Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Hier de digitale Höfte van de maand oktober! Uiteraard wederom het nieuws uit de Geloofsgemeenschap Hengevelde, de Splinters en nog veel meer! Zie hieronder:

wwwwww

kerk div 1WEES (weer) WELKOM IN ONZE KERK maar !!!!

Houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Deze hangen bij de ingang van de kerk en zijn meerdere keren in voorgaande edities van de blad opgenomen.
LET op de 1,5 M afstand.

Kerkdiensten voor de periode oktober

Periode             3 okt  t/m  4 okt

Zondag

    4 okt

09.30 uur:

Gebedsviering pastor Timmerman. Grote Kerk. Met zang door enkele koorleden.

Periode           17 okt  t/m  18 okt

Zaterdag

  17 okt

19.00 uur:

Gebedsviering werkgroep. Grote Kerk. Met zang door enkele koorleden.

Periode           23 okt  t/m  25 okt

PastoorOortman

In dit weekend zal pastoor Oortman afscheid nemen ivm zijn benoeming bij de H. Gabriel parochie te Didam.

De afscheidsvieringen zijn in de drie parochies en wel op:

Vrijdag

  23 okt

19.00 uur:

Borne

Zaterdag

  24 okt

19.00 uur:

Delden

Zondag

  25 okt

11.00 uur:

Hengelo

1bcd0c0e92637c0b1daeda778e09d939 XL

Op maandag 2 november is er om 19.00 u: een gebedsviering in het kader van Allerzielen.

Mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De verwachting is dat vele mensen hun lieve doden op deze dag willen gedenken. Echter Coronamaatregelen beperken het aantal personen dat in de kerk mag worden toegelaten. Dus meld u vooraf aan.Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.

Lektoren:

Zondag

   4 okt

09.30 uur:

 Wilma Winters

Zaterdag

 17 okt

19.00 uur:

 Ineke Pelle

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

 28 sept t/m    4 okt

Lies Vreman

0547-333492

   5 okt  t/m 11 okt

Anneke Tuinte

0547-851226

 12 okt  t/m 18 okt

Agnes / Frans de Wit

0547-333878

 19 okt  t/m 25 okt

Lies Vreman

0547-333492

 26 okt  t/m  1 nov

Anneke Tuinte

0547-851226

IMG 3149 Custom

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Weekend    22 aug

€   63,95

Weekend     5 sept

€   86,25

Collecte tbv. Zonnebloem

€ 145,45

Hartelijk dank voor uw gaven. De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom. Er zijn deurcollectes in het weekend van 4 oktober voor Wereldmissiedag Kinderen en op 17 oktober voor Missiezondag.

Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

Overleden:

Op de leeftijd van 79 jaar Rikie Tuinte – ter Braak. Zij is op 24 augustus in familie kring naar het crematorium begeleid.

We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

 --------------------------------------------------------------------------------

Mededeling over vieringen door de week.

Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

Plaatsengeld:

In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

IMG 2419Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

In de periode is er geen kerkschoonmaak.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode november kunt u opgeven tot woens-dag 21oktober bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

de zonnebloem 560x309Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Hij is er weer, DE RABO CLUBKASCAMPAGNE

Ook dit jaar heeft de Zonnebloem zich aangemeld voor deze manier van sponsoring door de Rabobank. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen hebben we ook nu weer uw steun nodig.

Hoe meer stemmen, hoe meer geld!

Geld dat we besteden in onze plaatselijke Zonnebloemafdeling bij de organisatie van activiteiten en voor bijvoorbeeld attenties bij ziekenbezoeken en verjaardagen. Ook onze vrijwilligers verdienen het af en toe in het zonnetje te worden gezet. Bent u lid van de Rabobank Centraal Twente en wilt u ons  steunen,  dan kunt u in de periode 5 tot en met 25 oktober op ons stemmen.

Let op: u moet wel lid zijn van de Rabobank. Gelukkig kunnen alle Rabobank-klanten snel en eenvoudig via de Rabo App of Rabo Internetbankieren lid worden.

Wij hopen dat u uw stem uitbrengt op Zonnebloem afdeling Hengevelde-St.Isidorushoeve. U mag drie stemmen uitbrengen waarvan twee op de zelfde organisatie, wij hopen dat daarbij uw keuze valt op de Zonnebloem.

Wij rekenen op uw steun!

IMG 2420Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 4 oktober 09.30 uur:  Antoon Schonenborg; Jan Vehof; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Arnold Aarnink; Jan Katier.

Zaterdag 17 oktober 19.00 uur: Bernard Varenbrink; Overl. Ouders Seijger en Gerard;  Truus Nollen; Jrg. Johannes Stegeman;  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

Info Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11 
                   - Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                     
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                     
                      Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                      Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                      spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                      ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                      horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

Splinters foto Jpeg Custom

  • Hans R, passie voor hijsen maar gezakt voor het hijsbewijs. Eisen aan hijsen, falen is balen maar toch werd er gehijst!
  • Wie is toch die man achter dat koelwagen Hof van Twente die alle berichten van Wegdamnieuws op Facebook liked?
  • Bij WVV 2 mogen de spelers de trainer niet inhalen richting een uitwedstrijd. Na de wedstrijd wel maar dan is hij al weg
  • Benny 40 jaar bij HEBO, zolang Asbreuk geen Glasbreuk wordt zal Bennie ‘Kuipers’ er nog wel rondlopen
  • Henry wil een Hengeveldse supportersvereniging voor FC Twente: Mooy!
  • Heel Markeplan 3 vraagt zich af wie toch die Kevin is. Zijn naam is op bepaalde werkdagen erg vaak en met veel stemverheffing genoemd!

voorkant

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

eb1c9d9e1a208ff065b86e274df180fb XLOPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING

In de week van 14 tot en met 19 september is er in Hengevelde en omgeving gecollecteerd voor de Nierstichting. Dit jaar is het bedrag dat de collectanten hebben mogen ophalen uitgekomen op € 1483,83. Dat is een mooi resultaat. De Nierstichting kan daarmee haar belangrijke werk om nierpatiënten “hun leven terug te geven” doelgericht voortzetten. We danken de collectanten voor hun inzet en de inwoners van Hengevelde voor hun gezamenlijke bijdrage!

Met vriendelijke groeten,

Namens de Nierstichting, Truus Sander

Senioren Hengevelde in de wachtstand, maar de leden krijgen zeker aandacht.

Het is al maandenlang erg stil rondom de Senioren Hengevelde, maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet actief aan de ouderen onder ons wordt gedacht.
September is doorgaans de maand waarin verenigingen en clubs na een hopelijk mooie vakantie weer volop actief worden. De rustperiode heeft de burger dan goed gedaan en men start weer fris met de activiteiten op velerlei gebied.

Helaas moeten de Senioren Hengevelde die opstart op dit in de wachtstand zetten vanwege nog steeds de mogelijke nare gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt. Het lijkt er zelfs op dat een tweede besmettingsgolf ons bedreigt.
Vooral de risicogroepen in onze samenleving kunnen het zich niet veroorloven om de van oudsher vanzelfsprekende gewoontes weer op te pakken.
De Senioren Hengevelde hebben het afgelopen seizoen al grotendeels verloren zien gaan en ook nu aan de start van een nieuw seizoen ziet het er niet rooskleurig uit.
Een mooi programma ligt klaar om uitgevoerd te worden, maar het bestuur ziet nog onvoldoende mogelijkheid om dat ook ten uitvoer te brengen. Alleen al de anderhalve meter afstand die men tot elkaar in acht moet nemen, maakt dat de gezellige ontmoeting van ouderen met elkaar alleen maar teleurstellingen oplevert. We zijn immers een pratend volkje dat graag hoort en vertelt.
Verder zijn er door de overheid meerdere begrijpelijke, maar beperkende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Afbeelding1 Custom met

Het bestuur van de Senioren Hengevelde respecteert deze maatregelen en neemt voorlopig een afwachtende houding aan tot het moment dat de deskundigen kenbaar maken dat sociale omgang en ontmoetingen voor grotere groepen weer veilig kan.
Het is jammer deze afwachtende houding te moeten aannemen want ook de oudere generatie heeft behoefte aan gezelschap van elkaar en wil graag blijven meedoen in onze samenleving.

Om toch binding te houden met de leden heeft het bestuur al een paar keer bij alle leden een kleine attentie bezorgd. Deze maand zal dat opnieuw gebeuren. Naast het prachtige maandelijkse Magazine van het KBO-PCBO krijgt iedereen als attentie een mooi en actueel boekwerkje over ons koninklijk huis in de brievenbus.
Hopelijk kan het bestuur hiermee duidelijk maken dat de leden zeker niet vergeten worden.

Dames en heren Senioren Hengevelde, houd u zich aan de gevraagde maatregelen en blijf gezond.
Het bestuur garandeert u het gezegde: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’.
U wordt op de hoogte gehouden.

908b8a016ed07b244a3685b54eee5ca2 XL Custom

Ondanks de coronacrisis heeft de collecte van de Prinses Beatrix Spierfonds het mooie bedrag van 1455 euro opgebracht.

Gevers en collectanten hartelijke dank.

parwin

Kledinginzameling van Caritas Hengevelde voor stichting Parwin in Bentelo

De jaarlijkse kledinginzameling van Caritas Hengevelde is op vrijdagmorgen 2 oktober. Vanaf 9.00 uur komen vrijwilligers langs om de kleding op te halen. De kleding moet schoon en goed verpakt op een duidelijk zichtbare plaats aan de openbare weg staan. Naast kleding mogen ook goede schoenen (per paar vastgebonden), dekens, knuffels en speelgoed ingeleverd worden. De kleding en de andere spullen gaan naar de overvolle Irakese vluchtelingenkampen. Het transport naar deze gebieden blijft heel erg moeilijk, want de brandstof is heel duur.

Wilt U financieel steunen dan is een gift op Rabo rekening NL81RABO 01133 141 91 t.n.v Stichting Parwin van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op www.stichtinparwin.nl 

Voor vragen over deze kledinginzameling kunt u contact opnemen met Wim Sander (333612) of Harry Lentelink (333526)

Havelaar de Musical

pppDonderdagavond 22 oktober wordt in de Reggehof in Goor de musical HAVELAAR corona proef
opgevoerd. De cast bestaat uit studenten van de Nederlandse Musical Academie te Arnhem.
De meeste mensen weten natuurlijk wie Max Havelaar was en dat Multatuli (= ik heb veel geleden)
alias Eduard Douwes Dekker het boek geschreven heeft.

Vanwege het 200e geboortejaar wordt er dit jaar veel aandacht besteed aan de belangrijkste schrijver
Koning Willem-Alexander heeft in de Grote Kerk in Amsterdam begin dit jaar een gedenksteen aan een
van onze grootste schrijvers onthuld.
In het boek worden uitbuiting, onderdrukking en slavernij door de Nederlandse overheid in Nederlands-
Indië aan de kaak gesteld. Heden ten dage laait de discussie weer op rond deze schendingen van de Rechten van de Mens
Heel veel fairtrade producten dragen het keurmerk Max Havelaar om aan te geven dat alleen met eerlijke handel
onrecht, zoals racisme, discriminatie, onderdrukking, uitbuiting en kinderarbeid kan worden bestreden.
Echt iets voor leden en sympathisanten van Amnesty International.

Het kernteam van Fair Trade Gemeente Hof van Twente, Annelies Heeres, Wiarda Heerze en Wim Petersen,
heeft alles op alles gezet om deze voorstelling naar de Reggehof te haen. Wij hopen van ganser harte dat u komt.
Voor actuele informatie en reserveren kijk op: www.Reggehof.nl. Kaarten à € 12,50 zijn digitaal en aan de kassa te bestellen
Online reserveren is vanaf nu mogelijk

Wim Petersen, contactpersoon groep 349, Hof van Twente

Subsidieregeling energiezuinige terrasverwarming voor horecabedrijven

Overijssel bindt de strijd aan met energie slurpende terrasheaters

De provincie Overijssel daagt de horeca uit om energie te besparen bij de verwarming van hun terrassen. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld, die de aanschaf van verwarmde kussens ondersteunt. Door gebruik van deze kussens kan zo’n 90% energie (CO2-uitstoot) worden bespaard. Er is 100.000 duizend euro beschikbaar.

Gedeputeerde Tijs de Bree (energie): “Na een mooie nazomer, komt langzamerhand het najaar in beeld. Veel gemeenten geven horecagelegenheden extra ruimte om hun terrassen te laten staan, zodat de omzet die dit voorjaar door de coronacrisis is misgelopen weer wat kan worden goed gemaakt. De vraag naar terrasverwarming zal hierdoor waarschijnlijk toenemen. Wij dagen horecaondernemers uit om dan te kiezen voor energiezuinige verwarming, en zijn bereid om 30% van de aanschafkosten te betalen.”

De subsidieregeling is gericht op kleinere ondernemers, met minder dan vijftig medewerkers. Ze mogen geen gas- of elektrische heaters in gebruik hebben naast de kussens. De maximale bijdrage van de provincie bedraagt 3000 euro per ondernemer. De kussens zijn in aanschaf wel duurder dan de heaters, maar dat kan worden terugverdiend doordat minder energiekosten worden gemaakt.

Tijs de Bree: “In Overijssel werken we aan 20% schone energie in 2023. De helft van die ambitie willen we bereiken door middel van energiebesparing. Gas- en elektrische heaters verwarmen de gehele terrasruimte, waardoor veel van de warmte verloren gaat aan de buitenlucht. Door gebruik van verwarmde kussens kunnen klanten comfortabel genieten, terwijl er veel minder energie wordt verbruikt.”

De regeling gaat in op 1 oktober, en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 september voor bedrijven die net hebben geïnvesteerd in verwarmde kussens.

GERDI KOLE ZET ZICH HELE MAAND OKTOBER IN VOOR PINK RIBBON, HELP JIJ HAAR MEE?

70daeb6ac8df6c5a5458195bd5754774 XLGerdi Kole, voormalig inwoonster van Hengevelde en tegenwoordig woonachtig in Bentelo, gaat zich inzetten voor het goede doel. Met haar bedrijf Gerdi AloëVera Bentelo doneert ze bij aankoop van een deo (a 10 euro) 2,50 per stuk naar Pink Ribbon. Deze actie geldt de hele maand oktober, de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor borstkanker.
Er is te weinig ondersteuning voor naasten van borstkankerpatienten. Dat blijkt uit onderzoek* onder kinderen, partners, vrienden en collega’s van borstkankerpatiënten. Zij willen meer hulp om hun dierbare te ondersteunen en ook om zelf om te kunnen gaan met de ziekte en alle veranderingen en emoties die dit met zich meebrengt. Het aanbieden van deze ondersteuning door zorgverleners (o.a. huisarts en in het ziekenhuis) is zeer gering, het gebeurt maar bij 10% of minder. Daarom vraagt Pink Ribbon in de borstkankermaand (oktober) extra aandacht voor de omgeving van vrouwen met borstkanker. Wil jij een deo bestellen bij Gerdi, bekijk hieronder de contactgegevens:

Waarom de deo zo goed is voor deze actie?deo gerdi

?vrij van alcohol en aluminiumzouten en verrijkt met aloë vera

?zacht voor de (gevoelige) huid

?geen kringen in kleding

?te gebruiken voor zowel oksels als voeten

?voor hem en haar

?neutraliseert geur

?direct te gebruiken na het scheren, prikt niet

?geur is mild en subtiel

?verzorgt de huid

?op aloë ever shield kan je vertrouwen 

Gerdi AloëVera Bentelo

Kastanjestraat 5

Bentelo

0653859259

gerdikole@live.nl

Facebook:CarMa4you

pink ribon h

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu