De Höfte Höfte juli 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  De overheid geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om, luchtwegvirussen zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. Laten we blijven opletten, om elkaar niet te besmetten met virussen zoals luchtweginfecties.

  Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?
  Blijf thuis als u ziek bent; hoest of nies in uw elleboog; was vaak en goed uw handen met water en zeep.

  Kerkdiensten voor de periode   1 juli t/m 31 juli
  Periode            26 jun  t/m  2 juli     
  Dinsdag   27 jun 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag    1 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

   

      2 juli 09.30 uur: Woco-viering pastor Zoet, mmv D-H-Koor

   

  Periode              3 juli t/m  9 juli
  Dinsdag     4 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    8 juli 19.00 uur: Euchviering,  pastoor Jansen, mmv D-H-Koor.
  Zondag    9 juli 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode          10 juli  t/m  16 juli
  Dinsdag   11 juli 09.00 uur: Woco pastor Zoet
  Zaterdag  15 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag   16 juli 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H- Koor.

   

  Periode           17 juli t/m  23 juli    
  Dinsdag   18 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  22 juli 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.
  Zondag   23 juli 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode          24 juli  t/m  30 juli     
  Dinsdag   25 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  29 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

   

    30 juli 09.30 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zondag    2 juli 09.30 uur: Carla Rupert
  Zaterdag    8 juli 19.00 uur: Ria Doeschot
  Zondag  16 juli 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag  22 juli 19.00 uur:  Jan Put
  Zondag  30 juli 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     3 juli  t/m     9 juli Agnes / Frans 0547-333878
   10 juli  t/m    16 juli Lies Vreman 06-13360994
   17 juli  t/m    23 juli Anneke Tuinte 0547-851226
   24 juli  t/m    30 juli Agnes / Frans 0547-333878
   31 juli  t/m    06 aug Lies Vreman 06-13360994

  —————————————————————————-

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend        27 mei €  71,25
  Weekend          4 juni €  96,20
  Weekend        10 juni €  51,60

  De Deurkollekte voor De Nederlandse Missionarissen heeft € 56,85 opgebracht.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ———————————————————————————————-

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ————————————————————————————————

  Overleden:

  Op de leeftijd van 77 jaar; Wim Wissink. Op 15 juni is hij in familiekring te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats Het Wienerveeld.
  Op de leeftijd van 70 jaar; Gerrit ten Dam. Na de uitvaartviering op 21 juni is hij in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.
  Op de leeftijd van 86 jaar; Hennie Klaver. Na de uitvaartviering op 22 juni is hij in familiekring te rusten gelegd op ons parochie kerkhof.

  Wij willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————————-

   

  Kerkschoonmaak:

  In deze periode is er geen kerkschoonmaak.

  —————————————————————————–——————

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 aug t/m 30 aug  kunt u opgeven tot woensdag 26 juli  bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————————-

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ———————————————————————————————

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ————————————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111 Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

   

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 2 juli 09.30 uur:
  Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Jan Katier; Wilmien Meijerink.

  Zaterdag 8 juli 19.00 uur:
  Lidwine Hobbelink en overl. familie; Floris Tuinte; Jrg. Gerard Hartgerink; Gerrit Spenkelink.

  Zondag 16 juli 09.30 uur:

  Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Katier.

  Zaterdag 22 juli  19.00 uur:

  Overl. familie Stegeman- Siegerink; Gerrit Spenkelink.

  Zondag 30 juli 09.30 uur:

  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink

  ————————————————————————————————

  Twentsche Processie Kevelaer

  Op zaterdag 26 augustus gaat de Twentsche Processie Kevelaer weer van start. Nadere informatie verschijnt binnenkort in onze kerken en nieuwsbrieven.
  ————————————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ———————————————————————————————-

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ———————————————————————————————–

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ———————————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Overig nieuws  (Voor de komende vakantieperiode😊

  Fietsroutes in Achterhoek en Twente

  De Oost-Achterhoek is een opmerkelijke fietsroute rijker. Een enthousiaste werkgroep heeft gezorgd voor de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zieuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 kilometer, vanaf het startpunt (het kerkplein in Zieuwent) langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving.

  Ook de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen.  De route is voor 1 euro te koop bij de VVV’s in Lichtenvoorde en Groenlo.

  Ook de H. Pancratius parochie (Tubbergen e.o.) een fraai boekje uitgebracht met drie fietstochten van ca. 40 km langs vele mooie plekken en bezienswaardigheden in de negen locaties van de parochie. De routes komen alle drie door Tubbergen. In de routebeschrijvingen worden bijzonderheden apart uitgelicht en omschreven.

  De routes zijn verkrijgbaar bij de secretariaten en kerken van de negen locaties en te downloaden via: www.hpancratius.nl.

  Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’.

  Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

  Hoffelijkheidsprijs 2023

  In het jubileumjaar van HofMarketing (5 jaar!) mag dit leuke feestje natuurlijk niet ontbreken!
  De Hoffelijkheidsprijs gaat over positieve ontwikkelingen in Hof van Twente. Ken jij nu een persoon, een vereniging, een buurt, een bedrijf etc. die net dat stapje extra zet voor de ander? En vind jij dat diegene(n) het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Dan is dit het moment om diegene aan te dragen. 

  Wie verdient er volgens jou een Hoffelijkheidsprijs?

  Vier categorieën

  Er zijn vier categorieën; Wonen, Werken, Recreëren en De Held van de Hof. Je kan per categorie één of meerdere inbrengen aandragen.

  Wonen: Welke buur, buurt, wijk of straat deed iets bijzonders dit jaar of had een goed buurtinitiatief?
  Werken: Wie is (beste) werkgever van het jaar en waarom?
  Recreëren: Wie heeft op toeristisch vlak écht wat toegevoegd wat van waarde is geweest voor de toeristen/recreanten/bezoekers in Hof van Twente?
  HELD van de Hof: Wie is volgens jou de Held van de Hof en waarom?

  Aandragen

  Door middel van dit online formulier, klik hier. Kun jij jouw held door (meerdere categorieën mogelijk) aandragen. Motiveer waarom diegene(n) een Hoffelijkheidsprijs verdient.

  Genomineerden

  Uit alle inzendingen, wordt door een vakjury drie genomineerden per categorie bepaald. Hierna begint de stemronde. Hierbij roepen wij alle inwoners van de Hof op om te stemmen. Ook de jury brengt haar stem uitbrengen per categorie en zo worden de winnaars bepaald.

  Prijsuitreiking

  Tijdens de feestelijke avond op donderdag 28 september in ‘t Hoogspel in Delden, worden de winnaars gemaakt. Met uiteraard als klap op de vuurpijl, De Held van de Hof

  Het aandragen van jouw held, klik hier, kan tot 23 juni 2023.

  Organisatie: HofMarketing zet zich in om Hof van Twente nog beter op de kaart te zetten. Onze ambitie is, om dat wat er al is, nog beter uit te dragen. HofMarketing is er voor ondernemers, inwoners en toeristen. Voor meer informatie en/of eventuele vragen: Leonie@hofmarketing.nl

   

  Seniorenappartementen Hengevelderstraat Goor met voorrang toegewezen

  Woningcorporatie Viverion start vandaag met de verhuur van twaalf nieuwe appartementen aan de Hengevelderstraat in Goor, Hof van Twente. Het betreft een pilot om de doorstroom van huurders naar de meest geschikte woning te bevorderen. De appartementen zullen na loting met voorrang worden verhuurd aan seniore huurders die een grote huurwoning van Viverion of Wonen Delden achterlaten in de Hof van Twente. De vrijgekomen grote grondgebonden woningen worden met name verhuurd aan gezinnen. Is de huurprijs van het nieuwe appartement hoger dan de vorige, dan rekent Viverion de oude huurprijs. Geïnteresseerden hebben tot en met zondag a.s. de tijd om via woninghuren.nl te reageren. Naar verwachting kunnen de woningen vanaf 1 augustus worden betrokken.

  Laagste huurprijs geldt
  De 3 tweekamer- en 9 driekamerappartementen zijn bedoeld voor bewoners van 55 jaar en ouder en zullen worden toegewezen via loting. Voorrang bij toewijzing krijgen die senioren die afkomstig zijn uit de gemeente Hof van Twente en die een eengezinswoning van Viverion of Wonen Delden met minimaal 3 slaapkamers achterlaten. Indien de nieuwe huurprijs hoger is dan hun huidige huurprijs, mag de lagere huurprijs van de oude woning worden meegenomen. Deze regeling is onderdeel van een pilot om uiteindelijk te komen tot nieuw beleid. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de toewijzingsprocedure.

  Het complex

  Het complex genaamd Begijnenvest* is zeer gunstig gelegen in het Goorse stadscentrum met alle faciliteiten op loopafstand. Het gaat om één gebouw van drie hoog (begane grond en twee verdiepingen) met op elke verdieping vier appartementen. De begane grond appartementen hebben een terras aan de Hengevelderstraat. De appartementen op de bovenste twee verdiepingen zijn voorzien van een beschut maar zonnig balkon. Het terrein biedt voldoende parkeerplaatsen en is voorzien van een aparte berging voor elk appartement. Ook is er een ruimte voor scootmobiels beschikbaar.

   

  Zeer energiezuinig
  Alle twaalf appartementen zijn gasloos, zeer energiezuinig en levensloopbestendig. De appartementen worden verwarmd middels infrarood panelen, er is een elektrische boiler aanwezig voor het warmwater. Alle appartementen zijn voorzien van zonnepanelen en kunststof kozijnen. Bouwer en ontwikkelaar is de Hegeman Bouwgroep uit Almelo.

  Indeling
  Hal, aparte toilet met fontein, inpandige badkamer met douche en wastafel, ruime lichte woonkamer met open basiskeuken. Ruime tweepersoonsslaapkamer, bij de drie kamerappartementen nog een extra kleinere slaapkamer. Berging annex bijkeuken met boiler en wasmachine- en wasdroger aansluiting.

  Over Viverion

  Viverion ontwikkelt en verhuurt woningen in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek, Stokkum en Zeldam. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. Daarvoor werkt Viverion actief samen met haar huurdersorganisaties, de gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.

  *Het complex ligt tegenover de HH Petrus- en Paulus kerk. De naam Begijnenvest verwijst naar Begijnhof: een verzameling woningen bij een kapel of kerk waar vrouwen (begijnen) vanuit religieuze of dienstverlenende motieven kozen voor samenwonen buiten een klooster.

  Leerling-tevredenheidsenquête Petrusschool

  Eind maart is op school in de groepen 6-7 en 8 de leerling-tevredenheidsenquête
  afgenomen van DUO. Dit is onderdeel van de kwaliteitszorg van onze school en gebeurt
  elke twee jaar. Er wordt gekeken naar; onderwijs, leerkracht, voorzieningen,
  gepersonaliseerd leren, eigenaarschap en praktische vaardigheden.
  Op geen enkel aspect van de enquête zijn de leerlingen ontevreden. Zij geven bijvoorbeeld
  aan; “we hebben een fijn schoolgebouw, de school is schoon en netjes, ik voel me veilig op
  school en ik leer veel van mijn juf.”
  De score is hoog en vanuit de enquête komen er geen aandachtspunten voor verbetering,
  maar het advies is handhaven van de (goede) dingen die we al doen. Dat zijn we zeker van
  plan!

  Zuid Koreanen werken mee met deelnemers op Zorgboerderij Erve Knippert op maandag 19 juni 2023

   

  Erve Knippert is een zorgboerderij voor ouderen die door Marga Broekhuis wordt aangestuurd. Deze zorgboerderij ligt tussen Haaksbergen, Enschede en Hengelo en biedt dagbesteding voor 50 plussers.

  Het jongvee opfokbedrijf, met daarnaast vele dieren zoals, schapen, konijnen, pauwen, kippen, eenden, ganzen, duiven en een hond biedt vele verschillende werkzaamheden die deelnemers mogen uitvoeren. De ouderen die gebruik maken van deze dagbesteding zijn van maandag tot en met vrijdag welkom op “Erve Knippert”. Sommige ouderen komen 1 dag per week, anderen wat vaker. Na eerst een kop koffie of thee te hebben gedronken, kunnen zij deelnemen aan activiteiten in en om de boerderij. De deelnemers kiezen zelf aan welke activiteiten zij deel willen nemen; moeten is er niet bij. Voor de één zal dat het verzorgen van de dieren in en om de boerderij zijn, de ander kiest voor  huishoudelijke werkzaamheden zoals: groenten snijden, was ophangen, bakken,  naaiwerk enz. Naast de moes- en/of siertuin waar meerdere ouderen met plezier in werken zijn er ook timmer- en schilderklussen die door deelnemers gedaan kunnen worden.

   

  Belangrijk is dat de deelnemer de dag als plezierig en zinvol ervaart.

  Zorgboerderij Erve Knippert www.erveknippert.nl   is gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen met een lichamelijke, geestelijke of sociale begrenzing. Zij genieten hier van een unieke vorm van dagbesteding in de natuur.

  In Zuid Korea gaf men aan bestaat de bevolking globaal gezegd uit plm. 20% ouderen. Men is aan het oriënteren hoe ze daar zorgboerderijen voor ouderen kunnen opzetten, om de ouderen en mantelzorgers ondersteuning te kunnen bieden in een natuurlijke omgeving. Men kwam met zes personen naar Erve Knippert om een dag mee te mogen klussen met de deelnemers. Zo konden ze meebeleven en mee kijken welke werkzaamheden er werden aangeboden en hoe ze werden aangeboden. Een ieder hielp de deelnemers fanatiek mee. Men stelde heel veel vragen en was enorm onder de indruk van hoe ze zagen dat de ouderen met een vriendelijk gezicht allerlei nuttige klussen uitvoerden. Men keek ervan op en genoot ervan dit te mogen meebeleven. Ze dankten hiervoor heel hartelijk. Ze willen proberen in Zuid Korea soortgelijk uit te voeren, de gasten hoopten dat ze binnen nu en drie jaar één of meerdere zorgboerderijen op kunnen zetten.

  Het was enorm boeiend om te zien hoe de deelnemers vele contacten maakten met de Zuid Koreaanse delegatie.

   

  Zonnebloemnieuws juni 2023

  De Zomerfeesten, er waren ook mensen die er konden komen omdat ze te maken hebben met een fysieke beperking, ziekte, of omdat ze in een verzorgingshuis verblijven aan dit feest niet deel kunnen nemen.

  Voor die mensen en de ijzersterke 90 plussers hebben de vrijwilligsters van de Zonnebloem in opdracht van de St.Zomerfeesten afgelopen week fruitmanden gemaakt en met een kort bezoekje bij de mensen bezorgt. Dit is al een jarenlang traditie die door iedereen zeer gewaardeerd wordt en door de Zomerfeesten elk jaar weer beloont wordt met een financiële bijdrage voor de Zonnebloem.

  Met deze bijdrage kan de Zonnebloem weer mensen op andere momenten verrassen en blijft het mogelijk om b.v. jaarlijks een uitstapje voor onze doelgroep te organiseren.

  Ook dit jaar is dit weer de bedoeling, vrijdag 1 september mag u alvast in uw agenda noteren.

  Maar eerst wordt op dinsdag 4 juli bij Café- Rest. Dwars in de Isidorushoeve de jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd samen met de afdelingen Beckum, Bentelo en onze eigen deelnemers in de Isidorushoeve. Hebt u belangstelling voor deze middag en bent u niet bezocht door een Zonnebloemvrijwilliger meldt u zich dan voor 23 juni aan bij Ria Doeschot, tel. 0547-333538

  De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn 37.50 euro, bij opgave te voldoen.

   

  Kinderopvang Wiene opent haar deuren

  Per 1 september opent kindcentrum La Luna de deuren van ‘Kinderopvang Wiene’ op haar nieuwe locatie in ’t Kempke, aangrenzend aan basisschool Wiene.

  Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen gebruikmaken van voorschoolse opvang, een peutergroep en naschoolse opvang. Er is tevens opvang tijdens de vakanties en op studiedagen. Het volledige aanbod is te vinden op de website www.kindcentrumlaluna.nl

  School, buurtschap en kinderopvang zijn blij met deze samenwerking. Qua visie op buiten spelen en persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en flexibiliteit passen de drie organisaties goed bij elkaar.

  Op vrijdag 14 juli organiseert La Luna van 12:00-16:00 uur een inloopmiddag voor ouders en kinderen om rond te kijken en vragen te stellen.

  KULTURHUS DE MARKE ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS
  “De komende 2 weekenden kom je ons tegen op de schermen in de prachtige feesttent tijdens onze Zomerfeesten. Een oproep aan Hengevelde”, aldus Wouter Ros. Wouter is lid van het bestuur van de SSGH en is onder andere betrokken als coördinator vrijwilligerszaken. We zijn namelijk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ingrid ter Doest, een van de vrijwilligers, vult Wouter aan: “Vele handen maken licht werk.” Bij de schoonmaak gaat het slechts om een paar uurtjes, eens in de vier tot zes weken. En… het is altijd gezellig!

  Wouter Ros zegt: “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de SSGH. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel hebben we bijna 200 vrijwilligers die dagelijks actief zijn in en rondom ons Kulturhus. “Dat betekent echter niet dat we dagelijks 200 vrijwilligers nodig hebben. We willen juist van zoveel mogelijk mensen een kleine bijdrage vragen”, aldus Maria Raanhuis, verantwoordelijk voor de bardiensten. “Zo hebben we vrijwilligers die bijna dagelijks voor ons klaarstaan, maar ook mensen die eens per kwartaal een avonddienst achter de bar draaien of eens in de zes weken een uurtje komen poetsen.”

  Iets voor jou? Je kunt kiezen uit:

  1. Schoonmaak – 1x per 4/6 weken een uurtje (soms anderhalf) werk (minder vaak kan ook: alle hulp is welkom!)
  2. Bar – Wij zoeken vrijwilligers voor de bardiensten. 1x per kwartaal, 1x per half jaar? We hebben ook mensen die elke week wel een dienstje willen draaien. Het maakt ons niet uit. Laat maar weten wat en wanneer je kunt. Onze mensen van de barplanning nemen dan contact met je op.
  3. De vrijdagploeg – elke vrijdagochtend om 9.00 uur koffie en daarna gezellig met een groep mannen (vrouwen zijn welkom maar zitten nog niet bij de vrijdagploeg) onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in en rondom de Marke (conferentiezaal opruimen, groenploeg, zaal schoonmaak enz)

  Samen de schouders eronder. Daar staan we om bekend in Hengevelde.
  Iets voor jou? Meld je dan aan via vrijwilliger@kulturhusdemarke.nl of vul het formulier in via www.kulturhusdemarke.nl.

  Gierzwaluw onder dak

  Onder de titel ‘Gierzwaluw onder dak’ organiseren het bewonersinitiatief gierzwaluw uit Goor en de stichting Hofvogels in samenwerking met de gemeente Hof van Twente op 21 juni a.s. in cultuurcentrum Herberg de Pol een informatieavond over de gierzwaluw. Aansluitend vindt er een bezoek aan een locatie in Diepenheim plaats waar hij momenteel broedt.

  Gierzwaluwen hebben het net als andere beschermde soorten die in het stedelijk gebied verblijven moeilijk en worden in hun voortbestaan bedreigd. Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van huizen en gebouwen leidt tot afname van zijn natuurlijke nestgelegenheid.

  Initiatiefnemers willen met de informatieavond de aandacht vestigen op deze bijzondere en nuttige vogelsoort en de uitdagingen waarmee hij tegenwoordig wordt geconfronteerd. Door de komende jaren eerst tellingen te doen naar het aantal nestplaatsen in de kernen van Goor, Markelo, Diepenheim en Delden dient het nodige inzicht te worden verkregen over deze nestplaatsen en de ontwikkelingen die hierin optreden. Ook wordt aangesloten bij ontwikkelingen die in het kader van natuur inclusief bouwen plaats gaan vinden.

  Tijdens de bijeenkomst zal gierzwaluwdeskundige Johan Tinholt uitgebreid vertellen over de gierzwaluw en het nut van deze vogelsoort voor de biodiversiteit. Daarnaast zal Peter van de Akker namens SOVON nader ingaan op de herkenning van de soort en wijze van tellingen. Aansluitend wordt een locatie bezocht waar we de gierzwaluw hopen aan te treffen.

  Eerder zijn er al nestplaatsen gemeld die de komende tijd bezocht zullen worden. Bewoners waar de gierzwaluw broedt en dit nog niet hebben doorgegeven worden alsnog gevraagd dit te doen via secretariaat@hofvogels.nl.

  De bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk en start om 19.30 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt gevraagd uw deelname kenbaar te maken i.v.m de beschikbare ruimte en de verstrekken consumpties.  U kunt zich opgeven via secretariaat@hofvogels.nl

   

  Bewonersinitiatief gierzwaluw Goor en de Stichting Hofvogels.

  Wespenoverlast 2023: Experts voorspellen

  Wordt het weer een horrorzomer, of kunnen we rustig ademhalen?

  Het staat de meeste mensen waarschijnlijk nog scherp op het netvlies. De enorme wespenoverlast in 2022. Nog nooit hadden wespenbestrijders het zo druk als afgelopen jaar. “Van april tot en met september belde mensen ons met de vraag of we met spoed een wespennest konden verwijderen”, zegt Merijn Janssen, eigenaar van ongediertebestrijders platform Wespennestverwijderen.com. “In die periode hebben we echt duizenden aanvragen gehad. Soms voor meerdere nesten op één locatie. Als je dat vergelijkt met dit jaar, kunnen we gerust stellen dat het vooralsnog rustig is, maar of dat zo blijft…”

  Zachte winter voorbode voor grote overlast

  Dit jaar was de winter erg zacht. Wat heet, op Nieuwjaarsdag was het buiten warmer dan met Hemelvaartsdag. Door de grote wespenoverlast afgelopen zomer, gingen we de herfst in met een recordaantal wespenkoninginnen. Als de daaropvolgende periode dan zo zacht verloopt, overleven de meeste koninginnen de winter met gemak. Vaak zie je dan dat er ook veel wespennesten volgen in de lente. Maar na die ‘warme’ winter, kregen we te maken met een nat en koud voorjaar. Dit heeft veel koninginnen alsnog de kop gekost.

  Natte lente funest voor wespen

  De kwakkelende lente was voor veel mensen een doorn in het oog. Er leek geen einde te komen aan de regenval. Ook bleef de buitentemperatuur lange tijd ver onder het gemiddelde. “Toch kan deze tegenvallende lente weleens de redding zijn geweest voor wat betreft wespenoverlast,” zegt Gerben Cirkel, ongediertebestrijder én eigenaar van Sento Plaagdierbeheersing. “Na een zachte winter ontwaken de koninginnen vroeg uit hun winterslaap. Ze verlaten dan meteen hun veilige en warme schuilplaats en gaan op zoek naar een nieuwe plek om een wespennest te bouwen. Ze zijn qua beschutting dus een tijdje kwetsbaar. Als het dan veel regent of erg koud is, sterven alsnog veel wespenkoninginnen. Voor elke koningin die sterft, is er in de zomer één wespenkolonie minder.”

  Wel overlast, maar minder dan vorig jaar

  Hoewel een voorspelling altijd koffiedik kijken is, zijn de voortekenen wel vrij duidelijk. Na de winter leek het erop dat we weer een moeilijke zomer tegemoet gingen qua wespen. De lente heeft er echter voor gezorgd dat veel koninginnen het loodje hebben gelegd. Eenzelfde overlast als afgelopen jaar gaan we dan ook niet zien. Toch moeten we met z’n allen rekening houden met aardig wat wespen de komende maanden.

  “Wanneer veel koninginnen in de lente wél op tijd een warm en beschut plekje hebben weten te vinden, zijn ze op dit moment gewoon hun nest aan het uitbreiden. Echt last heb je er nu dan nog niet van. Die overlast begint pas in augustus. Dan is de wespenpopulatie het grootst en gaan ze actief op zoek naar zoet voedsel,” zegt Cirkel. “Ze worden dan aangetrokken door zoete drankjes, fruit en etensresten, maar ook door parfum en zonnebrandcrème. In die periode kunnen wespen erg agressief uit de hoek komen.”

  Neem zelf maatregelen tegen wespen

  Hoewel wespen nuttig zijn, vinden wij ze vooral lastig. Je zit de komende tijd dan ook niet te wachten op veel wespen. Gelukkig zijn er maatregelen die je zelf kunt nemen, om de wespenoverlast deze zomer zo klein mogelijk te houden. Dek eten en drinken goed af en houd prullenbakken gesloten. Gebruik niet te veel zoete parfum als je naar buiten gaat en koop zonnebrandcrème die neutraal ruikt. Heb je een wespenval gemaakt of gekocht? Zet deze dan niet te dicht in de buurt van je tuinset. Je vangt namelijk niet alleen wespen, je lokt ze in eerste instantie ook naar je toe. Dan werkt het averechts.

  Wespennest veilig verwijderen

  Hoewel de verwachting is dat er deze zomer minder wespenoverlast is, kun je natuurlijk altijd pech hebben. Zie je plotseling veel wespen rondvliegen, of ontdek je een wespennest? Dan is het advies altijd hetzelfde: blijf uit de buurt en ga vooral niet zelf wespen verwijderen! “In een groot wespennest leven met gemak duizenden wespen. Voelen die zich bedreigd, dan vallen ze massaal aan. Dat wil je echt niet meemaken,” zegt Cirkel. “Het beste bel je in zo’n geval een lokale wespenbestrijder. De overlast is dan zo verdwenen.”

  Meer weten over wespen en het veilig en verantwoord verwijderen van wespennesten? Kijk dan eens op www.wespennestverwijderen.com Hier vind je uitgebreide informatie en tips over wespen en wespenbestrijding. Ook vind je er snel gecertificeerde wespenbestrijders bij jou uit de buurt.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu