       4 jan

    € 29,90

  €   42,41

De adventsactie heeft € 290,00 opgebracht en de verkopen van de wereldwinkel € 230,00 De deurcollecte voor pater van de Vegt

heeft € 588,29 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en

voor de afdrachten aan het Bisdom.

Overleden:

Op de leeftijd van 73 jaar is overleden Diny Hag-Effink.
Na de uitvaartviering op 3 januari, is zij ter ruste gelegd op ons parochieel kerkhof. We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

Mededeling over vieringen door de week.

Als er op donderdag een avondwake of uitvaartviering is vervalt de

viering van ’s morgens 9 uur.

Plaatsengeld: 50 eurocent voor ieder van 18 jaar en ouder, kinderen en jeugdigen kunnen 10 eurocent bijdragen.

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

In de deze periode is er geen kerkschoonmaak.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Misintenties of gebedsintenties voor de periode van 8 febr t/m 28 febr,
( 3 weken!) kunt u opgeven tot woensdag 29 januari, tot ’s middags 12.00 uur bij het secretariaat tijdens de openingstijden of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De eerst volgende datum tot dopen is 15 maart

  1. 2020. Opgave bij het centrale secretariaat in
    Telefoon 074-3492212
               email: contact@pastoraalteam.nl

Doopvoorbereiding voor ouders:
Twee avonden, in de maand voor de doop.

Wanneer/waar?

Donderdag 13 februari in Borne de eerste avond,

aanvang 20.00 uur Stefanshof, Grotestraat 207

7622 G H Borne.
Donderdag 20 februari in Goor de tweede avond, aanvang 20.00 uur in het Parochiecentrum, Hengevelderstraat 24 te Goor

Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 26 jan. 09.30 uur: Hermien Broshuis; Overl. familie Mensink; Jan Katier; Bernard Heijmer.

Zaterdag 1 febr 19.00 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Arnold Aarnink; Ouders Meijerink- Pierik en overl. familie; Wilmien Meijerink; Harry Hartgerink; Gerard Hartgerink; Overl. Ouders Seijger en Gerard; Truus Nollen.Info Hoek de Höfte

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11
                   - Huisartsenpost Hengelo               088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                    
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                    
                     Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                     Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                     spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                     ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                     horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:

Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen PDF-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Stichting Dierenambulance Hof van Twente
27 november 2019 jl. heeft er een grote verandering plaatsgevonden binnen de Stichting Dierenambulance Hof van Twente. De functie van voorzitter en secretaris zijn overgedragen aan andere personen en wij werken hard aan het profileren van de dierenambulance. Hiertoe behoren allerlei grote en kleine veranderingen.
Een van de veranderingen is vorige week van start gegaan. Er is een ‘gofundme’ pagina opgezet. Via deze weg proberen we geld binnen te halen om een nieuwe dierenambulance en nieuwe materialen te kunnen bekostigen. Dit is hard nodig om ons werk voor het dierenwelzijn te kunnen voortzetten daar de huidige, verouderde dierenambulance met zijn beschadigde materialen hoge kosten geven in onderhoud.
Als stichting zijn wij afhankelijk van donaties en we verkrijgen geen overheidssteun. Het is dus geen vetpot. Dit is waarom we hebben gekozen voor een crowdfundingsactie.
Graag zouden we met u in contact komen om te vertellen over onze stichting, de positieve veranderingen, de vooruitgang en onze campagne. Verder willen we u vragen om onze actie te steunen door onze GoFundMe te delen ( https://www.gofundme.com/f/help-stichting-dierenambulance-hof-van-twente) op jullie nieuwssite, ook als u verder wellicht geen behoefte heeft aan contact. Bij voorbaat dank voor uw steun en hulp!

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu