De Höfte Höfte juni 2021
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  ER MOGEN MEER MENSEN NAAR EEN KERKDIENST!!!!!!

  …. op dit moment mag 10% van de “capaciteit” van een kerkgebouw benut worden om kerkgangers (exclusief bedienaren) bij een viering toe te laten. Voor ons betekent dit 65 personen.

  Vooraf aanmelden is dus van minder belang. Maar wilt u zeker zijn, bel dan even het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.
  Verder: houdt u voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten, de 1,5 m afstand en mondkapje bij binnenkomst en tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).

  Kerkdiensten voor de periode 29 mei  t/m 30 juni
  Periode             31 mei  t/m  4 juni
  Weekend 29/30/mei   Geen vieringen.
  Dinsdag     1 juni 09.00 uur: Gebedsvering in de Dagkerk

   

  Periode              5 juni   t/m  11 juni
  Weekend  5/6 juni   Geen vieringen Hengevelde 1e H. Comm in St Isidorushoeve

   

  Periode            12 juni  t/m  18 juni
  Zaterdag    12 juni 19.00 uur: Woco pastor vd. Bemt. Met zang door enkele koorleden
  Dinsdag    15 juni 09.00 uur: Woco pastor Timmerman.

  In de dagkerk.

   

  Periode            19 juni  t/m  25 juni
  Weekend 19/20 juni   Geen vieringen

   

  Periode            26 juni  t/m  2 juli
  Zondag    27 juni 09.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang van enkele koorleden

   

  Lektoren:
  Zaterdag 12 juni 19.00 uur:  Jan Wantia
  Zondag 27 juni 09.30 uur:  Jan Lansink

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   31 mei   t/m    6 juni Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    7  juni   t/m  13 juni Lies Vreman 0547-333492
   14 juni   t/m   20 juni Anneke Tuinte 0547-851226
   21 juni   t/m   28 juni Agnes & Frans de Wit 0547-333878
   28 juni   t/m     4 juli Lies Vreman 0547-333492

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    25 april    €   24,50
  Weekend      8 mei    €   52,70
  Weekend    13 mei    €   78,50

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf april zijn er weer doordeweekse vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  Dinsdag 1 juni 9.00 uur  Gebedsviering Bennie Blokhorst

  Dinsdag 15 juni 9.00 uur Woco pastor Timmerman

  —————————————————————————

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 1 t/m 4 juni is groep 4 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 5 juli t/m 8 augustus  kunt u opgeven tot woensdag 23 juni bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Antoon Schonenborg; Jan Vehof; Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Willem Vehof Jrg. Johanna Stegeman;  Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 27 juni 09.30 uur: Willem Vehof Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  ————————————————————————-

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

   

  Subsidie coronacompensatie cultuur en welzijn Hof van Twente

  Heeft uw organisatie over de periode 1 januari 2020 t/m 1 december 2020 of de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 schade geleden door corona? Mogelijk kan uw organisatie in aanmerking komen voor een compensatie.

  De gemeente Hof van Twente heeft van de Rijksoverheid geld ontvangen om lokale culturele organisaties, gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen en verenigingen op het gebied van jeugd te ondersteunen bij financiële schade die is ontstaan door het coronavirus. Met dit geld wil de gemeente Hof van Twente lokale culturele organisaties, gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen en verenigingen op het gebied van jeugd ondersteunen bij financiële schade die is ontstaan door het coronavirus.

  De subsidie kan aangevraagd worden door:

  • Lokale culturele organisaties: een organisatie die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek;
  • Gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen met het doel het beheer en exploitatie, in stand houden en ruimte bieden aan voornamelijk maatschappelijke organisaties, verenigingen, gezelschappen en bewoners uit de gemeente die activiteiten organiseren;
  • Verenigingen en stichtingen op het gebied van jeugd zoals scouting en speeltuinverenigingen.

  Het is voor de aanvraag niet van belang of u reeds een subsidierelatie met de gemeente hebt. Dus ook als u nu nog geen subsidie van ons ontvangt kunt u een aanvraag indienen.

  De aanvraag kan worden ingediend tussen 31 mei en 21 juni 2021. Aanvragen die na 20 juni 2021 worden ingediend zullen niet behandeld worden.

  Meer informatie kunt vinden op de website: www.hofvantwente.nl/coronacompensatie.

  Enquete

  De gemeente Hof van Twente wil de informatievoorziening goed afstemmen op de inwoners. Daarom willen ze graag van inwoners weten wat zij vinden van de gemeentelijke website en de overige informatievoorziening van de gemeente. Ook horen ze graag welke informatie inwoners belangrijk vinden en op welke manier zij die informatie willen krijgen. Daarom kunnen inwoners vanaf deze week een enquête invullen op www.hofvantwente.nl/onderzoek.

  Inbraakcijfers in de Hof van Twente

  In de Tubantia stond onlangs een artikel over de daling van woninginbraken in de afgelopen herfst- en winterperiode in Twente. Echter in de Hof van Twente was juist een enorme stijging van inbraken. Het CDA vindt dit een zorgwekkende situatie.
  We hebben hier de nodige vragen bij:

  1. Wat is de reden dat in Hof van Twente relatief veel inbraken plaatsvinden?
  In de maand november 2020 hebben in korte tijd 8 woninginbraken plaatsgevonden in Goor. Voor deze inbraakgolf wordt een specifieke dadergroep, woonachtig in onze gemeente, verantwoordelijk gehouden. Destijds is daarop intensief en met succes vanuit het wijkteam politie Hof van Twente geacteerd.
  Wij beschouwen dit binnen de dalende trend van het aantal woninginbraken in Hof van Twente als een incident. Het totaal aantal inbraken in 2020 ten opzichte 2019 was immers licht gedaald van in totaal 48 in 2019 naar 44 in 2020.

  2. Wat gaan veiligheidsregio en gemeente doen om het aantal inbraken te verminderen?
  Meer aandacht voor inbraakpreventie.
  De woninginbraken (aanpak) en de preventie-activiteiten behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van het cluster ‘Veiligheid’. We zien resultaten door het zelf (en preventief) organiseren van bewustwordings-campagnes, in samenwerking met externe veiligheidspartners en ons eigen communicatieteam werken we aan inbraak- en diefstalpreventie.

  Sinds 2017 verzenden we brieven naar buurtbewoners van een woninginbraak- slachtoffer uit hun buurt. Dit doen we om hen op deze manier alert te maken op inbraakrisico’s. In het kader van inbraakpreventie hebben deze brieven een positief effect. Zo steeg het aantal adviesaanvragen (preventiescans) bij inwoners en daalde het aantal inbraken steeds verder; een succesformule moet je voortzetten zo staat vermeld in het integraal veiligheidsbeleid 2021-2024.

  Ook gaan we periodiek testen wat de meldingsbereidheid is van mensen. De oefening ‘boef in de wijk’ is hier een mooi middel voor. Door verdachte situaties na te bootsen willen wij burgers stimuleren de politie te bellen met tips en deze ook te delen in de buurtpreventie-app. Uit ervaring blijkt dat er ook weer aanmeldingen binnenkomen bij de buurtpreventie-app. Deze oefeningen worden na afloop gecombineerd met voorlichting over inbraakpreventie in en om huis.

  Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

  De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen.

  Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar – speciaal voor senioren –  activiteiten organiseren in de diverse gemeenten.

  Er is nu ook de mogelijkheid om online door een OV-ambassadeur geïnformeerd te worden over het gebruik van het openbaar vervoer.

  Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?

  Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat.

  Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.

  In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

  Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg.

  Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.

  U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen reiskosten.

  De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

  Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

  Contactinformatie                             

  OV-ambassadeurs

  p/a YMCA (uitvoerder project)

  Peterskampweg 12

  8031 LK Zwolle
  tel. 038-454 01 30

  ‘Opgroeien met zorg’

  In Twente groeit 1 op de 5 kinderen op als jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek of beperkt gezinslid. Dit kan bijvoorbeeld een broer met autisme zijn, een zus met ADD, een vader met psychische problemen of een moeder met een chronische ziekte. Veel van hen helpen mee om de boel thuis draaiende te houden, missen soms onbewust een stukje zorg en aandacht en maken zich gemiddeld meer zorgen over hun bijzondere papa, mama, broer of zus. Daarom wordt van 1 t/m 7 juni de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd. Gedurende deze week wordt er in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers.

  Met JMZ Go! vinden wij dat deze week uitgebreid gevierd moet worden om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de uitdagingen, die jonge mantelzorgers tegenkomen in hun jonge leven. Bij het horen van het woord mantelzorg denken de meeste mensen namelijk nog steeds aan het zorgen voor oudere mensen. Echter heeft mantelzorg ook veel impact op jonge kinderen. Daarom delen we gedurende week verschillende ervaringsverhalen van jonge mantelzorgers via social media. Zijn we daarnaast aanwezig op diverse (basis)scholen met de themadag Geboeid, waarbij het levensverhaal van jonge mantelzorger Roos centraal staat (www.projectgeboeid.nl). Ook initiëren we samen met Tactus en Mediant de Twentse Week van de jonge mantelzorger (www.mantelzorgweek.nl), waarop alle organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen in Twente te vinden zijn. En tot slot organiseren we op 5 juni een speciale grote verwendag voor jonge mantelzorgers in samenwerking met serviceclub Inner Wheel uit Enschede.

  Het is ons doel om met JMZ Go! jongeren zo onbezorgd mogelijk te laten opgroeien. Niet omdat we vinden dat jonge mantelzorgers zielig zijn of dat mantelzorg per definitie een probleem is. Juist helemaal niet, je mantelzorgt voor iemand waar je super veel van houdt, maar als je opgroeit zorgt het soms ook voor vragen, die je niet altijd zomaar stelt. Bovendien is het fijn om anderen te ontmoeten die je niets hoeft uit te leggen, omdat ze dezelfde dingen mee maken als jij. Laagdrempelig, positief, vol humor en gezelligheid dat is de manier waarop we werken! In Twente doen we dat in de gemeenten Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Enschede en in de gemeente Losser en gemeente Dinkelland en Tubbergen als onderdeel van Fundament Losser en Stichting Welzijn Tubbergen en Dinkelland. Buiten Twente zijn we onder andere actief in Zwolle, Utrecht, Amersfoort en sinds kort in Ede.

  Herken je je in het bovenstaande? Meld je dan bij ons aan en ga gezellig mee met onze maandelijkse verwenactiviteiten, doe een cursus, ga activiteiten ondernemen met een ervaringsmaatje of maak een wandelgesprekje met één van onze coaches. Wil je meer weten over onze mogelijkheden schrijf je dan in voor onze mailinglijst of kijk op www.jmz-go.nl.

  Het Alzheimer café op Hofstreek TV

  Hof van Twente – Het Alzheimer café is op  30 mei 2021 te zien op Hofstreek TV. Het wordt een hele informatieve uitzending met als onderwerp “Wanneer naar de notaris?”.

  Met de huidige maatregelen is het niet mogelijk om een fysiek Alzheimer café te organiseren. Daarom heeft de werkgroep in samenwerking met Hofstreek TV een programma opgenomen. Gespreksleider Dinie Holkers gaat in gesprek met notaris Bracht uit Goor. Hij geeft onder andere uitleg over een levenstestament en welke zaken er vroegtijdig geregeld kunnen worden bij een diagnose dementie. Het wordt een zeer informatieve uitzending voor iedereen.

  De uitzending is op zondag 30 mei om 17.00 uur op het tv-kanaal van Hofstreek TV; te ontvangen op KPN kanaal 1324, CAIWAY Glasvezel kanaal 12 en CAIWAY kabel kanaal 70.

  Uitzendingen kunnen teruggekeken worden op de website www.hofstreek.nl/tv/

  Wilt u meer weten? Bel Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl.

  Ontwikkelingen fase 2 De Marke III, Hengevelde

  De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Marke III fase 2 in Hengevelde verlopen voorspoedig. De bouwstraten worden aangelegd en de kaveluitgifte kan beginnen als het bouwrijp maken klaar is.

  Bouwrijp maken

  Wegenbouw Lansink uit Saasveld is in opdracht van de gemeente begin februari gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase De Marke III. De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen, bestrating, verlichting en het aanbrengen van wadi’s. Vanwege de slechte weersomstandigheden in februari is er wel wat vertraging ontstaan maar inmiddels kan het bouwverkeer via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het terrein bereiken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

  Tijdelijke bouwstraten

  De tijdelijke bouwstraten worden verhard met asfalt in plaats van straatbakstenen. Dit gaat sneller dan het aanleggen van bakstenen bouwstraten. Het asfalt wordt later als fundering gebruikt bij de aanleg van de definitieve bestrating. Op deze manier wordt beschadiging van nieuwe bestrating voorkomen.

  Kaveluitgifte

  De uitgifte van de kavels begint na het bouwrijp maken. In de loop van mei ontvangen de mensen die ingeschreven staan op de kavelwachtlijst bericht over de kaveluitgifte. Ondanks dat door de cyberaanval de digitale kavelwachtlijsten verloren gingen is de kavelwachtlijst van Hengevelde inmiddels weer compleet. Actuele informatie over De Marke III is ook te vinden op de website van de gemeente.

  Meer informatie

  Contactpersoon voor het bouwrijp maken is de projectleider uitvoering, dhr. M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-857306 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.

  Contactpersonen voor de uitgifte van kavels zijn Jeanette Onland-Prins tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-857257 of per email op j.onland-prins@hofvantwente.nl en Bart oude Veldhuis, bereikbaar op telefoonnummer 0547-857260 of email b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu