De Höfte Höfte juli 2024
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode   1 juli t/m 31 juli
  Periode          1 juli  t/m  7 juli.
  Dinsdag     2 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    6 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag     7 juli 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Periode          8 juli  t/m  14 juli.
  Dinsdag     9 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  13 juli 19.00 uur: Euchviering pastor Jansen, mmv D-H-Koor.
  Zondag  14 juli 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode        15 juli  t/m  21 juli.
  Dinsdag   16 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  20 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag   21 juli 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Periode        22 juli  t/m  28 juli.
  Dinsdag   23 juli 09.00 uur: Woco pastor Zoet
  Zaterdag  27 juli 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.
  Zondag   28 juli 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode        29 juli  t/m  4 Aug.
  Dinsdag   30 juli 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag   3 aug 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

   

     4 aug 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Lektoren:
  Zondag    7 juli 09.30 uur: Siny ten Heggeler
  Zaterdag  13 juli 19.00 uur: Carla Rupert
  Zondag  21 juli 09.30 uur: Bennie Blokhorst
  Zaterdag  27 juli 19.00 uur:  Jan Put
  Zondag   4 aug 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     1 juli   t/m    7 juli Lies Vreman 06-13360994
     8 juli   t/m  14 juli Anneke Tuinte 06-12180847
   15 juli   t/m  21 juli Agnes / Frans 06-19061142
   22 juli   t/m  28 juli Lies Vreman 06-13360994
   29 juli   t/m   4 aug Anneke Tuinte 06-12180847

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   

  Weekend     25 mei

  €   101,70
  Weekend       2 juni €    67,75
  Weekend     16 juni €    54,60

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Collecte/Plaatsengeld:

  In de dagkerk zal het collecteren bij de uitgang, in de daarvoor geplaatste mandjes, worden

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd uw uitvaartverzorger bellen of de uitvaarttelefoon 06-27124695

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Overleden:

  Harry Nibbelink, 88 jaar. Op 7 juni is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Dinie Westendorp-Grefte, 95 jaar. Na de afscheidsviering op 11 juni is zij in familiekring te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof.

  Ronnie Rouweler, 53 jaar. Na de afscheidsviering op 15 juni is hij in familiekring te ruste gelegd op natuurbegraafplaats het Wienerveeld.

  Wij willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de maand Juli is groep 3 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 aug  t/m 31 aug  kunt u opgeven tot woensdag 24 juli  bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 7 juli 09.30 uur:
  Jrg. Gerard Hartgerink; Jan Katier; Wilmien Meijerink; Jrg. Gerrit Spenkelink.

  Zaterdag 13 juli 19.00 uur:
  Jrg. Floris Tuinte: overl. ouders Vehof-Semmekrot; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zondag 21 juli 09.30 uur:
  Gerrit Spenkelink; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Zaterdag 27 juli 19.00 uur:

  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
      

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  Twentsche Processie Kevelaer

  Op zaterdag 24 augustus gaat de Twentsche Processie Kevelaer weer van start. Nadere informatie verschijnt binnenkort in onze kerken en nieuwsbrieven.

  Samen op bedevaart naar Kevelaer!

  Vanuit diverse plaatsen komen we samen om Maria als Troosteres van de Bedroefden in Kevelaer te eren en om dáár kracht en steun te vinden voor ons dagelijkse leven.
  Pastoor De Jong en pastor Rekveld zullen deze bedevaart pastoraal begeleiden. De vertrektijden en opstapplaatsen worden nog nader bekend gemaakt. Het jaarthema voor 2024 is:

  “Ga met ons”

  Programma zaterdag 14 september 2024
  09:15 uur – Kaarsoffer in de Kaarsenkapel
  10:15 uur – Grote Kruisweg in het Mariapark,
  of voor degenen die minder goed ter been zijn:
  10:30 uur – Kleine Kruisweg Biechtkapel
  13:30 uur – (eigen) H. Mis in de basiliek
  16:45 uur – H. Lof in de Biechtkapel, zegening devotionalia
  18:00 uur – Vertrek uit Kevelaer

  Tussen de vieringen is er ruimte voor eigen momenten van bezinning, biechtgelegenheid (Nederlandstalig), ontspanning c.q. eigen invulling. Er zijn diverse horecagelegenheden in Kevelaer en winkels o.a. in devotionalia.

  Kosten
  De kosten bedragen € 30,– voor een volwassene en € 20,– voor kinderen tot 14 jaar. Dit is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom.
  Het is mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5,– een gebedsintentie op te geven waarvoor in de bus en in Kevelaer tijdens de H. Mis of het H. Lof zal worden gebeden.
  Het is ook mogelijk om aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen in het Priesterhuis  om 12.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 17,50 p.p.

  Opgave  (voor 2 september)
  Voor Haaksbergen e.o. bij Jos Westendorp , Veldmaterstraat 168, Haaksbergen, telefoon 06-18600463 , e-mail: joswestendorp@home.nl

  Wilt U bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer de eventuele intenties en de eventuele deelname aan de  gezamenlijke maaltijd vermelden en de totale kosten overmaken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0320 3370 73 t.n.v. Haaksbergse Broederschap Kevelaer, te Haaksbergen.

  Het bestuur van Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer

  AANLEVERING KOPIJ
  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie. Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  ”Keep them Landing” organiseert samen met Stichting Veteranen Hof van Twente een rondvaart met historische landingsvaartuigen over het Twentekanaal. 

  Op zaterdag 13 juli 2024 zal de stichting “Keep them Landing” de Haven van Goor aandoen met 2 van haar historische landingsvaartuigen.

  Keep them Landing is een stichting met het doel om landingsvaartuigen van de Koninklijke Marine en die van het Korps Mariniers in het bijzonder, te restaureren en het in standhouden om deze aan het publiek varend te tonen.

  Meer informatie over de stichting kunt u vinden op hun website: historische https://ktl-nederland.nl/

  Keep them Landing nodigt samen met Stichting Veteranen Hof van Twente alle veteranen uit de Hof van Twente (en familieleden) uit voor een kleine (gratis) rondvaart op het Twentekanaal. Op die manier kunnen ze kennismaken met de Stichting Keep Them Landing en haar vaartuigen. De landingsvaartuigen waren in dienst van de Koninklijke Marine en in het bijzonder van het Korps Mariniers op de Joost Dourlein kazerne te Texel.Bent U veteraan uit de Hof van Twente en wilt u (en evt. Familieleden) een stuk meevaren meldt u dan aan op het mailadres info@veteranenhvt.nl

  Nieuw bij HofMarketing: Toon! 

  Nieuw bij HofMarketing: Toon! 

  HofMarketing heeft een nieuwe collega: Toon. Toon heeft uitstraling, is 100% elektrisch en gaat graag de weg op. De komende tijd kun je Toon overal in Hof van Twente tegenkomen: bij ondernemers en tijdens evenementen en activiteiten.

  Toon is een uniek en opvallend voertuig dat helpt bij het op de kaart zetten van het wonen, werken en recreëren in Hof van Twente. Eigenlijk al het moois wat we hier in Hof van Twente organiseren en beleven. Zo kun je Toon de komende tijd tegenkomen bij de inwonersactie van HofMarketing, tijdens evenementen van derden en bij het bezorgen van informatiemateriaal.

  Dé vaste ambassadeur worden van Hof van Twente, dat is wat Toon heel graag wil. Toon is er dus ook voor jou! Zie jij Toon ook graag op jouw evenement of activiteit in Hof van Twente? Neem dan contact op met HofMarketing via info@hofmarketing.nl. En zie je Toon rijden? Vergeet dan niet te zwaaien!

  Verkiezing Beste Buur 2024 van start!

  Hof van Twente – De verkiezing Beste Buur 2024 gaat weer van start! Dit jaar vindt in Hof van Twente de achtste editie Beste Buur plaats. Inwoners van de gemeente Hof van Twente kunnen hun ‘’ Beste Buur’’ nomineren voor deze titel.  Wie ontvangt deze eervolle titel en wordt de winnaar van de Beste Buur 2024? De uitreiking vindt plaats op de jaarlijkse Burendag: zaterdag 28 september 2024.

  Nomineren

  Inwoners van de gemeente Hof van Twente kunnen hun “Beste Buur’’ nomineren. Dit kan eenvoudig via www.salut-welzijn.nl/beste-buur. Nomineren kan tot 9 september 2024. Een genomineerde kan een directe buur zijn, maar ook iemand die verderop woont en veel voor jou of jouw wijk betekent. De “Beste Buur’’ is bijvoorbeeld de buur die veel voor de buurt doet zonder dat hij of zij in het middelpunt staat. Het kan ook diegene zijn die zorgt voor een vrolijke noot in de buurt, activiteiten organiseert, behulpzaam is of juist een inwoner die een luisterend oor aan anderen biedt. Kortom: een buur die voor anderen klaarstaat op welke manier dan ook. De Beste Buur geeft een waardevolle invulling aan het Twentse noaberschap.

  Wil je iemand nomineren? Dan is het belangrijk uit te leggen waarom deze persoon zo’n goede buurtbewoner is. Een onafhankelijke jury gebruikt de toelichtingen om de winnaar te bepalen. In Hof van Twente bestaat de jury uit een aantal Beste Buur winnaars van voorgaande jaren. De jury kijkt uit naar mooie voorbeelden van burenverhalen.

  Uitreiking Beste Buur en buurtcheque op Burendag

  De uitreiking van de Beste Buur vindt plaats op de jaarlijkse Burendag (28-09-24). Hij of zij wordt op verrassende wijze in het zonnetje gezet en ontvangt een mooie buurtcheque (t.w.v. € 500,00) uit handen van de woningcorporaties. De Beste Buur 2024 mag bepalen op welke wijze deze buurtcheque wordt besteed ten behoeve van (de verbinding tussen de mensen in) de buurt.

  Gezamenlijk initiatief

  De Beste Buur is in Hof van Twente een gezamenlijk initiatief van Gemeente Hof van Twente, de Woningcorporaties Viverion en Wonen Delden, hun huurdersorganisaties en welzijnsorganisatie Salut. We geloven dat omzien naar elkaar bijdraagt aan prettig wonen in een vertrouwde en veilige woonomgeving. Zo gaat het vereenzaming tegen en bevordert het Twents noaberschap. Goed contact in de buurt is goud waard. Inwoners die noaberschap uitdragen en zich inzetten voor de buurt verdienen extra waardering.

  Geef je “Beste Buur’’ snel op via salut-welzijn.nl/beste-buur. Vertel je jouw verhaal liever? Bel met Salut: 0547-260053. Wellicht wordt jouw Beste Buur wel de winnaar op 28-09-2024!

  Tip van Jon!

  Jon Klein Breteler:

  “We verkopen de laatste jaren boeken en tijdschriften van de Wild East. Deze zijn geschreven door Robin Steentjes en hij komt uit Enter en is werkzaam bij Jan Smit op kantoor en hij schrijft veel over muziek in Twente en Achterhoek en heeft ook al boeken zoal de Road trip door de Achterhoek geschreven.
  Nu heeft hij de Twentse versie gemaakt en uitgebracht, hieronder staat een beschrijving van zijn boek.

  Dit boek koste € 19.99 en vanaf vandaag beschikbaar bij ons in de winkel.

  Jon klein Breteler
  Goorsestraat 12
  7496 AD  Hengevelde

  Telefoon: 0547-333232
  Fax:        0547-334354
  Email:     info@debazarvanjon.nl

  Internet: www.debazarvanjon.nl

  Een beschrijving van zijn boek

  Ik begin het boek met een beschrijving van de geografie, de geschiedenis en de taal van Twente. Daarna stap ik op de fiets. Ik heb heel Twente doorkruist. Mijn tocht begon in Zuidoost-Twente. In dit gedeelte van het boek passeren onder meer Huttenkloas (uit Hengevelde) en Berendina Hertgers de revue. Vooral het verhaal van Berendina Hertgers intrigeerde mij. Deze boerendochter uit Oele werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van haar eigen kind. Vlak voordat ze bij de galg aankwam werd ze bevrijd door een troep soldaten uit Hannover. Berendina werd in allerijl de grens overgebracht. Nadien is er nooit meer wat van haar vernomen. Dit is een verhaal dat past in een spannende speelfilm. Toch is het zowel binnen als buiten Twente nauwelijks bekend.

  Daarna komt Enschede aan bod. Ik besteed uitgebreid aandacht aan de textielindustrie. Ik vond het zeer interessant om te onderzoeken hoe in een periode van nog geen honderd jaar Enschede uitgroeide tot een van de grootste industriesteden in Europa.

  Na Enschede fietste ik verder naar Noordoost-Twente. In dit gedeelte van het boek komt onder meer de boerenopstand in Tubbergen aan bod. Ook kon ik uiteraard niet voorbijgaan aan Hennie Kuiper, een van de beste Nederlandse wielrenners aller tijden.

  Vanuit Noordoost-Twente arriveerde ik in Almelo. In dit deel van het boek besteed ik onder andere aandacht aan Herman Finkers en de bankoverval die het verzet in 1944 pleegde.

  Het boek eindigt bij de Mariakapel op de Hemel in Markelo, waar het boek ter afsluiting een bijzondere wending krijgt.

  Met vriendelijke groeten,

  Robin Steentjes

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu