De Höfte Höfte december 2020
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  Bijgaand het kerkblad voor de maand december. Er is met het opmaken gewacht tot na persconferentie kabinet van afgelopen dinsdag.

  Hopende op wat weer verruiming mogelijkheden rond kerkelijke viering.

  Dit mocht niet zo zijn. We zijn  daarom “wat laat” met uitgave december, maar wel weer met Splinters!

  Welkom bij vieringen in onze kerk

  Echter, er mogen slechts 30 gelovigen worden toegelatenen

  houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten de 1,5 m afstand en mondkapje. ( dat is sinds 1 december verplicht en waarbij de bisschoppen ook nog adviseren het mondkapje tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).
  Omdat maar maximaal 30 kerkgangers ( exclusief bedienaren) kunnen worden toegelaten is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.

  Kerkdiensten voor de periode december
  Periode           12 dec  t/m  18 dec
  Zondag   13 dec 09.30 uur: Woco pastor v.d. BemtMet zang door enkele koorleden.
  Periode           21 dec  t/m  25 dec
  Donderdag
  Kerstavond
    24 dec 19.00 uur: Woco, pastor v.d. Bemt. Met zang door enkele koorleden.
  Vrijdag

  1e Kerstdag

    25 dec 09.00 uur: Woco, pastor TimmermanMet zang door enkele leden Cantu.
  Periode           26 dec  t/m  31 dec
  Donderdag
  Oudjaar
    31 dec 19.00 uur: Gebedsviering werkgroepMet zang door enkele koorleden.
  Periode           8 jan  t/m  15 jan
  Zaterdag    9 jan 19.00 uur: Woco, pastor TimmermanMet zang door enkele koorleden.
  Lektoren:
  Zondag  13 dec 09.30 uur:  Jan Wantia
  Donderdag  24 dec 19.00 uur:  Carla Rupert
  Vrijdag  25 dec 09.00 uur: Wilma Winters
  Donderdag  31 dec 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag    9 jan 19.00 uur:  Jan Lansink
  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   30  nov t/m    6 dec Lies Vreman 0547- 333492
     7  dec t/m  13 dec Anneke Tuinte 0547- 851226
   14  dec t/m  20 dec Agnes/ Frans de Wit 0547- 333878
   21  dec t/m  27 dec Lies Vreman 0547- 333492
   28  dec t/m     3 jan Anneke Tuinte 0547- 851226
     4  jan t/m   10 jan Agnes/ Frans de Wit 0547- 333878

  Kerkdiensten buurtparochies

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  Opbrengsten collecten

  Weekend      4 oktober   €   43,90

  Weekend    29 oktober   €   43,10

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast is er in deze periode de ADVENTSACTIE. Zie verderop in dit blad.

  Overleden

  En op de leeftijd van 77 jaar Tonnie Grefte. Hij was dit jaar 40 jaar collectant in onze kerk waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn. Na de uitvaartviering op 26 november is hij in kleine kring naar het crematorium begeleid.

  We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

  – De trainer eerste elftal van HSC’21 verhuist naar Hengevelde, is dit een verkapte sollicitatie?

  – Na de online jaarvergadering van de Hengeveldse Zomerfeesten wordt overwogen om het feest zelf ook online te geven

  – Thijmen Walhof trakteert de volgende keer als Ajax wint van FC Twente, is goedkoper op den duur

  – Hennepkwekerij ontmanteld in Bentelo, de buurt had naar men zegt geen last: Mark ie niks van!

  – In Bentelo gaat er wel vaker iets in rook op…(ZIE HIER)

  – ‘Politie pakt Hengeveldse drankrijder die over de weg slingert’, die maakte het wel heel bont!

  – Heb je een boom van niks? Jon regelt het met Easyfix! Jon piekt met zijn tutorial! ZIE DIT FILMPJE

  Mededeling over vieringen door de week

  Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

  Plaatsengeld

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  Kerkschoonmaak

  Op 15 december wordt de kerststal gezet. In de periode van 16 tot 19 december zijn de groepen 4 en 5 aan de beurt.

  Opgave misintenties -gebedsintenties

  Gebedsintenties voor de periode januari kunt u opgeven tot woensdag 23 december bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-

  Parochiesecretariaat

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  Dopen

  De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.

  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 13 december  09.30 uur:  Jrg. Benny Brummelhuis; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Arnold Aarnink; Wilmien Meijerink; Truus Nollen; Overl. familie Averdijk- Lentelink;  Jan Katier; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Donderdag 24 december  19.00 uur: Gerard Hartgerink; Jan Nijhuis en overl. familie; Bernard ter Woorst; Overl. familie ter Woorts-Rotink; Miny ter Huurne Rupert; Overl. ouders Bos-Hartgerink; Wilma Bos-Kleinsman; Overl. familie Pierik-Groot Breteler; Jrg. Bernard Rupert en overl. familie; Herman Raanhuis en overl. familie; Jrg. Harry Hartgerink; Marietje en Theo Wegdam; Overl. familie Mensink.

  Vrijdag 25 december  09.00 uur: Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Jan Freriksen en overl. familie; Jan Vehof; Jrg. Anne Schreijer-Rouwenhorst; Uit dankbaarheid; Antoon Schonenborg; Bernard Heijmer; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Overl. Ouders Seijger en Gerard;  Mina en Gerard Spenkelink; Overl. familie Averdijk-Lentelink; Bernard ter Woorst en overl. familie; Overl. familie Rotink- de Witte; Jrg. Herman Brummelhuis.

  Donderdag 31 december  19.00 uur: Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Jan Nijhuis; Bernard ter Woorst en over. familie.

  Zaterdag 9 januari  19.00 uur: Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Adventsactie 2020

  Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaraqua.

  De armoedeval wordt het ook wel genoemd. De vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar een project in Nicaragua dat er voor zorgt dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

  Wat willen we bereiken?
  Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hun grond ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

  Hoe doen we dat?
  De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
  Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
  Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

  Er is een zakje gevoegd bij het blad Geestig. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de collecte mandjes bij de ingang van de kerk. Ook mag U, en zij die geen collectezakje hebben ontvangen, Uw bijdrage overmaken op banknr.
  NL35 RABO 0157 1072 21 t.a.v. R.K. H. Geest par. Geloofsgemeenschap Hengevelde.

  Wij bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen ook dit jaar weer op uw steun.

  Namens de M.O.V. groepen van de H. Geestparochie alvast hartelijk dank!

  Info Hoek de Höfte

  Alarmnummers

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  Huisarts

  Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde. Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30 en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245

  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst Huisartsenpost Hengelo bellen: 088-55 11 55

  Tandarts

  Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782

  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.

  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te horen wie dienst heeft.

  Pedicure Marion Tijman

  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  Podologie Praktijk Marion Tijman

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  Aanlevering kopij

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op profession

  Kerst Drive-thru

  Door de beperkingen vanwege Corona is het helaas niet mogelijk onze traditionele Markveldse Midwinteravond te houden, en dus ook geen playback show. Ook vinden we het niet verantwoord om langs de deur te komen met onze kerststerren-aktie. Da’s jammer, maar het kan nu niet anders.

  Maar……,

  Gelukkig hebben we enkele creatievelingen in het bestuur die niet zomaar bij de pakken neerzitten. Stichting Markvelds Belang organiseert dit jaar een “Kerst drive-thru”.

  Op vrijdagavond 18 december van 19.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom om met de auto deel te nemen. U blijft in de auto zitten en rijdt zo stapvoets langs een aantal kraampjes. Daar zijn kersterren te koop, oliebollen, kniepertjes, kerstbakjes, vogelhuisjes etc., etc. en dat allemaal volledig corona-proof. Op het oprit aan de Oude Deldensestraat 7 (bij Bennie en Jolanda) bent u van harte welkom. Wij zorgen voor entertainment, mooie verlichting en aankleding in kerstsfeer en dito muziek.
  Iedere deelnemer krijgt een GRATIS bingo-kaart voor het eerste evenement dat we in het nieuwe jaar gaan houden. Die moet u absoluut hebben, want deze interactieve thuisbingo (muziekbingo) belooft een spectaculaire start van het nieuwe jaar te worden.

  De Gerardus kalender is er weer!

  Vroeger werd er elke dag gebeden .

  In het leven van elke dag? De Gerardus kalender is dan ook uniek in zijn soort. De kalender biedt diepgang via bezinning teksten-

  spreuken,- praktische tips – puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

  In steeds meer gezinnen is het voorlezen van de dagtekst van de Gerardus kalender een vertrouwd begin van de dag. Dus ook een uitstekend handige en betaalbare attentie om met Sinterklaas of kerstmis cadeau te geven.

  De kosten zijn € 7,95

  Kan vanaf heden bij mij thuis opgehaald worden.

  Vooraf s.v.p. Bellen tel. 333878 / 0619061142

  Eventueel kan ik deze ook brengen

  Agnes de Wit .

  Ruurstraat 15 .

  Save-the-date

  zondag 13 december – de Petrusshow… kroamschudd’n op je radio!

  Dit jaar gaat Kroamschudd’n in Hengevelde on air!

  En dat betekent: een hele dag radioplezier voor het goede doel. Je kunt (tegen betaling) plaatjes aanvragen en meebieden op één (of meer) van de vele topstukken in de veiling. Natuurlijk komen de kinderen ook met een mooie bijdrage. Bart Eshuis is onze DJ en houdt jullie aan de radio gekluisterd met behulp van wel hele leuke side-kicks…

  Luister mee op zondag 13 december van 10.00 uur tot en met 19.00 uur op 107.6Mhz. Deze radio-uitzending wordt gemaakt door de Petrusschool, Ouderraad en ‘Team Hans’. Binnenkort volgt er meer informatie.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu