De Höfte Höfte editie April
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  Hier al weer de Höfte editie april 2021, wederom gemaakt in een tijd van lockdown, avondklok, vaccinatieperikelen, RIVM, Allemaal termen waar we in het verleden helemaal niet mee bezig waren. De avondklok is verlengd, de zomerklok ingezet. De vaccinaties zouden ‘bevrijding’ moeten brengen, maar zo snel gaat dat in regeltjesland helaas niet. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het vaccinatietempo in Nederland deze week omhoog gaat, van zo’n 250.000 prikken per week naar 400.000 deze week en ruim 500.000 volgende week. Dat zou een stijging zijn van gemiddeld 32.000 prikken per dag naar zo’n 57.000 per dag.

  Houd vol mensen!

  WELKOM BIJ VIERINGEN IN DE PAASTIJD….

  Maar…. op dit moment mogen er nog steeds maar 30 kerkgangers (exclusief bedienaren) bij een viering worden toegelaten. Als u dus wilt deelnemen aan de vieringen, vooral op zondag 1e paasdag, meld u dan vooraf aan.

  Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.
  Verder: houdt u voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten, de 1,5 m afstand en mondkapje bij binnenkomst. (de bisschoppen adviseren het mondkapje tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).

  Kerkdiensten

  Kerkdiensten voor de periode 27 maart t/m 30 april
  Periode          27 mrt  t/m  28 mrt
  Zondag
  palmzondag
    28 mrt 09.30 uur: Woco pastor Doornbusch
  Met zang door enkele koorleden.

  Na de viering is er de mogelijkheid om een gewijd palmtakje mee te
  nemen naar huis.

  Periode             2  apr  t/m  8  apr
  Vrijdag   2  apr 15.00 uur: Kruiswegviering met werkgroep
  Zaterdag

  Paaswake

    3  apr 19.00 uur: Alleen in de eucharistisch centrum Delden
  Zondag

  1e Paasdag

    4  apr 09.30 uur: Woco pastor vd Bemt. Met zang door enkele koorleden.
  Maandag

  2e  Paasdag

    5  apr 09.30 uur: Alleen in de eucharistisch centrum Delden.
  Periode           10 apr  t/m  15 apr
  Zaterdag   10 apr 19.00 uur: Euch. Viering pastor Jansen. Met zang door enkele koorleden.
  Periode           17 apr  t/m  22 apr
  Dinsdag   20 apr 09.00 uur: Euch. Viering pastor Jansen.

  In de dagkerk.

  Periode           24 apr  t/m  30 apr
  Zondag   25 apr 09.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.
   Lektoren:
  Zondag 28 mrt 09.30 uur:  Carla Rupert
  Vrijdag   2 apr 15.00 uur:  Bennie Blokhorst / Jan Lansink
  Zondag   4 apr 09.30 uur:  Siny ten Heggeler
  Zaterdag 10 apr 19.00 uur:  Jan Lansink
  Zondag 25 apr 09.30 uur:  Bennie Blokhorst
  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   22 mrt   t/m   28 mrt Anneke Tuinte 0547-851226
   29 mrt   t/m     4 apr Agnes & Frans de Wit 0547-333878
     5 apr   t/m   11 apr Lies Vreman 0547-333492
   12 apr   t/m   18 apr Anneke Tuinte 0547-851226
   19 apr   t/m   25 apr Agnes & Frans de Wit 0547-333878
   26 apr   t/m     2 mei Lies Vreman 0547-333492

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  Opbrengst Collecten

   
  Weekend    13 februari    €   40,25
  Weekend    27 februari    €   63,25
  Weekend    13 maart    €   56,75

  De actie kerkbalans heeft op dit moment een stand van € 32.000.

  Hartelijk dank aan de parochianen die reeds hun bijdragen hebben overgemaakt. Degenen die nog niet hebben bijgedragen willen wij verzoeken dit op korte termijn te doen via enveloppe brievenbus pastorie of op bankrekno. NL35 RABO 0157 1072 21. Tnv RK H. Geest parochie, Geloofsgemeenschap Hengevelde.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

  In deze Paastijd is er ook weer de collecte voor jaarlijkse Vastenactie plaatsvinden. Hierover meer, verder op in dit blad, na misintenties – gebedsintenties.

  Overleden

  Op de leeftijd van 81 jaar Lies Kraaijenvanger-Leferink.
  Na de uitvaartviering op 5 maart is zij te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Op de leeftijd van 92 jaar Annie Mensink – Zwienenberg.
  Op 15 maart is ze in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  Mededeling over vieringen door de week

  Vanaf april zullen er weer door de weekse vieringen zijn en dan op dinsdagmorgen. De eerste zal zijn op dinsdag 20 april om 9.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Jansen.

  De verdere vieringen zullen in het volgende kerkblad worden vermeld.

  Plaatsengeld

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

   

  Kerkschoonmaak

  In de week van 6 t/m 9 april is groep 2 aan de beurt.

   

  Grafstukken op het kerkhof

  Zou U voor Pasen de kerststukken van de graven willen halen.

  Dan kan ook tijdens de paasdagen het kerkhof er verzorgd uitzien.

  Dank namens de werkgroep kerkhof

   

  Opgave misintenties -gebedsintenties

  Gebedsintenties voor de periode 8 mei t/m 6 juni  kunt u opgeven tot woensdag 28 april bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

   

  Parochiesecretariaat

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

   

  Dopen

  De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

   

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem

  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  Misintenties – gebedsintenties

  Zondag 28 maart 09.30 uur:

  Miny en Theo Nollen; Willem Vehof; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zondag 4 april 09.30 uur:
  Rudolf en Diny Braakhuis; Jan Vehof; Overl. familie Averdijk; Jan Freriksen en overl. familie; Jan Nijhuis en overl. familie; Willem Vehof; Antoon Schonenborg; Arnold Aarnink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Jan Katier.

  Zaterdag 10 april 19.00 uur:

  Jrg. Jan Nijhuis; Jrg. Marietje Wegdam-Eijsink; Willem Vehof; Mina Spenkelink a/d Stegge; Jan Vehof; Overl. familie Mensink.

  Zondag 25 april 09.30 uur:
  Willem Vehof; Overl. familie Mensink

  Vastenaktie 2021

  Thema: Werken aan de toekomst

  De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

  Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

  In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

  Dit jaar zullen de collectanten door de Coronapandemie Uw vastenzakje alleen bezorgen en hopen we dat U dit zelf wilt inleveren in de mandjes bij de uitgang van de kerk, in de brievenbus van de pastorie.

  Ook kunt u een bijdragen overmaken op bankrekno. NL35 RABO 0157 1072 21. Tnv RK H. Geest parochie, Geloofsgemeenschap Hengevelde met vermelding Vastenactie.

  Ook bij een van de M.O.V. leden, Truus Sander Bekkampstraat 13;

  Diny Vossebeld Bekkampstraat 34 en Ria Rouweler Dorreweg 16

  kunt u de enveloppe inleveren.

  Ook de kinderen van de basisschool doen mee aan dit project.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

   

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

   

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  Aanlevering kopij

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  𝙂𝙖𝙖𝙩 𝙟𝙤𝙪𝙬 𝙫𝙪𝙪𝙧𝙠𝙤𝙧𝙛 𝙤𝙤𝙠 𝙖𝙖𝙣 𝙤𝙥 𝙚𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚 𝙥𝙖𝙖𝙨𝙙𝙖𝙜?

  Aan de Diepenheimsestraat zullen de vuurkorven massaal aangaan op eerste paasdag. Welke buurten volgen nog meer om te laten zien hoeveel gezelligheid en saamhorigheid er in Hengevelde aanwezig is?

  𝘽𝙚𝙨𝙩𝙚𝙡 𝙟𝙤𝙪𝙬 𝙥𝙖𝙖𝙨𝙫𝙪𝙪𝙧𝙥𝙖𝙠𝙠𝙚𝙩 🔥

  Het paasvuurpakket bestaat in ieder geval uit: een zweedse fakkel, een paar biertjes, een flesje witte- of rode wijn, een pakje wicky voor de kids. Wat er nog meer aan toegevoegd gaat worden is nog even een verrassing.

  Bestel je paasvuurpakket via: 06-55 78 60 17 Kosten a €15 per stuk. Bestel je pakket vóór 29 maart en wij zorgen ervoor dat je deze uiterlijk zaterdag voor de Pasen thuisbezorgd krijgt. Betalen kan contant bij levering.

  Bestrijding eikenprocessierups start in april

  De eikenprocessierups zorgt in Hof van Twente regelmatig voor overlast. De gemeente probeert de overlast zo klein mogelijk te houden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op een biologisch verantwoorde manier. Afhankelijk van de weersomstandigheden begint rond 12 april de preventieve bestrijding met nematoden (kleine aaltjes). Vervolgens worden alleen de hardnekkigste locaties nog extra met een biologisch bacteriepreparaat behandeld. Treffen we in het hoogseizoen nog nesten aan dan worden die weggezogen.Via social media en website communiceren we waar en wanneer de bestrijding plaatsvindt.

  Wil je meer informatie over de bestrijding in het voorjaar of tijdens het hoogseizoen? Of de inzet van biodiversiteit bij bestrijding? Klik dan op https://bit.ly/3lQjpTN.

  Katholieke kerkkoren in de regio dreigen te verdwijnen

  Voorzitter Hans Holtkamp van het gemengd koor uit Bentelo ziet de toekomst van zijn koor somber in. Het koor, dat voornamelijk optreedt als rouw- en trouwkoor bestaat hoofdzakelijk uit zeventigers en tachtigers. “Voor hen is het repeteren echt een uitje.” Vooral de heren missen het samen een biertje pakken na afloop van de repetitie in het café tegenover de kerk.

  Het koor heeft 25 leden. De weinige keren dat zijn koor al repeteert, is dat met hooguit vier tot zes leden. “En we kunnen niet in onze eigen kerk zingen, dat is nu testlocatie van de GGD.” Het koor zingt eens in de twee weken in de eredienst.

  Holtkamp schetst dat de leden van zijn koor niet alleen het zingen enorm missen, maar ook dat ze bang zijn voor corona. “Gelukkig is geen enkel lid overleden aan corona. Ook hadden we geen opzeggingen.”

  Als zestiger is Holtkamp een van de jongste leden. “De jongste is 64, de oudste in de 90.” Aanwas van onderaf is er niet. De jongeren die wel in een kerkkoor willen zingen, kiezen vaker voor een van de andere koren in de Heilige Geest parochie.

  In sneltreintempo stoppen

  Ook Marcus de Haard, ambtelijk secretaris van St. Caecilia van het aartsbisdom Utrecht, ziet het zwaarder in voor de kleine koren, zoals die in Bentelo. “De grotere koren met tachtig leden redden het wel, maar ik zie dat kleine koren er in sneltreintempo mee stoppen.”

  St. Caecilia is sinds vorig jaar de kerkelijke instelling die de belangen behartigt voor de kerkmuziek in het aartsbisdom. Het neemt de taken over van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV).

  De Haard: “Hoe langer je van de oude situatie verwijderd raakt, hoe moeilijker het wordt. De routine is er uit en ook conditioneel gaan zangers er op achteruit. En het hoeft voor hen niet meer. Gelukkig wordt er nu gevaccineerd.”

  Kerken zonder koren

  De Haard ziet dat met name de kleine koren met oudere leden minder hebben aan videobelsessies. “Niet iedereen is daar even vaardig mee.” Hij roept op elkaar te blijven zien met koffierondjes en ontmoetingen.

  Kerken zonder koren, De Haard ziet het aankomen. Als kerkkoren wegvallen heeft dat gevolgen voor de eredienst. “De parochianen zullen dan meer zelf moeten zingen, of er moet een cantor, voorzanger of organist komen.” De vraag is of die beroepsgroep er in de toekomst nog zal zijn.

  Nauwelijks inkomsten

  Er zijn musici die nog maar een kwart van de uren die ze maakten voor corona, kunnen declareren. Musici die geen andere inkomsten hebben moeten van een schijntje rondkomen, soms zelfs door kranten of folders te bezorgen. Of ze maken een carrièreswitch. De sector wordt dan zo uitgehold dat er na corona nauwelijks nog professionele kerkmusici beschikbaar zijn.

  De werkzaamheden van professionele kerkmusici is in veel kerken al teruggedrongen door de opkomst van hobbyisten die genoegen nemen met een vrijwilligersbijdrage.

  De Haard vindt dat kerk- en verenigingsbesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de kerkmusici een fatsoenlijk loon moet doorbetalen, “zeker met het oog op een goede verstandhouding na corona.”

  Holtkamp is naast voorzitter van het dames- en herenkoor ook voorzitter van Byzantijns koor Wladimir. Ook dit koor zag het merendeel van de optredens en dus de inkomsten wegvallen. De dirigenten van de koren ontvangen een vrijwilligersbijdrage. De organist krijgt zijn uren betaald. Holtkamp erkent dat het voor de organist een pijnlijke zaak is. “Hij is er de dupe van, ook omdat er veel minder vieringen zijn.”

  Kerksluiting dreigt

  Een andere bedreiging voor de kerkkoren zijn de kerksluitingen. Met het onttrekken van kerken aan de eredienst verdwijnt een traditie. Maar De Haard van St. Caecilia ziet door parochiefusies toch kansen voor koren. “Na een fusie is niemand meer lid van een bestand koor. Dan kunnen de leden kiezen wat de opties zijn. Koren die eerst te weinig leden hadden, kunnen door fusie wel weer groeien”

  Holtkamp ziet dat niet gebeuren. Hij ziet aankomen dat het traditionele koorleven tussen nu en pakweg vier, vijf jaar helemaal verdwijnt. De geloofsgemeenschap in Bentelo kan het financieel niet meer bolwerken en heeft al te horen dat het zo niet verder kan.

  “Kijk, de kerkzang vind ik prachtig mooi, maar er wordt ons veel opgelegd van bovenaf. Het mag allemaal wel wat progressiever in de rooms-katholieke kerk. En als de kerk bij ons dichtgaat, denk ik niet dat er veel animo is van onze leden om bij andere koren te gaan.”

  Zondag 28 maart in Hoogtij een interview met Hans Holtkamp.

  Help Riky de spullen in Roemenië te krijgen

  De actie van Riky Schonenborg verloopt dermate succesvol dat ze zich zorgen gaat maken over het vervoer. Help haar met een tegemoetkoming in de transportkosten!

  Met Riky geen directeur met een salaris boven de Balkenende-norm; Geen administratieve medewerkers op het hoofdkantoor die allemaal in een spiksplinternieuwe terreinwagen rondkarren. Ieder euro die gedoneerd gaat worden komt voor de volle 100% op de juiste plek terecht!

  NL22RABO1480751510 TNV Riky voor Roemenië

  Verborgen armoede op het platteland
  Er is een schril contrast tussen de modernere stedelijke gebieden en het platteland. Op het platteland woont bijna de helft van de bevolking en veel mensen leven hier in schrijnende armoede. Oorzaken zijn onder meer een slechte infrastructuur en werkloosheid. Sinds 2007 zijn meer dan een miljoen Roemenen geëmigreerd, op zoek naar betere kansen, waaronder ook veel ouders die hun kwetsbare kinderen achterlieten, bij familie of buren. En daar gaar Riky deze zomer naar toe!

  Elk jaar verliezen meer mensen in Roemenië de hoop dat hun sociale en geestelijke situatie op een dag zal verbeteren. In het bijzonder is dat het geval in de plattelandsgemeenschappen, waarvan de meeste bewoners werkeloos zijn en eigenlijk wachten op de beste kans om het land te verlaten om een baan te vinden. Pijnlijk is dat terwijl de salarissen in Roemenië tot de laagste van Europa behoren, de kosten voor levensonderhoud elk jaar flink stijgen. Die zijn nu groter dan die van menig West-Europees land.

  Met de steun van Riky is men daar in de gelegenheid om vele kinderen en gezinnen te helpen, die worstelen met heel verschillende noden.

  Volgens de Wereldbank leeft zo’n 15% van de Roemeense bevolking (3,5 miljoen mensen) ver beneden de armoedegrens onder erbarmelijke omstandigheden.

  Zij hebben minder dan 200 euro per maand te besteden waar ze daadwerkelijk alles van moeten betalen zoals huur, elektriciteit, hout voor de kachel, medicatie en alle normale levensbehoeften.

  Riky zet zich in om deze armoede te bestrijden en deze mensen een menswaardiger bestaan te geven. Dit doen zij met kleinschalige projecten zonder tussenkomst van derden, zodat er per direct resultaat te behalen is. Ze is dankbaar met iedere gift!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu