De Höfte Höfte januari 2024
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode  1 jan t/m 31 jan
  Periode              1  jan t/m  7  jan
  Dinsdag        2 jan 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag        6 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag        7 jan 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode              8 jan  t/m  14 jan
  Dinsdag        9 jan 09.00 uur: Geen Viering.
  Zaterdag     13 jan 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-koor.
  Zondag     14 jan 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           15 jan  t/m  21 jan
  Dinsdag      16 jan 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag     20 jan 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     21 jan 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.

   

  Periode           22 jan  t/m  28 jan
  Dinsdag      23 jan 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag     27 jan 19.00 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv D-H-Koor
  Zondag      28 jan 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           29 jan  t/m  4 febr
  Dinsdag      30 jan 09.00 uur: Euchviering, pastoor Jansen
  Zaterdag      3 febr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag       4 febr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Keuben, mmv D-H-koor.

   

  Lektoren:
  Zondag   7 jan 09.30 uur: Bennie Blokhorst
  Zaterdag 13 jan 19.00 uur: Carla Rupert
  Zondag 21 jan 09.30 uur:  Siny ten Heggeler
  Zaterdag 27 jan 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag   4 febr 09.30 uur:  Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
      1 jan t/m    7 jan Anneke Tuinte 06-12180847
      8 jan t/m  14 jan Agnes / Frans 06-19061142
    15 jan t/m  21 jan Lies Vreman 06-13360994
    22 jan t/m  28 jan Anneke Tuinte 06-12180847
    29 jan t/m    4 febr Agnes / Frans 06-19061142

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend         25 nov € 47,10
  Weekend           2 dec € 52,07
  Weekend         10 dec € 58,00
  Weekend         16 dec € 83,85
  Kerstdagen      24 dec

  25 dec

  €174,35

  €115,70

  De Adventsactie: Uw steun geeft hoop aan moeder en kind, heeft het mooie bedrag van € 475,- opgebracht. Opbrengst verkoop wereldwinkel € 189,-

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Tevens zal in deze periode de Actie Kerkbalans worden gehouden.

  ——————————————————————————–

  Beste parochianen                               

  Allereerst de beste wensen voor 2024. En ook willen we u nu alvast informeren over de actie Kerkbalans 2024, die in onze geloofsgemeenschap geplant staat vanaf medio januari.

  Bij deze doen we alvast een beroep op u, om de actie kerkbalans, te laten slagen. Door de structurele daling van het kerkbezoek en vieringen dalen de inkomsten uit collecten fors.Daarom is de Actie Kerkbalans het belangrijkste middel om inkomsten te genereren om ons kerkgebouw voor Hengevelde te behouden.

  Het voortbestaan van de kerk in onze geloofsgemeenschap, evenals het pastorale werk, dat van hieruit gedaan wordt, is afhankelijk van uw financiële steun. In week 3, vanaf 15 januari, zal de uitnodiging voor de jaarlijkse bijdrage 2024, bij U in de bus vallen.

  Voor een sluitende begroting is gemiddelde een bijdrage van € 100,- per gezin nodig. Wij vragen u echter uw gezinsbijdrage zelf naar draagkracht te bepalen.

  Doe ook dit jaar weer mee: dat is onze oproep! Alleen samen kunnen we de kerk in onze dorpsgemeenschap behouden.

  De locatieraad H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde.

  —————————————————————————–

  Collecte/Plaatsengeld

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden


  Henk Essink, 85 jaar. Op 12 december is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Johan ter Doest, 91 jaar. Na de uitvaartviering is hij op 18 december in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Gerhard Rupert, 90 jaar. Na de uitvaartviering op 22 december is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Jan Schonenborg, 78 jaar. Na de uitvaartviering op 23 december is hij in familiekring te rusten  gelegd ons parochie kerkhof.

  We willen hen allen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak

  Op dinsdag 10 januari wordt de kerststal weer opgeruimd. Graag kerkschoonmaak hierna. Groep 1 is aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties

  Gebedsintenties voor de periode 1 februari t/m 28 februari (2024) kunt u opgeven tot woensdag 25 januari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden.
  Telefoon 074-3492212
  Email: contact@pastoraalteam.nl.

  ——————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem

  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties

  Zondag 7 jan 09.30 uur: Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink; Jan Katier; Overl. ouders Vehof-Semmekrot.

  Zaterdag 13 jan 19.00 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 21 jan 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 27 jan 19.00 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zondag 4 febr. 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
     

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Winnaars beste idee van 2023 uit Hof van Twente bekend! 

  De 5 winnaars zijn bekend en hebben een cheque t.w.v. €1000 persoonlijk overhandigd gekregen.

  HofMarketing zocht voor het 5 jarig bestaan, 5 beste ideeën uit Hof van Twente. Er zijn vele diverse ideeën binnengekomen! Het was dan ook een moeilijke keuze voor de jury die de punten heeft verdeeld over de inzendingen.

  Er zijn 5 hele mooie ideeën tot winnaars bekroond.

  In willekeurige volgorde:

  1. Stichting Stadslandbouw Hof van Twente, insectenhotels op 2 locaties in de Hof, bijbehorende workshop, en het zaaien van bloembollen en bloemenzaad. Inzender Chantal Huisstede.
  2. Onderkomen voor de cavia’s in het Kukelnest Goor, realisatie caviastad. Inzender Edu Hoek.
  3. Samenspeeltuin Rupertserf Delden, speeltuin voor jong en oud en geschikt voor rolstoelen en rollators. Inzender Lionne Braker.
  4. Telefoon van de wind,, een “windtelefoon” biedt ruimte voor mensen hun emoties te kunnen uiten, rouwen en herinneringen kunnen koesteren. Ergens op een mooie rustige plek in de natuur. Inzender Evelien Mazeland.
  5. Ledenwervingsactie voor de Fanfare Markelo gericht op een bredere doelgroep, workshops starten waaraan een nieuwe groep muzikanten kan deelnemen. Opleiden van mensen, en onderhoud van instrumenten. Inzender Marijke Vosman

  Alle bovengenoemde initiatieven voldeden aan de deelname eisen. Wij kijken erg uit naar de realisatie van deze plannen en blijven in nauw contact met de inzenders. HofMarketing helpt waar nodig bij de uitvoering van de initiatieven. Samen werken we aan een mooie woon-, werk- en leefklimaat in de Hof.

  Uiteraard volgen er updates en het eindresultaat via onze social media kanalen.

  Salut biedt ondersteuning aan jonge mantelzorgers in de Hof van Twente

  Salut zet zich in voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers tot en met 21 jaar. Deze kinderen zorgen voor of groeien op met familieleden die extra zorg nodig hebben, vanwege geestelijke gezondheidsproblemen, verslavingen of handicaps. Als jonge mantelzorger sta je voor unieke uitdagingen en niet alles kun je alleen oplossen. Salut biedt ondersteuning aan jonge mantelzorgers door activiteiten, persoonlijk advies en emotionele steun.

  Lesley, consulent jonge mantelzorger bij Salut, speelt een cruciale rol in de ondersteuning, door persoonlijke ontmoetingen te organiseren met jonge mantelzorgers. Haar doel is hun unieke situaties te begrijpen en aangepaste ondersteuning te bieden. “Soms is een luisterend oor al genoeg, om even je zorgen van je af te praten”, aldus Lesley.

  Naast de persoonlijke intake, worden maandelijks activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Deze variëren van creatieve workshops tot spannende activiteiten zoals laser gamen, en vinden plaats op verschillende locaties binnen Hof van Twente. De activiteiten bieden jongeren de kans om te genieten van hun jeugd, anderen in gelijke situaties te ontmoeten en even te ontspannen.

  Daarnaast biedt Salut individuele begeleiding voor jonge mantelzorgers die behoefte hebben aan een privégesprek of een luisterend oor. Lesley benadrukt het belang van het ondersteunen van deze groep: “Het is zo belangrijk dat deze kinderen en jongeren af en toe zichzelf op de eerste plaats kunnen zetten en even kunnen ontsnappen aan de zorg voor een ander”​​.

  Jonge mantelzorgers kunnen zich eenvoudig aanmelden, waardoor ze vrijblijvend toegang krijgen tot de steun en waardering die ze verdienen en op de hoogte worden gehouden van activiteiten. Ben of ken jij iemand die jonge mantelzorger is? Meld je aan. Bel of App Lesley op 06-59881444. Je kunt ook mailen naar lesley@salut-welzijn.nl.

  Samen bomen planten met Overijsselse subsidie

  Buren, vrienden of collega’s die samen de omgeving groener willen maken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via groenbezig.nl. De subsidie is maximaal 300 euro en bedoeld voor het aanplanten van bomen in straten en buurttuinen, bij sportclubs, buurtschappen of (kleine) zorginstellingen. Lees snel verder hoe je hiervoor in aanmerking kan komen.

  Aanvragen tot 31 januari 2024

  Tot 31 januari kunnen initiatieven hun aanvraag indienen. Denk aan verenigingen of buurtschappen die een eigen terrein beheren, buren die een idee hebben voor bomen in overhoekjes van de wijk, zorginstellingen met een openbare tuin of gemeentelijke adoptietuinen. De bomen moeten geplant worden voor 15 maart 2024. Ook bijbehorende palen en banden voor de bomen worden vergoed. Wees er snel bij, want er is geld beschikbaar voor ongeveer 50 initiatieven.

  Bomen knappen de buurt op

  Bomen nemen CO2 op en zijn een soort levende airco’s. Met hun schaduw zorgen ze voor een heerlijk verkoelend effect in de warme zomermaanden. Ze zorgen voor schone lucht en droge voeten na een flinke regenbui. Bomen zorgen ook voor betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten. Bovendien knapt elke straat of publieke tuin enorm op met een aantal mooie bomen. Sta jij al klaar met schop en werkhandschoenen en kun je niet wachten om een aantal bomen een plekje te geven bij jou in de buurt? Kijk op groenbezig.nl voor meer informatie over de subsidieregeling en hoe je deze aan kunt vragen.

  Iedereen een boom

  De subsidie komt voor uit het plan ‘Iedereen Een Boom’, waarbij provincie Overijssel een boom wil planten voor alle 1.1 miljoen Overijsselaars. Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel coördineren de aanvraag in opdracht van de provincie Overijssel.

  Wil jij ook een subsidie aanvragen om bomen te planten? Kijk op www.groenbezig.nl.

  Specifieke link voor aanvragen subsidie: https://groenbezig.nl/subsidieregeling-bomen-2023

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu