De Höfte Höfte juni 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Volgens deskundigen is het Coronavirus voorlopig nog niet de wereld uit. Wel is de huidige variant minder ernstig ziekmakend.

  Daarom heeft het kabinet besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen. Daar sluiten we ons als geloofsgemeen-schap bij aan. Maar als U zich, in een wat drukkere omgeving prettiger voelt met een mondkapje op… weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  31 mei t/m 30 juni
  Periode            30  mei t/m  5  jun
  Dinsdag     31 mei 09.00 uur: Gebedsv Bennie Blokhorst
  Zaterdag       4 jun 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

  Pinksteren

        5 jun 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor

   

  Periode              6  jun t/m  12  jun
  Maandag

  2e pinkster-dag

         6 jun 09.30 uur: H. Blasius Delden, Euch. Pastor Huisman. Parochieviering
  Dinsdag        7 jun 09.00 uur: Eucharistiev pastor Jansen
  Zaterdag     11 jun 19.00 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor
  Zondag     12 jun 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           13  jun t/m  19 jun
  Dinsdag      14 jun 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag     18 jun 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     19 jun 09.30 uur: Geen viering i.v.m. zomerfeesten

   

  Periode           20  jun t/m  26 jun
  Dinsdag      21 jun 09.00 uur: Gebedsviering Jan Lansink
  Zaterdag     25 jun 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor. 
  Zondag    26   jun 09.30 uur: Geen viering.

   

  Lektoren:
  Zondag      5  jun 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag    11  jun 19.00 uur:  Siny ten Heggeler
  Zaterdag    25  jun 19.00 uur:  Bennie Blokhorst

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   30 mei  t/m    5 juni Lies Vreman 06-13360994
     6 juni  t/m  12 juni Anneke Tuinte 0547-851226
   13 juni  t/m  19 juni Agnes / Frans 0547-333878
   20 juni  t/m  26 juni Lies Vreman 06-13360994
   27 juni  t/m    3 juli Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    30 apr €  72,25
  Weekend      8 mei €  69,85
  Weekend    14 mei €  74,30
  Weekend    22 mei €  75,30

  De Deurkollekte voor Roepingenzondag heeft € 10,40 opgebracht.         De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 76 jaar is overleden Truus Pierik-Leus. Na de afscheidsviering op maandag 9 mei is zij de volgende dag in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 78 jaar; Gerrit ten Dam. Hij is op maandag 16 mei  in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 85 jaar; Marinus ter Huurne. Na de afscheidsviering op dinsdag 24 mei is hij de volgende dag in familiekring op ons kerkhof te ruste gelegd.

  En op de leeftijd van 50 jaar; Martijn Roescher. Na de besloten afscheidsviering op zaterdag 28 mei is hij in familiekring te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats Het Wienerveeld.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.
  ——————————————————————————–

  Viering op de dinsdagmorgen.

  Vanaf de maand juni is er twee keer in de maand een viering op de dinsdagmorgen. Dit zal in de weekendviering worden aangegeven.

  ——————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  In de maand juni is er geen kerkschoonmaak.
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 juli t/m 31 juli  kunt u opgeven tot woensdag 22 juni bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 5 juni 09.30 uur: Jrg. Gerhardus Goselink; Overl. familie Goselink; Jan Vehof; Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Willem Vehof; Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Zaterdag 11 juni 19.00 uur:  Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jrg. Johanna Stegeman;  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 25 juni 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Materialen gevraagd voor bloemschikken voor de Oekraïense vluchtelingen

  ‘We willen nog graag een bloemschik-workshop houden voor de Oekraïense vluchtelingen. Er was heel veel materiaal ingeleverd, en dat is allemaal gebruikt. Heel mooi! Vandaar deze nieuwe oproep.

  De Caritas heeft, samen met Nataliya ten Heggeler en de Oekraïners, een aantal keren een workshop bloemschikken georganiseerd. Dit was een groot succes……… zo groot dat het voor herhaling vatbaar is. Om dit nog een keer te kunnen realiseren, doen we opnieuw een oproep voor diverse schalen, bakjes, evt. kronkeltakken, decoraties, etc.
  Deze materialen kunnen worden afgeleverd bij Suzanne Peerik-Groothuis, Pieperiet 13, Hengevelde.

  Jo Hoesstee en Els Baak zijn opnieuw bereid om deze workshops te leiden op de mooie locatie bij Alfons Groothuis. Hopelijk kunnen we met ons allen wat betekenen voor de vluchtelingen.

  Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.

  Groet van Marianne, Suzanne en Diny ‘.

  Beste allemaal,

  Op 23 mei hebben we alle 29 collectebussen weer ontvangen. Vanavond hebben onze fiscale assistenten Ursula Assen en Irma Tuinte bij ons thuis de inhoud van de bussen geteld. Ik heb geschreven en toegekeken.
  De opbrengst uit de bussen is echt geweldig. Totaal aan papier en muntgeld  Euro. 1420,33 Via de QR code is 71 euro ontvangen. Dus werkelijk bijna 1500 Euro.

  Wij willen jullie enorm bedanken voor dit resultaat. Het geeft ook aan dat we door moeten gaan om het LONGFONDS te blijven steunen.

  Iedereen collectant ontvangt nog van mij een bedankkaart met de opbrengst van zijn of haar route.

  Alle collectanten wil ik graag hartelijk bedanken voor de tijd die ze besteed hebben aan de collecte.

  Bovenal Ursula en Irma die weer direct klaar stonden om te assisteren.

  Hartelijke groet,

  Cees van der Sluijs

  Blog 15 – Marianne Hutten
  Die opmerking van Pieter Omtzigt

  Ik merk dat ik in gesprekken met mensen regelmatig een opmerking van Pieter Omtzigt
  aanhaal. Dat zegt mij genoeg dat ik dat een waardevolle opmerking vind en daarom nu ook
  eens in mijn blog wil benoemen.
  Het is een opmerking die hij regelmatig herhaalt in interviews, optredens en social media.
  Een opmerking die voor mij toch een eye-opener was toen ik die voor het eerst hoorde.
  Een opmerking die mij namelijk laat beseffen wat de rol is van een politicus in de Eerste en
  Tweede Kamer en ook in de gemeenteraad.
  De opmerking waar ik naar verwijs, is bijvoorbeeld te lezen op twitter. Pieter Omtzigt schrijft
  daar: ‘Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de
  Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse
  volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land’.
  Kortom: je zit er voor iedereen!

  En dat geldt ook voor raadsleden. Want als je even opzoekt hoe dat in de Gemeentewet is
  verwoord, staat er een heel korte (ja, er staan soms ook korte teksten in wetten!), bondige en
  duidelijke zin in artikel 7: ‘de raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente’.
  Dus: als gemeenteraadslid zit ik er voor iedereen. Ik heb niet altijd het idee dat iedereen dat
  zo ziet of ervaart. Vanuit het idee: ‘je bent toch niet voor niks een politieke partij! De kiezer
  heeft toch juist míjn partij gekozen en niet die andere!’ Tuurlijk, dat is waar. Je bent ook niet
  voor niets gekozen. Kiezers weten van jouw standpunten en hebben juist jou het vertrouwen
  gegeven dat jij degene bent die de capaciteiten heeft om een goed raadslid te zijn. Maar ik
  zit er niet alleen voor de 1912 kiezers die op In Beweging hebben gestemd. Bij elk
  agendapunt heb ik de verantwoordelijkheid om kennis te nemen van álle belangen en
  overwegingen. En die verantwoordelijkheid geldt voor elk raadslid.

  Eigenlijk is de uitspraak van Pieter Omtzigt voor mij de bevestiging hoe ik de politiek zie en
  hoe ik me in de politiek wil gedragen. Dat heb ik al heel vaak gezegd, maar bij deze
  nogmaals. De oproep is heel simpel: laten we het over de inhoud hebben. Een goed idee is
  een goed idee, maakt niet uit van wie of welke partij het komt!

  Marianne Hutten
  Fractievoorzitter In Beweging

  Maak je straat groen tijdens burendag

  Geld voor een groene buurt

  Vanaf 1 juni 2022 kunnen buren, buurttuinen, verzorgingshuizen, sportclubs, verzorgingstehuizen, scoutinggroepen, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke initiatieven financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds.  Dit geld kun je inzetten om tijdens Burendag op 24 september de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, bankjes, een buurttuin, compost voor een gezonde bodem, een insectenhotel of fruitbomen. Niet alleen organisaties, maar ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm kunnen deze subsidie aanvragen.

  Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2022 vieren we Burendag op zaterdag 24 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

  De Groene Loper Hof van Twente wil graag bewoners betrekken bij hun eigen groene leefomgeving en ondersteunt initiatieven die een aanvraag willen doen om tijdens Burendag de straat of buurt te vergroenen.

  Hulp nodig bij je financiële aanvraag?

  Iedereen kan via www.burendag.nl een aanvraag tot 350 euro indienen bij Het Oranje Fonds om tijdens Burendag een groene activiteit te organiseren. Wil je als buurtinitiatief dit geld inzetten voor het vergroenen van je straat of buurt, en wil je graag hulp bij de aanvraag?

  De werkgroep van Groene Loper Hof van Twente helpt je graag door samen met jou de aanvraag in te vullen. Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl en we prikken een datum om je te helpen bij de aanvraag.

  Senioren Hengevelde sluiten seizoen af met het muzikale duo Tiz’Nix.

  Voor veel mensen is de maand juni de start van het zomerseizoen.
  Met mooi weer en een fijne buitentemperatuur gaan mensen in de komende periode toch liever voor buitenactiviteiten.
  De van werken vrijgestelde mensen als de pensionado’s gaan er met de fiets op uit of zitten op de langere zomeravonden gewoon heerlijk in de tuin.
  En natuurlijk gebruiken veel mensen de rustige periodes voor de schoolvakanties om er zelf op uit te trekken met auto, bus of caravan.
  Als dan ook nog de Zomerfeesten voor de deur staan is er voorlopig vertier genoeg.
  Daarom sluiten de Senioren Hengevelde hun seizoen af op woensdag 1 juni in De Gebrande Waateren met een gezellige avond.
  Het duo Tiz’Nix komt naar Hengevelde om met een soort van theateroptreden de aanwezigen te vermaken met gezellige meezing liedjes die worden afgewisseld met komische en nostalgische nummers in onze eigen streektaal.
  Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze laatste activiteit van dit seizoen te gebruiken om elkaar een fijne zomertijd toe te wensen.
  Voor de koffie, een drankje en een hapje wordt natuurlijk gezorgd.
  Samen met Tiz’Nix wordt het zeker een gezellige avond.

  Welkom dus a.s. woensdag 1 juni om 19.30 uur in de Gebrande Waateren.

  Hof van Twente Dementievriendelijk gemeente

  Vrijdag 20 mei 2022 vond in het leescafé van de bibliotheek in Goor de feestelijke opening van de Dementheek Hof van Twente plaats. Wethouder Rohaan van Hof van Twente verrichtte de officiële opening. Daarnaast hield schrijfster Aafke Kelly een voordracht uit haar boek met titel “ik mag van de dokter alleen lauw water drinken”.

  In de afgelopen periode zijn zowel de medewerkers van Salut als van de Bibliotheek getraind in het GOED omgaan met mensen met dementie. Samen met de aanwezigheid van de dementheek zorgt dat ervoor dat zowel Salut en de bibliotheek zich vanaf nu dementievriendelijk mag noemen. Truus Kamphuis, voorzitter bestuur Alzheimer Nederland afdeling Twente droeg daarom dementie vriendelijke stickers over aan Frederique Westra, directeur van de bibliotheek en aan Benjamin Been, directeur-bestuurder van Salut. Daarnaast werd aan Chantal Smit van Salut, projectleider van een dementievriendelijk Hof van Twente, het certificaat overhandigd waarmee Hof van Twente als Dementievriendelijke gemeente is benoemd.

  De opening van de dementheek liet door corona op zich wachten. Hierdoor werd de opening en het krijgen van de titel `dementievriendelijk` uitgesteld. “Onze collega’s van Salut zijn al in 2018 getraind waarbij ze dementievriendelijk zijn geworden. In de tussenliggende periode zijn we met onze organisatie verhuisd in Goor waarbij we in hetzelfde gebouw als de bibliotheek terecht kwamen”, vertelt Chantal Smit van Salut. ”We zijn heel blij met de samenwerking, het draagt bij aan de uitleen van de verhalen en de informatie en Salut is ervoor vragen, ondersteuning en begeleiding”.

  Inwoners met vragen, zijn na een bezoek aan de dementheek welkom bij Salut. Kijk voor meer informatie op dementievriendelijk hof van twente, of bel Salut 0547-260053 of mail info@salut-welzijn.nl.

  ————————————————————————————————————————-

  Contactpersoon persbericht:

  Chantal Smit

  M           0547-260053

  E             Chantal@salut-welzijn.nl

   

  Over Salut
  Salut is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in Hof van Twente. We adviseren, begeleiden of wijzen bewoners de weg. Dat doen we daadkrachtig, mensgericht en altijd tijdelijk. Ons werkterrein is breed. Je kunt bij ons met vragen terecht over wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk, gezondheid, financiën, scholing en sport. Met een team van professionals gaan we op zoek naar een antwoord op hulpvragen en problemen van jong en oud.  

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu