De Höfte Höfte april
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode  1 apr t/m 30 apr
  Periode             1  apr  t/m  7 apr
  Dinsdag         2 apr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag        6 apr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag         7 apr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-koor.

   

  Periode             8 apr t/m  14 apr
  Dinsdag         9 apr 09.00 uur: Woco-viering, pastor Keuben
  Zaterdag      13 apr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      14 apr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode           15 apr  t/m  21 apr
  Dinsdag       16 apr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag      20 apr 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.
  Zondag      21 apr 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode            22 apr t/m  30 apr
  Dinsdag       23 apr 09.00 uur: Euchviering pastor Jansen
  Zaterdag      27 apr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       28 apr 09.30 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv D-H-Koor.
  Dinsdag       30 apr 09.00 uur: Geen viering

   

  Lektoren:
  Zondag    7 apr 09.30 uur: Wilma Winters
  Zondag  14 apr 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag  20 apr 19.00 uur:  Jan Put
  Zondag  28 apr 09.30 uur: Wilma Winters

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     1 apr  t/m    7 apr Agnes / Frans 06-19061142
     8 apr  t/m  14 apr Lies Vreman 06-13360994
   15 apr  t/m  21 apr Anneke Tuinte 06-12180847
   22 apr  t/m  28 apr Agnes / Frans 06-19061142
   29 apr  t/m    5 mei Lies Vreman 06-13360994

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend           3 mrt €   72,90
  Weekend           9 mrt €   39,40
  Weekend         17 mrt € 110,60
  Weekend         23 mrt €   48,60

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Collecte/Plaatsengeld:

  In de dagkerk zal het collecteren bij de uitgang, in de daarvoor geplaatste mandjes, worden voortgezet..

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Jan Kiezenbrink, op de leeftijd van 79 jaar. Op 18 maart is hij in familiekring naar het Crematorium begeleid.

  We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd uw uitvaartverzorger bellen of de uitvaarttelefoon 06-27124695

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In april is er geen kerkschoonmaak.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 mei t/m 31 mei  kunt u opgeven tot woensdag 24 april bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

   

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl.

  ——————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 7 apr 09.30 uur: Gerard Hartgerink; Jan Katier; Wilmien Meijerink; Mina Spenkelink a.d. Stegge; Jrg. Truus Heijmer; Overl. familie Pelle ten Hagen; Uit dankbaarheid.

  Zondag 14 apr 09.30 uur: Jrg. Jan Nijhuis; Tot zekere intentie; Jan Katier.

  Zaterdag 20 apr 19.00 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zondag 28 apr 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman;

  —————————————————————————–

   

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie. Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Yda Schuitema, verlies- en rouwtherapeut, supervisor, mindfulnesstrainer en tevens werkzaam bij Carint, gaf in Kulturhus De Marke bij Vrouw Actief Hengevelde, gaf een lezing over rouw en verlies. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw en verlies. Verlies hoort bij het leven. Verlies is niet alleen als iemand overlijdt, maar men kan ook te maken krijgen met levend verlies.

  Verliezen doen zich voor bij jong en oud en kunnen rouw tot gevolg hebben. Deze rouw wordt niet alleen ervaren als een dierbaar iemand is overleden, maar ook bij ‘levend’ verlies. Bij voorbeeld het verliezen van gezondheid, een baan, een beëindigde relatie, een verloren gegaan ideaal of toekomstperspectief. Rouw is een normale reactie op verlies en kan zich in verschillende manieren uiten. Men kan zich somber voelen en er kunnen fysieke klachten ontstaan.

  Samen met Yda gingen de leden van V.A.H. in gesprek hierover. Hoe ga je hiermee om en hoe begeleid je iemand in het dagelijkse leven. Dit is per persoon heel erg verschillend.

  Iedereen vond het heel fijn dat er vanavond veel aandacht was, voor elkaars verhalen en vragen. Het was soms een confronterende avond, maar ook warm, indrukwekkend, leerzaam en hoopvol.

  De website van Yda Schuitema is : https://ydaschuitema.nl/contact

  Pasen bij Hofstreek FM

  Zowel op Eerste als Tweede Paasdag a.s. is er ’s morgens van 9.00 tot 10.00 uur een speciale Paasuitzending bij Hofstreek FM.

  In deze uitzending zal Ria de Jong voor een meditatie zorgen, daarna volgt het Paasverhaal van Adrian Snell met tekst en muziek. Adrian Snell is een Christelijke Engelse muzikant en componist. Het Paasverhaal vertelt over het leven en sterven van Jezus, zijn kruisiging, en zijn opstanding.

  De techniek wordt verzorgd door Geert Wolff en als vanouds is de presentatie in handen van Rita Wibbelink.

  Hofstreek Omroep is te beluisteren op FM 107.6 en FM 107.0 (Markelo en buitengebied)
  Livestream altijd en overal via de grote knop op de homepage van www.hofstreek.nl

  Speciale bijeenkomst Alzheimer café: Levenseinde bij Dementie

  Het Alzheimer Café Hof van Twente, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), organiseert een extra bijeenkomst aan, met als thema: het levenseinde bij dementie. Deze speciale avond vindt plaats op dinsdag 16 april 2024 in de Reggehof, Goor, en belicht de complexe vragen rondom euthanasie, palliatieve sedatie en de voorbereidingen die getroffen kunnen worden in een vroeg stadium van dementie.

  Steven Pleiter, voormalig directeur van Expertisecentrum Euthanasie en huidig vrijwilliger en consulent voor de NVVE, zal zijn inzichten en ervaringen delen over de dilemma’s rondom dementie en het levenseinde. Zijn expertise omvat de juridische, ethische en emotionele aspecten die spelen bij euthanasie en palliatieve zorg voor mensen met dementie.

  De avond biedt daarnaast de mogelijkheid voor bezoekers om vragen te stellen en te discussiëren over wat je nu al kunt regelen en waarom het belangrijk is om tijdig wilsverklaringen op te stellen.

  Details van de Bijeenkomst:

  • Datum: Dinsdag 16 april 2024
  • Locatie: De Reggehof, De Höfte 5, Goor
  • Tijd: Inloop vanaf 18.45 uur, programma van 19.15 tot 21.00 uur
  • Toegang: Gratis, inclusief koffie en thee. Aanmelden is verplicht en kan via Salut (0547-260053 of info@salut-welzijn.nl).

  Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden en overwegingen bij het levenseinde in het geval van dementie. Het biedt informatie voor patiënten, familieleden, zorgverleners en geïnteresseerden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over dit onderwerp.

  Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Salut door te bellen met bovenstaand nummer. Salut hoopt u te mogen verwelkomen op deze belangrijke avond.

  MOESTUINCURSUS
  Gezond eten uit eigen tuin!
  Verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond, maar het smaakt ook lekkerder! Maar hoe doe je dat, groente verbouwen? Om dat te leren organiseert de Reggetuin Hof van Twente in samenwerking met de gemeente en Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ net als vorige jaren, een cursus ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ in de Reggetuin bij de Stadslandbouw Hof van Twente, Kerkstraat 123D in Goor. Iedereen kan meedoen!

  Opzet van de cursus
  De geheel biologische cursus is laagdrempelig en concreet en bestaat uit:
   1 informatie avond in de Reggetuin :
  26 maart 19.30-20.30 uur
   5 moestuin werkbijeenkomsten in de Reggetuin :
  13 april 9.30-12.00 uur
  14 mei 19.00-21.30 uur
  11 juni 19.00-21.30 uur
  7 september 9.30 -12.00 uur
  12 oktober 9.30-12.00 uur

   1 workshop conserveren
  9 juli groente conserveren 19.00-21.30 uur
  Er is telkens een kort theoretisch en een uitgebreid praktisch gedeelte

   Bij elke bijeenkomst wordt een hand out uitgereikt

   In de periode van half april tot eind oktober is voor de cursisten een gezamenlijke
  moestuin beschikbaar in de Reggetuin, waar dagelijks naar harte lust
  ge(moes)tuiniert mag worden
  Aan het eind van de cursus kan iedereen zelfstandig een moestuin aanleggen, zaaien,
  planten, bemesten, onderhouden en conserveren.

  Eigen moestuin en voorraad
  Met een kleine, gemakkelijk te onderhouden moestuin krijg je al veel opbrengst, bijvoorbeeld je eigen sla, worteltjes en boerenkool. Leuk om je zelf gekozen groente te zaaien en te planten, spannend om te zien hoe alles groeit en om het ten slotte zelf allemaal te oogsten. En om te conserveren, zodat je kunt wecken of fermenteren, chutney of vruchtenlikeur kunt maken. Zo kun je alle overschotten van je tuin gebruiken en hoeft er nooit meer voedsel te worden verspild.

  Aanmelden
  De Reggetuin en de gemeente hechten veel belang aan het bevorderen van een duurzaam bewustzijn en een gezonde leefstijl. Daarom kan de gehele cursus van 6 bijeenkomsten van 2,5 uur worden aangeboden voor 60 euro per persoon.

  Dit is inclusief
  – zaai- en plantgoed
  – gebruik tuingereedschao
  – hand outs
  – kookfaciliteiten tijdens de workshops
  U kunt zich aanmelden via trudioolhorst@outlook.com Er kunnen maximaal 20 personen aan
  de cursus deelnemen.
  Een unieke kans om de basisvaardigheden te leren voor je eigen voedselvoorziening!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu