De Höfte Höfte januari 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  NET ALS VORIG JAAR????

  Beste parochianen,                                

  Allereerst een voorspoedig en gezond 2022.

  En ook willen we u nu alvast informeren over de actie Kerkbalans 2022, die in onze geloofsgemeenschap (en ook landelijk) gepland staat vanaf eind januari. Maar op het moment dat we dit schrijven wordt de Coronapandemie gedomineerd door de omikronvariant en is er een lockdown tot 14 januari a.s. Afhankelijk van verdere/andere ontwikkelingen zal moeten blijken of collectanten weer langs de deur mogen/kunnen.

  Bij de uitnodiging voor de actie kerkbalans wordt u hierover nader geïnformeerd. Maar hier doen we alvast een beroep op u, om de actie kerkbalans, te laten slagen.

  Door de structurele daling van het kerkbezoek en vieringen dalen de inkomsten uit collecten fors. Dus met de actie Kerkbalans moeten we, een belangrijk deel van het geld  binnen halen om ons kerkgebouw voor Hengevelde te behouden.

  Het voortbestaan van de kerk in onze geloofsgemeenschap, evenals het pastorale werk, dat van hieruit gedaan wordt, is afhankelijk van uw financiële steun. Als de dan geldende maatregelen niet te veel roet in het eten gooien, zal in week 4, vanaf 25 januari de uitnodiging voor de jaarlijkse bijdrage 2022, bij U in de bus vallen.

  Uw bijdrage?
  Die bepaalt uzelf, maar met een gemiddeld bedrag van € 100,( andere kerkelijke groeperingen hanteren een norm van 1% netto jaarinkomen) per huishouden komen we tot een sluitende begroting. Dit bedrag zal voor sommigen hoog zijn. Voor anderen een gemakkelijk te betalen bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht/ solidariteit te geven voor de toekomst van de kerk en onze geloofsgemeenschap Hengevelde.

  De locatieraad H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde.

  HET CORONAVIRUS GRIJPT WEER OM ZICH HEEN, dus…

   gelden in de kerk weer de volgende maatregelen.

  – Er mogen maar 50 parochianen worden toegelaten.

  – Ontsmetten handen bij binnenkomst kerk.

  – 1,5 meter afstand in de banken en ook als men ter communie gaat.

  – Mondkapje op als je naar de plaats loopt. Als je eenmaal zit mag het
  mondkapje af.

  – Koren mogen maar zingen met 4 koorleden en op gepaste afstand.

  – Volkszang is toegestaan.

  – Bij het ter communie gaan mondkapje weer op en vooraf handen |
  ontsmetten.

  – Zit men weer op de plaats mag het mondkapje weer af.

  – Bij het verlaten van de kerk de 1,5 meter regel hanteren.

  NB: Alle vieringen in het weekend zijn weer in de grote kerk.

   

  Kerkdiensten voor de periode  1 jan t/m 31 jan
  Periode              2  jan t/m  9  jan
  Zondag        2 jan 09.30 uur: Geen viering
  Dinsdag        4 jan 09.00 uur: Eucharistiev pastor Jansen
  Zaterdag        8 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag        9 jan 09.30 uur: Nieuwjaarsviering HG te St. Isidorushoeve.

   

  Periode            10 jan  t/m  16 jan
  Dinsdag      11 jan 09.00 uur: Gebedsvier.  Bennie Blokhorst
  Zaterdag     15 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     16 jan 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.

   

  Periode           17 jan  t/m  23 jan
  Dinsdag      18 jan 09.00 uur: Eucharistiev pastor Jansen
  Zaterdag     22 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     23 jan 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.

   

  Periode           24 jan  t/m  30 jan
  Dinsdag      25 jan 09.00 uur: Gebedsviering Jan Lansink
  Zaterdag     29 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      30 jan 09.30 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt, mmv D-H-Koor.

   

  Lektoren:
     
  Zondag 16 jan 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zondag 23 jan 09.30 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag 30 jan 09.30 uur:  Siny ten Heggeler

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
      3 jan t/m    9 jan Lies Vreman 0547-333492
    10 jan t/m  16 jan Anneke Tuinte 0547-851226
    17 jan t/m  23 jan Agnes / Frans 0547-333878
    24 jan t/m  30 jan Lies Vreman 0547-333492
    31 jan t/m    6 febr Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    28 nov € 35,70
  Weekend      4 dec € 32,15
  Weekend    12 dec € 73,75

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

  ——————————————————————————–

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf oktober zijn er weer elke week vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  ————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 77 jaar is overleden Theo Tuinte. Na de avondwake op 6 december is hij op 7 december in familie kring naar het crematorium begeleid.

  We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Op Woensdag 5 januari wordt de kerststal weer opgeruimd. Graag kerkschoonmaak hierna. Groep 3 is aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 februari t/m 28 februari (2022 kunt u opgeven tot woensdag 23 januari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————
  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 16 jan 09.30 uur: Jrg. Gerard Franciscus ten Thije; Tot zekere intentie; Bernard ter Woorst en overl. familie; Jan Vehof; Herman Brummelhuis; Jan Nijhuis en overl. familie; Overl. familie Mensink; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Familie Cattier-Spekreijse; Trui Stegeman; Jan Katier.

  Zondag 23 jan 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Jan Katier.

  Zondag 30 jan 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Jan Katier.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Kerst is het feest van licht, gezelligheid en bezinning.

  Helaas moeten wij dit jaar ons weer aan allerlei regels aanpassen.
  Minder mensen uitnodigen en keuzes maken, wetend dat er ook kwetsbaren onder ons zijn.
  Kerst vieren tijdens coronaperiode is een grote uitdaging.
  Ook dit jaar alweer geen kerstconcerten, kerstdiner in restaurants, nachtmissen en ga zo maar door.
  Toch ontstaan ook overal mooie initiatieven………

  Jammer voor Vrouw Actief Hengevelde dat we dit jaar geen Kerst met elkaar konden vieren.
  We hadden zo’n mooie avond georganiseerd met Kerstzang, hapje en drankje en vooral het samen zijn.
  Toch………kunnen wij in deze Coronaperiode nog steeds aandacht aan elkaar en ook aan onze leden schenken.
  Daarom hebben we bij al onze leden persoonlijk een Kerstattentie bezorgd, met daarop een kaarsje. Het symbool van licht, warmte en bemoediging.
  Ook hebben we tijdens het overhandigen van Kerstattentie gezellig even bij kunnen praten.
  En……..we hebben heel veel blije gezichten gezien.

  Vrouw Actief Hengevelde wenst iedereen een mooi Kerstfeest en een gezond liefdevol 2022 met veel nieuwe kansen.

  Wens een wens voor 6 januari

  Ik kan mij niet voorstellen dat jullie het er in deze dagen het er niet  hebben gehad. Tijdens het kerstdiner op 1e of 2e kerstdag of tijdens de wandeling om het eten te laten zakken. Ik kan mij niet voorstellen dat jullie niet over de volslagen geslaagde PetrusShow uitzending van 11 december gaan hebben. En dan uitspreken naar elkaar dat er onmeuning veel geld is opgehaald voor het jeugdhonk, de basisschool en de Wensboom. “Ze zegt dat ze 10.000,- euro op hebt haalt, ma ik heb ok al wal andere bedrag’n heurt”. Tja, speculeren blijft een mooi spel.

  En als jullie dan toch de kinderen en/of de hond aan het uitlaten zijn, heb het dan ook even over het lief en leed in deze wereld en die van dichter bij de deur. Heb het er maar over hoe je een ander voort kunt helpen. Hoe je een ander een moment kunt bezorgen om nooit meer te vergeten. Heb het er dan maar over dat je, vooral in deze tijden, dient om te kijken naar elkaar.

  Wij, de organisatie van Kroamschudd’n in Hengevelde, dagen jullie uit. Maak het verschil! En doe een wens voor een ander. Het moet wel heel gek zijn, wil een goede wens niet worden uitgekozen. Het moet wel heel gek zijn dat de organisatie daar geen passende invulling aan kan geven. Daag ons uit en beleeft wat voor een moois er allemaal mogelijk is. Want tja, speculatief zal het aan de aantal centen niet kunnen liggen. Maar vergis je niet! Omzien naar een ander hoeft geen geld te kosten, wel inzet. En die heeft de organisatie!

  Dus bij deze; gooi je wens in de brievenbus die bij de Wensboom staat of ga naar  https://kroamschuddeninhengevelde.nl/wensboom en vul je wens daar digitaal in. Dit kan nog tot 6 januari. Hebben jullie nog een extra moment om tijdens het oliebollen eten het er ook nog even over te hebben.

  Wens ik jullie allen en jullie naasten, een fijn kerstfeest en een gezond 2022!

  Namens Kroamschudd’n in Hengevelde

  Esther Schonenborg

  (Kinder)schoenen gevraagd voor Sierra Leone

  Iedereen heeft ze wel in zijn of haar kast staan, schoenen, voetbalschoenen of slippers. Hier is grote behoefte aan in Sierra Leone. Kinderen lopen er op blote voeten met alle gevolgen van dien.

  Heb je bruikbaar schoeisel, breng het dan naar ICS Computers, Het Wegdam 2 in Hengevelde of naar Wegdam Food Link BV, Parallelweg 4 in Haaksbergen. Het is belangrijk dat de schoenen aan elkaar vast gemaakt worden d.m.v. de veters of een elastiek, anders is het bijna onmogelijk om de paren weer bij elkaar te vinden.

  Wegdam Foundation verstuurt het hele jaar door zeecontainers met hulpgoederen naar Sierra Leone. Hierin zit o.a. schoolmeubilair en alle denkbare schoolspullen, kinderfietsen, speelgoed, knuffels, sporttenues, computers, tuingereedschap en nog veel meer. Al deze spullen kunnen uiteraard ook op de bovenstaande  locaties ingeleverd worden. 

  Op 27 december pakken we 2 containers in, deze bevatten met name school meubilair. Hiertussen is nog veel ruimte voor bovenstaande spullen. Wij rekenen op u!!

  Zorgen over Corona of hulp nodig? Het Coronaloket van Salut helpt!

  Boosterprik, Omikron: Corona is elke dag in het nieuws. Maak je je zorgen over iemand? Heb je praktische hulp nodig? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met het nieuwe Coronaloket Hof van Twente. Medewerkers van Salut kunnen je helpen, doorverwijzen of praktische ondersteuning regelen.
  Het Coronaloket is opgericht om inwoners en professionals te ondersteunen. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Er is zo veel informatie over corona, die ook steeds verandert. Soms zien mensen door de bomen het bos niet meer. Van professionals horen we ook voorbeelden dat mensen wel willen (zelf)testen of vaccineren, maar dat ze niet weten hoe ze dat moeten regelen. Omdat het digitaal te ingewikkeld is, of omdat er geen familie of buren zijn die ze daar naartoe kan brengen. Wij vinden het juist belangrijk dat iedereen kan meedoen en geholpen wordt. Daarom is het Coronaloket ingericht bij onze welzijnsorganisatie Salut.”
  Met welke vragen naar het Coronaloket?
  Je kunt bij het loket terecht met allerlei vragen of zorgen over Corona. Voorbeelden van vragen waarvoor je bij het meldpunt terecht kunt:

  – Hoe moet ik een test- of prikafspraak maken?
  – Ik moet de boosterprik halen, maar ik heb geen vervoer.
  – Mijn mantelzorger is ziek, wat moet ik nu doen?
  – Ik mag de deur niet uit want ik heb Corona, hoe kom ik nu aan boodschappen?
  – Ik wil graag iets doen voor mijn buren maar ik weet niet hoe.

  Voor al deze vragen, of andere vragen over Corona, kun je contact opnemen met het Coronaloket. Medewerkers van Salut luisteren, geven informatie, bieden hulp door inzet van vrijwilligers of verwijzen je door naar de juiste partij. Ook huisartsen, wijkzorg en andere professionals kunnen hun hulpvragen, ideeën en suggesties hier melden.

  Hoe bereik je het Coronaloket?

  Het Coronaloket is ondergebracht bij Salut. De contactgegevens zijn ook de gegevens van Salut:
  – Telefoon: 0547-26 00 53,
  – Whatsapp: 06-20 89 49 99
  – e-mail: info@salut-welzijn.nl
  – Of loop binnen aan de Grotestraat 86 in Goor.

  Salut is te bereiken en geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu