De Höfte Höfte augustus
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  ER KUNNEN MEER MENSEN NAAR EEN KERKDIENST!!!!!!

  Tijdens de persconferentie van het kabinet op 24 juni zijn vele versoepelingen afgekondigd in de bestrijding van het Coronavirus.

  Dit heeft echter geleid tot een vervaarlijke stijging van het aantal besmettingen. Daarom heeft het kabinet vrijdag 9 juli besloten om de samenkomst van grote groepen waar de 1,5 meter afstand moeilijk is te handhaven, weer te verbieden en moeten vaste plaatsen worden aangeboden. Dit betekent voor onze kerk geen inperking van het aantal toe te laten kerkgangers. Voor onze kerk betekent dit, dat we bij een viering weer ca. 100 kerkgangers kunnen ontvangen

  Vooraf aanmelden is dus, gezien de bezoekers aantallen de voorbije periode, niet meer nodig.
  Maar nog steeds geldt:  Thuisblijven bij klachten, de 1,5 m afstand en (als dat niet kan mondkapje op) en handen ontsmetten.

  Kerkdiensten voor de periode  31 juli  t/m 31 aug.
  Periode             31 juli  t/m  6 aug.
  Weekend      31 juli/
  1 aug
    Geen vieringen.
  Dinsdag        3 aug 09.00 uur: Gebedsvering in de Dagkerk

   

  Periode                7 aug  t/m  13 aug
  Zaterdag        7 aug 19.00 uur: Woco pastor Zoet. Met zang door enkele koorleden
  Zondag        8 aug 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode             14 aug  t/m  20 aug
  Weekend 14/15 aug   Geen vieringen
  Dinsdag       17 aug 09.00 uur: Euch. Viering pastor Jansen.

  In de dagkerk.

   

  Periode             21 aug  t/m  31 aug
  Zaterdag     21 aug 19.00 uur: Geen vieringen
  Zondag     22 aug 09.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang van enkele koorleden

   

  Lektoren:
  Zaterdag  7 aug 19.00 uur:  Ria Doeschot
  Zondag 22 aug 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     2 aug   t/m    8 aug Agnes & Frans de Wit 0547-333878
     9 aug   t/m  15 aug Lies Vreman 0547-333492
   16 aug   t/m  22 aug Anneke Tuinte 0547-851226
   23 aug   t/m  29 aug Agnes & Frans de Wit 0547-333878
   30 aug   t/m   5 sept Lies Vreman 0547-333492

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ——————————————————————————–

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   27 juni    €  47,30
  Weekend   10 juli    €  67,65

  In het weekend van 17 aug houden we de kerkdeur collecte voor de MIVA ( Missie Verkeersmiddelen Actie).

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf april zijn er weer doordeweekse vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  —————————————————————————

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden: 

  Op de leeftijd van 86 jaar is overleden Hendrik Cattier.

  Na de uitvaartviering op 28 mei is hij te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Op 28 mei is op de leeftijd van 85 jaar overleden Jo Kuipers-Bauhuis

  en op 30 mei op de leeftijd van 74 jaar, Gerard Schreijer.
  Beiden zijn in familiekring begeleid naar het crematorium.

  Op 74 jarige leeftijd is overleden Annie Jannink-Kiezenbrink.

  Na de afscheidsviering op 17 juni is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op 18 juni is op de leeftijd van 85 jaar overleden Gerard Screever.

  Na de afscheidsviering op 25 juni is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 100 jaar is overleden Dien Vossebeld-Diepenmaat.

  Na de uitvaartviering op 6 juli is zij te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Wij willen hen allen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ——————————————————————————–

  Kerkschoonmaak:

  In de maand augustus is er geen kerkschoonmaak in verband met vakantie.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 4 september t/m 30 september  kunt u opgeven tot woensdag 18 augustus bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

   

  Zaterdag 7 aug 19.00 uur: Jrg. Ben Groothuis; Familie Groothuis-Ottenschot; Jrg. Mini ter Huurne-Rupert; Jan Vehof; Hendrik Cattier; Willem Vehof; Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman;

  Zondag 22 aug 09.30 uur: Hendrik Cattier; Willem Vehof; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  ————————————————————————-

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

   

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  De Zonnebloem deze zomer!

  Corona leek bijna onder controle, maar inmiddels moeten we weer waakzaam zijn, maar velen van ons zijn gevaccineerd, dus de kans dat we ernstig ziek worden is minder groot, maar ondanks corona hopen we dat we na de vakantieperiode toch weer voorzichtig iets kunnen organiseren voor onze deelnemers. Maar eerst gaan velen van u hopelijk toch genieten van een fijne vakantie,  dat betekent ook vaak dat onze deelnemers minder bezoek krijgen, maar de Zonnebloemvrijwilligsters staan ook in deze tijd voor hen klaar.

  Om de zomertijd goed in te zetten kregen de Zonnebloemdeelnemers en iedere 85-plusser van de Zonnebloemafdeling Hengevelde/ Isidorushoeve door hun vrijwilligster een kleine attentie in de vorm van een doos bonbon aangeboden met daarbij een Zonnebloem puzzelboekje.
  We hopen dat zij of hun huisgenoten daar de komende tijd plezier aan beleven.

  Na de zomer hopen we weer activiteiten voor onze deelnemers te kunnen organiseren en gezellig samen te kunnen komen. Als men  speciale wensen of ideeën heeft voor een uitje of activiteit laat het onze vrijwilligers weten. Dit kan iets zijn voor een grote groep, maar ook voor enkele deelnemers met vrijwilligers of een één op één activiteit. Ook ideeën van familieleden van onze deelnemers of u als Hengevelde- of Hoevenaar zijn van harte welkom.

  Wij horen het graag.

  U kunt de komende tijd, voor zover dat nog niet gebeurd is de vrijwilligers van de Zonnebloem bij u aan de deur verwachten met zonnebloemloten. Een groot deel van de opbrengst is voor onze eigen afdeling en er zijn leuke prijzen te winnen.

  Op 11 september is het weer Nationale Ziekendag, zoals u misschien weet verzorgt de Zonnebloem in Hengevelde dan een bloemetje voor onze zieke dorpsgenoten, om iedereen met een bezoekje en een bloemetje te kunnen verrassen doe we ook dit jaar een beroep op u, meld u aan bij Ria Doeschot, telfnr: 0547-333538 of riadoeschot@outlook.com

  Voor nu wensen wij u een fijne zonnige zomer.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur en vrijwilligers

  Zonnebloem Hengevelde/ Isidorushoeve

  Bibliotheek en Salut helpen met belastingaangifte

  Heeft u uitstel aangevraagd? Dan moet u voor 1 september 2021 aangifte doen.

  Digitaal belastingaangifte doen is voor veel mensen best een lastige klus. De Bibliotheek en Salut gaan inwoners van Hof van Twente die uitstel hebben aangevraagd, daarbij helpen. Op 6, 13, 20 en 27 augustus is er van 13.00-15.00 uur een gratis belastingspreekuur in Bibliotheek Goor. Op deze manier kunt u nog voor 1 september aangifte doen.

  Geen vrije inloop door Corona

  Dit jaar is het noodzakelijk dat u van tevoren een afspraak maakt. U krijgt dan te horen hoe laat u welkom bent. Op deze manier voorkomen we dat te veel mensen tegelijk komen en voorkomen we dat u onnodig moet wachten. U kunt bellen met Salut op 0547-260053, appen 06-20894999 of mailen naar info@salut-welzijn.nl

  Belastingspreekuur

  Het wekelijkse belastingspreekuur in de bibliotheek wordt verzorgd door geschoolde vrijwilligers. Mensen kunnen hier terecht met vragen over en hulp bij de belastingaangifte. De vrijwilligers kunnen ook doorverwijzen naar de juiste instanties voor verdere hulp.

  Mensen kunnen in de bibliotheek voor hun aangifte gebruik maken van computers met een veilige internetverbinding.

  Meenemen
  Op de website van de belastingdienst kunnen mensen vinden welke gegevens ze nodig hebben om digitaal aangifte te kunnen doen. Handig om in ieder geval mee te nemen zijn: een geldig legitimatiebewijs, de aangiftebrief (als die is ontvangen) en de DigiD code. Verder zaken zoals de jaaropgave en jaaroverzichten van bankrekeningen.

  Topbakker Robèrt van Heel Holland Bakt gaat Twentse ‘thuistaarten’ beoordelen

  Bakkerij Nollen bestaat komende november 100 jaar. Ter ere van dit eeuwfeest schrijft Nollen een bakwedstrijd uit. De taart van degene die wint, is het hele jubileumjaar te koop bij de zestien filialen van de bakkerij.

  Vincent Nollen, met zijn vrouw Antoinet eigenaar van Nollen, verwacht dat heel veel hobby-bakkers deelnemen aan de bakwedstrijd. „Ik vermoed dat de kwaliteit ook hoog is. Als je ziet en proeft wat mensen thuis tegenwoordig maken zoals we bij eerdere bakwedstrijden bemerkten, kan dat bijna niet anders. Ik ben heel benieuwd.”

  Nu is Nollen zelf broodbakker en zal zelf dan ook niet in de jury plaatsnemen. Een aantal van de banketbakkers van Nollen wel. Net als overigens Hans Som, 15-voudig Nederlands kampioen brood- en banketbakker. En meester patissier/boulanger Robèrt van Beckhoven, bekend van het succesprogramma ‘Heel Holland Bakt’, waarin hij samen met Janny van der Heijden de jury vormt.

  Hoe nollen zo bij Van Beckhoven komt? „Het bakkerswereldje is niet zo groot”, verklaart Nollen. „Ik heb hem wel eens geholpen met iets, en nu helpt hij mij.”

  Ik heb Beckhoven wel eens geholpen met iets, en nu helpt hij mij. Het bakkerswe­reld­je is niet zo groot
  Vincent Nollen

  Keihard werken

  Net als bakkerszoon Van Beckhoven, is ook Nollen opgegroeid in en om de bakkerij die zijn opa ooit begon in Hengevelde. Aan de Goorsestraat, waar nu honderd jaar later nog steeds een winkel is, nam de vader van Vincent de bakkerij over.

  „Op 15-jarige leeftijd al”, vertelt Nollen. „In 1940.” Alle zes kinderen hielpen in de bakkerij en Vincent, als één na jongste, had in eerste instantie helemaal geen behoefte om de zaak ooit over te nemen. „Keihard werken, dag en nacht, dat zag ik niet zitten”, vertelt hij.

  Het bakkersvak stal zijn hart

  En toch kwam het zover. Vanaf 1984 werkte hij samen met Antoinet, die het vak leerde bij een collega-bakkerij aan de Goorsestraat en in 2000 namen ze samen de zaak over. De studie die hij deed (heao) beviel niet zo goed en het bakkersvak stal toch zijn hart. Zijn vader Theo en moeder Mieny werkten tot het eind van hun leven, ze werden respectievelijk 90 en 85 jaar oud, mee in de zaak.

  Venten was zijn lust en leven

  „Op het laatst natuurlijk niet meer zoals voorheen, maar iedere dag kwamen ze om mee te helpen en even te kijken hoe het ging”, vertelt Nollen die denkt dat er geen bakker te vinden is die zó lang gewerkt heeft als zijn vader.

  „En ook niemand die zeventig jaar lang een rijbewijs heeft gehad”, meldt hij terzijde. „Het venten was zijn lust en zijn leven, toen dat op 86-jarige leeftijd onverantwoord werd en zijn rijbewijs niet verlengd werd, vond hij dat verschrikkelijk”, vertelt hij. Het is een liefdevolle herinnering aan zijn ouders die het vak zo lang beoefenden.

  Opvolging

  Nollen is tegenwoordig een begrip in heel Twente, de Achterhoek en Salland.   Naast zestien winkels, zijn veel van hun producten ook in supermarkten in de regio te koop. Vrijwel alle winkels hebben ook een aparte ruimte waar banketproducten kunnen worden afgebakken. En Nollen heeft ook een webwinkel.  Het assortiment bestaat uit brood, taart, gebak, koeken, ‘hartig’ en bonbons.

  Nollen bouwde in 2012 een nieuwe bakkerij op industrie Het Wegdam waar hij zijn brood bakt En eind 2018 verhuisde hij ook de banketbakkerij daar naartoe, omdat de oorspronkelijke banketbakkerij achter de winkel aan de Goorsestraat helemaal uit zijn jas was gegroeid. De onderneming zo’n 300 man personeel en behoort daarmee tot een belangrijke werkgever in de gemeente Hof van Twente.

  „We zijn best hard gegroeid ja”, vindt Nollen. „Veel bakkers in de regio stopten en belden ons als er geen opvolger was.” Eén van de twee zoons van Vincent en Antoinet, Wout, wil de zaak wel in. „De oudste helpt wel eens, maar heeft andere interesses.”

  Eeuwfeest

  Tijdens het eeuwfeest en met het beoordelen van de taarten van de inzenders, is Wout er vast wel bij. „We maken er een mooi feestje van”, blikt Nollen, die ook al heeft hij veel andere zaken aan zijn hoofd nog steeds graag zijn specialiteiten, roggebrood en krentenwegge bakt, vooruit. „Ik heb er zin in.”

  Nollen 100 jaar, bakken maar!

  Hobbybakkers die mee willen doen met de bakwedstrijd kunnen zich nog tot 31 augustus inschrijven. Deelnemen kan vanaf 18 jaar. Het is de bedoeling dat deelnemers op zaterdag 11 september hun zelfgemaakte taart afleveren bij de centrale bakkerij van Nollen in Hengevelde. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit drie deelnemers die doorgaan naar de finale op zaterdag 16 oktober.

  De finale is ‘live’ in de bakkerij. De drie finalisten bakken, net als in het programma ‘Heel Holland Bakt’ ter plekke hun jubileumtaart, onder toeziend oog van de jury. Nollen zorgt voor alle ingrediënten en materialen. Als de tijd om is, beoordeelt de jury vervolgens de taarten in het bijzijn van de finalisten en maakt de winnaar bekend. Niet alleen wordt zijn taart vervolgens samen met de banketbakkers van Nollen doorontwikkeld en een jaar lang in productie genomen, ook wint hij een KitchenAid keukenmachine.

  Vanwege onze vakantie hebben wij aangepaste openingstijden. Van 26 juli t/m 7 augustus verwelkomen we jullie op de volgende tijden:

  Maandag t/m vrijdag: 9:30 tot 17:30 / Zaterdag: 9:30 tot 16:00

   

  Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

  Alvast bedankt voor het plaatsen!

  Met vriendelijke groet,

  Jon klein Breteler

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu