De Höfte Höfte februari 2021
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  Hier al weer de Höfte editie februari 2021, gemaakt in een tijd van lockdown, avondklok, vacinatieperikelen, RIVM, Allemaal termen waar we in het verleden helemaal niet mee bezig waren. We zitten al weer bijna een jaar met iets opgescheept wat de nodige inspanningen van ons allemaal vraagt. Waar de invoering van de avondklok ruim twee weken geleden gepaard ging met zware rellen, wordt de verlenging van diezelfde avondklok tot begin maart volledig overstemd door bespiegelingen over een mogelijke Elfstedentocht…. die toch niet doorgaat! Laten we hopen dat we allemaal zo snel mogelijk ons leven van weleer weer kunnen oppakken:

  Houd vol mensen!

  Welkom bij vieringen in onze kerk

  echter er mogen slechts 30 gelovigen worden toegelatenen

  Houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten de 1,5 m afstand en mondkapje. ( dat is sinds 1 december verplicht en waarbij de bisschoppen ook nog adviseren het mondkapje tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).

  Omdat maar maximaal 30 kerkgangers ( exclusief bedienaren) kunnen worden toegelaten is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210

  of per email:

  hengevelde@heiligegeestparochie.nl

  kerkhengevelde@gmail.com

  (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.

   

  Kerkdiensten voor de periode 13 februari t/m 28 maart
  Periode          13 febr  t/m  14 febr
  Zaterdag   13 febr 19.00 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.

   

  Periode          15 febr t/m 26 febr    Geen vieringen

   

  Periode           27 febr  t/m  28 febr
  Zondag   28 febr 09.30 uur: Woco, pastor TimmermanMet zang door enkele koorleden.

   

  Periode              1 mrt t/m 12 mrt    Geen vieringen

   

  Periode           13 mrt  t/m  14 mrt
  Zaterdag   13 mrt 19.00 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.

   

  Periode           15 mrt  t/m  26 mrt   Geen vieringen

   

  Periode           27 mrt  t/m  28 mrt
  Zondag   28 mrt 09.30 uur: Woco pastor Doornbusch Met zang door enkele koorleden.

   

  Lektoren:
  Zaterdag 13 febr 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag 28 febr 09.30 uur:  Jan Wantia
  Zaterdag 13 mrt 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Zondag 28 mrt 09.30 uur:  Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     8 febr   t/m  14 febr Anneke Tuinte 0547-851226
   15 febr   t/m  21 febr Agnes / Frans de Wit 0547-333878
   22 febr   t/m  28 febr Lies Vreman 0547-333492
     1 mrt   t/m    7 mrt Anneke Tuinte 0547-851226
     8 mrt   t/m  14 mrt Agnes / Frans de Wit 0547-333878
   15 mrt   t/m   21 mrt Lies Vreman 0547-333492
   22 mrt   t/m   28 mrt Anneke Tuinte 0547-851226

  Kerkdiensten buurtparochies

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  Opbrengst collecten

  Weekend – 9 januari €78,00

  Weekend – 24 januari €42,55

  Ten behoeve van De Adventsactie, voor voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaraqua, zijn nog aanvullende gelden ontvangen ten bedrage van €140,- zodat de actie, totaal het mooie bedrag van € 810,- heeft opgebracht.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

  In de laatste weken voor Pasen zal er ook weer de collecte voor jaarlijkse Vastenactie plaatsvinden. Hierover meer, verder op in dit blad, na misintenties – gebedsintenties.

  Doop

  Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen  Madee Assink. Dochter van Wouter Assink en Desiree Smit.

  Overleden

  Op 15 januari is op 70 jarige leeftijd overleden Suze van Coesant – ten Brummelhuis.

  Mededeling over vieringen door de week

  Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

  Plaatsengeld

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  Kerkschoonmaak

  In de week van 1 t/m 5 maart is groep 1 aan de beurt.

  Opgave misintenties -gebedsintenties

  Gebedsintenties voor de periode 27 maart t/m 8 mei  kunt u opgeven tot woensdag 24 maart bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  Parochiesecretariaat

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  Dopen

  De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem

  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  Misintenties – gebedsintenties

  Zaterdag 13 februari  19.00 uur:
  Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Trui Stegeman.

  Zondag 28 februari 09.30 uur:

  Willem Vehof; Jrg. Wilmien Meijerink; Bernard Heijmer; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zaterdag 13 maart 19.00 uur:
  Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst en zoon Arnold; Jan Vehof; Willem Vehof; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Bernard Heijmer; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 28 maart 09.30 uur:

  Willem Vehof; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Vastenaktie 2021

  Thema: Werken aan de toekomst

  De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

  Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

  In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

  Dit jaar zullen de collectanten door de Coronapandemie Uw vastenzakje alleen bezorgen en hopen we dat U dit zelf wilt inleveren voor Pasen  in de brievenbus van de pastorie of bij een van de M.O.V. leden.

  Truus Sander Bekkampstraat 13

  Diny Vossebeld Bekkampstraat 34

  Ria Rouweler Dorreweg 16.

  Ook de kinderen van de basisschool doen mee aan dit project.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage

  Info Hoek de Höfte

  Alarmnummers

  Ambulance, Politie en Brandweer 112

  In niet levensbedreigende situaties

  • Ambulance 074-256 22 22
  • Brandweer 074-250 47 11
  • Huisartsenpost Hengelo 088-555 11 55
  • Politie 0900-8844

  Huisarts

  Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30 en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst Huisartsenpost Hengelo bellen: 088-55 11 55

  Tandarts

  Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te horen wie dienst heeft.

  Pedicure Marion Tijman

  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  Podologie Praktijk Marion Tijman

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  Aanlevering Kopij

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Nieuws

  Gemeente stelt versturen aanslag gemeentelijke belastingen uit

  Door de cyberaanval in december 2020 kan de gemeente de belastingaanslagen van 2021 niet eind februari versturen. Veel koppelingen van geautomatiseerde gegevens zijn verloren gegaan. Om achterstanden weg te werken en de aanslagen goed voor te bereiden, is er meer tijd nodig. Wethouder Harry Scholten zegt daarover: “Het is belangrijk dat aanslagen correct zijn en dat vraagt grote zorgvuldigheid. Naar verwachting kunnen wij de aanslagen binnen enkele maanden versturen, streven is nog voor de zomervakantie. Het is goed om daar in de uitgaven alvast rekening mee te houden en geld te reserveren. Via onze website, lokale media en huis-aan-huisblad laten wij weten wanneer de belastingaanslagen van 2021 worden verstuurd.”

  Zorgvuldig

  De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de aanslagen en inwoners geen overlast bezorgen door verkeerde informatie of het opnieuw moeten aanleveren van gegevens. Er wordt met man en macht gewerkt om de systemen weer op orde te krijgen. Het streven is om voor de zomervakantie de aanslagen te versturen.

  Betaling belastingaanslag

  Voor het betalen van de aanslag verandert er niets. Zoals op het aanslagbiljet staat aangegeven kan, net als anders, in twee termijnen worden betaald. Het enige dat kan veranderen is dat de termijnen naar achteren worden verschoven. De data van de eerste en tweede termijn staan vermeld op de aanslag. Bij mensen die een automatische incasso hebben verleend wordt de aanslag in zes termijnen geïncasseerd. Ook deze data staan vermeld op het aanslagbiljet.

  Informatie

  Op website en via lokale media zal de gemeente melden wanneer de belastingaanslagen verstuurd worden. Wanneer er vragen zijn kan men contact opnemen met Belastingen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0547 – 85 85 85 of via e-mail info@hofvantwente.nl.

  Van schoenmaatjes naar schoolmaatjes voor Sierra Leone!

  De Wegdam Foundation Schoolmaatjes, een actie voor en door basisscholen, maar eigenlijk voor iedereen! Waarmee we samen bijdragen aan beter onderwijs en meer speelplezier voor de kinderen in Sierra Leone. Voor 21 februari vraagt de organisatie het volgende:
  Kinderen uit Nederland halen schoolmaterialen en speelgoed op voor leeftijdsgenootjes uit dit Afrikaanse land en stoppen dit in een (versierde) schoenendoos. Dit gaat vervolgens met een zeecontainer mee richting Sierra Leone waar met medewerking van de stichting scholen worden gebouwd. (KLIK HIER voor de bouw) Hoe mooi zou het zijn als bij de opening deze verrassing klaarligt voor de kinderen! En dat daar vervolgens foto’s van gemaakt worden zodat iedereen kan zien hoe goed het terecht is gekomen! De communicatie met het gebied verloopt namelijk voortreffelijk!
  En voor scholen: Hoe mooi is het voor de kinderen (en de leerkrachten natuurlijk) om op deze manier meer te weten te komen over de cultuur in dit Afrikaanse land door de korte lijntjes!

  Voor meer informatie kun je bellen met: 06-10175105 of stuur een mail naar  redactie@wegdamnieuws.nl .

  Dozen kunnen gebracht worden naar de Markesingel 41!

  ANWB AutoMaatje van Salut rijdt naar vaccinatielocaties

  HOF VAN TWENTE – AutoMaatje Hof van Twente is alweer bijna 1,5 jaar actief in de Hof. Helaas is het door corona anders ingevuld dan voorheen. Er worden alleen zogenaamde noodzakelijke ritten gereden.

  Waar voorheen tweederde van de ritten een sociaal doel had, zijn het nu alleen ritten naar een partner in het verpleeghuis, naar het ziekenhuis of huisarts die uitgevoerd worden. Bij AutoMaatje rijdt een vrijwillig chauffeur mensen die geen alternatief hebben of die begeleiding nodig hebben, naar de plek van bestemming. Dit tegen een vergoeding en uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

  Zo biedt AutoMaatje Hof van Twente per heden ook begeleiding naar corona vaccinatielocaties. Op dit moment zijn er twee grote locaties: in Almelo en Enschede. De vrijwilliger begeleidt u tot waar dat mag en zal op u wachten zodat u na afloop direct weer naar huis kan. Heeft u een oproep gekregen voor een coronavaccinatie maar heeft u geen mogelijkheden om er te komen, bel dan AutoMaatje Hof van Twente en wij proberen zij u te koppelen aan een vrijwilliger.

  AutoMaatje Hof van Twente is op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur bereikbaar via 06 – 29 18 79 07.

  Nieuwsbrief Maliproject, januari 2021

  Aan onze vrienden/donoren van het maliproject,

  Allereerst wensen wij U allen een goed 2021 toe en bedanken wij U voor de giften die U in 2020 aan het Maliproject hebt gegeven.

  Eind december sloten we een jaar af van onrust in Mali èn van stakingen van het onderwijzend personeel. Geen onderwijs, en nu in 2021, weer geen onderwijs i.v.m. de dreiging van corona.

  In “onze” school Le Bon Berger in 2020 grote onrust: wisseling van financieel beheer en directeur. In 2021: geen nieuwe leerlingen voor Le Bon Berger. De school moet sluiten vanwege het feit dat de ouders i.v.m. aangekondigde hogere tarieven voor het schoolgeld massaal met hun kinderen vertrekken en een nieuwe school gaan beginnen. Hoe de mooie 6 lokalen gebruikt zullen gaan worden? Daar zijn we heel benieuwd naar.

  In het hoofdgebouw van Le Bon Berger wordt een groot deel van de ruimten in beslag genomen door het radiostation KANUYAH – God is liefde -. Na de verhuizing van Sollo naar Manantali, hoofdgebouw Le Bon Berger, is de FM-zender sinds 2008 in de lucht. Heerlijk om dit te kunnen melden.

  Wat betreft de drinkwatervoorziening het volgende: de vele dorpen in het gebied Bafoulabé, het gebied rondom de stuwdam van Manantali, zijn vanaf 1987 voorzien van drinkwaterputten. Aangezien de bevolking van deze dorpen in de tussentijd zeker wel verdrievoudigd is en het aantal drinkwaterputten niet, worden de handpompen dag in dag uit gebruikt, waardoor veel slijtage en reparatie nodig is. Toen in 2013 Casper Jansen in Manantali ging wonen, ging het Maliproject hem helpen bij het repareren van de pompen.  De meer dan 30 pompen hebben alle inmiddels een beurt gehad. Maar dit probleem vraagt om een betere oplossing, i.c. het slaan van nieuwe putten. Hierover gaan Casper en wij de   mogelijkheden bekijken. Met het aanschaffen van materiaal om putten te boren, is heel wat geld gemoeid en zal er weer fondswerving moeten plaatsvinden.

  Uitgangspunt van ons Maliproject was en is: scholing, gezondheid en rechtvaardig bestuur zijn van levensbelang voor mensen, voor een bevolking.

  Lieve mensen, 2021 is alweer een maand oud, overal zijn veel onzekerheden vanwege de covid-pandemie. Vandaag medio januari lezen we in Trouw om “met de dag te durven leven” om gemoedsrust te behouden. Je bent gezegend als je dat kunt! Maar als je dan ook maar weet dat er morgen te eten en te drinken is!

  Als die zekerheid er niet is, zoals dáár ter plekke, in de dorpen van Bafoulabé, Mali, kunnen wij als maliproject met Uw hulp een verschil gaan maken.

  HOOP

  Daar waar wolken tranen met tuiten huilen

  Alsof een onzichtbare schilder, een teken

  en een grauwsluier over de wereld schuift,

  van hoop heeft neergezet en laat zien:

  ontvouwt zich opeens een kleurenpalet.

  Licht dat wordt gebroken, bevat nog altijd een waaier van kleur.

  Greet Brokerhof-van der Waa

  Giften/bijdragen – het maliproject kent geen strijkstok: iedere gegeven euro wordt daar ter plekke besteed – kunnen gestort worden op het banknummer van de Diaconie van de Hofkerk te Goor met vermelding van MALIPROJECT: NL66SNSB 090 87 63 743 o.v.v. Maliproject.

  Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud

  Glasvezel in Bentelo en Hengevelde is dichterbij dan ooit!

  Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet

  DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Bentelo en Hengevelde. In het verleden heeft zij met Cogas samengewerkt voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu zijn ze terug om ook de dorpen in Twente te voorzien van snel en stabiel internet. Als per dorp 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk door vóór 21 april 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in deze dorpen.

  Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, scholieren en studenten online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons verbonden met elkaar.

  “Waar je ook kijkt, onze samenleving ontwikkelt zich steeds meer op digitaal gebied. In deze periode hebben we pas echt gemerkt dat we digitale middelen nodig hebben om in contact te kunnen blijven en ons werk te kunnen doen. Scholen, de zorg, gemeenten en bedrijven, we hebben gewerkt, geleerd en digitaal verbinding gezocht en worden er steeds beter in. Ook na corona zal de behoefte aan goed en snel internet blijven. De campagne in het buitengebied is succesvol afgerond en de inwoners daar maken al gebruik van het glasvezelnetwerk. Nu zijn de inwoners van de kernen Bentelo en Hengevelde aan de beurt. Met de aanleg van een snel glasvezelnetwerk in de kernen zijn we klaar voor de toekomstige digitale ontwikkelingen en is er alle ruimte om digitaal te leren, werken en ontspannen.” Aldus wethouder Harry Scholten van gemeente Hof van Twente.

  Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd

  Inwoners van Bentelo en Hengevelde die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief.
  Ook kan men op de website gavoorglasvezel.nl een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod. Daarbij kunnen inwoners nu profiteren van het exclusieve welkomstaanbod van de telecomaanbieders! Meer informatie hierover is te vinden op gavoorglasvezel.nl.

  Over DELTA Fiber Netwerk

  DELTA Fiber Netwerk legt niet alleen glasvezel aan in het buitengebied, maar kijkt ook naar de dorpen en kleine steden. Wij vinden het belangrijk dat ook plattelandsregio’s worden voorzien van snel en stabiel internet. Dit doen wij in Twente samen met Cogas. In Twente hebben we al 100.000 huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting en in heel Nederland al ruim 700.000. En daar komen iedere maand gemiddeld nog 7.000 huishoudens bij. Daarmee zijn we het snelstgroeiende telecombedrijf van Nederland.

  Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Bentelo en Hengevelde op gavoorglasvezel.nl.

  Statiegeldalliantie: Yes We Can!

  Eindelijk, het besluit is genomen! Vanaf 31 december 2022 zal er in Nederland ook statiegeld worden geheven op blik. Vorige week nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven het besluit om vanaf die datum ook statiegeld op blik te gaan heffen. Al enige jaren heeft de staatssecretaris de verpakkingsindustrie zelf de mogelijkheid gegeven om een oplossing te bedenken voor het vele zwerfafval dat Nederland rijk is. De oplossing kwam niet en dus neemt de staatssecretaris het heft in eigen handen.

  Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017 waar oud-raadslid Clemens Vinkenvleugel een motie indiende om de gemeente Hof van Twente te laten toetreden tot de Statiegeldalliantie, een alliantie van organisaties, bedrijven, overheden en politici voor de invoering van statiegeld op o.a. blik, welke is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad, is het dan eindelijk zover!

  Ook de gemeente Hof van Twente neemt nu actief stelling om het aandeel van plastic flessen en blik te verminderen in onze natuur. Hof van Twente als recreatieve gemeente is immers gebaat bij een schone natuur voor zowel de recreant als inwoner. Als D66 zijn wij hier blij mee.

  Terugkijkend naar 2017 geeft oud-raadslid Clemens Vinkenvleugel aan dat dit initiatief tot stand kwam binnen D66 Twente, een samenwerkingsverband tussen alle D66 raadsleden binnen Twente. Tijdens deze periode hebben meerdere D66 Twentse raadsleden de motie voor toetreding tot de Statiegeldalliantie in hun eigen gemeenteraden in stemming laten brengen met veel positieve bijval en aangenomen moties, een succes!

  Vanaf medio dit jaar wordt de statiegeldplicht ingevoerd voor kleine plastic flesjes en dus vanaf december 2022 dus voor blik en kijkend naar Duitsland, waar deze plicht al langer geldt, mogen wij aannemen dat dit een flinke stap vooruit zal zijn tot vermindering van zwerfafval.

  Nu moeten wij Nederland gaan klaar stomen voor de invoering van het statiegeld en daar begint D66 vanaf vandaag mee: #YesWeCan!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu