Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Huisartsenpraktijk Jaspers over het Coronavirus

jaspers jpeg metVanwege de recente corona-uitbraak zullen wij een aantal maatregelen doorvoeren in de praktijk om de verspreiding van het virus af te remmen.

Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). U hoeft bij deze klachten niet getest te worden. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt. 

Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u: koorts (meer dan 38 graden) of een koortsig gevoel heeft en hoest of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts toe.

Kom ook niet zelf naar de praktijk om uw medicatie op te halen, maar vraag of iemand anders dit voor u kan doen. Als dit niet mogelijk is, neem dan telefonisch contact met ons op.

Voor meer informatie:  https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-denk-dat-ik-nieuwe-coronavirus-heb en  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Wij zullen ons in de huisartsenpraktijk de eerstkomende tijd vooral richten op de essentiële zorg. Dit houdt in dat we de chronische zorg (CVRM, Diabetes, COPD) voorlopig zoveel mogelijk telefonisch af zullen handelen, of uit zullen stellen tot een later moment.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Anne Buiter

Praktijkmanager Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Jaspers - Hengevelde

www.huisartsenpraktijkjaspers.nl

De kerk laat u niet in de steek   o 4702Om contact te blijven houden met onze parochianen laten wij in deze omstandigheden weten dat wij als pastores van parochie De Goede Herder, Heilige geest en HH. Jacobus en Johannes, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, beschikbaar zijn voor een telefonisch gesprek.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Op de onderstaande telefoonnummers: 

Pastoor Oortman  06 – 204 53 713
Pastor Timmerman  06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt  06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch  06 – 144 06 955

Tevens is er van dinsdag tot en met vrijdag elke dag live om 18.30 uur een viering te beluisteren op www.kerkomroep.nl,
Kijk bij ‘vind uw kerk’;
Daar vult u in,  H. Blasius Delden;
Daarna live of terugluisteren aanklikken. Alle geloofsgemeenschappen van de drie genoemde parochies zullen de komende drie woensdagavonden 19.00 uur en 19.15 uur “de klokken van troost en hoop laten luiden” 
De Mariakapellen blijven geopend voor gebed. Weet dat wij in gebed met u verbonden blijven.
Het pastorale team van de Heilige Geest parochie
             Parochie De Goede Herder
             HH. Jacobus en Johannesparochie. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zonnebloemOok de Zonnebloem wordt geconfronteerd met het Coronavirus, dit betekent dat wij hebben besloten mede op advies van het Nationaal Zonnebloembureau in Breda voorlopig al onze activiteiten tot 3 mei stop te zetten. Dit betekent dat wij de bezoekjes aan onze doelgroep, wat tevens de risicogroep is, moeten stoppen, Zonnebloemgasten die behoefte hebben aan een praatje kunnen contact opnemen met de vrijwilligster die hen altijd bezoekt.

De geplande winkelmiddag naar Borghuis op 31 maart en de regionale boottocht op 30 april gaan ook niet door. Ook geplande Zonnebloemvergaderingen en andere bijeenkomsten worden opgeschort tot nader order.

We hopen dat iedereen deze vervelende periode gezond door komt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Zonnebloemafdeling,

Hengevelde/Isidorushoeve

kerk gesloten

De onderstaande kerkdiensten zijn niet meer van toepassing: De kerk blijft in ieder geval tot 6 april gesloten.

VASTENACTIE
Vastenactie logo 300x144In verband met het Coronavirus zal de geplande vastenactie voorlopig niet doorgaan.
Wellicht is bij sommige gezinnen het vastenzakje al verspreid.
Gooi het niet weg!!  Als het mogelijk is, zal later dit jaar de vastenactie, altijd bestemd voor een goed doel, alsnog gehouden worden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
MOV-regio.    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gl                                           

Kerkdiensten voor de periode van 21 mrt t/m 10 apr

Periode             21 mrt t/m 27 mrt

Zaterdag

21 mrt

19.00 uur:

Geen viering.

Zondag

22 mrt

09.30 uur:

Woco, pastor Doornbusch,koorCantu.

Donderdag

  26 mrt

09.00 uur:

Woco pastor Doornbusch

Periode           28 mrt t/m   3 apr

Zaterdag

28 mrt

19.00 uur:

Woco, pastor Timmerman mmv D-H-koor.

Zondag

  29 mrt

09.30 uur:

Geen viering

Donderdag

   2 apr

09.00 uur:

Euchviering pastor Oortman

Periode             4 apr   t/m 10 apr

Zaterdag
Palmpasen

   4 apr

18.00 uur:

Gezinsviering Palmpasen

v/d Bemt mmv eigen Koor

Zondag

    5 apr

09.30 uur:

Geen viering

Dinsdag

   7 apr

09.00 uur:

Viering met school

Witte
Donderdag

   9 apr

09.00 uur:

Viering in Delden

Goede Vrijdag

10 apr

15.00 uur:

Kruiswegviering in dagkerk werkgroep

Lektoren:

Zondag

22 mrt

09.30 uur:

Carla Rupert

Zaterdag

28 mrt

19.00 uur:

Siny ten Heggeler

Zaterdag

4 apr

18.00 uur:

Werkgroep gezinsviering

Dinsdag

7 apr

09.00 uur:

Leerkracht school

Vrijdag

10 apr

15.00 uur:

Donderdagmorgen groep

Collectanten:

Zondag

22 mrt

09.30 uur:

Theo Doeschot

Zaterdag

28 mrt

19.00 uur:

Harrie Pelle

Zaterdag

4 apr

18.00 uur:

Tonnie Broshuis

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

16 mrt   t/m 22 mrt

Frans/ Agnes de Wit

333878

23 mrt   t/m 29 mrt

Lies Vreman

333492

30 mrt   t/m  5 apr

Anneke Tuinte

851226

   6 apr   t/m 12 apr

Frans/ Agnes de Wit

333878

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Beste parochianen,

De Aktie Kerkbalans 2020 die eind januari is gehouden, heeft aan toezeggingen en betalingen inmiddels een bedrag opgeleverd van ca € 36.000,- waarvoor hartelijk dank.

Bij sommigen is de collectant enkele keren tevergeefs aan de deur geweest om uw enveloppe/uw bijdrage op te halen of werd er toegezegd dat de bijdrage zou worden overgemaakt.

Als dat bij u het geval is, wilt u dan alsnog de enveloppe in de brievenbus van de pastorie doen of uw bijdrage overmaken op IBAN no.

NL35 RABO 0157 1072 21 t.n.v. Geloofsgemeenschap Hengevelde.

Ook willen wij onze collectanten en de goede gevers nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Hengevelde,

H.H. Petrus en Paulus kerk

Opbrengst Collecten:

Plaatsengeld:

Collecte:          

Weekend   23 febr

    € 28,00

€   23,10

Weekend   29 febr

    € 25,70

€ 44,50

Weekend       8 apr

    € 29,20

  € 44,82

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

Overleden: Op de leeftijd van 84 jaar is overleden Jan Vehof.

Na de dienst van uitvaart hebben we hem op vrijdag 21 februari te rusten gelegd op ons kerkhof. We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

Mededeling over vieringen door de week.

Als er op donderdag een avondwake of uitvaartviering is vervalt de viering van ’s morgens 9 uur.

Plaatsengeld: 50 eurocent voor ieder van 18 jaar en ouder, kinderen en jeugdigen kunnen 10 eurocent bijdragen.

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

In de week van 6 april t/m 9 april is groep 2 aan de beurt.

----------------------------------------------------------------------------------

Grafstukken op het kerkhof:

Zou U voor Pasen de kerststukken van de graven willen halen. Dan kan ook tijdens de paasdagen het kerkhof er verzorgd uitzien.

Dank namens de werkgroep kerkhof

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Misintenties of gebedsintenties voor de periode van 11 april t/m 1 mei, ( 3 weken!) kunt u opgeven tot woensdag 1april, tot ’s middags 12.00 uur bij het secretariaat tijdens de openingstijden of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen.
Tel. 333 210.
Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De eerst volgende datum tot dopen is 14 juni

2020. Opgave bij het centrale secretariaat in

  1. Telefoon 074-3492212
               email: contact@pastoraalteam.nl

Doopvoorbereiding voor ouders:
Twee avonden, in de maand voor de doop.

Wanneer/waar?
Donderdag 7 mei in Borne de eerste avond,aanvang 20.00 uur
Stefanshof, Grotestraat 207
7622 G H Borne.

Donderdag 14 mei in Goor de tweede avond, aanvang 20.00 uur in het Parochiecentrum, Hengevelderstraat 24 te Goor

Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 22 mrt. 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer.

Zaterdag 28 mrt. 19.00 uur: Jrg. Herman Raanhuis en overl. familie; Jrg. Johan Schreijer; Jrg. Mieny Nollen; Theo Nollen; Overl. familie Mensink.

Zaterdag 4 apr. 18.00 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Truus Nollen.

         Vastenaktie 2020

Werken aan de toekomst

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt

Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030:
goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun baan.

De collectanten bezorgen het vastenzakje in de komende weken en halen het op in de week van 30 maart t/m 3 april.Ook de schoolkinderen doen dit jaar weer mee.Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage aan dit project.

Van harte aanbevolen.                                   

MOV-regio

Info Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                       112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11
                   - Huisartsenpost Hengelo               088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                    Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                    
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                    
                     Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                     Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                     spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                     ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                     horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:

Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

Splinters foto Jpeg

* De band tussen Beckum en Hengevelde wordt steeds hechter. Het heden en verleden samen in de ban van groen geel, getuige de onderstaande foto!

BETTER BECKUM

* De ongeslagen status van WHC in deze periode een record?

* Een ding heeft het Corona viris ons in ieder geval geleerd: Die vergadering had ook een e-mail kunnen zijn!

* Ook bij Coop in Hengevelde was afgelopen zaterdag het toiletpapier utverkocht. Je durft het bijna niet meer te halen.....

* Papier mache populairder dan ooit in Hengevelde?

* Binnenkort de 7 beste recepten met WC papier?

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die dorpsblad de Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen PDF-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Gezocht; handige dames (naaisters)     

 De Culturele Werkgroep Markering heeft een heel aantal Pietenpakken voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Dit jaar moeten er wat verstelwerkzaamheden aan gebeuren. Zoals nieuw elastiek in de de broeken en bij de mouwen van de jasjes. Welke handige dames, in het bezit van een naaimachine, willen ons hierbij helpen?
Op woensdagochtend 8 apri, vanaf 9.30 uur hebben wij de conferentiezaal in de Marke gereserveerd, en zorgen voor koffie en wat lekkers!

Graag aanmelden bij Erika Schreijer 06-44004043 of Sandra Peerik 06-51719026.

 ps. Mocht je geen naaimachine hebben, maar wel handig zijn met een tornmesje en een schaar, dan ben je ook van harte welkom. En mocht je iemand weten, maak haar en ons erop attent!

Muziekcafé de Marke, Hof van Twente (Hengevelde) mulleman 8 mrt 2Op woensdag, 4 maart 2020, kreeg een gezellig en goed gevuld Muziekcafé de Marke een gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd. Bij binnenkomst kregen de bezoekers aan muziekcafé de Marke gratis koffie met cake gepresenteerd. De smaakvolle cake was door een vrijwilligster van de catering zelf gebakken. Een dankwoord is hier op zijn plaats.. De Hengeveldenaar Jan Mulleman beet het spits af. Jan speelde zijn eerste blokje van een half uur op zijn chromatische mondharmonica (o.a. bekend van wijlen Toots Thielemans). Jan speelde bekende liedjes uit verschillende genres. Jan koos ervoor om de gekozen muziekstukken niet aan te kondigen om het karakter van een muziekcafé te bewaren. D.w.z. dat de gasten met elkaar in gesprek kunnen gaan en dat de muziek op de 2e plaats komt. Na Jan was het de beurt aan de broers Henk en Benno Goering uit Haaksbergen, ofwel duo BrothersTwo. Henk en Benno zongen in hun eerste blokje van een half uur met name rustige Engelstalige klassiekers. Hierbij kwamen de verschillende klankkleuren van de twee broers mooi tot uiting. Ook Henk en Benno hielden zich in met het aankondigen van de klassiekers.

Toen het weer de beurt aan Jan Mulleman was, kwam Jan met een verrassing. Jan geeft in Hengevelde gratis mondharmonica les aan mensen met een ademhalingsprobleem. Een groot aantal van hen was in het muziekcafé aanwezig. Jan kondigde het Duitstalige lied Monja aan. Dit lied is goed bekend in het oosten van het land. Jan nodigde de gasten dan ook uit het lied mee te zingen. Alzo geschiedde. Tot verrassing van de aanwezigen toverden de aanwezige ‘leerlingen’ van Jan hun mondharmonica’s te voorschijn en speelden zij het lied volleerd mee. Jan vervolgde hierna weer zijn optreden met een gevarieerd repertoire. Jan maakte zijn tijdens zijn tweede optreden gebruik van een diatonische mondharmonica (o.a. bekend van de blues).

mulleman 8 mrt 4   Aan BrothersTwo de eer om de ochtend muzikaal af te sluiten. Dit deed het duo door er een Duits feestje van te maken. Een aantal bezoekers kon soms de verleiding niet weerstaan en waagde een dansje. Het aantal keer dat de armen de lucht ingingen was niet te tellen. Voor iedereen was het hierna wel duidelijk: BrothersTwo kun je als muzikanten voor een feestje uitnodigen.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   Voorbereidingen Kleurrijk in de Hof op zaterdag 13 juni, 11.00-15.00 uur   kleurrijk 2019 62 1 CustomVoor de vijfde keer op rij wordt Kleurrijk in de Hof georganiseerd. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Een evenement voor alle inwoners uit de Hof waarbij ontmoeting tussen de verschillende culturen centraal staat. Door het diverse aanbod van verenigingen, stichtingen, bedrijven en geloofsgemeenschappen trok Kleurrijk in de afgelopen jaren vele bezoekers. Er is voor elk wat wils, voor alle leeftijden!
Dit jaar is de kleurrijke dag eerder. Dat heeft te maken met het schoolfeest en de start van de zomervakantie direct er na. Wat er precies dit jaar te beleven valt, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Dat het opnieuw zeer de moeite waard gaat zijn om het evenement te bezoeken, is na vijf jaar wel duidelijk.

Reserveer de datum alvast in de agenda
Op zaterdag 13 juni tussen 11.00 en 15.00 uur ben je van harte welkom op het plein voor het gemeentehuis in Goor. Toegang is gratis! Kleurrijk in de Hof wordt, gezamenlijk, georganiseerd door Goor in Dialoog, Geloofsgemeenschappen Hof van Twente, Muziekschool Hof van Twente, gemeente Hof van Twente, Salut en Vluchtelingenwerk Oost Nederland www.kleurrijkindehof.nl 
Volg ons ook op Facebook //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
2020 is volop begonnen!c05cf345 07c2 4c40 95ea d7a52df59166Beste dames en heren,   Het is een tijdje stil geweest rondom mijn werkzaamheden. Maar zoals u wellicht wel gehoord of gelezen heeft  ben ik onlangs geveld door gezondheidsklachten. En juist daarom besef ik mij dat het zo belangrijk is om te genieten, te genieten van het leven en alle rijkdom van familie en kleine dingen om je heen. Dat betekent niet dat je alles om je heen moet laten voor wat het is, maar soms is een stapje terugnemen even goed om vervolgens weer goed en op gezonde voet verder door te kunnen. Daarom neem ik op dit moment even mijn rust voor mijn medisch herstel om zo spoedig weer volop aan de slag te kunnen voor mijn kiezers, zoals ik altijd deed. Maar naast mijn gezondheidsklachten sinds eind januari is het nieuwe (politieke) kalenderjaar natuurlijk gewoon van start gegaan en zijn alle activiteiten binnen het Europees Parlement ook gewoon doorgegaan. Dit jaar was het officieel vanaf 6 januari ook voor mij weer tijd om aan de slag te gaan in Brussel. Allereerst heb ik als aftrap van het nieuwe jaar op zaterdag 4 januari gesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Overijsselse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV).

Vervolgens begon het jaar in Europa direct met een resolutie over de Green Deal. Ook ontving ik in Brussel bezoekers van Probusclub De Hagen uit Almelo en sprak ik in het Twentse Wierden tijdens de eerste Twentse Streektaaldag over het belang van en het behoud van het Nedersaksisch. Tevens stond de nieuwjaarsontmoeting van CDA Overijssel op de agenda en werden er voor verschillende bladen weer blogs aangeleverd met als onderwerp uiteraard mijn zorgen met betrekking tot de Green Deal van de Europese Unie. Op 31 januari heeft de Brexit plaatsgevonden en daarom geven we in deze nieuwsbrief ook een blik op de visserij (PECH) en de Brexit, want onze visgronden en wateren zijn immers nauw verbonden. Daarnaast zal ook het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam aan de orde komen waarover in Straatsburg werd gestemd en zullen er verschillende columns voorbij komen. Tot slot kan het nieuwe Coronavirus ook niet ontbreken in deze nieuwsbrief, want dit relatief nieuwe Coronavirus houdt de wereld en zo ook Europa volledig in zijn greep. Dit heeft dan ook de nodige consequenties en maatregelen voor en binnen het Europees Parlement.

Zoals u begrijpt, was het een eerste periode die zeker aangeduid kan worden met: '2020 is volop begonnen!', want aan 2020 begonnen, dat zijn we allen zeker en dat werd mij, mede vanwege de gang van zaken over de resolutie over de Green Deal, helaas even teveel. Uiteraard wil ik zo snel mogelijk weer aan de slag. Desalniettemin wil ik u wel graag op de hoogte houden van de werkzaamheden die doorgaan, daarom leest u bovenstaande en meer verderop in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst en tot snel! Hartelijke groet,
Annie Schreijer-Pierik ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu