Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Zoals U wellicht al gelezen/ gehoord hebt, (o.a. op WegdamNieuws / De Höfte editie 13 juni (alleen digitaal)/ flyers o.i.d.) zullen miv 5 juli de kerkdiensten weer mogelijk zijn. Vanaf 1 juli is het toegestaan om weer met een onbeperkt aantal personen samen te komen mits de 1,5 m wordt gehanteerd, gevraagd wordt naar gezondheidsklachten en handen desinfecteren. Het pastoraal team heeft besloten dat Eucharistievieringen nu alleen nog te laten plaatsvinden in de eucharistische centra, te Borne, Delden en Hengelo en dat in de geloofsgemeenschappen voorlopig twee gebedsvieringen per maand kunnen worden gehouden.
Deze zullen alleen in de grote kerk plaatsvinden en wel met de nodige voorwaarden.
In de bovengenoemde publicaties zijn deze uitgebreid opgesomd, maar en door het pastoraal team,voor u en onze gezondheid, samengevat in de zgn. 15-Geboden.

image 1Verderop in dit kerkblad zijn deze 15-Geboden onverkort opgenomen.

Eén van de voorwaarden is dat kerkgangers zich vooraf moeten aanmelden. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl of kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693. Mocht U zich niet aangemeld hebben en zou u toch graag naar de viering willen, kom gerust, want in onze kerk is, binnen de 1,5 m ruimte, plaats voor bijna 200 personen. U wordt dan bij binnenkomst geregistreerd.

In verband met de 1,5 m voorwaarde, zijn de zitplaatsen in de kerkbanken gemarkeerd met witte stickers. Omdat twee personen, tot hetzelfde huishoudend behorend, niet de 1,5 m hoeven te hanteren, zijn de stickers op grotere afstand geplaatst waardoor achter elke sticker zowel een als twee personen mogen plaatsnemen. Schuif in de banken, gelijk zoveel mogelijk door, want andere kerkgangers mogen/kunnen niet voor u langs en volg de aanwijzing van de koster/vrijwilliger. Bij het verlaten van de kerk volgen we de procedure zoals bij het condoleren tijdens een avondwake. Volg ook hier de aanwijzing van de koster/vrijwilliger.

Kerkdiensten voor de periode van 11 juni t/m 29 aug

Periode             11 juli t/m 17 juli

Zondag

12 juli

09.30 uur:

Gebedsviering pastor Doornbusch. Grote Kerk. Geen koor

Periode           25 juli t/m   31 juli

Zaterdag

   25 juli

19.00 uur:

Gebedsviering werkgroep. Grote Kerk. Geen koor

Periode             8 aug t/m 14 aug

Zondag

9 aug

09.30 uur:

Gebedsviering pastor Doornbusch. Grote Kerk. Geen koor

Periode           22 aug t/m   28 aug

Zaterdag

22 aug

19.00 uur:

Gebedsviering pastor vd Bemt. Grote Kerk. Geen koor

Lektoren:

Zondag

12 juli

09.30 uur:

Wilma Winters

Zaterdag

25 juli

19.00 uur:

Ineke Pelle

Zondag

8 aug

09.30 uur:

Jan Wantia

Zaterdag

22 aug

19.00 uur:

Carla Rupert

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

6 juli t/m 12 juli

Lies Vreman

0547-333492

13 juli   t/m 19 juli

Anneke Tuinte

0547-851226

20 juli   t/m 26 juli

Agnes / Frans de Wit

0547-333878

27 juli   t/m   2 aug

Lies Vreman

0547-333492

3 aug   t/m   9 aug

Anneke Tuinte

0547-851226

10 aug t/m   16 aug

Agnes / Frans de Wit

0547-333878

17 aug t/m 23 aug

Lies Vreman

0547-333492

24 aug t/m 30 aug

Anneke Tuinte

0547-851226

imageKerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Ivm Corona waren er de afgelopen, ruim 3, maand geen vieringen/collecten.

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en

voor de afdrachten aan het Bisdom.

Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

Overleden:

Op de leeftijd van 98 jaar, Coba Spekreijse-Tettero.
Na de uitvaartdienst op donderdag 11 juni is zij in familiekring te rusten gelegd op ons parochieel kerkhof.

Op de leeftijd van 67 jaar, Ria Nijhof.
Zij is in familiekring op donderdag 18 juni naar het crematorium begeleid.

Op de leeftijd van 59 jaar, Wiesia Brummelhuis-Kozak.
Op vrijdag 19 juni is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

Mededeling over vieringen door de week.

Als er op donderdag een avondwake of uitvaartviering is vervalt de

viering van ’s morgens 9 uur.

Plaatsengeld: 50 eurocent voor ieder van 18 jaar en ouder, kinderen en jeugdigen kunnen 10 eurocent bijdragen.

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

kerk 900 Kerkschoonmaak:

In deze periode is er geen kerkschoonmaak.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode september kunt u weer opgeven tot woensdag 26 augustus bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 12 juli 09.30 uur: Jrg. Floris Tuinte; Jan Katier; Overl. familie Mensink; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Jan Vehof; Trui Stegeman; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Wilmien Meijerink; Overl. Ouders Seijger en Gerard; Arnold Aarnink; Jrg. Gerrit Spenkelink.

Zaterdag 25 juli 19.00 uur: Overl. familie Mensink; Gerrit Spenkelink; Truus Nollen; Gerard Vorgers; Jan en Riky ten Thije.

Zondag 9 aug. 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink; Jan Vehof; Trui Stegeman; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Arnold Aarnink; Ouders Meijerink- Pierik en overl. familie; Wilmien Meijerink; Overl. Ouders Seijger en Gerard; Truus Nollen.

Zaterdag 22 aug. 19.00 uur: Overl. familie Mensink.

MIDDAG KERTMARKT 17 13 1 Custom

WELKOM IN ONZE KERK

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN

 1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
 1.  Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u ontvangen.
       Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt.
       HOEST EN NIES in uw elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
 2. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
 3. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
 4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 5. KOREN MOGEN NIET ZINGEN.

     De cantor(s), indien aanwezig staan op minimaal 6 meter afstand van de mensen en elkaar.

 1. Als parochianen samen bidden is prima maar het zingen mag niet tijdens de viering. Er zijn daarom dus géén misboekjes en géén zangbundels aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
 2. Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor aanwezig.Dus geen misdienaars en acolieten.
 3. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.
 4. Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok achter in de kerk om uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze niet aan.
 5. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
 6. Ga voor u naar de kerk gaat thuis naar het toilet, toiletten kunnen alleen in noodgevallen gebruikt worden.Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig zijn die na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
 1. Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten worden ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
 2. In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep en de anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is.
 3. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING

voorkantInfo Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                       112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11
                   - Huisartsenpost Hengelo               088-555 11 55
                   - Politie                                                  0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                    
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                    
                     Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                     Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                     spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                     ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                     horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

logoscherp in png CustomAANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

og image logoKoop loten en steun de Zonnebloem in Hengevelde en St. Isidorushoeve

Geachte ondernemers van Hengevelde en St.Isidorushoeve,           

De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor hen zijn dagelijkse activiteiten niet vanzelfsprekend. Onze vrijwilligers laten zien dat er toch véél
mogelijk is! Met persoonlijke aandacht, lokale activiteiten, uitjes en vakanties voorkomen zij dat mensen met een lichamelijke beperking in een sociaal isolement terecht komen. Wilt u ons werk steunen? Speel dan met uw collega’s mee met de Zonnebloemloterij!

Zonnebloemlot voor maar € 2,-

Voor maar € 2,- per stuk koopt u al een lot en maakt u onze activiteiten in Hengevelde en de Hoeve mede mogelijk. Bovendien steunt u de landelijke projecten van de Zonnebloem. Die zorgen er o.a. voor dat verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto gehuurd kan worden en dat musea, attractieparken, theaters en voetbalstadions toegankelijker worden voor mindervaliden.

Wint u de hoofdprijs?

U kunt de loten aanbieden als cadeau aan uw medewerkers of relaties. Maar u kunt ook met collega’s een aantal loten kopen. U steunt dan niet alleen het mooie werk van de Zonnebloem, maar u maakt zelf ook kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld op de hoofdprijs van € 15.000,- of andere leuke prijzen, zoals een weekendje weg en een e-bike.

Eigen online lotenverkooppagina

U kunt de loten kopen via de speciale lotenverkooppagina van de afdeling Hengevelde en St. Isidorushoeve. De afdeling is bereikbaar via Ria Doeschot 0547-333208. U kunt tot 1 oktober loten kopen. De trekking zal plaatsvinden op 22 oktober.

ovOverijssel denkt over veerkracht na corona

‘Zou de wereld ten goede veranderen wat dat betreft na de corona crisis? Ik hoop het van harte.’

Een breed uitgezette raadpleging van Natuur en Milieu Overijssel geeft inzicht in de mening van de inwoners van Overijssel over de noodzaak en mogelijkheden om tot meer veerkrachtig in onze samenleving en economie te komen. Daarbij werd de vraag gesteld of de onderlinge solidariteit en veerkracht die mensen tijdens de coronacrisis aan de dag leggen, de toon zet voor de toekomst: ‘Het zou mooi zijn dat de veerkracht en flexibiliteit die nu te merken is, wordt omgezet naar iets wat blijvend is.’

Begin mei 2020 heeft Natuur en Milieu Overijssel ruim 13.000 mensen uit haar het netwerk aangeschreven met de vraag om mee te denken over veerkracht.  Dit betrof mensen uit alle lagen van de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden. 

‘Sinds de uitbraak van het coronavirus staat ons leven volledig op z’n kop,’ schreven wij hen.  ‘Duizenden mensen zijn door het virus getroffen, met vaak heel ernstige gevolgen.’

‘Deze situatie doet een beroep op onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen.’

‘Graag horen we welke mogelijkheden jij ziet voor een meer duurzame en veerkrachtige economie.’

Hierop zijn veel reacties binnen gekomen van mensen met onderling zeer verschillende achtergronden. Vaak inhoudelijk, uitgebreid en goed doordacht. Deze reacties geven, in hun samenhang, een goed beeld van hoe er wordt gedacht over ‘de wederopstanding na corona’ en de mogelijkheden om daarbij de veerkracht van onze samenleving en economie te versterken.

Een greep uit de reacties

In de reacties lezen we het belang terug van goed onderwijs, een sterke basis bij onze toekomstige volwassenen: ‘Begin bij de basis. Leerlingen op school in lessen duidelijk maken dat hergebruik van spullen belangrijk is. De weggooi-maatschappij op de schop.’ Ook de noodzaak voor kortere ketens, en een daarbij passend prijsbeleid worden meer dan eens benoemd: ‘In een veerkrachtige economie krijgt een producent een eerlijke prijs voor zijn product!’.

Het verslag van onze raadpleging geeft een beeld van de betrokkenheid en mening van de inwoners van Overijssel bij dit onderwerp. Met als belangrijkste conclusie: ‘We kunnen heel veel. Ook ons aanpassen als het echt moet.’ Nieuwsgierig naar de rest van het verslag? Die vind je hier!

duo 2Duofiets coronaproof! Vrijwilligers gezocht   Sinds de Corona uitbraak, werd de duofiets weinig uitgeleend. Maar vanaf nu is dit geen probleem meer. Er is een speciaal plexiglas scherm voor de duofiets gemaakt door Signpost uit Oldenzaal. Zodat we de fiets weer veilig kunnen uitlenen. Het scherm is betaald door de organisatie van Kroamschudd'n in Hengevelde.
Zij hebben voor de komende 3 jaar een bedrag gereserveerd ten behoeve van het onderhoud aan de duofiets. Daardoor kan de fiets de komende 3 jaar kosteloos worden uitgeleend!  
Vrijwilligers gezocht!     Lijkt het je leuk om met iemand (familie, buren kennissen of dorpsgenoten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen) een fietstocht te maken op de duofiets, meld  je aan. Wil je graag fietsen op de duofiets omdat je niet meer zelfstandig kunt fietsen, meld je aan bij.   Wilma te Wierik Tel. Nr.  :   06 52035299
José Blokhorst     Tel.Nr.   : 06 53499052.
Annemiek Bosman Tel.nr :  06 11975104.   Wij willen dit coördineren, zodat de duofiets zoveel mogelijk wordt gebruikt en er zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reuring in de Tent

“Dat het er dan toch nog van mocht komen!” zei Annet Malherbe als Juffrouw Jannie ooit in Debiteuren Crediteuren. Zo voelt het ook voor Filmhuis Alleman en De Reggehof. Na twee verplaatsingen is het dan eindelijk zover en kan De Beentjes van Sint-Hildegardworden vertoond. Vanaf 1 juli mogen grotere groepen mensen bij elkaar komen, mits op 1,5 mtr afstand. In plaats van zes uitverkochte voorstellingen à 360 bezoekers per avond, wordt De Beentjes, zoals het in de volksmond wordt genoemd, nu minstens 25x vertoond voor maximaal 82 mensen per voorstelling in een tijdsbestek van twee weken! Het is een behoorlijke uitdaging, maar het team is enorm blij met deze bijdrage aan de culturele beleving op afstand. Het is namelijk té lang stil geweest. Tijd voor weer reuring in de tent! De film wordt vertoond zonder pauze en in tegenstelling tot reguliere voorstellingen mag de koffie/thee/drankje mee de zaal in. Uiteraard worden de regels van het RIVM gevolgd.

Tickethouders van de september-voorstellingen hebben inmiddels de gelegenheid gehad vervangende tickets te boeken. Per 30 juni kan er door iedereen online tickets besteld worden. Er zijn zowel middag- als avondvoorstellingen. Voor data en tijdstippen gaat u naar www.reggehof.nl/film. Lukt het niet met de computer? Bel 0547 - 284 888 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Wees er snel bij, want De Beentjeszijn erg in trek. En als Tukkers mogen we trots zijn op deze bijna volledig Twents gesproken speelfilm. De Platinum status heeft het 9 maart jl. al bereikt. Dat betekent dat meer dan 400.000 mensen u al voor gingen. Komt dat zien!

32De beentjes van Sint Hildegard

 Weer Stadswandelingen door Delden

(her)ontdek het historische centrum

Na een aantal maanden geen stadswandelingen te hebben verzorgd, staan de gidsen weer te popelen om de historie van Delden te vertellen en te laten zien. Vanaf 1 juli gaan de gidsen weer op pad. Natuurlijk worden de maatregelen in acht genomen: Dat betekent onder andere 1,5 meter afstand houden van elkaar, maximaal 8 personen per wandeling en reserveren is noodzakelijk.

Op oude kaarten is te zien hoe Delden zich ontwikkelde binnen de middeleeuwse verdedigingswallen. Maar de geschiedenis van Delden gaat pas echt voor u leven als u luistert naar de uitleg van één van de enthousiaste gidsen. Ontdek bijvoorbeeld waar de oude stadspoorten hebben gestaan en wie graaf Carel George van Wassenaer Obdam was.

De stadswandeling is een boeiende tour voor zowel toeristen als inwoners. Ook als inwoner hoor je ongetwijfeld iets nieuws! Vanwege de situatie is reserveren deze zomer noodzakelijk. Wil je met een gids op pad? Reserveer dan tijdig bij de VVV via 074-3766363. Data en tijden zijn op afspraak. Een wandeling duurt 90 minuten. De kosten bedragen € 4 per persoon, van te voren te betalen bij de VVV.

logo nnnnnnnnnnnnnnnnSIO nieuws 

Een vreemde gewaarwording.... geen zomerfeesten in Hengevelde, de afgelopen 2 weekenden! Daar waar Hengevelde ieder jaar weer zijn saamhorigheid en veerkracht laat zien, was het dit jaar anders dan anders. Maar gelukkig ontstond er een gezamenlijk vangnet, georganiseerd door onze plaatselijke horeca, wat gelukkig in deze onzekere tijd toch die veerkracht en passie laat zien. 

De afgelopen weken hebben de voorzitters van alle ondernemersverenigingen binnen de gemeente Hof van Twente dan wel digitaal maar onlangs ook elkaar weer persoonlijk getroffen tijdens de Hofplatform bijeenkomsten. Gezamenlijk zijn ze hierin overeengekomen dat Hengevelde haar Open Bedrijvendag dit jaar door kan schuiven naar volgend jaar september. Dit betekent dat de Hengeveldse Open Bedrijvendag op zondag 19 september 2021 zal plaatsvinden. September 2021 was eigenlijk bestemd voor de Goorse editie, derhalve zal de Open Bedrijvendag Goor in 2022 plaatsvinden. 

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu