De Höfte Höfte januari 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  1 jan t/m 31 jan
  Periode              2  jan t/m  8  jan
  Dinsdag        3 jan 09.00 uur: Euchviering, pastoor Jansen
  Zaterdag        7 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag        8 jan 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode              9 jan  t/m  15 jan
  Dinsdag      10 jan 09.00 uur: Geen Viering.
  Zaterdag     14 jan 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-koor.
  Zondag     15 jan 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           16 jan  t/m  22 jan
  Dinsdag      17 jan 09.00 uur: Euchviering, pastoor Jansen
  Zaterdag     21 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     22 jan 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode           23 jan  t/m  29 jan
  Dinsdag      24 jan 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag     28 jan 19.00 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv D-H-Koor
  Zondag      29 jan 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           30 jan  t/m  5 febr
  Dinsdag      31 jan 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Zaterdag      4 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag       5 febr 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Lektoren:
  Zondag   8 jan 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag 14 jan 19.00 uur: Wilma Winters
  Zondag 22 jan 09.30 uur:  Jan Put
  Zaterdag 28 jan 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag   5 febr 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
      2 jan t/m    8 jan Lies Vreman 0547-333492
      9 jan t/m  15 jan Anneke Tuinte 0547-851226
    16 jan t/m  22 jan Agnes / Frans 0547-333878
    23 jan t/m  29 jan Lies Vreman 0547-333492
    30 jan t/m    5 febr Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend        27 nov € 96,70
  Weekend         3 dec € 50,70
  Weekend        11 dec € 63,80
  Weekend        17 dec € 61,20

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Beste parochianen                                 

  Allereerst een voorspoedig en gezond 2023. En ook willen we u nu alvast informeren over de actie Kerkbalans 2023, die in onze geloofsgemeenschap (en ook landelijk) geplant staat vanaf medio januari. Bij deze doen we alvast een beroep op u, om de actie kerkbalans, te laten slagen.

  Door de structurele daling van het kerkbezoek en vieringen dalen de inkomsten uit collecten fors. Dus met de actie Kerkbalans moeten we, een belangrijk deel van het geld  binnen halen om ons kerkgebouw voor Hengevelde te behouden.

  Het voortbestaan van de kerk in onze geloofsgemeenschap, evenals het pastorale werk, dat van hieruit gedaan wordt, is afhankelijk van uw financiële steun. Als Corona ons niet weer tegen zit, zal in week 4, vanaf 23 januari de uitnodiging voor de jaarlijkse bijdrage 2023, bij U in de bus vallen.

  Uw bijdrage?
  Die bepaalt uzelf, maar met een gemiddeld bedrag van € 100,( andere kerkelijke groeperingen hanteren een norm van 1% netto jaarinkomen) per huishouden komen we tot een sluitende begroting. Dit bedrag zal voor sommigen hoog zijn. Voor anderen een gemakkelijk te betalen bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht/ solidariteit te geven voor de toekomst van de kerk en onze geloofsgemeenschap Hengevelde.

  De locatieraad H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde.

  —————————————————————————–

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 85 jaar, Gerard Vehof. Na de afscheidsviering op 5 december is hij te rusten gelegd op ons parochie kerkhof.
  Op de leeftijd van 78 jaar, Henk Pierik. Na een afscheidsviering op 5 december is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Op Dinsdag 10 januari wordt de kerststal weer opgeruimd. Graag kerkschoonmaak hierna. Groep 1 is aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 februari t/m 28 februari (2023) kunt u opgeven tot woensdag 25 januari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–
  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 8 jan 09.30 uur: Jan Nijhuis; Jan Vehof; Wilmien Meijerink; Trui Stegeman;  Overl. familie Mensink; Jan Katier; Familie Cattier-Spekreijse; Overl. ouders Vehof- Semmekrot.

  Zaterdag 14 jan 19.00 uur: Jan Freriksen en overl. familie; Overl. familie Mensink.

  Zondag 22 jan 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zaterdag 28 jan 19.00 uur: Overl. familie Mensink.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Zonnebloemnieuws
  We kunnen terugkijken op een geslaagd Zonnebloemjaar waarin we na Corona weer een aantal activiteiten konden organiseren voor onze Zonnebloemgasten. We gingen winkelen bij Borghuis, er was een gezellige bingomiddag, de Orchideeënhoeve werd bezocht, de regionale boottocht kon eindelijk weer doorgaan net als de ontmoetingsdag en de ontspanningsmiddag. De mensen werden weer bezocht door onze vrijwilligers bij ziekte, verjaardag of gewoon omdat daar behoefte aan was. En nu de kerstkaarten naar onze plaatsgenoten in de verzorgingshuizen weer verstuurd zijn en onze vrijwilligers de kerststollen en de pakketjes van het ouderenfonds weer hebben rondgebracht is het tijd voor een gezellige kerst.

  In januari komen we weer samen voor de nieuwjaarsborrel en bingo

  En ook de rest van het jaar staan er weer verschillende activiteiten op het programma. De vrijwilligsters houden u op de hoogte en we hopen dat u geniet van onze activiteiten. En als u leuke ideeën heeft voor uitstapjes met de grote groep of kleinschalig met enkele mensen of alleen, één op één noemen we dat, laat het ons weten. Dit kan van alles zijn, bezoek aan theater, een keertje thuis of ergens anders koffie drinken, winkelen enz. Onze vrijwilligers zullen proberen uw wensen mogelijk te maken.

  Vereniging EHBO Stad en Ambt Delden organiseert cursussen

  De vereniging EHBO Stad en Ambt Delden organiseert een basiscursus EHBO, die kan worden afgesloten met het EHBO-diploma van het Oranje Kruis. De cursus start op maandagavond 16 januari 20.00 uur in De Pol in Bentelo. De cursus wordt gegeven in kleine
  groepen en bestaat uit 10 à 12 avonden waar zowel aandacht is voor theorie als het oefenen van vaardigheden. Ook reanimatie en het gebruik van een AED komen aan bod, evenals
  kinder-EHBO.

  De kosten bedragen € 100,- (inclusief examenkosten).
  Na het behalen van het diploma kun je lid worden van de Vereniging EHBO Stad en Ambt Delden en als zodanig een bijdrage leveren aan evenementen. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een speciale cursus kinder-EHBO georganiseerd.
  Deze cursus bestaat uit 4 avonden en de kosten hiervan bedragen € 90,-.
  Bovendien wordt er bij voldoende belangstelling een cursus reanimatie/AED gegeven. Hoewel de datum van deze cursus nog niet bekend is, kun je je hiervoor al aanmelden.
  Voor meer informatie en aanmelding: https://ehbo-stad-ambt-delden.nl/cursussen

  CDA Hof van Twente en windenergie

  In de raadsvergadering van 13 december heeft de raad gesproken over besluitvorming met betrekking tot windmolenprojecten. De CDA-fractie Hof van Twente is van mening dat de raad de moed moet hebben zo veel mogelijk zelf over dit soort projecten te beslissen en besluiten niet op voorhand aan de provincie over te laten. Het gaat tenslotte om onze gemeente, onze inwoners en ons energiebeleid. Juist omdat windmolenprojecten veel impact kunnen hebben op de omgeving, is het van belang dat we de besluitvorming naar ons toe trekken. Dat geldt dan ook voor het project Wind voor Buren. Dat betekent dat je in de raad vooraf een debat voert over de wenselijkheid van het project en vervolgens beslist of je als raad zelf de procedure voor vergunningverlening voert of die procedure overlaat aan de provincie. Elke fractie kan ten behoeve van dat debat zelf zijn standpunt bepalen. De CDA-fractie heeft nog geen standpunt ingenomen over Wind voor Buren en moet die discussie zelf dus nog voeren.

  Start 11de editie Douwe Egberts-puntenactie Voedselbank

  “Even een bakkie doen” is vaak even een rustpunt, maar als je maandelijks moeite hebt om de touwtjes aan elkaar te knopen, dan zit een pak koffie er gewoon niet in.

  In deze periode van alsmaar stijgende voedsel- en energiekosten al helemaal niet. Koffie is geen primaire levensbehoefte en is daarom niet opgenomen in de pakketten van de voedselbank.

  Daar willen en kunnen de lions in Nederland met uw hulp wat aan doen.  En dus ook in de Hof van Twente. Op 1 december ging de 11de Douwe Egberts-waardepuntenactie van start. De gezamenlijke lionsclubs in de Hof verzorgen de inzamelactie.

  U kunt uw DE-punten (liefst geteld) in de maand december deponeren in deze boxen in Hengevelde bij de COOP, de Spar in Diepenheim, in Bentelo in de Dagwinkel; verder in Delden bij Albert Heijn en Dirk van den Broek, in Goor bij de Jumbo, Albert Heijn en de Bibliotheek; in Markelo tenslotte bij Dirk van den Broek en bij de Plus.

  Vorig jaar verzamelde u met elkaar meer dan 636.000 punten  in de Hof van Twente, goed voor ruim 1500 pakken koffie voor de Voedselbank Midden Twente. Mogen de cliënten van de voedselbank dit jaar weer op U  rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank, namens de dankbare gebruikers van dit bakkie troost.

  Opgave Eerste Heilige Communie 2023 Heilige Geest parochie

  In januari 2023 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In juni ontvangen zij dan hun Eerste Heilige Communie.

  Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor.

  Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 50. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.

  U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug kunt sturen.

  Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 1 januari 2023 op te geven. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari.

  Pastoresteam
  Pastoor Jurgen Jansen
  Pastor Casper Pikkemaat
  Pastoraal werker Annet Zoet

   

  De Wensboom staat weer!

  Het is December en we zitten vlak voor het Kroamschudd’n in Hengevelde evenement. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

  In de Wensboom zijn vorig jaar rond kerst een heleboel lieve, grappige, ontroerende en bijzondere wensen gehangen.  Middels een flinke financiele bijdrage van Kroamschudd’n in Hengevelde, zijn een heel aantal wensen daarvan in vervulling gegaan.

  Zo zijn Alice Schottink en haar vriendinnen trouwjurken wezen passen bij Très Chic. Zijn Rob en Miriam Doeschot verrast op hun 12,5 jarig huwelijksfeest met mooie versiering en een fotoshoot, heeft de Pellehof nieuwe soepkommen gekregen  en zijn Jan en Sandra Veehof van Bommel de Beer een gezellig dagje uit geweest samen met hun kinderen op de E-chopper.

  Er zijn wellness, bioscoop- en dinerbonnen uitgedeeld om op een later moment te genieten, maar er is ook een lekker ontbijt bezorgd bij Jan en Hedwich ten  Heggeler. Hessel en Fie zijn samen met Elle en Emy uit eten geweest bij Eetsalon Yess en de kinderen van Bommel de Beer mochten bij Thom’s een workshop pizza maken  volgen.

  Jorn Walterbosch mocht op stap met de werkgroep Hofvogels om mee te kijken bij de uilenkastcontrole.  Juf Elly kreeg een appelboom aangeboden namens de kinderen uit haar klas, Riky Mensink kreeg een prachtige fotoreportage en Riky Schonenborg had een  heuse Meet-and-Greet met Jannes!

  Jan Lansink en Truus Pierik (postuum) zijn in het zonnetje gezet door er samen met familie en vrienden een mooie dag vol gezelligheid van te maken, waarbij Truus op gepaste wijze werd herdacht.

  Ook mochten we vorige maand samen met de collega’s van de firma Bauhuis en ten Heggeler een herdenkingsbankje aanbieden aan de familie Knol ter nagedachtenis aan Jos.

  Het is hartverwarmend om te zien hoe al die wensen, groot en klein, met zo veel inzet en enthousiasme worden opgepakt. We willen dan ook iedereen die een steentje bij heeft gedragen, op welke manier dan ook, hartelijk danken.

  Zondag 18 december zullen wij, van de Wensboom Comite, naast de wensboom staan. De wensboom die afgelopen maandag op zijn vertrouwde plekje voor de kerk is neergezet. Wij zullen daar formulieren uitdelen waarop je je wens kunt invullen. Deze kun je dan deponeren in de brievenbus naast de boom. Dit kan natuurlijk ook op een later moment, tot 6 januari. Ook kun je je wens digitaal inleveren via: https://kroamschuddeninhengevelde.nl/wensboom/

  Dus: heb je iemand in je omgeving waarvan je weet dat hij of zij een onvervulde wens heeft of gun je iemand net dat steuntje in de rug: dien  je wens in! De enige voorwaarde is dat de wens Hengevelde-gerelateerd moet zijn.  Wij gaan ons vervolgens inzetten om de mooiste wensen in vervulling te laten gaan.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu