De Höfte Höfte december
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  HET CORONAVIRUS GRIJPT WEER OM ZICH HEEN, dus…

   gelden in de kerk weer de volgende maatregelen:

  – Ontsmetten handen bij binnenkomst kerk.

  – 1,5 meter afstand in de banken en ook als men ter communie gaat.

  – Mondkapje op als je naar de plaats loopt. Als je eenmaal zit mag het
  mondkapje af.

  – Koren mogen blijven zingen met onderling 1,5 meterafstand van elkaar.

  – Volkszang is toegestaan.

  – Bij het ter communie gaan mondkapje weer op en vooraf handen |
  ontsmetten.

  – Zit men weer op de plaats mag het mondkapje weer af.

  – Bij het verlaten van de kerk de 1,5 meter regel hanteren.

  NB: Alle vieringen in het weekend zijn weer in de grote kerk.

  Kerkdiensten voor de periode  29 nov t/m 2 jan
  Periode           29 nov  t/m  5 dec
  Dinsdag      30 nov 09.00 uur: Dagkerk, Euchviering, pastor Jansen
  Zaterdag       4  dec 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.
  Zondag       5  dec 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode             6 dec  t/m  12 dec
  Dinsdag       7  dec 09.00 uur: Dagkerk, gebedsviering
  Zaterdag      11 dec 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      12 dec 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor.

   

  Periode           13 dec  t/m  19 dec
  Dinsdag      14 dec 09.00 uur: Dagkerk, Woco-viering, pastor Zoet.
  Zaterdag      18 dec 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.
  Zondag      19 dec 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           20 dec  t/m  26 dec
  Dinsdag      21 dec 09.00 uur: Gebedsviering werkgroep
  Vrijdag

  Kerstavond

       24 dec 18.30 uur: Gebedsviering werkgroep
  Zaterdag

  1e Kerstdag

       25 dec  09.00 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor.
  Zondag

  2e kerstdag

       26 dec 09.30 uur: Geen viering.
  Alleen in Delden.

   

  Periode           27 dec  t/m  2 jan
  Dinsdag     28 dec 09.00 uur: Geen viering
  Vrijdag

  OUD JAAR

      31 dec 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.
  Zaterdag

  NIEUWJAAR

        1 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       2 jan 09.30 uur: Geen viering.

   

  Lektoren:
  Zaterdag   4 dec 19.00 uur:  Jan Lansink
  Zondag 12 dec 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag 18 dec 19.00 uur:  Leo Vreman
  Vrijdag 24 dec 18.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag 25 dec 09.00 uur:  Ria Doeschot
  Vrijdag 31 dec 19.00 uur:  Bennie Blokhorst

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    29 nov t/m    5 dec Agnes & Frans de Wit 0547-333878
      6 dec t/m  12 dec Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    13 dec t/m  19 dec Lies Vreman 0547-333492
    20 dec t/m  26 dec Lies Vreman 0547-333492
     27 dec t/m    2 jan Agnes & Frans de Wit 0547-333878
      3 jan t/m    9 jan Lies Vreman 0547-333492

  ———————————————————————————

  De  Gerardus kalender 2022 is er weer.

  Vroeger werd er  elke dag gebeden. De Gerardus kalender is dan ook uniek in zijn soort. De kalender biedt diepgang via bezinning teksten-spreuken,- praktische tips –  puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De Gerardus kalender een vertrouwd begin van de dag.  Dus ook een uitstekend handige en betaalbare attentie om met Sinterklaas of kerstmis cadeau te geven.

  De kosten zijn € 8,50,. Kan vanaf heden bij mij thuis opgehaald worden.

  Vooraf s.v.p. Bellen tel. 333878  / 0619061142

  Aanstaande Zondag  28 November en Zondag 11 December is er na de dienst van 9.30 uur gelegenheid om de kalender te kopen.

  Agnes de Wit
  Ruurstraat 15

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    24 okt € 47,50
  Weekend    31 okt € 30,70
  Allerzielen    2 nov € 29,45
  Weekend      6 nov € 22,10
  Weekend    14 nov € 43,10
  Weekend    20 nov € 93,15

  De deurcollecte voor de Wereldmissiedag Kinderen heeft € 26,50 opgebracht, de Collecte voor de Oecumene € 14,60 en de Nationale Jongerencollecte € 43,55.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Daarnaast is er in deze periode de ADVENTSACTIE. Zie verderop in dit blad.

  —————————————————————————–

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf oktober zijn er weer elke week vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  ————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 85 jaar is overleden Herman Grefte. Na de afscheidsviering op 11 november is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 61 jaar is overleden Jos Knol. Op zaterdag 20  november is hij in familie kring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Op 14 december wordt de kerststal geplaatst. Graag kerkschoonmaak hierna. Groep 2 is aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 3 januari t/m 31  januari (2022)  kunt u opgeven tot woensdag 29 december bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

   

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 4 dec 19.00 uur: Overl. familie Mensink; Familie Cattier-Spekreijse; Jan Vehof; Willem Vehof; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink.

  Zondag 12 dec 09.30 uur: Jrg. Hendrika Averdijk-Lentelink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Jan Katier.

  Zaterdag 18 dec 19.00 uur: Jrg. Herman Brummelhuis; Jan Vehof;

  Familie Cattier-Spekreijse; Overl. familie Mensink; Jrg Willem Vehof.

  Vrijdag 24 dec 18.30 uur: Jan Nijhuis; Herman Brummelhuis; Mini ter Huurne-Rupert; Harry Hartgerink; Gerard Hartgerink; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 25 dec 09.00 uur: Bernard ter Woorst en overl. familie; Overl. familie Rotink- de Witte; Gerrit Broekkamp en overl. familie; Jan Freriksen en overl. familie; Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Jrg. Bernard Rupert en overl. familie; Jan Vehof; Antoon Schonenborg; Arnold Aarnink; Willem Vehof;

  Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Marietje en Theo Wegdam; Mina en Gerrit Spenkelink.

  Vrijdag 31 dec 19.00 uur: Bernard ter Woorst en overl. familie; Jan Nijhuis; Overl. familie Mensink; Jan Vehof.

  ——————————————————————————

  Adventsactie 2021:

  Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.

  Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de toegang tot deze zorg te verbeteren.

  Wat willen we bereiken? In 2020 is in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum gezet dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. Het blijkt moeilijk om de aanstaande moeders met zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden en culturele tradities belemmeren het gebruik van deze zorg. Het project is er op gericht het belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.

  Hoe doen we dat? Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.

  Gelijktijdig met de verspreiding van het blad Geestig eind november krijgt U/ heeft U een collectezakje in de brievenbus gekregen. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de bus in de kerk. Ook mag U en zij die geen zakje hebben ontvangen Uw bijdrage overmaken op banknummer NL35 RABO 0157107221 t.a.v. R.K. Heilige Geestparochie  Geloofsgemeenschap Hengevelde o.v.v. adventsactie.

  Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

  Namens de Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen Alvast hartelijk dank!

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Het bestuur van de Handwerksoos BBH heeft besloten de creatieve handwerkmiddagen op woensdag voorlopig niet door te laten gaan.

  We hopen in 2022 weer snel gezellig samen te kunnen komen. Tot dan!

  Met vriendelijke groet,

  Jeanet Borre

  Ceciliafeest Hengevelde

  In Hengevelde werden zaterdagavond 20 november tijdens de Eucharistieviering, drie dames en vier heren gehuldigd.

  Dit waren de dames Lies Aarnink, Maria Blanckenborg en Truus Rupert allen   50 jaar lid van het Dameskoor.

  De heren Tonnie ter Doest 25 jaar lid, en Bennie Jannink, Harrie Pelle en Wim Semmekrot allen 40 jaar lid van het Herenkoor.

  Pastoor Jansen bedankte de Jubilarissen ook namens het parochiebestuur en het Pastorale team met de woorden:

  Zing met geloof als kerkkoor, ter ere van God en ten dienste van de gemeenschap en met veel plezier, Dank, dank, dank.

  De heer Johan Broekkamp sprak een lovend woordje namens de Lokatieraad en feliciteerde de Jubilarissen voor hun trouwe inzet van het koor. Hij overhandigde hen een waardebon.

  Namens het Dames en Herenkoor werd de jubilarissen een mooi bloemstuk aangeboden.

  Aan het eind van de viering werd door pastoor Jurgen Jansen de onderscheidingsbrief van St. Gregorius vereniging voorgelezen en de Kerkelijke onderscheidingen aan de jubilarissen uitgereikt.

  I.v.m. de coronamaatregelen was er aansluitend aan de kerkdienst helaas geen traditioneel Ceciliafeest, maar de jubilarissen zullen op een later tijdstip door het Dames en Herenkoor uitgebreid in het zonnetje worden  gezet.

  Bij de foto: van links naar rechts: Wim Semmekrot, Harrie Pelle, Tonnie ter Doest, Bennie Jannink  Maria Blanckenborg, Lies Aarnink en Truus Rupert

  Alzheimer café “Ondersteuning thuis bij dementie”

  HOF VAN TWENTE – Vanwege de corona maatregelen is besloten het Alzheimer café van 30 november te verplaatsen naar 25 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst worden drie vormen van ondersteuning toegelicht; Thuisbegeleiding, Dagbesteding en de Zorgboerderij.

  We gaan in gesprek met Monique Immink van “Thuisbegeleiding Hof van Twente van Carintreggeland”. Zij helpen om gedachten te ordenen. Ze kijken samen naar de mogelijkheden, terwijl degene zelf zoveel mogelijk de regie behoud.
  Marjolein Vennebekken vertelt over dagbesteding “De oude Klare”. Je hoeft niet op leeftijd te zijn als dementie je treft, maar je kunt wel oud worden met een lach.
  Tot slot vertelt Lydeke Vaalt van Zorgboerderij “Klein Exterkate”. Zij brengen kleur in het leven van deze mensen, zodat ze aan het eind van de dag misschien moe maar voldaan thuiskomen.

  Bent u betrokken bij de mens met dementie en/of wilt u meer weten van dit onderwerp? U bent van harte welkom op dinsdag 25 januari 2022 om 19.15 u bij de Reggehof in Goor. De zaal is open vanaf 18.45u.

  Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Kan uw vraag niet wachten? Neem dan contact op met Salut bel 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl.

  Salut Welzijn bestaat vijf jaar en geeft een kijkje in de keuken. Deze week het ervaringsverhaal van Jayson. Hij ging aan de slag met Impacter Hof van Twente, een nieuw project waarmee alle jongeren van 14 t/m 27 jaar hun talenten kunnen (her)ontdekken.

  ‘Als je een kans krijgt, pak ’m dan met beide handen aan’

  Een interview met Jayson, Impacter in Hof van Twente

  Meer verdiepen in sociaal werk
  Ik wil graag de opleiding ‘sociaal werk’ gaan doen.
  Jongerenwerk trekt me, maar eigenlijk wist ik nog helemaal niet wat dat inhoudt.
  Ik wist zelf nog niet helemaal wat ik moest verwachten en welke kwaliteiten ik nog wilde ontwikkelen, dus ik wilde me graag meer verdiepen in dit vak. En dit kon in het Impacter-project!

  Samen met de jongerencoach heb ik doelen gesteld (en ze smart geformuleerd). Samen hebben we een MDT plek gezocht. Bij Pand 11 in Rijssen mocht ik werken aan mijn doelen.

  Gespreksvaardigheden verbeterd
  Ik heb me nu echt kunnen verdiepen in het jongerenwerk en me kunnen oriënteren op het werkveld. Daarnaast heb ik ook aan mezelf kunnen werken en mijn kwaliteiten ontwikkeld. Zo heb ik mijn gespreksvaardigheden verbeterd, kan ik betere gesprekken voeren en lukt het me om meer diepgang te zoeken in een gesprek. Ook op sociaal gebied heb flinke stappen gemaakt. Ik ga me nu volledig inzetten voor de opleiding sociaal werk, zodat ik over een paar jaar impact kan gaan maken! Door dit project ben ik gaan inzien: als je een kans krijgt, pak ‘m dan met beide handen aan!

  De toekomst tegemoet
  Ik vind het werken met jongeren leuk, want er zit uitdaging in. Het is een kwestie van vertrouwen krijgen en het juiste contact leggen met de jongeren. En als het eenmaal loopt en je goed contact hebt, zie je vaak snel verandering. Ik hoop jongeren in de toekomst verder te kunnen helpen bij het bereiken van hun doel.

  Impacter Hof van Twente is onderdeel van MDT (Maatschappelijke Diensttijd) en draait om het (her)ontdekken van je talenten. Impacter is voor jongeren van 14 t/m 27 jaar en geheel kosteloos. Meer weten? Bekijk de website impacterhofvantwente.nl of stuur Nahdie een appje via 0651898224.

  Meer werknemers- en ervaringsverhalen lezen? Op onze website lees je ze allemaal, waaronder het werknemersverhaal van Wesley ter Grefte, jeugd- en jongerenwerker bij Salut.

  Mmmm… Natuur om op te (vr)eten……

  Hapje voor jou, hapje voor mij.

  Uitgifte struiken via de Groene Loper Hof van Twente op zaterdag 27 november ’21

  De Hof van Twente wordt door deze actie weer een stukje groener. Planten en dieren kunnen dit goed gebruiken. Buurtbewoners planten samen eetbare stuiken en bomen en ook de 20 Rustpunten in de Hof van Twente doen mee. Struiken -eetbaar voor dieren- en voor een deel ook voor mensen. ‘In de Hof van Twente zijn er nog genoeg plekken die meer groen kunnen gebruiken,’ stelt Ina van de Riet van de Groene Loper Hof van Twente. ‘Eetbaar groen in de buurt is leuk, lekker en trekt vogels, vlinders, bijen en insecten aan’.

  `Van deze actie ‘Mmmmm natuur om op te (vr)eten’ profiteren dus mens en dier.’

  Omschrijving initiatief Aantal struikpakketten Totaal  struiken
  Smulfruit bij rustpunten (20 rustpunten) 1

  Per rustpunt

  200
  Eetbaar groen Kindcentrum Herike Elsen 5 50
  Eetbaar groen uitbreiden Frans Halsstraat  Goor 1 10
  Eetbaar groen speelveld Scherpenzeelseweg Goor 3 30
  Eetbare struiken mens/dier op de Hemmel Markelo (groep 8 obs de Zwaluw) plant op 25 november 5 50
  Eetbaar groen MMMZ startpunt insect snelweg  Markelo 2 20
  Eetbaar groen Onder de Wieken Goor 1 10
  SMULPAD  kerktuin Hengevelde 5 50
  Verbindend groen Buurtschap Stokkum 5 50
  Randbeplanting plein Erve Hooijerinck Delden 5 50
  Eetbaar groen Scouting Stoevelaarsgroep Goor 1-5 50
  Buurtproject langs Potbeek Markelo

  (groep 8 Basisschool de Welp) plant op  25 november

  5 50
  Natuur maakt gezond!

  Er zijn steeds meer mensen in de Hof van Twente met ideeën om hun eigen omgeving en buurt groener willen maken. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een moestuinproject te beginnen of samen een natuurspeelplaats te ontwikkelen. Een bijenlint zaaien of bomen planten met de mensen uit jouw straat? Natuur in de buurt geeft sfeer en is gezond! Door samen te werken met anderen komt jouw idee verder. Heb je ook een groen idee om samen met anderen in jouw buurt te realiseren? Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl

  Gezocht leuke, actieve zaterdag oppas:

  Op korte termijn zijn wij op zoek een leuke en actieve zaterdag oppas, die wekelijkse voor onbepaalde tijd op onze 2 kinderen wil passen.De kinderen zijn 4 jaar en 6 maanden. Affiniteit met dieren is wel belangrijk, is op een boerderij. Omgeving: Ambt-Delden

  Lijkt jou dit wat, neem dan contact op:

  06-22777080, Karin

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu