De Höfte Höfte februari 2024
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  De Höfte van februari is er alweer, de tweede maand van 2024. De maand van carnaval, door de deelnemers bejubeld en door de omstanders vaak met argusogen bekeken. Wat vinden ze daar nou leuk aan?

  Het mooie van carnaval zit vaak in de gelijkwaardigheid. Je ontmoet er iedereen. Van fabrieksarbeider tot directeur. Drempels verlagen. Het is makkelijk om anderen aan te spreken, die je normaal misschien ver weg of zelfs onbereikbaar lijken. Gezellig met elkaar feest vieren, elkaar beter leren kennen en in de dagen na carnaval is het vele malen makkelijker om contact op te nemen. De ultieme vorm van netwerken: trek een leuk pak aan, koop een zak munten en vier feest met elkaar.

  Maar niet iedereen heeft dezelfde mening. “Het leed dat carnaval heet” volgens anderen.

  Nog even en dan is het zover. Alaaf!

  Iedereen een heel fijn carnavalsweekend……..

   

  Kerkdiensten voor de periode  1 febr t/m 28 febr
  Periode           29 jan  t/m  4 febr
  Dinsdag      30 jan 09.00 uur: Euchviering, pastoor Jansen
  Zaterdag       3 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag        4 febr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Keuben, mmv koor Cantu

   

  Periode             5 febr t/m  11 febr
  Dinsdag        6 febr 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Zaterdag     10 febr 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.
  Zondag     11 febr 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode          12 febr  t/m  18 febr
  Dinsdag      13 febr 09.00 uur: Woco-viering, pastor Keuben
  Aswoensdag    

      14 febr

   

  19.00 uur:

   

  DELDEN, Euchviering vd Vegt

  Zaterdag     17 febr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     18 febr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Keuben, mmv Herenkoor.

   

  Periode          19 febr  t/m  25 febr
  Dinsdag      20 febr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag     24 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      25 febr 09.30 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv D-H-Koor

   

  Periode          26 febr  t/m  3 mrt
  Dinsdag      27 febr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag       2 mrt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag        3 mrt 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep, mmv D-H-koor.

   

  Lektoren:
  Zondag   4 febr 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag 10 febr 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Zondag 18 febr 09.30 uur:   Wilma Winters
  Zondag 25 febr 09.30 uur:   Carla Rupert
  Zondag   3 mrt 09.30 uur:   Jan Put

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    29  jan  t/m   4 febr Agnes / Frans 06-19061142
      5  febr t/m 11 febr Lies Vreman 06-13360994
    12  febr t/m 18 febr Anneke Tuinte 06-12180847
    19  febr t/m 25 febr Agnes / Frans 06-19061142
    26  febr t/m   3 mrt Lies Vreman 06-13360994

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend         31 dec €  68,30
  Weekend           7 jan €  59,95
  Weekend         13 jan €  47,40
  Weekend         21 jan €  59,30

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Tevens wordt in deze periode ook de collecte voor de Vastenactie gehouden. Zie verderop in dit blad.

  ——————————————————————————–

  Collecte/Plaatsengeld:

  In de dagkerk zal het collecteren bij de uitgang, in de daarvoor geplaatste mandjes, worden voortgezet..

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Tonnie ter Doest, 82 jaar. Na de uitvaartviering op 4 januari, is hij in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Jose Eijsink, 70 jaar. Op 17 januari is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In februari is groep 4 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 maart t/m 31 maart  kunt u opgeven tot woensdag 28 februari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl.

  ——————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 4 febr 09.30 uur:

  Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jrg. Johan Blokhorst; fam. Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Gerard Vorgers; Jan en Rikie ten Thije-Leferink.

  Zaterdag 10 febr 19.00 uur:

  Hendrik Ottenschot; overl. familie  Ottenschot-Rottink; kan Vehof.

  Zondag 18 febr 09.30 uur:

  Uit dankbaarheid; fam. Groot Breteler-Pierik; Jan Katier.

  Zondag 25 febr 09.30 uur:

  Jan Katier.

  —————————————————————————-

  Vastentijd 2024:  EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

  Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen  gebruiken. Minderen voor een ander dus

  Wat doet Vastenactie?

  We zien de laatste jaren dat steeds meer mensen direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van klimaatsveranderingen. In Zimbabwe ondersteunen we bijvoorbeeld gemeenschappen die niet meer kunnen vertrouwen op de bekende patronen van natte en droge seizoenen. Hun voedselvoorziening staat daardoor sterk onder druk.

  Die ontstonden door de, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Oogsten mislukten en er was nauwelijks voldoende te eten.

  Onze lokale partner Caritas zorgde echter voor een gemeenschappelijke groentetuin in het dorp van Thandekile, een waterput en training bij het verbouwen van lokale gewassen. Die zijn beter bestand tegen het klimaat en geven een betere oogst.

  Thandekile: Wat voor problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk.

  Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee.

  Via Vastenactie willen we daarom in een aantal dorpen onder andere zorgen voor de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen met een waterput, een pomp en een wateropslag.

  Daarnaast willen we de gemeenschappen ondersteunen bij het kweken met lokale gewassen. Een aantal vrouwen en jongeren leert bovendien naaien om extra inkomsten te kunnen verwerven.

  Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2024:

  ”LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD”

  De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 31 Maart 2024. Het ‘Vastenactie zakje’  dat bij de volgende blad Geestig wordt toegevoegd kunt u tot en met Pasen inleveren in de bus achter in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie

  Ook U kunt uw bijdrage overmaken op het IBAN

  NL35RABO0157107221 t.n.v. R.K. Heilige Geest parochie Hengevelde

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. Dat wij onze inzet voor een menswaardig bestaan voor ieder mens nooit opgeven.

  VASTENACTIEPROJECT 2024

  Parochie H. Geest: Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve

   Bezinning: Geen soberheid zonder solidariteit. Geen bevlieging maar uithouding, veertig dagen lang.

  ————————————————————————

   Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS 

  Ambulance, Politie en Brandweer                      112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
     

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  —————————————————————————-

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Toneelgroep Markvelde speelt het blijspel “Opa in de kreukels

  De zeer spaarzame Martha vindt haar schoonvader een verkwistende en luie kerel. Hij heeft een mobiele telefoon, een computer en een motor gekocht. Dat heeft een opa op een boerderij toch helemaal niet nodig? Hij kan beter op het land werken tot hij er bij neervalt, vindt Martha. Maar opa geniet van het leven en heeft een aantal fantastische ideeën.

  Zo wil hij met oma op de motor met zijspan naar Italië, het land waar ze vijftig jaar geleden ook hun huwelijksreis hebben doorgebracht. Maar alles verandert als kleindochter Sylvia terugkeert van haar studiereis uit Italië en er een groot verkeersongeluk vlakbij de boerderij gebeurt.

  De Duitse schrijver Bernd Gombold heeft deze ingrediënten op een geweldige wijze samengebracht tot een stuk met vele ludieke gebeurtenissen. Visuele grappen worden afgewisseld met mooie tekstuele vondsten. De door de wol geverfde spelers van toneelgroep Markvelde maken er op hun eigen wijze een kostelijke voorstelling van.

  De voorstellingen die plaatsvinden in ’t Lammershoes te Markvelde zijn op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 februari, en ook op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart. De zondagvoorstelling begint om 14.00 uur, alle andere vangen om 20.00 uur aan.

  Kaarten zijn te reserveren bij Gerda Holterman via telefoonnummer 0547-352 592 of mailadres holterman.gerda@gmail.com

  THE APOLLO BIGBAND VIERT 50-JARIG JUBILEUM MET GROOT JUBILEUMCONCERT EN REÜNIE

  The Apollo BigBand viert dit jaar op 3 februari een indrukwekkend jubileum: 50 jaar van muzikale hoogtepunten. Wat in 1973, onder leiding van Albert Oortgiesen, begon met het vertolken van James Last-muziek, destijds bijzonder trendy, is uitgegroeid tot een mooie mix van soul, jazz en pop.

  Het concert is een muzikale reis door de tijd, variërend van jazz tot pop, rock, soul, funk en Latin. Onder leiding van dirigent Bert Fransen en in nieuwe outfits belooft het jubileumconcert een waar feest te worden, met special effects en acts.

  Nationale- en internationale optredens in Duitsland, Oostenrijk, en een onvergetelijk concert op Bali hebben de band grote bekendheid gegeven. Regelmatig wordt The Apollo BigBand dan ook geboekt voor allerlei soorten feesten.

  Om dit prachtige 50-jarig jubileum te vieren, werkt The Apollo BigBand al maandenlang aan een concert dat belooft te knallen. Voorafgaand aan het concert zal er een reünie zijn voor oud-leden, waar veel oud muzikanten van de BigBand worden verwacht.

  Tijdens het concert kan het publiek ook genieten van de verrassende samenwerking van de muzikanten van The Apollo BigBand met de feestdj’s Wipneus & Pim.

  Deze mannen zijn bekend om hun high-energy shows waarmee ze op interactieve wijze het publiek muzikaal vermaken. Met ontelbare shows op alle grote en kleine feesten en festivals in heel het land, staan ook zij garant voor een groot feest.

  De feestvreugde wordt voortgezet met een swingende afterparty met Wipneus & Pim. Mis deze historische viering niet! De laatste kaarten zijn verkrijgbaar bij de Reggehof. The Apollo BigBand kijkt er enorm naar uit om samen met het publiek deze mijlpaal te vieren en een onvergetelijke avond te creëren.

  Leerzame toegankelijkheidswandeling door centrum Delden

  De klankbordgroep Toegankelijke Hof van de gemeente Hof van Twente heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan het centrum van Delden. Daarbij waren onder andere ervaringsdeskundigen, ondernemers uit Delden, de stichting Stadsraad Delden, woningstichting Wonen Delden en pers uitgenodigd. De ongeveer dertig aanwezigen maakten een wandeling door het centrum met behulp van rolstoelen, rollators en verblindende brillen. Zo konden zij zelf ervaren hoe het is om zich met een beperking door Delden te bewegen.

  De wandeling leverde een lijst met verbeterpunten op, die de klankbordgroep binnenkort bespreekt.
  Denk bij die verbeterpunten aan te hoge stoepen, paaltjes en andere obstakels op de looproute en ruimere parkeerplekken voor gehandicapten. De aanwezigen gaven aan zich niet altijd te beseffen hoe bepaalde keuzes voor mensen met een beperking een groot verschil kunnen maken. Een fiets die midden op de stoep is geparkeerd of een reclamebord dat op een geleidestreep is neergezet, kan er namelijk voor zorgen dat iemand met een rollator en rolstoel zijn of haar weg niet kan vervolgen.

  Wethouder Hannie Rohaan was als lid van de klankbordgroep aanwezig en kijkt met een positief gevoel terug op het bezoek. “Ik heb veel gehoord en gezien. We gaan met de feedback aan de slag met de klankbordgroep, te beginnen met het laaghangend fruit. Dan zijn er al veel verbeteringen mogelijk. Maar ik hoop dat onze inwoners ook met elkaar over dit onderwerp spreken. Het gaat erom dat er meer bewustwording op het gebied van toegankelijkheid komt. Veel dingen kunnen mensen namelijk zelf organiseren.”

  De klankbordgroep Toegankelijke Hof kijkt of de openbare ruimte en gebouwen in de gemeente Hof van Twente geschikt zijn om te bezoeken voor mensen met een beperking. Ook bekijkt de groep of de website van de gemeente goed werkt voor iemand die bijvoorbeeld minder goed kan zien. Op 1 februari komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Dan zullen ook de resultaten van het bezoek aan Delden ter sprake komen. De klankbordgroep is van plan ook een bezoek te brengen aan de andere kernen in de gemeente Hof van Twente.

  Verder zonder jou – Rouwgroep

  Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die gepaard gaat met intens verdriet en een gevoel van leegte. Na het afscheid, begint voor velen de fase van rouw waarin men zich afvraagt hoe verder te gaan. Het is een persoonlijk, proces dat tijd en ruimte vraagt om tot acceptatie en zelfhelend vermogen te komen. Salut biedt een nieuwe mogelijkheid aan inwoners van de Hof van Twente van 55 jaar en ouder, waar zij in een lotgenotengroep steun kunnen vinden en ervaringen kunnen delen om stapsgewijs het verlies een plek in hun leven te geven.

  Het rouwproces kent verschillende facetten en kan niet worden vergeleken met het rouwproces van anderen. Ieder individu doorloopt dit op zijn of haar eigen manier, met unieke emoties, gedachten en fysieke gewaarwordingen. De taken en verantwoordelijkheden die voorheen werden gedeeld met de overledene, moeten nu alleen worden uitgevoerd. Het gemis, de pijn en eenzaamheid, zijn emoties die hiermee gepaard gaan. Hoe hiermee om te gaan, is een vraag die velen bezighoudt.

  Rouwen is een proces van hard werken aan het vormgeven van het leven zonder de geliefde naaste, maar met de herinneringen en liefde in het hart. Het is een pad waar geen einde aan komt, en waar men zich niet simpelweg overheen kan zetten. Het vraagt om het leren leven met het verlies in een wereld die voorgoed veranderd is. Om deze nieuwe wereld opnieuw te leren kennen, biedt Salut de mogelijkheid om deel te nemen aan lotgenotenbijeenkomsten.

  Gedurende acht bijeenkomsten van twee uur zullen diverse thema’s worden behandeld, waaronder het delen van persoonlijke ervaringen, zelfzorg tijdens het rouwproces, het omgaan met emoties, het erkennen en accepteren van het verlies, het vinden van een nieuwe balans en het koesteren van herinneringen. Deze gestructureerde bijeenkomsten vinden plaats in Stadscentrum het Parochiehuis Delden en worden begeleid door gekwalificeerde groepsleiders.

  Om deel te nemen aan de lotgenotengroep vindt er voorafgaand aan de eerste sessie een individueel kennismakingsgesprek plaats met de groepsleiders. De activiteit staat open voor inwoners van de Hof van Twente van 55 jaar en ouder, die het verlies van hun partner minimaal een jaar geleden hebben ervaren. De bijeenkomsten zullen om de week plaatsvinden op donderdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur, startend op 15 februari 2024.

  Salut biedt deze groepsbijeenkomsten kosteloos aan als ondersteuning voor degenen die willen deelnemen. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Salut via telefoonnummer 0547-260053. Opgave is mogelijk tot 8 februari 2024.

  AED Cursussen voor Hengeveldenaren

  Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Hart voor Hengevelde ook komend voorjaar een serie AED Basis- en Herhalingscursussen. Dit keer zijn de herhalingscursussen gepland op 7, 11, 12, 13, 14, 18 en 20 maart. Een nieuwe basiscursus staat gepland voor donderdagavond 21 maart 2024. Bij voldoende deelname kunnen extra cursusavonden gepland worden.

  Alle personen die bij de Stichting bekend zijn als lekenhulpverlener hebben hierover reeds per mail informatie ontvangen. (Bent u bekend, maar heeft u een nieuw mailadres? Geef het aan ons door, zodat we de informatie alsnog aan u kunnen mailen.)

  Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren én het inzetten van een AED van levensbelang. De Stichting Hart voor Hengevelde vindt het daarom belangrijk om zoveel mogelijk AED-burgerhulpverleners op te leiden, zodat er bij een hartstilstand door de 112-centrale direct voldoende vrijwilligers oproepbaar zijn. Daarnaast is het voor menigeen prettig om te weten wat je moet doen als er iemand in je nabijheid (thuis, in de buurt of op je werk of sport) in elkaar zakt.

  Dus ben jij of ken jij iemand in / nabij Hengevelde die ook graag een AED cursus wil volgen, mail dan naar info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl.  U ontvangt dan een mail met informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de Basiscursus.

  Bent u al lekenhulpverlener? Dan zouden we het zeer waarderen als u zich aanmeldt bij HartslagNu.nl, want alleen dan bent u bij een 112-melding inzetbaar. En dat is belangrijk, want met elkaar kunnen we levens redden!

  De dekking van AED’s (defibrillatoren) in Hengevelde is gelukkig goed te noemen; we hebben inmiddels 13 AED’s in en om ons dorp hangen. Hiervan zijn 11 defibrillatoren dag en nacht bereikbaar!

  Word ook vrijwilliger in de vorm van lekenhulpverlener en meld u aan via info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl of kijk voor meer informatie op www.hartvoorhengevelde.eu.

  Voor vragen m.b.t. bovenstaand artikel kunt u contact opnemen met Norbert Kuipers, Benny Asbreuk of Chantal Michorius. Allen bij HEBO Kozijnen BV, 0547 33 55 55.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu