De Höfte Höfte februari 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  30 jan t/m 5 mrt
  Periode        30 jan  t/m  5 febr
  Dinsdag      31 jan 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Zaterdag      4 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag       5 febr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode           6  febr  t/m  12 Febr
  Dinsdag       7 febr 09.00 uur: Geen Viering
  Zaterdag    11 febr 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-koor.
  Zondag    12 febr 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode         13 Febr  t/m  19 Febr
  Dinsdag     14 febr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    18 febr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    19 febr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode         20 febr  t/m  26 febr
  Dinsdag     21 febr 09.00 uur: Geen viering
  Woensdag

  Aswoensdag

     22 febr 19.00 uur:

  Delden

  Euchviering, pastoor Pikkemaat.
  Zaterdag    25 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag     26 febr 09.30 uur: Euchviering pastor Jansen mmv Herenkoor.

   

  Periode         27 febr  t/m 5 mrt
  Dinsdag     28 febr 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Zaterdag       4 mrt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag       5 mrt 09.30 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zondag   5 febr 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag 11 febr 19.00 uur: Carla Rupert
  Zondag 19 febr 09.30 uur:  Jan Put
  Zondag 26 febr 09.30 uur:  Wilma Winters
  Zondag   5 mrt 09.30 uur:  Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    30 jan  t/m   5 febr Anneke Tuinte 0547-851226
      6 febr t/m 12 febr Agnes / Frans 0547-333878
    13 febr t/m 19 febr Lies Vreman 06-13360994
    20 febr t/m 26 febr Anneke Tuinte 0547-851226
    27 febr t/m   5 mrt Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Kerstavond     24 dec €  275,90
  1e kerstdag     25 dec €  153,90
  Oudjaar          31 dec €   82,45
  Weekend          8 jan €   62,30
  Weekend        14 jan €   54,35
  Weekend        22 jan €   59,90

  De Adventsactie: Uw steun geeft hoop aan moeder en kind, heeft het mooie bedrag van € 504,- opgebracht. Opbrengst verkoop wereldwinkel € 135,-

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.——————————————————————————–

   

  Beste parochianen,    
  De afgelopen week heeft u de enveloppe voor de actie kerkbalans ontvangen. Zoals op de voorkant van de enveloppe vermeld, komt de collectant uw bijdrage/ inschrijving in de week van 31 januari t/m 3 februari ophalen. Abusievelijk is in de bijgesloten brief als einddatum 10 februari vermeld.
  Mogen wij de Actie Kerkbalans nogmaals in het bijzonder wij u aanbevelen.

  De locatieraad H.H. Petrus- en Pauluskerk te Hengevelde.

  ——————————————————————————

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:

  Op de leeftijd van 72 jaar, Marinus de Wit. Vrijdag 19 januari is hij in familiekring begraven op ons parochiekerkhof.

  Op de leeftijd van 67 jarige, Josephine Luttikhold- Rosink. Op zaterdag 28 januari is in familiekring naar het crematorium begeleid.

  En op de leeftijd van 79 jaar, Gerard kuipers. Na de afscheidsviering op zondag 29 januari is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de maand februari is er geen kerkschoonmaak.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 maart t/m 31 maart kunt u opgeven tot woensdag 22 februari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

   

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 5 febr 09.30 uur: Gerard Vehof; Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Jan Katier; Trui Stegeman.

  Zaterdag 11 febr 19.00 uur: Hendrik Ottenschot.

  Zondag 19 febr  09.30 uur: Jan Katier; Jan Vehof; Jrg. Jan Groothuis; Familie Groothuis-Ottenschot.

  Zondag 25 febr 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier; Trui Stegeman.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

   

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Alzheimer café Goor

  Goor – Op dinsdag 31 januari van 19:15 tot 21:00 uur is er weer een Alzheimercafé in de Reggehof. Het thema van deze bijeenkomst is `Bewegen en Dementie ` Hoe belangrijk is bewegen en wat kan je thuis doen? En er is mogelijkheid om ervaringen te delen. De toegang is gratis, inclusief een kopje koffie/thee.

  Voor mensen met Dementie is bewegen belangrijk. Dansen is bewezen effect te hebben op stressreductie, sociale interactie, hersen-plasticiteit en het welzijn in het algemeen. Het bevordert de conditie, de soepelheid, de coördinatie, en geeft plezier. Vooral als de muziek herkend wordt, brengt het levensvreugde. Net als het samen bewegen. Sabine Woertman is docent en komt deze avond vertellen over hoe belangrijk bewegen is en hoe je dit thuis kan toepassen. Zo worden bijvoorbeeld de effecten van Dementie vertraagd als gevolg van dansen. Zij geeft praktische tips en oefeningen voor iedereen, ook voor diegene die in een rolstoel zitten.

  Ben je betrokken bij de mens met dementie en/of wil je meer weten van dit onderwerp? Je bent van harte welkom op 31 januari bij de Reggehof in Goor. De zaal is open vanaf 18.45u.
  Het volgende Alzheimer Café is op 28 maart 2023.

  Meer weten? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl.

  Zonnebloemnieuws januari 2023

  Vrijdag 20 januari 2023 is de Zonnebloem het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsborrel en een gezellige bingo.

  Bijna 50 deelnemers en 18 vrijwilligers waren op de uitnodiging van de Zonnebloemafdeling Hengevelde/Isidorushoeve ingegaan en naar de Marke gekomen. Na de koffie met cake werd er fanatiek bingo gespeeld, er waren leuke prijzen te winnen verzorgt door de vrijwilligers. Tussendoor werd er gezellig geklets en genoten van een hapje en een drankje.

  We gaan proberen het komende jaar heel veel mensen te laten genieten van onze Zonnebloemactiviteiten. Bent u iemand met een fysieke beperking of heeft u om een andere reden behoefte aan een activiteit of een bezoekje van de Zonnebloem laat het ons weten.

  Ook ideeën voor nieuwe activiteiten, groot- of kleinschalig zijn van harte welkom. Misschien heeft u een speciale wens en kunnen wij u bij de invulling daarvan helpen, laat het ons weten.

  AED Cursussen voor Hengeveldenaren

  Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Hart voor Hengevelde ook komend voorjaar een serie AED Basis- en Herhalingscursussen. Dit keer zijn de herhalingscursussen gepland op 13, 14, 15, 16, 20, 21 en 22 maart. Een nieuwe basiscursus staat gepland voor donderdagavond 23 maart 2023. Bij voldoende deelname kunnen extra cursusavonden gepland worden.

  Alle personen die bij de Stichting bekend zijn als lekenhulpverlener hebben hierover reeds per mail informatie ontvangen. (Bent u bekend, maar heeft u een nieuw mailadres? Geef het aan ons door, zodat we de informatie alsnog aan u kunnen mailen.)

  Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren én het inzetten van een AED van levensbelang. De Stichting Hart voor Hengevelde vindt het daarom belangrijk om zoveel mogelijk AED-burgerhulpverleners op te leiden, zodat er bij een hartstilstand door de 112-centrale direct voldoende vrijwilligers oproepbaar zijn. Daarnaast is het voor menigeen prettig om te weten wat je moet doen als er iemand in je nabijheid (thuis, in de buurt of op je werk of sport) in elkaar zakt.

  Dus ben jij of ken jij iemand in / nabij Hengevelde die ook graag een AED cursus wil volgen, mail dan naar info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl.  U ontvangt dan een mail met informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de Basiscursus.

  Bent u al lekenhulpverlener? Dan zouden we het zeer waarderen als u zich aanmeldt bij HartslagNu.nl, want alleen dan bent u bij een  112-melding inzetbaar. En dat is belangrijk, want met elkaar kunnen we levens redden!

  De dekking van AED’s (defibrillatoren) in Hengevelde is gelukkig goed te noemen; we hebben inmiddels 13 AED’s in en om ons dorp hangen. Hiervan zijn 11 defibrillatoren dag en nacht bereikbaar!

  Wordt ook vrijwilliger in de vorm van lekenhulpverlener en meld u aan via info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl of kijk voor meer informatie op www.hartvoorhengevelde.eu.

  Weet u wat u moet doen in een noodsituatie?

  Of het nu gaat om eerste hulp bij, verslikking door kinderen, brandwonden of ernstig letsel bij een verkeersongeluk, te veel mensen hebben geen idee wat ze moeten doen.

  Om daar verandering in aan te brengen, organiseert Vereniging EHBO Stad en Ambt Delden een basiscursus EHBO. De start is gepland in februari 2023. De cursus wordt gegeven in De Pol in Bentelo op 10 à 12 maandagavonden en wordt afgesloten met een examen van Het Oranje Kruis. De kosten bedragen €100,00 en dat is inclusief het examen.
  Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus  kunt u zien of uw zorgverzekeraar deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt.

  Aarzel niet en meld u aan zodat u in een noodsituatie weet hoe te handelen. Voor meer informatie en aanmelding: https://ehbo-stad-ambt-delden.nl/cursussen

  Opvang minderjarige statushouders in Diepenheim

  Vanaf februari 2023 worden in Diepenheim aan de Goorseweg 20 minderjarige statushouders opgevangen. Het huidige gastenverblijf biedt dan onderdak aan maximaal 12 kinderen met een geldige verblijfsstatus. Deze kinderen zijn gevlucht zonder ouders en
  vallen onder de voogdij-instelling Nidos.

  24 uur per dag begeleiding
  De minderjarige vluchtelingen krijgen elk een voogd toegewezen van Nidos. Om de opvang en integratie van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden ze daarnaast dagelijks begeleid door professionele woonbegeleiders van You Care. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig op de locatie en helpen de kinderen met alle dagelijkse zaken.
  De kinderen gaan overdag naar school. Daarnaast mogen zij een bijbaantje hebben.

  Communicatie direct omwonenden

  Direct omwonenden van de nieuwe opvanglocatie in Diepenheim zijn afgelopen vrijdag persoonlijk geïnformeerd door de eigenaren van het pand en wethouder Hannie Rohaan. Wie niet aanwezig was heeft een brief ontvangen met meer informatie. Daarin zijn zij uitgenodigd voor een inloopavond, waar de direct omwonenden eventuele vragen kunnen stellen.

  Wie heeft zin in een mooie zondagochtend winterwandeling op 12 februari!

  De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang. Waarschijnlijk komt u tijdens deze wandeling op plekken, waar u nog nooit bent geweest.

  Na afloop gaan we samen ergens op locatie koffie drinken met iets lekkers natuurlijk.

  Wel graag voor vrijdag 10 februari opgeven bij Diny Vossebeld ( tel 06-45200627) of Maria Assen ( tel 0547-333442 ) 

  Iedereen, dus ook niet leden zijn van harte welkom.

  De wandeling is gratis, alleen kopje koffie met iets lekkers is voor eigen rekening.

  We vertrekken PER AUTO om half tien vanaf Hofteplein in Hengevelde.

  TOT ZIENS OP  ZONDAG 12 FEBRUARI.

  De hartelijke groeten van  Diny Vossebeld en Maria Assen.

  En van bestuur VAH.

  De Deurne!

  Naast wijnen en sterke dranken verkopen wij, Wijnhuis de Deurne ook speciaal bieren .

  O.a. van De Glazen Toren een Belgisch bier , zeker de moeite waard om te proeven. Saison, Ondineke Triple,

  Jan de Lichte een dubbel Witbier, Lentebier een blond bier en bijpassende glazen. De Brouwerij is opgericht in 2002 door  Jef Van den Steen, en zijn compagnon Dirk de Pauw.

  Jef is een voormalig wiskunde leraar, hij is afgestudeerd als Brouwmeester in Gent en auteur van diverse Bierboeken en lid van diverse proef panels .

  Sinds kort verkopen wij ook de Belgische Bieren van Brouwerij Slaghmuylder, de WITKAP-Pater Bieren in 4 verschillende smaken.

  Daarnaast hebben wij diverse soorten WHISKY  in het assortiment o.a. Benriach en Bunnahabhain Islay Single Malt Scotch Whisky.

  Olijfolie en azijnen van Foodelicious. Deze zijn overgebleven van de kerstpakketten en relatiegeschenken die wij het afgelopen jaar mochten maken.

  WELKOM bij De Deurne!

   

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu