Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

De alom bekende Höfte, al meer dan 53 jaar een vertrouwd beeld in Hengevelde gaat in een digitale versie verschijnen op deze site. Hij zal een prominente plek krijgen op Wegdamnieuws, dat is dan ook zo’n beetje de enige wijziging. Het dorpsblad zal twee wekelijks blijven verschijnen waarbij er een artikel geplaatst zal worden over de inhoud. De items kunnen via het vertrouwde mailadres Hofte@hengevelde.nl worden ingestuurd. Hieronder de brief die in de allerlaatste Höfte is geplaatst door het bestuur:

Hengevelde, 4 december 2019
Geachte abonnees,
Geachte “publiceerders”,
 
Vooraf
Aan het eind van het vorige kalenderjaar hebben wij u via een brief in De Höfte laten weten dat ons dorpsblad vanaf 1 januari 2020 in digitale vorm zal worden voortgezet. Het kalenderjaar 2019 is op deze wijze het laatste jaar geworden waarin de vertrouwde papieren editie van De Höfte bij de abonnees aan huis is bezorgd. Momenteel heeft u dus het laatste nummer van deze papieren editie in handen.
 
Geschiedenis
Op 30 augustus 2001 verscheen de eerste uitgave van Dorpsblad De Höfte in zijn huidige vorm, als initiatief vanuit met name het toenmalige parochiebestuur en het bestuur van WVV’34. Daartoe werd een onafhankelijke stichting opgericht met als eerste bestuurders Henriëtte Wegdam, Marion Jonker en Jos Nijhuis. Vanaf het begin is Leo Vreman de zorgvuldige en betrokken drukker van ons dorpsblad, waarvan de bezorging al die jaren plaatsvond onder de heldere regie van Gerda Pelle. Alle genoemde betrokkenen zijn wij grote dank verschuldigd.
 
De Höfte gaat digitaal
Nu breken er nieuwe tijden aan voor het dorpsblad. Vanaf 1 januari 2020 wordt De Höfte in digitale vorm ondergebracht bij de nieuwssite voor Hengevelde en omgeving, te weten: www.wegdamnieuws.nl. Met de redactie van Wegdamnieuws, bestaande uit Raymond Wegdam en Arthur Schoneveld, hebben we nauwkeurige afspraken gemaakt op welke wijze De Höfte in digitale vorm zal worden gecontinueerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat De Höfte “als één geheel” op de voor u vertrouwde wijze beschikbaar blijft onder een duidelijk herkenbare aparte kop op de site van Wegdamnieuws. In principe zal er elke veertien dagen een nieuwe editie van De Höfte verschijnen, zodat de actualiteit ervan gegarandeerd kan worden voor zowel de lezers als voor de instanties die De Höfte gebruiken als communicatiemedium.
 
Inleveren kopij door de instanties die publiceren in Dorpsblad De Höfte en dit voortzetten in de digitale editie
Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door Wegdamnieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.
Opmaak in te leveren kopij
De instanties die De Höfte blijven gebruiken als bron van informatie en communicatie willen wij met nadruk vragen de in te leveren kopij op te maken als platte tekst via Word. U gelieve geen PDF-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van Wegdamnieuws worden verzorgd.
Kerkelijk nieuws Parochie Heilige Geest
Het kerkelijke nieuws zal uiteraard ook onderdeel worden van de digitale versie van De Höfte. Echter, voor degenen die minder makkelijk toegang hebben tot digitale informatie zullen wij voorlopig vanuit de parochie blijven zorgdragen voor een papieren versie van het kerkelijke nieuws. Deze papieren versies zullen in voldoende aantallen beschikbaar worden gesteld door ze neer te leggen bij de ingangen van de kerk, in De Pellehof en in Kulturhus De Marke. De papieren versies van het kerkelijk nieuws worden gratis beschikbaar gesteld. We zullen goed monitoren hoelang deze speciale dienstverlening beschikbaar moet blijven. Op deze wijze hopen wij er echter aan bij te dragen dat belangrijke informatie  door niemand gemist hoeft te worden.

Historische uitgaven De Höfte
Wij gaan ervoor zorgen dat alle historische nummers van De Höfte, ook die uit de eerste periode vanaf 1966, voor iedereen toegankelijk worden gemaakt, in principe via de site van Wegdamnieuws. Dat is een behoorlijke klus die nog wel enige tijd in beslag gaat nemen, maar u begrijpt dat we deze belangrijke historische informatiebronnen natuurlijk niet verloren willen laten gaan. Zodra hier meer over bekend is laten we dat weten.

Ten slotte
Dit laatste nummer van De Höfte wordt tegelijkertijd het eerste nummer dat ook op de site van Wegdamnieuws wordt gepubliceerd. Dat gebeurt zodra alle abonnees deze laatste papieren uitgave thuisbezorgd hebben gekregen. Op die manier kunnen we een soepele overgang bevorderen en kunt u alvast wennen aan de nieuwe verschijningsvorm van Dorpsblad De Höfte. Wij wensen u daarbij vanaf nu als vanouds veel leesplezier. De redactie van Wegdamnieuws wensen wij veel succes bij deze nieuwe uitdaging.
Met grote dank aan de trouw die abonnees en adverteerders de afgelopen twintig jaar hebben betoond tekenen wij,
 
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Dorpsblad De Höfte,
Johan Broekkamp, penningmeester
Joan Peerik, secretaris
Jan Put, voorzitter
 
Open een specifieke nieuwscategorie
Menu