De Höfte Höfte december 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  1 dec t/m 31 dec
  Periode              1 dec  t/m  4 dec
  Zaterdag      3 dec 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.
  Zondag      4 dec 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode             5 dec  t/m  11 dec
  Dinsdag       6  dec 09.00 uur: Woco, pastor Zoet
  Zaterdag      10 dec 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      11 dec 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-Koor.

   

  Periode           12 dec  t/m  18 dec
  Dinsdag      13 dec 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag      17 dec 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv Herenkoor.
  Zondag      18 dec 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode            19 dec t/m  26 dec
  Dinsdag      20 dec 09.00 uur: Gebedsviering Cees v/d Sluijs
  Zaterdag
  Kerstavond
       24 dec 18.30 uur: Woco-viering, diaken Nijhuis mmv koor Cantu
  Zondag

  1e kerstdag

       25 dec 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-Koor.
  Maandag

  2e kerstdag

       26 dec 09.30 uur: In Delden

   

  Periode            26 dec t/m  3 jan 2023
  Dinsdag      27 dec 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag

  Oudjaar

       31 dec 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor
  Zondag

  Nieuwjaar

         1 jan 09.30 uur:
  11.00 uur:
  In Delden
  In Hengelo
  Dinsdag        3 jan 09.00 uur: Geen viering

   

  Lektoren:
  Zaterdag       3 dec 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag     11 dec 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag     17 dec 19.00 uur:  Leo Vreman
  Zaterdag

  Kerstavond

      24 dec 18.30 uur:  Wilma Winters
  Zondag

  1e kerstdag

      25 dec 09.00 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag

  Oudjaar

      31 dec 19.00 uur:  Jan Put

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    28 nov t/m    4 dec Agnes & Frans de Wit 0547-333878
      5 dec t/m   11 dec Lies Vreman 06-13360994
    12 dec t/m   18 dec Anneke Tuinte 0547-851226
    19 dec t/m   25 dec Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    26 dec t/m     1 jan Lies Vreman 06-13360994
      2 jan t/m     8 jan Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   30  okt €    87,00
  Allerzielen   2 nov €  331,66
  Weekend    5 nov €    34,40
  Weekend   13 nov €    35,00
  Weekend   19 nov €    65,00

   

  De opbrengsten deurcollecten de afgelopen perioden: Pater van de Vegt  € 155,00; Zondag voor de Oecumene € 29,10 en inzake Nationale Jongerencollecte € 26,00. De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Daarnaast is er in deze periode de ADVENTSACTIE. Zie verderop in dit blad.

  ——————————————————————————-

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:

  Op de leeftijd van 81 jaar, Marietje Rupert – Ottenschot. Na de afscheidsviering op 7 november hebben we haar te rusten gelegd op ons parochie kerkhof.
  Op de leeftijd van 73 jaar, Johan Blanken.

  Hij is 10 november in familie kring naar het crematorium begeleid.

  En op de leeftijd van 83 jaar is overleden pastor Theo Escher. Na de uitvaartviering op 17 november in Groenlo, is hij in familiekring te rusten gelegd op ons parochie kerkhof.

  We willen hen allen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————-

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 19 t/m 23 dec na de kerstmarkt is groep 4 en 5 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 2 januari t/m 31 januari (2023)  kunt u opgeven tot woensdag 21 december bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie

  € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 3 dec  19.00 uur: Wilmien Meijerink; Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Hendrik Ottenschot en overl. familie Ottenschot-Rottink.

  Zondag 11 dec 09.30 uur: Jrg. Benny Brummelhuis; Jrg. Hendrika Averdijk-Lentelink; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 17 dec 19.00 uur:  Jrg. Willem Vehof; Jrg. Harry Hartgerink; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 24 dec, kerstavond 18.30 uur: Jan Nijhuis; Jan Vehof; Gerrit ten Dam; Peter Lensink; Gerard Hartgerink.

  Zondag 25 dec 1e kerstdag 09.00 uur:  Marietje en Theo Wegdam; Ria Put-ter Braak; Theo Tuinte; Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Benny Brummelhuis en overl. familie; Mina en Gerrit Spenkelink; Antoon Schonenborg; Gerrit Broekkamp en overl. familie; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Arnold Aarnink; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 31 dec Oudjaar 19.00 uur: Jan Nijhuis; Overl. familie Mensink.

  ——————————————————————————

   

  Adventsactie 2022

  Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.

  De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving.

  Wat is er aan de hand?

  Het land Sierra Leone aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het continent.

  Door samenloop van omstandigheden is de economie ingestort en het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van de hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen lijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria en een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.

  Doet U mee?

  Er is een zakje gevoegd bij het blad Geestig. Hier kunt U uw bijdrage indoen en inleveren in de gele bus in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tav H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. adventsactie Hengevelde.

  Op zondag 11 december zijn we in afgeslankte vorm aanwezig met eerlijke producten uit de wereldwinkel: koffie, thee, wijn en honing.

  Wij bevelen deze actie van harte bij U aan en hopen op Uw steun.
  Namens de M.O.V. van de H. Geestparochie alvast hartelijk.

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Kroamschudd’n in Hengevelde!

  Eindelijk, we mogen weer! Zondag 18 december 2022
  Kroamschudd’n in Hengevelde!

  We hebben er zin in, de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Vanaf 17.00 uur kun je starten met de sfeervolle route met aansluitend om 19.00 uur de welbekende veiling.

  Op zondag 18 december vanaf 17.00 wordt rondom de kerk van Hengevelde het jaarlijkse evenement Kroamschudd’n in Hengevelde gehouden. Aan dit grootst opgezette evenement, waar afgelopen jaren steevast meer dan 2.500 bezoekers op af komen, werken nu al meer dan 100 vrijwilligers mee en wordt door diverse ondernemers uit Hengevelde ondersteund. Want samen laten we kerstwensen uit komen!

  Wat staat je dit jaar te wachten, een historische kerstwandeling van zo’n 800 meter die je 2000 jaar terugbrengt in de tijd, langs sfeervol verlichte taferelen. Je waant je in het veld bij de herders en de schapen, misschien tref je onderweg de drie koningen én…. met als hoogtepunt de levende kerststal met Jozef, Maria en het kindeku Jezus. Aan het eind van de wandeling een kerstmarkt op het schitterend Hofteplein met overdekt podium, met een speciaal kinderplein. Een plein waar kinderen zich kunnen vermaken, zodat ouders optimaal kunnen genieten van het hapje & drankje en natuurlijk mee kunnen bieden met de veiling.

  Veiling | 19.00

  Wat gaat er dit jaar onder de hamer? Ook dit jaar weer een groots opgezette veiling, waarin tal van bijzondere, handige, lekkere en soms ludieke items onder de hamer gaan.

  Veilingitems kunnen door iedereen worden beschikbaar gesteld en worden begin december bekend gemaakt. Wil jij ook bijdragen aan het goede doel door een veilingitem beschikbaar te stellen, mail of bel ons dan! Alvast super bedankt voor je bijdrage.

  De veiling is natuurlijk in handen van een betrouwbare en bekende veilingmeester. Hij of zij zal tijdens het Kroamschudd’n in Hengevelde vanaf ongeveer 19.00 uur de blaren op de tong praten met als doel de veilingitems voor de best mogelijke prijs van de hand te doen om daarmee de wensen uit de wensboom te ondersteunen.

  Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en veiling items kan op:
  www.kroamschuddeninhengevelde.nl

  Hofactief: het overzicht van alle sport- en cultuuractiviteiten en aanbieders in de Hof van Twente

  Hofactief is een digitale wegwijzer naar alle activiteiten in Hof van Twente voor alle leeftijden. Je kunt hier zoeken naar een activiteit voor jezelf, of iemand anders, bij jou in de buurt of elders in Hof van Twente.

  Op de website www.hofactief.nl vind je het totale aanbod van activiteiten waar gericht gezocht kan worden op locatie, dag of soort activiteit. Daarnaast biedt het sport- en cultuuraanbieders een plek waar zij kunnen laten zien wat, waar en voor wie ze er zijn. Team Hofactief kent een aantal (buurt)sport- en leefstijlcoaches. Zij helpen je graag met al je vragen over sport, bewegen, kunst, cultuur, gezonde leefstijl, ontmoeten en meedoen.

  Op Hofactief kun je zoeken naar een bij jou passende activiteit en zie je direct de contactgegevens of kun je doorklikken naar de betreffende website van de aanbieder. Hofactief is de overkoepelende site waar alle activiteiten worden geclusterd, maar vanwaar je wel direct naar de site of contactgegevens van die activiteit kunt gaan. In één klik dus en meteen een helder overzicht.

  Aanbieders meld je aan!

  Organiseer jij een activiteit in de Hof van Twente en wil je die graag onder de aandacht brengen bij de inwoners van onze gemeente? Maak dan een account aan op de site van Hofactief dan krijg je zo snel mogelijk de inloggegevens toegestuurd. Heb je vragen of kom je er niet uit? Bel 0547-260053 of mail naar info@hofactief.nl.

  Hofactief wordt in opdracht van gemeente Hof van Twente beheerd door Salut, Grotestraat 86 in Goor.

  Alzheimer café Goor

  Goor – Op dinsdag 29 november van 19:15 tot 21:00 uur is er weer een Alzheimercafé in de Reggehof. Het thema van deze bijeenkomst is `De Kracht van Herinneringen ` Tijdens deze bijeenkomst staat de maand december centraal. En is er mogelijkheid om ervaringen te delen. De toegang is gratis, inclusief een kopje koffie/thee.

  Het gericht ophalen van positieve herinneringen is een waardevol middel binnen het contact met mensen met dementie. Zij praten vaak graag over vroeger, omdat juist de persoonlijke herinneringen uit hun jongere jaren het langst bewaard blijven. Het ophalen van herinneringen doet een beroep of op wat mensen nog wél weten en kunnen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor de mooie contactmomenten van vandaag. Door middel van verschillende materialen zoals muziek en foto’s gaan we samen herinneringen ophalen rondom het thema `December`. Daarnaast gaan Ina Zandjans en Anet Folbert van dagvoorziening De Binnenhof in Goor aan ons laten zien welke spellen je makkelijk thuis kan doen met iemand met dementie

  Ben je betrokken bij de mens met dementie en/of wil je meer weten van dit onderwerp? Je bent van harte welkom op 29 november bij de Reggehof in Goor. De zaal is open vanaf 18.45u. Het volgende Alzheimer Café is op 31 januari 2023 dan staat het thema bewegen centraal.

  Meer weten? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl.

  Zwemmen; een prachtige manier van ontspannen en op een leuke manier je lichaam in beweging houden.

  Een heel aantal jaren ben ik een trouwe deelnemer aan het zwemmen op maandagmiddag in het zwembad ,,De vijf heuvels,, in Markelo. Voor ons als groep, van de wat ouderen, staat het bad met een voor ons goede temperatuur vanaf 12.30 tot 13.30 tot onze beschikking. Uiteraard is er professioneel toezicht.

  Als groep, die bestaat uit dames en heren, zien we graag wat uitbreiding van het aantal deelnemers.

  Bent U degene die zo lang als mogelijk is wil blijven bewegen op een goede manier en in een gezellige omgeving? Overweeg dan eens om deze uitdaging aan te gaan.

  Wilt U meer informatie praat dan via de telefoon met: Jaqueline te Pierik 0743842155 of Annie Pluimers 0547 382355

  Namens de groep; Jan Lansink 0653293665

   


  ADVENTSACTIE 2022

  Uw steun geeft hoop aan moeder en kind.

   

  Ten behoeve van bovengenoemde actie, waarvan het doel hieronder is uiteengezet, zijn de afgelopen periode op vele adressen Advent Zakjes bezorgd.
  Doet u mee?! Doe dan uw bijdrage, via deze enveloppe, in de gele bus in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
  Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tav H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. adventsactie Hengevelde.

  ———————————————————————————–

  Doel van de adventsactie 2022..

  Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone.

  De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving.

  Wat is er aan de hand?

  Het land Sierra Leone aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het continent.

  Door samenloop van omstandigheden is de economie ingestort en het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van de hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen lijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria en een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.


  Op zondag 11 december zijn we in afgeslankte vorm aanwezig in de kerk ( na de viering van 09.30 u.) met eerlijke producten uit de wereldwinkel: koffie, thee, wijn en honing.

  Wij bevelen deze actie van harte bij U aan en hopen op Uw steun.

  Namens de M.O.V. van de H. Geestparochie alvast hartelijk dank

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu