De Höfte Höfte augustus
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

   

   

  Kerkdiensten voor de periode 1 aug t/m 31 aug
  Periode              1 aug t/m  7 aug.
  Dinsdag       2 aug 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag       6 aug 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       7 aug 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Periode              8 aug t/m 14 aug.
  Dinsdag       9 aug 09.00 uur: Woco, pastor Doornbusch.
  Zaterdag    13 aug 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.
  Zondag    14 aug 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode            15 aug t/m 21 aug.
  Dinsdag     16 aug 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag    20 aug 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    21 aug 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Periode         22 aug t/m 28 aug.
  Dinsdag     23 aug 09.00 uur: Gebedsv. Bennie Blokhorst.
  Zaterdag    27 aug 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-Koor.
  Zondag    28 aug 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode          28 aug  t/m   4 sept
  Dinsdag     30 aug 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag      3 sept 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      4 sept 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor. 

   

  Lektoren:
  Zondag      7 aug 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag   13 aug 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag    21 aug 09.30 uur:  Jan Put
  Zaterdag   28 aug 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag     4 sept 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
      1 aug t/m     7 aug Lies Vreman 06-13360994
      8 aug t/m   14 aug Anneke Tuinte 0547-851226
    15 aug t/m   21 aug Agnes / Frans 0547-333878
    22 aug t/m   28 aug Lies Vreman 06-13360994
    29 aug t/m    4 sept Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    25 juni €  59,70
  Weekend      2 juli €  86,50
  Weekend      9 juli €  65,30
  Weekend    17 juli €  27,10
  Weekend    23 juli €  39,00

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend van 27 augustus is er een deurcollecte voor de Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA)

  ——————————————————————————–

   

  Plaatsengeld:
  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————-

  Overleden:
  Op de leeftijd van 71 jaar is overleden Frans ten Breteler. Hij is op donderdag 30 juni in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 81 jaar; is overleden Rikie Overbeek-Klaver. Na de uitvaartdienst is zij op 16 juli te ruste gelegd op ons parochie kerkhof.

  En op de leeftijd van 71 jaar; Marietje ten Dam. Na de afscheidsviering is zij op vrijdag 29 juli in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Wij willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  —————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.
  ——————————————————————————–

  Viering op de dinsdagmorgen.

  Vanaf de maand juni is er twee keer in de maand een viering op de dinsdagmorgen. Dit zal in de weekendviering worden aangegeven.

  ——————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  In de maand augustus is er geen schoonmaak i.v.m. vakantie
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 sept t/m 30 sept  kunt u opgeven tot woensdag 25 augustus bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 7 aug 09.30 uur:  Jrg. Ben Groothuis; Overl. familie Groothuis-Ottenschot; Jan Vehof; Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Ouders Meijerink- Pierik en overl. familie; Wilmien Meijerink;  Willem Vehof; Jan Katier; Trui Stegeman.

  Zaterdag 13 aug 19.00 uur: Ria Put-ter Braak; Overl. familie Lintelo; Overl. familie Mensink.

  Zondag 21 aug 09.30 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 27 aug 19.00 uur: Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Overl. familie Mensink.

  Zondag 4 sept 09.30 uur: Truus ter Avest; Familie Cattier-Spekreijse; Overl. familie Mensink; Jan Katier; Trui Stegeman.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde. Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst Huisartsenpost Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.
  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ
  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie. Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij
  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Hallo!

  In de week van 5 september zoek ik nog collectanten.

  Maria Beld 06-51633719

  Oud papierkoning Rob Geerlings

  De Papierboys

  De Papierboys van WVV’34 gaan aanstaande maandag 1 augustus meefietsen met de fietstocht van de Gebrande Wateren.

  Het oud papier bij de bedrijven wordt daarom een dag later op de dinsdagmiddag opgehaald.

  De poorten van het Rupertserve zijn vanaf 13.00 open.

  2500e rit verreden voor ANWB AutoMaatje Hof van Twente

  HOF VAN TWENTE – Al 2500 ritten gereden! Bij AutoMaatje vervoeren vrijwillige chauffeurs minder mobiele deelnemers naar de gewenste plek van bestemming. Op bezoek bij een vriendin, naar het ziekenhuis terwijl de chauffeur ook mee naar binnen loopt, naar de kapper, naar een gezamenlijk eten locatie, het kan allemaal dankzij de 56 vrijwilligers van AutoMaatje. Zo blijven inwoners langer mobiel en betrokken bij het sociale leven. De chauffeurs komen verspreid over de hele Hof van Twente zodat de dienst voor iedereen beschikbaar is. AutoMaatje is een aanvulling op de bestaande vervoersdiensten.

  Hoe werkt het?
  Wie gebruik wil maken van AutoMaatje Hof van Twente, belt uiterlijk drie werkdagen van tevoren naar 06–29 18 79 07, bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00u. De planner van AutoMaatje koppelt de deelnemer aan een van de chauffeurs en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De ritprijs is € 0,35 per gereden kilometer. De chauffeur komt op het afgesproken tijdstip voorrijden en de deelnemer rekent contant af met de chauffeur. Ritten worden gereden door heel Nederland en soms ook naar Duitsland. Dit op basis van beschikbaarheid van een chauffeur.

  Wilt u gebruik gaan maken van AutoMaatje Hof van Twente, of wilt u chauffeur worden? Bel gerust naar AutoMaatje voor meer informatie: 06 -29 18 79 07 of kijk op de website van Salut: www.salut-welzijn.nl en zoek op automaatje.

  Brievenhulp

  Lastige brieven, onduidelijke formulieren of ingewikkelde online aanvragen? De Brievenhulp van Salut is dé helpende hand voor alle inwoners van Hof van Twente.

  Salut helpt inwoners met het lezen, begrijpen en invullen van brieven en formulieren. Het kan gaan om het aanvragen van een toeslag of subsidie bij de gemeente. Het aanvragen of wijzigen van huur- of zorgtoeslag, aanvragen van diverse kwijtscheldingen en van de energietoeslag. En zo zijn er nog veel meer zaken waar de Brievenhulp bij helpt.

  Het is goed dat mensen tijdig hulp inroepen van de Brievenhulp. Het voorkomt vaak veel onbegrip, ergernissen en tijd. De digitalisering heeft het niet voor alle mensen toegankelijker en inzichtelijker gemaakt.

  Heb je hulp nodig van de Brievenhulp?  Maak dan een afspraak via de app 06-20 89 49 99, of loop bij Salut binnen aan de Grotestraat 86 in Goor of bel met Salut 0547 – 2600 53.

  Tijdens de vakantieperiode van 27 juli tot en met 17 augustus is de Brievenhulp gesloten.

  De Brievenhulp is kosteloos voor de inwoners van Hof van Twente.

  Tijdelijke opvang asielzoekers in Sporthal De Reiger

  Hof van Twente gaat tijdelijk 21 asielzoekers opvangen in sporthal De Reiger in Delden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Gemeenten hebben van de minister opdracht gekregen om tijdelijk asielzoekers op tevangen, omdat het centrum in Ter Apel overvol zit. Hof van Twente heeft een taakstelling gekregen om 21 mensen voor drie maanden op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten sporthal De Reiger in Delden hiervoor beschikbaar te stellen. De direct omwonenden zijn hierover woensdagochtend geïnformeerd met een brief en zijn uitgenodigd voor een informatieavond later deze
  week.

  De 21 asielzoekers worden opgevangen op de bovenverdieping van sporthal De Reiger. De gemeente is eigenaar van deze locatie. Deze locatie is snel beschikbaar en bovendien geschikt te maken voor tijdelijke noodopvang. Veel faciliteiten zijn al aanwezig, zoals douches en toiletten, en de ruimtes zijn relatief vlot en makkelijk in te richten voor 21 personen. Bovendien is het beheer en toezicht op deze locatie goed te regelen. Daarvoor wordt een locatiemanager aangesteld. Deze dient als aanspreekpunt voor zowel de
  asielzoekers als de omwonenden.

  Op dit moment is nog niet bekend op welke datum de daadwerkelijke opvang van start gaat.We willen hier zo snel mogelijk mensen ontvangen, maar het gebouw moet hier eerst nog voor worden ingericht. De opvangperiode is (vooralsnog) drie maanden. De opvang op deze locatie staat los van de plannen voor woningbouw en staat deze plannen niet in de weg.

  ZONNEBLOEMUITSTAPJE 2022

  Op vrijdag 15 juli was het eindelijk weer zover, de Zonnebloem ging na de bekende pauze van twee jaar weer met haar deelnemers op stap.

  Om 9.45 uur vertrok de rolstoelbus van ter Doest richting Luttelgeest om een bezoek te brengen aan de Orchideeënhoeve. De rolstoelbus biedt ons de mogelijkheid om onze deelnemers die niet meer zo mobiel zijn dat ze langs de normale ingang kunnen instappen toch mee kunnen met uitstapjes. De lift biedt hiervoor de mogelijkheid, zodat we bijna nooit hoeven we te zeggen “u kunt niet mee”.

  De chauffeur verraste ons met een mooie route richting Luttelgeest en informatie over plekken waar de route langs ging, dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. In Luttelgeest stonden de door ons gereserveerde rolstoelen klaar zodat iedereen ontspannen kon genieten van een mooie middag.

  Allereerst genoten we van de lunch, die ons werd aangeboden door Truus Sander, zij heeft het bedrag dat zij in 2019 ontving bij haar benoeming tot vrijwilliger van het jaar in Hengevelde gedoneerd aan de Zonnebloem. Hierna gingen de deelnemers met hun vrijwilliger op zoek naar vele kleuren orchideeën en andere sub- tropische en inheemse planten, fel gekleurde flamingo’s, ibissen, vissen groot en klein, aapjes, parkieten, papagaai-achtigen enz. Aan het eind van de route werd genoten van een versnapering op het binnen en buitenterras, toen nog een kort bezoekje aan de winkel voor natuurlijk ORCHIDEEËN.

  Om 16.00 uur stond de bus  weer voor om, nadat iedereen via trap of lift weer ingestapt was, richting Hengevelde te rijden langs weer een mooie route bijna zonder autobaan. Er werd nog een tussenstop gemaakt in St.Isidorushoeve om bij Café- Rest. Dwars te genieten van een heerlijk diner. Daarna namen we afscheid van de deelnemers uit Isidorushoeve om na een mooie, gezellige dag terug gaan naar Hengevelde. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op stap met nog meer deelnemers, want een fysieke beperking hoeft geen reden te zijn om thuis te blijven, laat ons weten als u belangstelling heeft voor Zonnebloemactiviteiten en geef u wensen aan ons door.

  Open monumentendag

  In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september a.s. staat Open Monumentendag weer op het programma. Het thema dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Veel monumenten openen letterlijk en figuurlijk de deuren (gratis) voor iedereen.

  Ook in Hof van Twente zetten verschillende monumenten de deuren open! Onder meer op landgoed Twickel kun je bij verschillende monumenten een kijkje nemen en het enthousiaste gidsenteam van Delden vertelt je graag meer over de monumenten in het historische centrum van Delden tijdens een gratis stadswandeling.

  Kaarten Reggehof nieuwe theaterseizoen in trek

  Vlak voor de zomervakantie maakt men bij de theaters in Goor en Delden een eerste balans op voor de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. In de wetenschap dat bezoekers – vooral na de afgelopen twee jaar – steeds later boeken en misschien wat voorzichtiger zijn met hun geld, is die balans zeker niet negatief. Uiteraard zijn er wel stevige verschillen tussen de voorstellingen, maar in sommige gevallen kan het bordje ‘uitverkocht’ al bijna gehangen worden.

  Grote namen en producties
  Animo voor cabaretiers als Freek de Jonge, Pieter Derks, Martine Sandiford, Richard Groenendijk en Javier Guzman mag niet verrassen. Ze bestrijken een populair genre en het zijn artiesten die door het hele land toeren. Ook op muzikaal vlak zijn er met namen als Anneke van Giersbergen en Motel Westcoast grote producties op komst. Binnen die categorie valt ook zeker de derde toneelvoorstelling over Hendrik Groen, net als Henny Huisman speelt de crew een try-out in De Reggehof. Juist bij die grotere namen en producties kiezen bezoekers vaak bewust voor een kleinere zaal (De Reggehof 400, Stadscentrum het Parochiehuis 200 stoelen). Dezelfde show in een intiemere setting en een grotere kans om de artiest aan de toog te treffen. En meer praktisch: lekker op de fiets naar het theater of anders gratis parkeren.

  Lokale helden
  De Hofpodia vieren dit seizoen op beide speelplekken het lokale. Dat Twente kan bogen op een mooi arsenaal aan cabaretiers zal inmiddels duidelijk zijn. Dat wordt op 1 oktober in Goor al gevierd door de Goeie Tukkers, maar ook solo keren de kopstukken van het Twentse cabaret (Baartman, Manuel, Kemperink) terug in de programmering. Dat het niet alleen maar lachen, gieren en brullen is in het Oosten bewijzen de muzikale producties van Ernest Beuving (So Long Cohen), André Manuel (Maneman en Ostermann) en Hendrik Jan Bökkers. En uiteraard bewijst de lang verwachte kerstvoorstelling van Helligen Hendrik, waarbij hij in de huid van Dickens’ Scrooge kruipt, precies hetzelfde.

  Kindervoorstellingen
  Met trots presenteren wij: De Regels van Floor. Voor deze grote toneelproductie is flink geknokt, want eigenlijk is de Reggehof aan de kleine kant, maar met resultaat dus. Gaat dat zien. Nu al een succes is een andere grotere show, namelijk die van Juf Roos, waarbij het hard gaat met de kaarten. Een duidelijke keuze dit jaar is die voor de wat intiemere kindervoorstellingen, waarbij het niet de wereld kost om in de zaal te zitten en de magie van theater zich al op een jonge leeftijd doet gelden (voor ouders geen groter genot). Het theaterjaar begint met de duurzame Youtube-hit Koos en Moos, maar ook de Wintergruffalo, Superjuffie, Professor S., De Zandprinses (Goor), Dikkie Dik en Hé, wie zit er op de WC (Delden), zijn het bezoeken meer dan waard.

  Direct na de zomervakantie valt het seizoenoverzicht huis-aan-huis op de mat en nu al zijn de uitvouwflyers te vinden op de vaste pleisterplekken binnen de gemeente. Uiteraard hoeft u de deur niet uit, want op beide websites (www.theaterdelden.nl en www.reggehof.nl) staat de volledige line-up breed uitgemeten. Voorkom de kater na de vakantie en koop alvast de tickets voor de voorstelling die u echt niet wilt missen. Toi toi toi!

  NOODFONDS ENERGIENOTA HOF VAN TWENTE BIEDT HULP !!

  Veel mensen waarvan een vast energie contract eindigt of een variabel contract hebben krijgen te maken met een fikse stijging van de energie nota. Bij sommige mensen is dit bijna 3 x zo hoog is geworden, veel mensen kunnen dit niet zelf opvangen en daarom bied het fonds van Doors Wide Open al sinds het begin van dit jaar financiële en begeleidende hulp aan in crisis situaties

  De gemeente en overheid zijn ook met een tegemoetkoming gekomen voor de allerlaagste inkomens met name bijstand en uitkering gerechtigden en mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum ontvingen al 800 euro en hebben nu een toezegging van het kabinet van nog eens 500 euro. De pijn is dus daar dus wat verzacht.

  Veel mensen die net boven de inkomens grens zitten maar ook een laag inkomen de zogenoemde midden inkomens komen nu juist steeds meer in de problemen. Samen met de sterke inflatie op alle andere producten komen zij nu ook maandelijks te kort met ernstige gevolgen. Voor deze groep vaak hardwerkende burgers is dit fonds nu ook aanspreekbaar voor met name de ernstige situaties die in de problemen komen, het is een klein fonds en er wordt geholpen zolang er gelden beschikbaar zijn en is alleen actief in de Hof van Twente  Samen kijken we naar de mogelijkheden en oplossingen die voorhanden liggen.

  Het fonds helpt tot max. 50 procent van de verhoging van de energiekosten. Ook wordt gekeken naar energiebesparende middelen en andere beschikbare hulp vanuit Stichting Doors Wide Open.

  Zit u in ernstige problemen door de enorme stijging van de energie dan kunt  mailen voor een vrijblijvende afspraak.

  hofinactie@gmail.com

  stichtingdoorswideopen@gmail.com bellen mag ook.

  +31 6 20539460

  Boeren aan de slag met koolstofvastlegging in project Blijvend Grasland

  Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.  Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Natuur en Milieu Overijssel zoekt nog boeren die zich aan willen sluiten bij dit bijzondere project.

  Aanpak
  Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel: “Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit Stichting de Nationale Koolstofmarkt, de methode Blijvend Grasland. Deze Stichting komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en is opgericht in 2019. Goedgekeurde toepassing van de methode leidt tot uitgifte van verhandelbare C02-certificaten. In dit project gaan de boeren samen aan de slag om te leren wat de methode inhoudt, vertalen we de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken we een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen we eerste ervaringen op met toepassing ervan. De leerervaringen worden in en buiten de groepen gedeeld.”

  Deelnemende boeren
  De beoogde groep van deelnemende agrariërs zijn gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering, ervaring, stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Zij zijn op zoek zijn naar kennis, praktijkondersteuning en meetinstrumenten, afgestemd op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden passend binnen de gebiedscontext. Het project sluit aan op de wens om te leren over de mogelijkheden voor koolstofvastlegging in bodem in de melkveehouderij, en in het specifiek wat de methodiek Blijvend Grasland kan brengen in dit verband. De deelnemende boeren zien Blijvend Grasland als een belangrijke maatregel binnen een duurzame melkveehouderij. Blijvend Grasland kan bijdragen aan biodiversiteit, een gezondere bodem en het verminderen van het CO2-gehalte in de atmosfeer door het vastleggen van CO2 in de bodem. Deze ecosysteemdienst ligt in lijn met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 wordt ingevoerd.

  Initiatief
  Het project is een initiatief van penvoerder de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Het project ontvangt ruim 180.000 euro aan SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw).  Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl. Het project loopt gedurende drie jaar. De kennis en ervaringen opgedaan vanuit het project worden actief gedeeld en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu