De Höfte Höfte juli 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Volgens deskundigen is het Coronavirus voorlopig nog niet de wereld uit. Wel is de huidige variant minder ernstig ziekmakend.

  Daarom heeft het kabinet besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen. Daar sluiten we ons als geloofsgemeenschap bij aan. Maar als U zich, in een wat drukkere omgeving prettiger voelt met een mondkapje op… weet dan dat U welkom bent

  Kerkdiensten voor de periode 27 juni t/m 31 juli
  Periode           27  juni t/m  3  juli
  Dinsdag     28 juni 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag       2 juli 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor
  Zondag       3 juli 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode             4  juli t/m  10  juli
  Dinsdag       5 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag      9 juli 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor
  Zondag    10 juli 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode          11  juli t/m  17 juli
  Dinsdag     12 juli 09.00 uur: Woco, pastor Zoet
  Zaterdag    16 juli 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    17 juli 09.30 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch mmv D-H-Koor

   

  Periode          18  juli t/m  24 juli
  Dinsdag     19 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    23 juli 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor. 
  Zondag    24 juli 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode          25  juli t/m  31 aug
  Dinsdag     26 juli 09.00 uur: Gebedsviering Cees v/d Sluijs
  Zaterdag    30 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag    31 juli 09.30 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zaterdag       2 juli 19.00 uur: Leo Vreman
  Zaterdag      9 juli 19.00 uur:  Jan Put
  Zondag     17 juli 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag    23 juli 19.00 uur:  Jan Lansink
  Zondag    31 juli 09.30 uur:  Ria Doeschot

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    27 juni  t/m    3 juli Anneke Tuinte 0547-851226
       4 juli  t/m  10 juli Lies Vreman 06-13360994
     11 juli  t/m  17 juli Agnes / Frans 0547-333878
     18 juli  t/m  24 juli Anneke Tuinte 0547-851226
     25 juli  t/m  31 juli Agnes / Frans 0547-333878
      1 aug t/m    7 aug Lies Vreman 06-13360994

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    26 mei €  101,70
  Weekend    28 mei €    75,80
  Weekend      5 juni €    59,70
  Weekend    11 juni €    57,50

  De Deurkollekte voor Nederlandse Missionarissen heeft € 40,30    opgebracht. De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————-

  Overleden:
  Op de leeftijd van 85 jaar; Frans Brinkman. Hij is maandag 20 juni in familiekring naar het crematorium begeleid.

  —————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.
  ——————————————————————————–

  Viering op de dinsdagmorgen.

  Vanaf de maand juni is er twee keer in de maand een viering op de dinsdagmorgen. Dit zal in de weekendviering worden aangegeven.

  ——————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  In de maanden juli en augustus is er geen schoonmaak i.v.m. vakantie
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 aug t/m 31 aug  kunt u opgeven tot woensdag 27 juli bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 2 juli 19.00 uur:  Jan Vehof; Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zaterdag 9 juli 19.00 uur: Jrg. Gerrit Spenkelink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink.

  Zondag 17 juli 09.30 uur: Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zaterdag 23 juli 19.00 uur: Gerrit Spenkelink; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Zondag 31 juli 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink;  Jan Katier.

  —————————————————————————–

  Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen

  De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen  

  van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni te schrappen.

  Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

  De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.

  Houd rekening met elkaar

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Stichting Stimuland roep op om de stemmingen stikstofplannen uit te stellen

  Stichting Stimuland roept de Tweede Kamer op om de stemmingen van de stikstofplannen van dinsdag uit te stellen zolang er nog geen concreet perspectief is voor de boeren. Directeur Ingrid Jansen: “Onder de boeren is een enorme paniek ontstaan omdat niet duidelijk is wat de impact van de stikstofplannen is voor hun bedrijven”.

  Perspectief

  “Minister Staghouwer moet boeren en plattelandsbewoners perspectief bieden tegenover de ingrijpende stikstofmaatregelen. Zolang dit perspectief er niet is, is het onverantwoord om de stikstofplannen vast te stellen.”Stichting Stimuland uitte eerder haar zorgen over de impact van de stikstofplannen op de leefbaarheid van het platteland omdat met een kaalslag onder boeren verarming dreigt van het platteland.

  Positie boeren in gebiedsprocessen

  Ook maakt Ingrid Jansen zich zorgen over de positie van de individuele boeren in de gebiedsprocessen en gebiedsplannen. Stimuland constateert dat in deze processen voornamelijk belangenorganisaties aan tafel zitten en de stem van individuele bewoners en boeren onvoldoende geborgd is. Jansen: “Er is een enorme pot geld beschikbaar maar waar gaat dat geld heen? Het is belangrijk om oog te hebben voor de individuele bewoners en agrarische ondernemers in de gebieden zelf. Dat zij worden aangesproken, en worden uitgenodigd en verleid om mee te doen. De positie van individuele boeren die geraakt worden moeten eerst geborgd zijn in deze gebiedsprocessen, voordat de stikstofplannen doorgezet kunnen worden”, sluit Jansen af.

  DE ZONNEBLOEM IN DE ZOMER

  Ook in de zomermaanden blijven de Zonnebloemvrijwilligers actief,

  b.v. met de verkoop van zonnebloemloten in Hengevelde en Isidorushoeve, maar natuurlijk kunnen ook onze gasten een beroep op hen doen.

  De zomerfeesten in Hengevelde zijn weer achter de rug, maar voordat het feestgedruis losbarstte hebben onze vrijwilligers namens de Zomerfeesten fruitmanden gemaakt en bezorgd bij mensen die niet of moeilijk naar het feestterrein konden komen.

  Ook de mensen uit ons dorp die in verpleeg-of verzorgingshuizen verblijven kregen een fruitmand aangeboden.

  Ook de Zonnebloemgasten in de Isidorushoeve hebben genoten wat hen op hun Zomerfeesten werd aangeboden en samen gaan we genieten van de Zonnebloemactiviteiten deze zomer.

  Op 15 juli reizen Zonnebloemgasten en vrijwilligers af richting de Orchideeënhoeve in Luttelgeest om te genieten van al het moois daar. De dag wordt afgesloten met een etentje bij café-rest. Dwars in de Isidorushoeve. De vrijwilligers benaderen de mensen die bij ons bekend zijn voor dit uitstapje, maar denkt u, ik zou ook wel eens met de Zonnebloem mee willen informeer dan naar de mogelijkheden bij Ria Doeschot 06-57067111 of 0547-333538.

  Na de zomervakantie staat op 23 augustus weer de ontmoetingsdag op het programma. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Zonnebloemafdelingen Beckum en Bentelo.

  Dit jaar wordt deze dag gehouden bij herberg de “Gebrande Waateren” in Hengevelde. Ook hiervoor geldt dat de Zonnebloemgasten worden benaderd door hun vrijwilliger. Andere liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Bernadette te Thije,

  06-20484774.

  De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 37.50.

  Indien u speciale wensen of ideeën hebt voor een uitje of activiteit laat het uw vrijwilliger weten. Dit kan iets zijn voor een grote groep, maar ook voor enkele deelnemers met vrijwilligers of een één op één activiteit voor u zelf. Wij horen het graag.

  Voor nu wensen wij u een fijne zonnige zomer.

  Zonnebloem Hengevelde/ Isidorushoeve

  Inwoners kunnen meedenken over het toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente Hof van Twente werkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente: de omgevingsvisie. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie. Hof van Twente wil dat samen met de inwoners, organisaties en bedrijven doen. Zij kunnen bijv. meedenken over de vraag waar in de toekomst huizen en bedrijfsgebouwen komen, wegen en fietspaden, water(berging), etc. Ook sociale onderwerpen komen in de visie aan bod. Meedenken kan door de vragen te beantwoorden op de website:
  www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie.

  Wethouder Wim Meulenkamp zegt: “Niemand beter dan de mensen die in een bepaald gebied wonen en werken, weten wat nodig is
  om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen. Als we buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen/buurtschappen met elk hun kenmerkende eigenschappen.
  Wat willen we behouden? Waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan? De antwoorden op die vragen gaan de basis van de omgevingsvisie vormen. Ik nodig u van harte uit met ons mee te denken over de onderwerpen die we zouden moeten benoemen in de
  visie”

  De visie gaat richting geven voor de ontwikkelingen in Hof van Twente. Meulenkamp: “Dat betekent zeker niet dat het een stuk wordt dat ‘in beton gegoten’ wordt. Er moet ruimte blijven voor ontwikkelingen. Ieder plan van een inwoner is uniek en zullen we op die manier
  blijven bekijken en beoordelen. We kijken graag samen met u hoe we uw plannen kunnen realiseren. Het doel van de nieuwe Omgevingsvisie is: het behouden en versterken van de kwaliteit van onze kernen en buurtschappen. Alleen samen met u kunnen we onze gemeente prettig en leefbaar houden voor de toekomst. Binnen de visie worden de fysieke ontwikkelingen van Hof van Twente slim verbonden met de sociale ontwikkelingen, zoalsgezondheid en noaberschap. “

  Hoe kunnen inwoners meepraten?
  Inwoners van de Hof kunnen tot 15 juli meepraten over de grote thema’s die in de
  Omgevingsvisie moeten landen, door een aantal vragen te beantwoorden. Die vragen zijn te
  vinden via de link op: www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie.
  In de tweede fase, vanaf het najaar, is het de bedoeling om de verdieping in te gaan. Dan organiseert de gemeente bijeenkomsten in de verschillende kernen en buurtschappen. De data en locaties van deze bijeenkomsten zijn te zijner tijd eveneens te vinden op deze
  website.

  Vluchtelingenbeleid Hof van Twente

  Doel
  De raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke opvang van asielzoekers, huisvesting statushouders en opvang Oekraïense vluchtelingen
  Aanleiding
  Op dit moment zijn er drie stromingen vluchtelingen op zoek naar huisvesting:
  1. Oekraïners
  2. Asielzoekers (geen verblijfsstatus, verblijf AZC)
  3. Statushouders met een verblijfsstatus toegewezen aan gemeente (verblijf AZC)
  Inhoudelijke boodschap

  Opvang Oekraïense vluchtelingen
  De opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben we voor alsnog goed onder controle. We gaan van een crisissituatie naar een beheersmatige situatie. We hebben plek voor ongeveer 150 vluchtelingen. Maar we weten niet hoe de oorlog zich zal ontwikkelen en wat over een aantal maanden de toestroom vanuit Oekraïne zal zijn.

  Voorlopig hebben we voldoende gemeentelijke opvanglocaties over verschillende kernen gerealiseerd en zijn er nog enkele plaatsen die niet opgevuld zijn. We hebben hierbij ontzettend veel hulp gehad van andere organisaties, ondernemers, veel vrijwilligers etc.
  Zonder hen waren we er niet in geslaagd om binnen afzienbare tijd zoveel opvangplaatsen te realiseren. De mensen die in particuliere opvang worden opgevangen zijn voor 80% in beeld bij Stichting NuTwente. Hierbij willen wij ook Stichting NuTwente complimenteren voor al het werk dat door hen is verzet.

  Het opvangen van de vluchtelingen in onze gemeente vraagt veel van de organisatie. Het is een behoorlijke opgave geweest om voldoende plekken te kunnen realiseren. Medewerkers zijn vrijgemaakt van werkzaamheden om per direct datgene te doen wat nodig is om de
  vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente op te vangen. Dit heeft grote impact (gehad) op de voortgang van de reguliere werkzaamheden.
  De landelijke tendens is dat er nu veel vragen komen over gezinshereniging en dat er verzoeken binnen komen om ook familieleden naar Nederland te laten komen of verzoeken om verschuivingen in Nederland om dichter bij familie, kennissen te gaan wonen. Die vragen
  komen nu ook bij ons binnen. Hiervoor zijn er op landelijk niveau (nog) geen beoordelingscriteria opgesteld, behalve dat men over de juiste reisdocumenten moet beschikken.
  Het is aan gemeenten zelf om, in overleg met de veiligheidsregio, te beoordelen of gezinsherenigers hier naar toe kunnen komen en of deze mensen opgevangen kunnen worden.

  Financiën
  Tot en met mei 2022 zijn de volgende uitgaven gedaan ten behoeve van de opvang van
  vluchtelingen uit de Oekraïne in onze gemeente:
  1. Locatie kosten, locatie beheer en coördinatie: € 198.000 Het betreft eenmalige en
  maandelijkse kosten. De kosten van inzet van extern personeel moeten nog binnenkomen. Verder inzet eigen personeel, de betreffende uren zijn meegenomen bij punt 4.
  2. Catering en leefgeld: € 76.000
  3. Ambtelijke inzet: 2.600 uur ad € 286.000 (incl. overhead) en inhuur externen: € 10.000
  4. Overig/onvoorzien: € 40.000 Bijvoorbeeld leerlingenvervoer.

  In de gemeentelijke opvanglocaties zijn 155 bedden gerealiseerd tot en met eind mei 2022. Voor de opvang van Oekraïners in gemeentelijke opvanglocaties (GOO) ontvangt de gemeente € 100,- per dag per bed. Voor de overige kosten, zoals leefgeld en woonkosten in particuliere opvang, leerlingenvervoer etc. zijn/komen aparte regelingen.

  Tijdelijke opvang asielzoekers
  De regio Twente heeft de opdracht aanvaard om in de zomer, voor een periode van twee
  weken, 150 tijdelijke opvangplaatsen te realiseren voor asielzoekers.
  Alle 14 gemeenten zijn aan het inventariseren of er in hun gemeente mogelijkheden zijn. In 2016 hebben we met elkaar afgesproken dat we niet meer met vluchtelingen zouden gaan rondreizen maar de situatie is op de moment zo nijpend dat we er niet meer aan ontkomen.
  Ook wij zijn in onze gemeente aan het kijken of er locatie mogelijkheden zijn. Organisatie en bemensing van de locatie is een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten, ongeacht in welke gemeente de vluchtelingen worden opgevangen. De VRT coördineert deze groteoperatie.

  Huisvesting Statushouders
  Eerder hebben wij u geïnformeerd dat wij qua taakstelling op schema zaten. Deze informatie was onjuist, onze excuses hiervoor. Onlangs werden we geconfronteerd met het gegeven dat we voor 2022 nog een taakstelling hebben van 45 statushouders. Uit intern onderzoek is
  gebleken dat wij de registratie niet goed op orde hadden. We hebben niet eerder gesignaleerd dat onze registratie afweek van het Landelijke systeem.
  Uit het laatste overzicht van taakstelling COA blijkt dat wij in het kalenderjaar 2021 een achterstand hebben van 20 plaatsingen. Vervolgens is de taakstelling voor het kalenderjaar 2022, 1e halfjaar 20 en 2e halfjaar 27. We hebben inmiddels al een flink inhaalslag gemaakt.
  Op dit moment zijn we met verschillende partijen in overleg hoe we in 2022 toch de taakstelling kunnen realiseren. We onderzoeken hierbij verschillende woonvormen. Op 27 mei 2022 is een brief van het ministerie ontvangen over versnelling huisvesting
  statushouders. De minister heeft Gedeputeerde Staten verzocht het interbestuurlijk toezicht aan te scherpen en te versnellen. In het Bestuurlijk overleg is dit nog eens nadrukkelijk bevestigd. Onze activiteiten in dit kader zijn erop gericht te voorkomen dat de Provincie het van ons over gaat nemen.

  Conclusie
   Oekraïense vluchtelingen: We hebben goed zicht op de gemeentelijke opvang en
  voldoen aan hetgeen regionaal van ons wordt verwacht.
   Tijdelijke opvang Asielzoekers: het beschikbaar stellen van een tijdelijke locatie voor
  opvang asielzoekers, wordt onderzocht.
   Huisvesting statushouders: Versnelling huisvesting statushouders wordt met spoed
  nader onderzocht.

  Gemeente Hof van Twente

  Gevraagd, stoffen, doeken of lakens voor houtdorp 2022

  Heeft u nog oude gordijnen, lakens, dekbedovertrekken of tafelkleden liggen waar u niks meer mee doet? Deze kunnen we heel goed gebruiken voor houtdorp!

  Inleveren kan bij:

  Linda Walterbos, Goorsestraat 164

  of Joyce Assink, Diepenheimsestraat 59E

  Heeft u vragen, bel dan met 06-18297690

  Alvast bedankt,

  Culturele Werkgroep Markering

   

  Blog 16 – Marianne Hutten

  Ik stop ermee

  Ik stop ermee. Als raadslid. Ben er wel klaar mee. Nee hoor, dat is het absoluut niet. Ik ben pas net begonnen. Maar ik stop wel als raadslid. Tenminste, tijdelijk. Ik ga met zwangerschapsverlof (16 juli ben ik uitgerekend). Ik kom dus ook snel weer terug! Ik stop tijdens mijn zwangerschapsverlof met deze blogs over hoe ik de ‘wondere wereld van politiek ervaar’, een tijdelijke stop. In deze blog een korte terugblik…

  Ik krijg regelmatig de vraag: “Hoe bevalt het? De politiek? Vind je het leuk?” Tja, ik weet niet of ‘leuk’ het goede woord is. Ik vind het vooral interessant en leerzaam. En ik ben eerlijk gezegd ook zoekende. Wat hoort? Wat kan? Wat mag? Wat wordt van mij door wie verwacht? Hoe maak ik dingen waar? Wat ik sowieso heb gemerkt: het is heel makkelijk om alleen te reageren, je te laten leiden door de raadsagenda – zowel van de vergaderingen als de vele uitnodigingen die wij krijgen voor excursies, lezingen, webinars en masterclasses. Maar als je iets in beweging wilt krijgen, is dat niet genoeg. Dan zul je ook een pro-actieve houding moeten hebben. En dat begint met simpelweg een telefoontje doen, oprechte belangstelling tonen.

  En dan een woord aan u, als lezer van dit blog. Ik waardeer het zeer dat mensen reageren op mijn blogs. De één vindt het herkenbaar, de ander heeft aanvullende ideeën en weer een ander vraagt wanneer ik over inhoudelijke standpunten ga schrijven. Over dat laatste: daar is dit blog niet voor bedoeld. Daar gebruiken we andere manieren voor. Met dit blog wil ik vooral mezelf scherp houden wat ik belangrijk vind hoe je je in de politiek opstelt. En de kiezer kan me onder andere door deze blogs aanspreken op de manier waarop ik politiek voer. Voor dat scherp houden heb je volgens mij verwondering nodig. Als ik die verwondering niet opschrijf, word ik vanzelf meegezogen in ‘hoe het nou eenmaal gaat’. Dat geldt voor van alles: van procedures tot kennis, van jargon tot overlegsystemen en regels. En dat wil ik dus niet. Deze blogs zijn dus bijna een soort reminders van hoe ik het wél wil doen.

  In gesprekken met mensen – vooral in het begin, aan de gemeentelijke en politieke kant – kreeg ik regelmatig een verbaasde of verontwaardigde blik als ik op een bepaalde werkwijze reageer met: ‘maar zo wil ik het niet doen’. De eerste reactie terug is dan vaak een variant op ‘maar zo gaat politiek nou eenmaal’, ‘dat hoort erbij’, ‘dat maakt politiek nou juist leuk’ of ‘het is en blijft wel politiek’. Mijn reactie is dan nogmaals: ‘maar daar wil ik dus niet aan meedoen, want dan verandert er nooit wat’. Daarna volgt de 2e reactie: een zucht en een blik van ‘jaja, droom maar lekker verder in jouw idealistische wereldje’. Inmiddels zijn de reacties niet altijd meer zo en is zelfs de eerste reactie soms al anders. Niet: ‘Maar Marianne, zo hoort dat’. Wel: ‘Oh nee, daar doe jij niet aan’. Ik hoef het niet eens meer te vertellen. Begint men te weten waar ik voor sta? Misschien heb ik al een paar keer kunnen laten zien wat ik steeds roep? In ieder geval: mooi dat het wordt herkend! En daar gaan we gewoon mee verder!  Ik ga nu dus even weg uit de ‘wondere wereld van politiek’. Ik ga aftellen naar een heel ander wonder. Mijn zwangerschapsverlof is begonnen! Tot snel!

  Marianne Hutten
  Fractievoorzitter In Beweging

  Stem ‘De Werkplaats’ naar de finale!

  Eèn werkplaats voor alle inwoners en alle duurzame initiatieven in Hof van Twente. Een werkplaats waar Up-cycling, Recycling en Down-cycling centraal staan. Verbindend, toekomstbestendig en een verrijking voor Hof van Twente! Om dat te kunnen realiseren hebben we jouw stem nodig! De Werkplaats doet mee aan de VOORbeeldverkiezing, waar we een bedrag tot 100.000 kunnen winnen voor het starten van iets moois ‘VOOR een gezonde samenleving’.

  Stem nu via deze link: https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022

  Bovenaan deze stempagina kun je inloggen via Facebook én/of LinkedIn, daarna verschijnen er + en – symbolen bij alle projecten. Zoek op werkplaats, en door op + te tikken kan je ons maximaal 10 punten geven. Dit kan je dus 2x doen; zowel via Facebook als linkedIn!

  Voor extra stem-uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=T4T0iv5JtJ4

  Het is een landelijke campagne, we hebben heel wat punten nodig om naar de finale te komen! Dus stem én deel je deze oproep?

   

  Meer informatie over De Werkplaats vind je via de stemlink, of neem contact op met Angèl Pierik: 06-8686 5040

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu