De Höfte Höfte april 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  De overheid geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om, luchtwegvirussen zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. Laten we blijven opletten, om elkaar niet te besmetten met virussen zoals luchtweginfecties.

  Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?
  Blijf thuis als u ziek bent; hoest of nies in uw elleboog; was vaak en goed uw handen met water en zeep.

  Kerkdiensten voor de periode   1 apr t/m 30 apr
  Periode        27 mrt t/m  2 apr
  Zaterdag   1 apr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag
  Palmpasen
     2 apr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet  mmv D-H-Koor

   

  Periode            3  apr  t/m  10 apr
  Dinsdag

   

     4 apr

   

  09.00 uur: Euchviering pastor Jansen
  Witte

  Donderdag

     6 apr  09.00 uur:

  19.00 uur:

   Viering met school grote kerk

  Euch in Delden v/d  Vegt

  Goede Vrijdag    7 apr 15.00 uur: Kruiswegviering in dagkerk werkgroep.
  Zaterdag

  Paaszaterdag

    8 apr 20.30 uur: Alleen Blasius Delden.
  Zondag

  1e paasdag

    9 apr 09.30 uur: Woco-viering,  werkgroep mmv D-H-Koor.
  Maandag

  2e paasdag

  10 apr 09.30 uur: Alleen Blasius Delden

   

  Periode           10 apr  t/m  16 apr
  Dinsdag   11 apr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  15 apr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag  16 apr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode           17 apr  t/m  23 apr
  Dinsdag      18 apr 09.00 uur: Euchviering pastor Jansen
  Zaterdag     22 apr 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet  mmv koor Cantu
  Zondag      23 apr 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           24 apr  t/m  30 apr
  Dinsdag      25 apr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag      29 apr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      30 apr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep  mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zondag       2 apr 09.30 uur: Carla Rupert
  Vrijdag       7 apr 15.00 uur: Ineke Pelle/ Kees vd Sluis
  Zondag       9 apr 09.30 uur:  Jan Put
  Zondag     16 apr 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag     22 apr 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag     30 apr 09.30 uur:  Bennie Blokhorst

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    27 mrt   t/m   2 apr Lies Vreman 06-13360994
      3 apr   t/m   9 apr Anneke Tuinte 0547-851226
    10 apr   t/m  16 apr Agnes / Frans 0547-333878
    17 apr   t/m  23 apr Lies Vreman 06-13360994
    24 apr   t/m  30 apr Anneke Tuinte 0547-851226
      1 mei  t/m   7 mei Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Goorsestraat 22, 7496 AD Hengevelde

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend        26 febr €   81,25
  Weekend          5 mrt €   73,20
  Weekend        11 mrt €   57,00
  Weekend        18 mrt €   79.60
  Weekend        26 mrt €   54,00

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  In het weekend van 30 april is er een deurcollecte voor Roepingenzondag.

  ——————————————————————————

  Overleden:

  Woensdag 8 maart is op 85 jarige leeftijd overleden Maria Wegdam –Luttikhold. Op dinsdag 14 maart is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 11 t/m 14 april is groep 3 aan de beurt.

  Oproep namens de kerkhof onderhoudsploeg:

  Met Pasen en de lente in zicht, doen we een oproep om zelf de kerstdecoraties van de graven te verwijderen en ze mee te nemen naar huis als u wilt. Want bij een ander jaargetijde horen andere kleuren en versieringen en dat jaargetijde de lente is nu aangebroken.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 mei t/m 31 mei  kunt u opgeven tot woensdag 26 april  bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 2 apr 09.30 uur:
  Gerard Hartgerink; Overl. familie Cattier-Spekreijse; Jan Katier; Trui Stegeman; Wilmien Meijerink.

  Zondag 9 apr  09.30 uur:
  Ria Put; Jan Vehof; Willem Vehof; Gerard Vehof; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Mina Spenkelink- ad Stegge; Overl. familie ten Hagen- ten Have; Overl. familie Pelle-Blokhorst; Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler.

  Zondag 16 apr  09.30 uur:
  Jrg. Jan Nijhuis.

  Zaterdag 22 apr 19.00 uur:

  Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Zondag 30 apr  09.30 uur:

  Jan Katier, Trui Stegeman.

  ————————————————————————————————-

  Op weg naar Pasen

  Wat gaat de tijd toch snel. We zijn al weer op weg naar Pasen

  Maar wat is Pasen eigenlijk en waarom verschuift elk jaar de datum van Pasen?

  Het paasfeest valt elk jaar op een andere datum. Om te weten wanneer het Pasen is, moet je de maanfasen kennen en weten hoe de zondagen vallen. Omdat een jaar 52 weken en een dag duurt – en bij schrikkeljaren twee dagen – veranderen de zondagen elk jaar van datum. Dit patroon herhaalt zich elke 28 jaar.

  De achterliggende berekening is ingewikkeld, maar er is een vuistregel: eerste paasdag is de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox. De lente-equinox, het tijdstip dat de zon loodrecht boven de evenaar staat en de lengte van dag en nacht ongeveer gelijk zijn, valt rond 20 of 21 maart. Pasen kan dus alleen vallen tussen 22 maart en 25 april.

  Daarom vieren we Pasen: In 30 na Christus zuchtte Palestina onder de Romeinse bezetting. Allerlei predikers stookten de bevolking op om in opstand te komen. Een van die figuren onderscheidde zich van de rest: Jezus van Nazareth kreeg de massa’s achter zich, waardoor de Romeinen zich bedreigd voelden. Met Pasen pakten de Romeinen hem op en veroordeelden hem tot de doodstraf. Volgens de evangeliën stierf Jezus na een paar uur aan het kruis, terwijl hij riep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten.’

  Sindsdien is het paasfeest een van de belangrijkste christelijke feestdagen, voorafgegaan door 40 dagen vasten.

  De paasweek duurt van palmzondag tot eerste paasdag. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en eerste paasdag herinneren aan de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus.

  Wat vieren wij met Pasen? Pasen is het feest van een nieuw begin. Wij herdenken met Pasen dat Jezus na zijn dood uit zijn graf is opgestaan. De dood is voor ons christenen niet het einde, maar een overgang naar een nieuw en eeuwig leven. Ik hoop dat wij in staat zijn het feest van Pasen (een nieuw begin) te mogen beleven. Vieren dat hij voor ons gestorven is maar ook dat hij uit de dood is opgestaan. Nieuw leven, elke dag opnieuw.
  Dat het Paasfeest voor ieder van u ‘nieuw leven’ mag betekenen.

  Zalig Pasen!

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
    

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS DE GOUDEN EEUW

   Rembrandt, Frans Hals,Vermeer, deze namen zijn vrijwel synoniem aan de Gouden Eeuw. We raken nooit uitgekeken op hun wereldberoemde meesterwerken. Ieder jaar komen er massa’s toeristen naar Nederland om deze must-sees te bewonderen. Maar wat maakt hun kunst nou zo speciaal?

  Tijdens deze vierdelige cursus over de Gouden Eeuw gaat kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis op deze vraag in en wordt naast het prachtige werk van de grote meesters dat van vele andere interessante kunstenaars  behandeld  (ook de vrouwelijke worden zeker niet overgeslagen). Hierbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan de verschillende genres die in deze eeuw ontstonden en de verborgen symboliek die op deze schilderijen werd afgebeeld.

  Gun u zelf een kijkje in de roemrijke Gouden Eeuw!

  Aanmelden: stuur een mailtje naar mirandanieuwenhuis@live.nl

  Plaats: bibliotheek Delden op woensdag 5, 12, 19 en 26 april van 14.00 uur tot 16.30 uur

  Kosten: 85 euro, inclusief reader, lesmateriaal, afbeeldingen, koffie/thee

  Onze Lieve Vrouwekerk wordt aan eredienst onttrokken. Aan eind mis wordt het Allerheiligste (beker met hosties) met veel ceremonieel uit de kerk gedragen

  Het Allerheiligste is weg, de Bentelose kerk is geen kerk meer

  Met een plechtige sluitingsviering is zaterdagavond de laatste eucharistievering gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Bentelo.Aan het eind van de mis is het Allerheiligste, dat is de kelk waarin de hosties worden bewaard, de kerk uitgedragen. Tevens is de Godslamp gedoofd, waarmee het gebouw formeel aan de eredienst is onttrokken.

  Het is iets dat een priester eigenlijk niet wil, een kerk sluiten. Toch is het ook voor de Heilige Geestparochie onvermijdelijk om kerkgebouwen te sluiten. Het aantal parochianen – en daarmee de inkomsten – loopt terug, hetzelfde geldt voor het aantal kinderen dat wordt gedoopt en huwelijken die in de kerk worden ingezegend.

  Naast de kerk in Bentelo wordt later dit jaar ook de Blasiuskerk in Beckum aan de eredienst onttrokken. Op zaterdag 17 juni is daar de sluitingsviering.

  Zowel in Beckum als Bentelo zijn initiatieven om de panden een nieuwe functie te geven.

  Oliver Twist…Wie kent hem niet?

  Jeugdkoor Kick It speelt Oliver-de musical

  Oliver Twist…Wie kent hem niet?
  Oliver Twist, het verhaal van Charles Dickens, is menigmaal verfilmd met muziek aller tijden.
  Ook als musical trekt het verhaal over de weesjongen Oliver volle zalen.
  Jeugdkoor Kick It, o.l.v. Merel en Bernadette Brunnekreef, brengt binnenkort de musical op de
  planken.
  Daarbij weet het koor zich gesteund door gastspelers Jesper Dijkstra, Ron Gerritsen, Gerrit Wiggers
  en Wilko Wissink.
  Laatstgenoemde heeft veel theaterkennis en ervaring dat zeker van pas komt tijdens de repetities. Daarnaast heeft het koor veel steun aan Marijn Gerritsen die voor alle rekwisieten zorgt. Oliver Twist, geboren in het weeshuis, woont er met meerdere jongens waar de strenge Mr. Bumble de baas is. Als Oliver in de ogen van Mr. Bumble zeer brutaal is wordt hij verkocht aan begrafenisondernemer Mr. Sowberry. Hij loopt daar vanwege pesterijen weg en zwerft alleen door Londen.

  Hier ontmoet Oliver de jonge Dodger die zich over hem ontfermt. Oliver wordt meegenomen naar het huis van Fagin die een dievenbende leidt.
  Een spannend avontuur met een verrassende afloop. De liederen ‘Hey kom er maar bij’ en ‘Pikken wat je pakken kan, man’ worden uiteraard gezongen.
  De uitvoering van Oliver, de musical voor jong en oud, vindt plaats op zondagmiddag 16 april bij de Bebsel. Aanvangstijd is 14.00 u. en de entreeprijs is € 5,00 voor volwassen, € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

  Kom met het hele gezin genieten van deze meeslepende maar ook vrolijke musical!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu