De Höfte Höfte december 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode  27 nov t/m 31 dec
   
  Periode           27 nov  t/m  3 dec   
  Dinsdag   28 nov 09.00 uur: Euchviering pastoor Jansen
  Zaterdag    2 dec 19.00 uur: Woco-viering werkgroep, mmv Heren Koor
  Zondag     3 dec 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode              4 dec  t/m 10 dec
  Dinsdag     5 dec 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    9 dec 19.00 uur: Geen viering
  Zondag   10 dec 09.30 uur: Euchviering,  pastoor Pikkemaat, mmv D-H-Koor.

   

  Periode            11 dec t/m  17 dec   
  Dinsdag   12 dec 09.00 uur: Woco-viering pastor Zoet
  Zaterdag  16 dec 19.00 uur: Euchviering,  pastoor Jansen, mmv D-H-Koor
  Zondag   17 dec 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode            18 dec t/m  24 dec     
  Dinsdag

  Woensdag

    19 dec

    20 dec

  09.00 uur:

  17.00 uur

  Geen viering

  Kerstviering met Petrusschool

  Zaterdag  23 dec 19.00 uur: Geen viering
  Zondag
  Kerstavond
    24 dec 19.00 uur: Woco-viering pastor Zoet, mmv D-H-Koor

   

  Periode            25 dec t/m  31 dec     
  Maandag

  1e kerstdag

    25 dec 09.30 uur: Woco-viering Werkgroep mmv Koor Cantu
  Dinsdag

  2e kerstdag

   26 dec 19.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag  30 dec 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag

  Oudjaar

    31 dec 19.00 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zaterdag   2 dec 19.00 uur: Ineke Pelle
  Zondag 10 dec 09.30 uur: Carla Rupert
  Zaterdag 16 dec 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag 24 dec 19.00 uur:  Ria Doeschot
  Maandag 25 dec 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zondag 31 dec 19.00 uur:  Jan Put

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     04 dec  t/m  10 dec Lies Vreman 06-13360994
     11 dec  t/m  17 dec Anneke Tuinte 06-12180847
     18 dec  t/m  24 dec Agnes / Frans 0547-333878
     25 dec  t/m  31 dec Lies Vreman 06-13360994
     01 jan   t/m  07 jan Anneke Tuinte 06-12180847

  —————————————————————————-

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  —————————————————————————-

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend          29 okt €     71,30
  Allerzielen          2 nov €   277,78
  Weekend           5 nov €     53,15
  Weekend         11 nov €     65,80
  Weekend         19 nov €     68,10

  De collecte ihkv zondag voor de Oecumene heeft €  37,15       opgebracht  en inzake Nationale Jongerencollecte  € 50,60

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Daarnaast is er in deze periode de ADVENTSACTIE. Zie verderop in dit blad.

  ————————————————————————- Overleden:

  Op de leeftijd van 72 jaar Theo Tibbe. Op 6 november is hij in familiekring naar het Crematorium begeleid.

  En eveneens 72 jarige leeftijd, Maria Assen- ten Thije. Zij is op 23 november in familiekring naar het Crematorium begeleid.
  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ————————————————————————-

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  —————————————————————————-

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  —————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  Na de kerstmarkt op maandag 18 december is groep 3 aan de beurt.

  —————————————————————————–

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 jan t/m 31 jan 2024  kunt u opgeven tot woensdag 27 dec bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ——————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  —————————————————————————–

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 2 dec 19.00 uur:  Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink, Jrg. Theo Tuinte; Gerard Vehof; Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Wilmien Meijerink.

  Zondag 10 dec 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zaterdag 16 dec 19.00 uur: Jan Nijhuis; Willem Vehof.

  Zondag 24 dec 19.00 uur: Marietje en Theo Wegdam; Overl. familie Nijhuis-Doeschot; Ouders Rotink- de Wit en overl. familie; Bernard ter Woorst en overl. familie; Jan Freriksen en overl. familie; Floris Tuinte; Overl. ouders Vehof; Willem en Gerard Vehof; Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink.

  Maandag 25 dec 09.30 uur:  Gerrit Broekkamp en overl. familie; Mina en Gerard Spenkelink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Willem Vehof.

  Zondag 31 dec 19.00 uur: Jan Nijhuis; Overl. familie Nijhuis-Doeschot; Bernard ter Woorst en overl. familie; Floris Tuinte; Jan Vehof; Jrg. Anne Schreijer-Rouwenhorst.

  ——————————————————————————

  ADVENTSACTIE      2023
  Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

  Ten behoeve van bovengenoemde actie, waarvan het doel hieronder is uiteengezet, zijn of worden op vele adressen Advent Zakjes bezorgd.
  Doet u mee?! Doe dan uw bijdrage, via deze enveloppe, in de gele bus/of

  collecte mandje in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
  Ook mag U uw bijdrage overmaken  op banknummer NL35 RABO 0157 1072 21 tnv H. Geest parochie Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. M.O.V. adventsactie Hengevelde.
  Rechtstreeks overmaken aan NL89 INGB 065 310 0000 kan ook.

  ——————————————————————————

  Adventsactie 2023:

  Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India.

  Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen. Vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

  Dit jaar besteedt de Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid, omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. Ons project is dit jaar gericht op de kinderen in de baksteenfabrieken in India.

  Wat willen we bereiken?

  Op langere termijn streeft onze lokale partnerorganisatie naar het afschaffen van deze kinderarbeid. Alle kinderen moeten gezond en goed gevoed zijn en goed worden verzorgd. Tenminste 80% van de tieners moet dan behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen. We vinden het belangrijk kinderen en ouders bewust te maken van het belang van onderwijs.

  Hoe doen we dat?

  Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen, vijf crèches en vijf basisscholen opgezet voor elk 125 kinderen (zie foto hierboven). Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten worden behandeld. Tevens ontvangen de crèches en scholen sport- en speelmaterialen en worden er onderwijstoetsen en examens afgenomen.

  Gelijktijdig met het blad Geestig eind november krijgt U een collectezakje in de brievenbus. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de bus in de kerk. Ook kunt u de bijdrage overmaken op bankrekeningnr.  NL35 RABO 0157 1072 21 t.n.v. RK Heilige Geestparochie, geloofsgemeenschap hengevelde o.v.v. Adventsactie.

  Op zondag 10 december zijn we in de kerk weer aanwezig met eerlijke producten uit de wereldwinkel. Na de viering is er gelegenheid om deze te kopen.

  Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

  Alvast hartelijk dank,

  Namens de Missie- Ontwikkeling- en Vredesgroepen Heilige Geestparochie

  —————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl.


  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  —————————————————————————-

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie. Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Het Kaspels Toneel brengt Café Dubbel D op de planken

  Het toneel van Kerspel Goor in het buurtgebouw ’t Kaspel zal dit jaar worden omgetoverd tot een gezellig bruin café. De toneelgroep speelt dit jaar Bruin Café Dubbel D.
  Een kluchtig blijspel in 3 bedrijven geschreven door Evelien Evers. Regisseur Arie Wegereef
  Waarom dubbel D? Nee hoor, het is niet wat je denkt. Dubbel D staat voor Derkje en Dorien. Het zijn een paar vrolijke, jolige zussen, die samen een bruin café runnen.
  Het café wordt bezocht door uitgesproken karakters. Reint, die vindt dat hij altijd gelijk heeft. Evert-Jan, een guitig figuur die regelmatig een borrel teveel drinkt. Wilma, zijn vrouw; je kunt haar geen fijngevoelig mens noemen. Harm, een motorrijder in hart en nieren, met een grote fantasie. De excentrieke Jet en de zuinige Berend die het elke keer lukt om zonder te betalen het café te verlaten. Daar kan de schoorsteen niet van roken!
  Zouden ze het hoofd boven water kunnen houden?

  Kortom een avondvullend toneel vol amusement en hilariteit. Dus een gezellig avondje uit voor de kerst in buurtgebouw ’t Kaspel aan de Haakbergerweg 3.

  Wilt u weer een avond heerlijk genieten, bestel dan uw kaarten op tijd! Een entreebewijs (inclusief koffie) voor de avondvoorstelling op 8, 9, 15 en 16 december, aanvang 20.00 uur, bedraagt € 10, voor woensdagmiddag 6 december, aanvang 14.00 uur € 8.

  Kaartverkoop bij Mirjam Meutstege, tel. 0547-272 542.

  Het beste idee van 2023 uit Hof van Twente!

  Wij vieren ons vijfjarig jubileum graag met jullie! En wie jarig is trakteert. Samen maken we de Hof mooier en mooier. Denk jij een leuk idee te hebben om de leefbaarheid te vergroten? Neem ons mee! HofMarketing bestaat vijf jaar en is daarom op zoek naar het beste idee van 2023.

  Wil jij in de decembermaand iets óf iemand blij maken? Dan kan dat!

  Lever je idee / initiatief in doormiddel van het digitale formulier in te vullen!

  Scan de QR-code of kijk op hofmarketing.nl/nieuws1/het-beste-idee-van-2023-uit-hof-van-twente  voor het formulier.

  HofMarketing zoekt voor het 5-jarig bestaan, 5 goede ideeën en kennen 5 x €1.000 toe!  

  Jouw idee wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

  1. Het initiatief draagt bij aan het woon-, werk en/of leefklimaat (inwoners) Hof van Twente
  2. Het initiatief is afkomstig uit Hof van Twente en voor Hof van Twente
  3. Het initiatief laat zien dat de uitwerking gewaarborgd wordt
  4. Uit het initiatief spreekt bevlogenheid en enthousiasme
  5. De begroting of financiële verantwoording is helder en overzichtelijk

  Uitslag
  Heb jij met jouw idee de jury weten te overtuigen?
  Dan ontvang je een eenmalige cheque van maximaal € 1.000 om jouw idee verder uit te werken en uit te voeren.

  Ongeveer een half jaar na het ontvangen van onze cheque vertel je wat je van het bedrag hebt gedaan. Dit doe je aan de hand van een kort inhoudelijk evaluatiedocument aangevuld met een aantal foto’s of een filmpje.

  Let op; aanmelden kan tot 10 december!

  Waarom wij meedoen aan Alpe d’HuZes

  3-1-2020: De dag dat ik (Carla) te horen kreeg dat ik borstkanker had.

  De dag dat onze wereld op zijn kop stond en de dag die we nooit meer zullen vergeten, ook al is dat de dag die we het liefst zouden willen wissen.

  Nu, bijna 4 jaar later, ben ik een operatie, bestralingen, 3,5 jaar hormoontherapie (met nog een paar jaar te gaan) en 7 halfjaarlijkse controlemomenten verder.

  En het gaat nog steeds goed met me!!!!!!

  Dank aan alle lieve mensen om ons heen die altijd voor ons hebben klaar gestaan!

  Maar ook voor de geweldige begeleiding die je in zo’n periode kan wensen van het team van Borstkliniek Oost-Nederland (Mammapoli) in het ZGT Hengelo.

  Maar helaas geldt dat niet voor iedereen en overlijden er nog steeds te veel mensen aan deze verschrikkelijke ziekte. Om dit te stoppen is er veel geld nodig voor onderzoek naar behandelmethoden.

  Door mee te fietsen aan Alpe D’HuZes hopen wij hier een steentje aan bij te kunnen dragen.

  Want opgeven is geen optie!

  Onze uitdaging:

  Peter gaat 6 keer de berg op!

  Carla gaat voor 3 keer!

  Steunen jullie ons goede doel?

  Wij gaan ervoor!

  Carla Koenderink  en Peter ten Buuren

  KLIK HIER OM TE DONEREN

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu