De Höfte Höfte februari
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  HET KABINET HEEFT DE CORONAMAATREGELEN VERSOEPELD:

  Maar heeft wel sterk aangedrongen op het handhaven van de huidige leefregels dat inhoudt:

  – Ontsmetten handen bij binnenkomst kerk.

  – 1,5 meter afstand in de banken en ook als men ter communie gaat.

  – Mondkapje op als je naar de plaats loopt. Als je eenmaal zit mag het
  mondkapje af.

  – Koren mogen zingen met inachtneming coronamaatregelen.

  – Volkszang is toegestaan.

  – Bij het ter communie gaan mondkapje weer op en vooraf handen |
  ontsmetten.

  – Zit men weer op de plaats mag het mondkapje weer af.

  – Bij het verlaten van de kerk de 1,5 meter regel hanteren.

  NB: Alle vieringen in het weekend zijn in de grote kerk.

  Kerkdiensten voor de periode  1 febr t/m 1 mrt
  Periode            1  febr t/m  6  febr
  Dinsdag       1 febr 09.00 uur: Eucharistiev pastor Jansen
  Zaterdag       5 febr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       6 febr 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.

   

  Periode            7  febr t/m  13  febr
  Dinsdag       8 febr 09.00 uur: Gebedsviering.  Jan / Truus
  Zaterdag    12 febr 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.
  Zondag    13 febr 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode         14  febr t/m  20  febr
  Dinsdag     15 febr 09.00 uur: Woco-viering pastor vd Bemt
  Zaterdag    19 febr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    20 febr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor

   

  Periode         21  febr t/m  1 mrt
  Dinsdag     22 febr 09.00 uur: Gebedsviering Jan / Truus
  Zaterdag    26 febr 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    27 febr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor
  Dinsdag       1 mrt 09.00 uur: Eucharistiev pastor Jansen

   

  Lektoren:
  Zondag     6  febr 09.30 uur: Leo Vreman
  Zaterdag   12  febr 19.00 uur:  Jan Lansink
  Zondag   20  febr 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zondag   27  febr 09.30 uur:  Ria Doeschot

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    31 jan  t/m   6 febr Anneke Tuinte 0547-851226
     7 febr  t/m 13 febr Agnes / Frans 0547-333878
   14 febr  t/m 20 febr Lies Vreman 0547-333492
   21 febr  t/m 27 feb Anneke Tuinte 0547-851226
   28 febr  t/m   6 mrt Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    25 dec € 286,75
  Weekend    16 jan €   63,25
  Weekend    23 jan €   72,60

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

  ——————————————————————————–

  In 1e kerkblaadje 2022 en via de Hofte op WegdamNieuws, bent u geïnformeerd over de onzekerheid van het tijdstip waarop de ACTIE KERKBALANS 2022 te houden. Nu bekend is dat de omikronvariant minder ziekmakend is, velen gevaccineerd en geboosterd zijn, vinden wij het verantwoord de actie nu wel te houden.

  In de week van 8 t/m 11 februari zal de jaarlijkse uitnodiging voor de Actie Kerkbalans bij U in de bus vallen. In de week daarop, zal een collectant het inschrijfformulier van U toegezegde bijdrage bij U ophalen.
  Mogen wij rekenen op een royale bijdrage.

  Uw bijdrage?
  Die bepaalt u zelf, maar met een gemiddeld bedrag van € 100,( andere kerkelijke groeperingen hanteren een norm van 1% netto jaarinkomen) per huishouden komen we tot een sluitende begroting. Dit bedrag zal voor sommigen hoog zijn. Voor anderen een gemakkelijk te betalen bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht/ solidariteit te geven voor de toekomst van de kerk en onze geloofsgemeenschap Hengevelde.

  De locatieraad H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde.

  —————————————————————————–

  Mededeling over vieringen door de week.

  Voorlopig zijn elke dinsdagmorgen vieringen in de Dagkerk volgens schema blz 1. en 2.

  ————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 73 jaar is overleden Bennie Satink. Op zaterdag 11 december is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 59 jaar; Alfons Screever. Op vrijdag 31 december is ook hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  En op de leeftijd van 85 jaar; Johan Epping. Hij is op 8 januari in familie kring op ons kerkhof te ruste gelegd.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 1 febr t/m 4 febr 2022 is groep 4 aan de beurt.
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 maart t/m 30 maart  kunt u opgeven tot woensdag 23 februari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 6 febr 09.30 uur:
  Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Wilmien Meijerink; Ouders Meijerink- Pierik en overl. familie.

  Zaterdag 12 febr 19.00 uur:
  Jrg. Jan Groothuis; familie Groothuis-Ottenschot; Overl. familie Mensink.

  Zondag 20 febr 09.30 uur:
  Jrg. Jan Vehof; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zondag 27 febr 09.30 uur:
  Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
     

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Doek valt voor kerken Beckum en Bentelo: ‘Hoop op goede manier herbestemming door lokale gemeenschap’

  BECKUM/BENTELO – De data zijn vastgesteld. Op respectievelijk 1 juli en 31 december sluiten de kerken in Beckum en Bentelo. Beide gebouwen worden aan de eredienst onttrokken. In beide kerkdorpen zijn inmiddels initiatieven om de gebouwen over te nemen.

  Wat is de doelstelling van de Caritas ?

  De Caritas van de H Geestparochie wil zichzelf graag voorstellen en meer herkenbaar zijn. Wat doen wij en wie kan er een beroep op ons doen, als in de praktijk blijkt dat de regelgeving vanuit de overheid niet toereikend is.
  Onze doelstelling is om hulp te bieden aan mensen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of religie. Deze hulp kan zijn, het verstrekken van goederen in natura, financiële hulp en/of doorverwijzing en begeleiding naar deskundige organisaties of
  instanties. Een verzoek voor steun zal op individuele basis, omstandigheden en discreet
  beoordeeld worden.

  Onze aandacht gaat ook uit naar de stille armoede.
  Men praat hierover niet graag en de schaamte is groot. Vaak weet men niet hoe ze uit deze problemen kunnen komen en bij welke
  instanties men kan aankloppen. Wij hebben contacten met de Gemeente Hof van Twente en Salut. Wij bieden graag hulp, maar ook u kunt hulp bieden, door goed te luisteren naar mensen. Als u van armoede hoort, vermoedt, of als iemand in acute nood verkeert, wijs
  de mensen dan op het bestaan van de Caritas voor hulp. Soms helpt een duwtje in de rug van iemand anders. I.v.m. de Privacywetgeving mogen wij geen contact opnemen, maar moeten de mensen zich zelf bij ons melden.

  Al met al zijn dit de redenen, dat de Caritas H. Geestparochie een folder heeft uitgegeven. Deze folder zal de komende tijd verspreid worden in bijvoorbeeld scholen, gezondheidscentra, kerken, buurthuizen enz.

  Wilt u ons steunen of helpen, dan kan dat door middel van een donatie opbankrekeningnummer
  NL 54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. RK. Par. Caritas H
  Geest, of door lid te worden bij een van onze Caritaswerkgroepen.
  Info kunt u vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl/pci/
  Ook mag u contact opnemen met Marianne Koebrugge. Mob : 06 51 20 77 88

  HELP!!    DE ZONNEBLOEM H’VELDE-I’HOEVE ZOEKT BESTUURSLEDEN

  De Zonnebloem is een organisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking die daardoor het contact met de samenleving minder zien worden en daardoor in een isolement dreigen te raken. Het is een vereniging die draait op vrijwilligers, niet alleen mannen en vrouwen die bezoekwerk doen en helpen bij activiteiten, maar ook bestuursleden. Omdat onze voorzitter en secretaris al 12 jaar actief zijn in hun functie en statutair aftredend zijn, zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Hou je ervan om samen met anderen activiteiten te organiseren voor onze doelgroep, heb je een goed gevoel bij de Zonnebloem en wil je mensen een beetje zon en gezelligheid brengen overweeg dan om je bij ons aan te melden. Een beetje computervaardigheid en wat Zonnebloemgevoel zijn een pré.

  Onze Zonnebloemafdeling bestaat uit deelnemers c.q. gasten en vrijwilligers uit Hengevelde en Isidorushoeve. Hebt u belangstelling dan kunt u voor informatie contact op nemen met Ria Doeschot,

  riadoeschot@outlook.com  of 06-57067111. Op www. zonnebloem.nl vind u ook veel informatie over de Zonnebloem.

   

  Wie in Hof van Twente gun jij een heerlijk hart van chocolade?

  #eenbeetjeliefde In samenwerking met Chocolade Atelier De Meester/Bakker Meen uit Delden start HofMarketing een nieuwe actie. Inwoners kunnen via verschillende sociale media laten weten wie zij een heerlijk en handgemaakt chocoladehart gunnen. Daarbij wordt gevraagd om een korte motivatie als antwoord op de vraag: wie draag jij een warm hart toe, wil je hartelijk bedanken, heeft echt een hart van goud en/of steek je graag een hart onder de riem? Tot 13 februari 2022 kun je via Facebook en Instagram laten weten wie er volgens jou een chocoladehart verdient. HofMarketing verrast een aantal inwoners op Valentijnsdag met een heerlijk chocoladehart en de bijbehorende motivatie. Renée Kleywegt van HofMarketing vertelt: “Met deze actie willen we iets positiefs bijdragen in een tijd die veel mensen als uitdagend ervaren. Met de hashtags #wijzijnhofvantwente en #eenbeetjeliefde laten we rond Valentijn zien dat de onderlinge verbondenheid groot is en iedereen mensen in zijn leven heeft die belangrijk voor hem of haar zijn. En chocola is natuurlijk altijd een goed idee, zeker die van Chocoladeatelier De Meester.” HofMarketing ontwikkelt ‘Hof van Twente’ tot een toonaangevende gemeente op het gebied van wonen, werken en recreëren, ondersteunt lokale initiatieven waar mogelijk. Houd onze sociale media en websites visithofvantwente.nl en hofmarketing.nl in de gaten.

  De werkplaats Elektronica, vrijwilligerswerkplek gericht op elektronica, nieuwe broedplek voor talent.

  HOF VAN TWENTE – De gemeente kent een grote keuze aan plekken voor vrijwilligerswerk, maar wat ontbreekt is een plek waar elektronica centraal staat. Daar komt nu verandering in. Kringloopwinkel Kiekeboe zorgt, met ondersteuning van Salut, vanaf 1 februari voor een nieuwe plek waar duurzaamheid, verbinding en zinvol participeren samenkomen in De Werkplaats Elektronica.

  De nieuwe werkplaats is voor iedereen die waardevol vrijwilligerswerk wil doen. Nemo van Velzen, coördinator bij Kringloop Kiekeboe vult aan: “We maken gebruik van elkaars talent, de werkplaats is voor iedereen die gemotiveerd is en met elektronica wil werken. Zo kan bijvoorbeeld iemand die met pensioen is zijn kennis overdragen naar iemand die meer wil weten over werken met Elektronica, of iemand die niet meer in het reguliere werk kan deelnemen hier iets bijdragen aan de maatschappij. Van elkaar kunnen we heel veel leren, zowel werkinhoudelijk als op persoonlijk vlak.”

  De Werkplaats Elektronica is een apart ingerichte werkplaats, grenzend aan de kringloop. Angèl Pierik, van Salut: “We zijn gestart met de afdeling elektronica omdat we herhaaldelijk hoorden dat er interesse is in zo’n structurele vrijwilligerswerkplek waar iedereen, binnen eigen mogelijkheden mee kan doen. De samenwerking met Kiekeboe was er al, het kwam ter sprake, paste in de visie van het project en al snel besloten we het gewoon te gaan doen. Het project heeft geen winstoogmerk, het genereerde geld wordt terug geïnvesteerd in het project, materialen en de mensen. ”

  De volgende stap is ondernemers betrekken, voor hen is dit een geweldige kans om echt het verschil te maken op het gebied van Sociaal Maatschappelijk Ondernemen. Aandacht voor de technische vakken op een plek voor waardevol werken is een manier om in aanraking te komen, enthousiast te worden en talent te ontdekken in deze vakgebieden.

  Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. Op een andere manier omgaan met waardevol materiaal waardoor we onze planeet minder belasten, want afval is onze nieuwe grondstof. Bij de Werkplaats Elektronica wordt apparatuur getest, gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Als het niet gerepareerd kan worden, wordt het apparaat gedemonteerd, gesorteerd en grondstoffen hergebruikt. Apparatuur wordt aangeleverd door de kringloop, er worden geen reparaties gedaan voor particulieren (die kunnen hiervoor naar de repair-cafe’s gaan).

  De Werkplaats Elektronica start op dinsdag 1 februari en is geopend op dinsdagochtend van 09.30 – 12.30 en op donderdagmiddag van 13.00 – 16.00. Iedereen die waardevol vrijwilligerswerk wil doen op het gebied van Elektronica is welkom. Wil je als ondernemer meer informatie of een bijdrage hieraan leveren?

  Om aan te melden, of voor meer informatie neem contact op met Angèl Pierik (06-8686 5040) van Salut, of Nemo van Velzen (0547 820 330) van Kringloop Kiekeboe.

  Energiebon van € 80 voor huurders van Viverion en Wonen Delden

  Huurders van Viverion en Wonen Delden krijgen deze week bijzondere post. Zij ontvangen namelijk een waardebon van € 80 die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt aangeboden als steuntje in de rug door een samenwerking van Gemeente Hof van Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen in voor een goed milieu, prettig wooncomfort en lagere energielasten voor huurders.
  Bestellen bij lokale winkels Huurders kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende douchekop, terecht bij één van de vijf deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karwei (Goor).

  Lockdown
  Helaas maakt de lockdown dat er tot en met 14 januari 2022 niet ín de winkels gewinkeld kan worden. Toch is het mogelijk om lokaal te winkelen: de producten kunnen telefonisch of per mail besteld worden bij de vijf deelnemende winkels en daar worden afgehaald. De medewerkers staan de klanten graag telefonisch en per mail te woord voor persoonlijk en deskundig advies. De Energiebon kan ook besteed worden in de online Bespaarshop. Belangrijk: het assortiment is in de online Bespaarshop wel beperkter dan in de winkel.

  Op de deurmat

  De Energiebon valt deze week op de deurmat bij huurders van Viverion en Wonen Delden. Houd de brievenbus dus goed in de gaten. De actie loopt tot en met 31 maart 2022. De bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de Energiebon is te vinden op www.energiebonhofvantwente.nl.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu