De Höfte Höfte juli 2021
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  ER KUNNEN MEER MENSEN NAAR EEN KERKDIENST!!!

  Alhoewel tijdens de opmaak van dit kerkblad nog geen standpunt van de bisschoppen bekend/gepubliceerd is inzake de versoepelingen van de Coronamaatregelen,…..mag op basis van de persconferentie van het kabinet geconcludeerd worden dat het aantal toe te laten kerkgangers bepaald wordt door “de 1,5 meter ruimte”. Voor onze kerk betekent dit, dat we bij een viering weer ca. 100 kerkgangers kunnen ontvangen

  Vooraf aanmelden is dus, gezien de bezoekers aantallen de voorbije periode, niet meer nodig.
  Maar nog steeds geldt: Thuisblijven bij klachten, de 1,5 m afstand en als dat niet kan mondkapje op en handen ontsmetten.

  Als door de bisschoppen belangrijke afwijkingen worden geadviseerd zal dat voor/in de vieringen bekend worden gemaakt

  Kerkdiensten voor de periode 1 juli  t/m 31 juli
  Periode                3 juli  t/m  9 juli
  Weekend     3/4 juli   Geen vieringen.
  Dinsdag         6 juli 09.00 uur: Gebedsvering in de Dagkerk
  Periode            10 juli   t/m  16 juli
  Zaterdag       10 juli 19.00 uur: Woco pastor Zoet. Met zang door enkele koorleden
  Zondag       11 juli 09.30 uur: Geen viering
  Periode             17 juli  t/m  23 juli
  Weekend 17/18 juli   Geen vieringen
  Dinsdag       20 juli 09.00 uur: WoCo. pastor Doornbusch

  In de dagkerk.

  Periode             24 juli  t/m  30 juli
  Zondag       25 juli 09.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang van enkele koorleden
  Lektoren:
  Zaterdag 10 juli 19.00 uur:  Siny ten Heggeler
  Zondag 25 juli 09.30 uur:  Bennie Blokhorst
  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   28 juni   t/m     4 juli Lies Vreman 0547-333492
      5 juli   t/m   11 juli Anneke Tuinte 0547-851226
    12 juli   t/m   18 juli Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    19 juli   t/m   25 juli Lies Vreman 0547-333492
    26 juli   t/m    1 aug Anneke Tuinte 0547-851226
     2 aug   t/m    8 aug Agnes & Frans de Wit 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   22 mei    €  62,10
  Weekend   12 juni    €  60,85

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  De doordeweekse vieringen in de Dagkerk op de dinsdagmorgen.

  Dinsdag   6 juli 9.00 uur Gebedsviering Cees v/d Sluijs

  Dinsdag 20 juli 9.00 uur WoCo pastor Doornbusch

  —————————————————————————

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de maanden juli en augustus is er geen kerkschoonmaak in verband met vakantie.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 8 augustus t/m 30 augustus kunt u opgeven tot woensdag 21 juli bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 10 juli 19.00 uur: Elfien Roland Hose Solognier; Gerard Vorgers; Jan en Rikie ten Thije; Jan Vehof; Hendrik Cattier en overl. familie; Willem Vehof; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Overl. familie Mensink; Arnold Aarnink; Jrg. Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Trui Stegeman; Jrg. Gerrit Spenkelink.

  Zondag 25 juli 09.30 uur: Cornelis de Veth; Gerrit Spenkelink; Hendrik Cattier en overl. familie; Gerard Hartgerink; Jan Katier; Willem Vehof; Overl. familie Mensink.

   In Memoriam Gerhard Screever

  * 7 februari 1936        –        18 juni 2021

  Vrijdag 18 juni j.l. werden wij plotseling opgeschrikt door het overlijden van Gerhard Screever.

  Een trouw en actief lid is van ons heengegaan.

  Vanaf mei 1987 was Gerhard lid van het herenkoor van Hengevelde.

  Tijdens zijn lidmaatschap is hij gehuldigd voor zijn inzet als koorlid door de Diocesane Sint Gregoriusvereniging van het aarsbisdom Utrecht.

  Hij kreeg de zilveren speld voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Gerhard was een trouw lid van ons koor. Hij behoorde tot de voorzangers. Tevens was hij ook 25 jaren secretaris van ons herenkoor.
  Hij was pietje-precies, zowel in kleding alsook in afspraken die er gemaakt werden.

  Namens het dames en herenkoor wensen wij Annie, Sandra en de overige familieleden heel veel sterkte toe.

  ‘INPARADISUM DE DUCAN TE ANGELIE’

  Dirigente, leden Dames –Herenkoor

  Geloofsgemeenschap H.H. Petrus & Paulusparochie

  Wegdam/Hengevelde

   =========================================

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door Wegdam Nieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van Wegdam Nieuws worden verzorgd.

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

      

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  Inzameling oud papier Hengevelde en buitengebied

  Sinds de corona wordt het oud papier niet meer met de trekker en grote wagen opgehaald.

  Bewoners van in en buiten de kern werden verzocht om op de vrijdag het oud papier te brengen naar de papiercontainers op het sportcomplex Rupertseve. Door de goede bereikbaarheid, de keuze voor de vrijdag en niet te vergeten de grote bereidwilligheid van de Hengeveldenaren, Stegenhoekers, Kerspel Gorenaren, Slothokers en Wienenaren. Ook niet onbelangrijk: Het oud papier wordt door de oud papier-brengers netjes in de containers gegooid.

  Zowel bij oud papier-brengers als de Papierboys bestaat tevredenheid over dit systeem.  Het aantal kilo’s oud papier is met dit systeem in 2020/2021 zelfs toegenomen. Daarom is het besluit genomen om dit systeem van zelf brengen voort te zetten.

  De Papierboys zijn zich ervan bewust dat deze vorm van inzameling staat en valt met de bereidheid van de bewoners.  Bij deze danken zij Hengevelde hiervoor

  In situaties van incidenteel grote hoeveelheden oud papier of geen vervoer, geen buren en/of familie die het tijdelijk kunnen overnemen, kan een beroep worden gedaan op de Papierboys en we zoeken samen naar een oplossing.

  Hiervoor kunt u bellen, appen of mailen naar Rob Geerlings:

  06 – 371 99 320

  r.geerlings3@gmail.com

  Eikenprocessierupsen

  Langs het fietspad bij het schoolplein staan meerdere grote eikenbomen. Daar zijn inmiddels weer de eerste processierupsen gesignaleerd. De gemeente is al op de hoogte gebracht. Zelf kunnen we aan de aanwezigheid van de rupsen verder niet veel doen.

  Toch is het goed om hier als ouder en als school alert op te zijn. Geef je kind uitleg over het feit dat je van de rupsen af moet blijven. Ook voor hondenbezitters even oppassen: er is ook een nest op de grond gezien; laat de hond hier vooral niet met zijn snuit in gaan.

  Via deze weg willen wij jullie informeren over ons aanbod, voor jonge mantelzorgers, in de zomervakantie.

  Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met zorg binnen het gezin.

  Om deze jongeren te ondersteunen bieden wij activiteiten aan waar zij lotgenoten ontmoeten, even het huis uit zijn en daarnaast en stukje erkenning/herkenning in elkaar kunnen vinden. Ondanks corona proberen wij onze doelgroep te ondersteunen. Dit doen we door onze activiteiten buiten en in kleine groepjes te organiseren.

  Meedoen met één van de activiteiten ? Meld je aan via:
  Mail: info@jmz-go.nl
  Telefoon: 06-13034803

  Kijk voor meer informatie over de activiteiten op www.jmz-go.nl/agenda

   

  Cas Hobert

  Consulent Jonge Mantelzorgers

  06-13034803

  Bereikbaar op maandag en donderdag

  Wilt u meer informatie over de ondersteuning die wij bieden, neem contact met ons op, of kijk op www.jmz-go.nl

  ================================================================================

  JMZ Summer fun

  Komende zomer weer een aantal leuke en ontspannen activiteiten voor Jonge Mantelzorgers.
  Mede dankzij de verspoelingen kunnen we weer wat grotere activiteiten organiseren.

  Komende zomer gaan een heerlijk middag kanoën, is er een heus JMZ-Kamp en daarnaast nog een uitdagende sport en spel activiteit.

  LET OP! Kijk goed naar de leeftijden en de data.

  • 15 Juli:                            Kanoën (nog enkele plekken)
  • 14 en 15 augustus:     Kamp
  • 19 augustus:                 Sport & Spel

  Laat je informeren over maaien of juist niet maaien tijdens het Hofkrachtcafe in de berm op  5 juli in Markelo

  Op 5 juli a.s. nemen we het maaibeleid in de bermen en langs watergangen, als thema om bij elkaar te komen. HofKracht is een initiatief van betrokken inwoners op het gebied van duurzaamheid. “Wij willen vooral laten zien wat er in Hof van Twente allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid.” Met elkaar en samen met de gemeente brengen we duurzaamheid in onze prachtige gemeente verder.

  Het maaien van bermen en biodiversiteit, hoe gaat dat samen?

  Er is veel over maaibeheer te doen. Zeker nu, eind juni, overal de maaimachines actief zijn. Een veelgehoorde reactie is “Hou nu toch eens op met maaien en laat de natuur haar gang gaan. Waarom toch steeds alles weghalen, juist nu het zo mooi bloeit”. Een begrijpelijk reactie, maar het is goed wat meer uitleg te geven over waarom maaien soms wel moet en dat het gaat om de manier waarop. Daarom dit Hofkrachtcafe in de berm op 5 juli a.s. tussen 19.30 uur en 20.30 uur in Markelo waarvoor we je van harte uitnodigen!

  Programma:

  • Leo Mees ten Oever trapt af met een inspiratie`boost’ over het belang van de berm inzake biodiversiteit in 15 minuten.
  • De Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vertellen over hun opgaven en hoe zij het maaien in combinatie met biodiversiteit kunnen en willen combineren.
  • Bas Schuite en Lieuwe Oost van Gemeente Hof van Twente sluiten het inleidende kennis- café in de berm af, over de gemeentelijke opgaven in combinatie met opgaven t.a.v. biodiversiteit.
  • Daarna is er ruim tijd voor het uitwisselen van vragen en meedenken.

  Aanmelden (verplicht) 30 personen toegestaan

  Mail naar  info@hofkracht.nl en geef aan met hoeveel personen je wilt deelnemen aan dit Hofkrachtcafe. Het ‘recept’ van een Hofkrachtcafé is heel simpel: een inspirerende lezing op een inspirerende locatie.

  Locatie/toegang en parkeren :

  Parkeer je fiets (of auto) op de hoek van de Stokkumerweg/Goorsestraat in Markelo in de berm. Neem zelf een campingstoeltje en drinken voor jezelf mee. We lopen samen naar de berm waar het Hofkrachtcafe in de Berm plaats vindt.

  Kleding:

  Bescherm vooral  je benen en voeten, je loopt door lang gras/berm.

  Wij, bij HofMarketing zitten ook niet stil en zijn bezig met een bijzonder project waarvoor we jullie hulp in roepen.  We zijn op zoek naar bijzondere verhalen in Hof van Twente. Deze verhalen worden ingesproken én zijn voor bezoekers van buiten en binnen de gemeente binnenkort te beluisteren tijdens een heuse “audiotour” door Hof van Twente.

  We denken nog na over een goede naam. Dus, is er (ooit) iets bijzonders gebeurd op of rond je buurt, bij je bedrijf? Een mooi, bijzonder verhaal die je weet omdat de buurman er nog steeds hartelijk om verteld, misschien weet je nog een mooie legende, interessante wetenswaardigheden of een smeuïge anekdote?  Laat het ons alsjeblieft weten! Dan nemen wij dit mee in onze tour!

  Een mooi voorbeeld lazen wij in de Tubantia. Jong stel graaft per ongeluk een skelet op in Goor. 

  Heb je een mooi en boeiend verhaal waar we niet omheen kunnen? Laat het me dan weten, zet het op de mail of op de app. Je mag ook een ingesproken bericht op de whatsapp met me delen (0648268608) . We zijn heel benieuwd!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu