De Höfte Höfte juni
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  De overheid geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om, luchtwegvirussen zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. Laten we blijven opletten, om elkaar niet te besmetten met virussen zoals luchtweginfecties.

  Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?
  Blijf thuis als u ziek bent; hoest of nies in uw elleboog; was vaak en goed uw handen met water en zeep

  Kerkdiensten voor de periode   30 mei t/m 30 juni
  Periode          30 mei t/m  4 jun.
  Dinsdag   30 mei 09.00 uur: Woco-viering pastor Zoet
  Zaterdag    3 jun 19.00 uur: Geen viering
  Zondag     4 jun 09.30 uur: Woco-viering diaken Nijhuis, mmv D-H-koor.

   

  Periode               5 jun t/m  11 jun
  Dinsdag     6 jun 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag  10 jun 19.00 uur: Woco-viering,  werkgroep mmv D-H-Koor.
  Zondag  11 jun 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           12 jun  t/m  18 jun
  Dinsdag   13 jun 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  17 jun 19.00 uur: Geen viering ivm Zomerfeesten
  Zondag   18 jun 09.30 uur: Geen viering ivm Zomerfeesten

   

  Periode            19 jun  t/m  25 jun     
  Dinsdag   20 jun 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  24 jun 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv Koor Cantu.
  Zondag   25 jun 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode            26 jun  t/m  2 juli     
  Dinsdag   27 jun 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag    1 juli 19.00 uur: Geen viering
  Zondag

   

      2 juli 09.30 uur: Woco-viering pastor Zoet, mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zondag    4 jun 09.30 uur: Wilma Winters
  Zaterdag  10 jun 19.00 uur: Bennie Blokhorst
  Zaterdag  24 jun 19.00 uur:  Jan Put
  Zondag    2 juli 09.30 uur:  Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   29 mei  t/m   04 jun Lies Vreman 06-13360994
    5 jun   t/m   11 jun Anneke Tuinte 0547-851226
   12 jun  t/m   18 jun Agnes / Frans 0547-333878
   19 jun  t/m   25 jun Lies Vreman 06-13360994
   26 jun  t/m     2 juli Anneke Tuinte 0547-851226
     3 juli  t/m     9 juli Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend         30 apr €    44,75
  Weekend          7 mei €    50,85
  Weekend        13 mei €    52,40
  Hemelvaart     18 mei €  112,20
  Weekend        21 mei €    72,45

  De Deurkollecte voor Roepingenzondag heeft € 39,70 opgebracht.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:

  Op de leeftijd van 74 jaar; Harry Doeschot. Op 2 mei is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  En op de leeftijd van 64 jaar; Jan Aarnink. Op 13 mei is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 5 t/m 8 juni is groep 5 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 3 juli t/m 31 juli  kunt u opgeven tot woensdag 28 juni  bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

   

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties

  Zondag 4 juni 09.30 uur: Familie Cattier-Spekreijse; Wilmien Meijerink; Jan Katier; Henk en Alfons Screever; Jrg. Geertruida Rupert-Slamp.

  Zaterdag 10 juni 19.00 uur:  Jrg. Johanna Stegeman; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Uit Dankbaarheid.

  Zaterdag 24 juni  19.00 uur: Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Ouders ten Heggeler-Vehof en Arnold

  —————————————————————————–

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  Twentsche Processie Kevelaer

  Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
  Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (zie foto), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven. Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster.

  Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.

  In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.

  Op zaterdag 26 augustus gaat de Twentsche Processie Kevelaer weer van start. Nadere informatie verschijnt binnenkort in onze kerken en nieuwsbrieven.

  ————————————————————————————-

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Zonnebloemnieuws

  Het is weer volop voorjaar en de zomer komt eraan, de tijd voor uitstapjes en gezelligheid, dat geldt ook voor de Zonnebloem. Deze zomer binnen we met een gezellige ontmoetingsdag georganiseerd door de drie buurtafdelingen. Voor mensen die bekend zijn bij de Zonnebloem komen de vrijwilligers langs om te vragen of u belangstelling heeft, bent u (nog) niet bekend met de Zonnebloem maar lijkt het u leuk deze dag bij te wonen en mensen te ontmoeten geef u dan op bij onderstaand adres of bij Ria Doeschot,               telf. 06-57067111

  Ontmoetingsdag Beckum/Bentelo/Hengevelde

  Op dinsdag 4 juli organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo en Hengevelde/St. Isidorushoeve de jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere “oudere” die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag van ontmoeten en oude bekenden terug zien.
  Deze dag van gezellig samen zijn wordt dit jaar gehouden in Zalencentrum Dwars in Sint Isidorushoeve. We beginnen de dag om 10.00 uur met een kopje koffie en iets lekkers erbij. Daarna is het tijd voor een korte overweging die we zelf verzorgen.
  Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Tijdens het borreluurtje worden de loten voor de loterij verkocht.

  Na de middagpauze kunt u onder het genot van een drankje genieten van een muzikaal optreden  van de VoiZus  en de loterij.
  We sluiten de dag af met koffie met een saucijzenbroodje.
  De kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, drankjes en diner zijn € 37,50 per persoon.

  Heeft u belangstelling?

  Geef u zo spoedig mogelijk op, doch uiterlijk voor 23 juni bij:
  Truus Kamphuis
  06-10304973

  LONGFONDS OPBRENGST 2023

  Afgelopen week hebben Irsula Assen en Irma Tuinte onder het toeziend oog van Paul Brummelhuis en mijzelf de munten  en de biljetten geteld uit de collectebussen geteld.

  Cees van der Sluijs is op pad geweest om het contante geld bij Geldmaat te storten bij de Karwei en de Sealbag met papiergeld bij Geldmaat Grotestraat.

  Totaal met de opbrengst van de QR code hebben we dit jaar 1509,27 Euro opgehaald. Dat is van 29 bussen dus gemiddeld 50 euro.

  Een geweldig resultaat zelfs bijna 100 euro meer dan vorig jaar. Jullie krijgen nog een bedankkaart in de bus.

  Veel dank voor de spontane samenwerking vooral voor de invallers en nieuwkomers.

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  Actieve fietstocht voor actieve dames

  Dinsdag 23 mei organiseerde Vrouw Actief Hengevelde voor hun leden een fietstocht.
  Het was een prachtige dag met mooi fietsweer en geen regen.
  Iedereen verzamelde zich op het marktplein en vertrokken om 9.00 uur richting de eerste stop in Gelselaar om daar koffie te drinken met heerlijke appeltaart.
  Rond het middaguur werd een heerlijke lunch aangeboden bij Beleefboerderij De Melktap in Geesteren.
  Men genoot niet alleen van de lekkere broodjes, maar ook van de prachtige omgeving.
  De dames konden de verleiding niet weerstaan om natuurlijk in de middag ergens nog even een terrasje mee te pikken.
  Daarna gingen ze met z’n allen weer richting Hengevelde naar De Kolenbrander waar de hongerige dames heerlijk hebben gegeten. De kok had lekker gekookt. Iedereen ging na een actieve dag, voldaan weer naar huis.

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  Rollende woensdagmiddag

  Buurtsportcoach organiseert op 21 juni 2023 van 14.00uur tot 16.00uur wordt er op de Atletiek Vereniging Haaksbergen een Rollende middag georganiseerd. Deze middag is speciaal voor mensen met een (elektrische) rolstoel, rollator, scootmobiel en of framerunner.

  We hebben een programma waar voor jong en oud iets te doen is. Er kan gewandeld worden door het park, er zijn ludieke spellen en je kunt een framerunner proberen. Op de atletiekbaan kun je de manoeuvre technieken oefenen. Tussendoor is er ruimte om een drankje te nuttigen en elkaar te ontmoeten.

  Er is een toegankelijke route uitgezet in park aan de overkant, voor het wandelen met een rolstoel. Er zijn vrijwilligers aanwezig om deze route, met je te lopen maar je mag natuurlijk ook iemand meenemen hiervoor.

  De framerunners laten hun behendigheid zien, met de scootmobiel of een ander rollend hulpmiddel kun je een parcours rijden.

  Met de spellen kun je op een ludieke manier je motoriek te oefenen.

  Oftewel een gezellige woensdagmiddag om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen!

  Praktische informatie:

  • Woensdag 21 juni van 14.00 tot 16.00uur
  • Bij de Atletiek Vereniging Haaksbergen, Scholtenhagenweg 39
  • Kosten: €1,50 incl. koffie/ thee en ranja
  • Graag aanmelden voor 14 juni

  Aanmeldingen en informatie via:

  Minke ten Bruggencate / 06-48591794 / m.tenbruggencate@mediant.nl

  Maurizio Arena / 06-38066218 / mr.arena@mediant.nl

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  VERSLAG JAARVERGADERING SSGH

  Woensdagavond 10 mei jl. werd in de conferentiezaal van Kulturhus de Marke voor de tweede keer in 7 maanden tijd de jaarvergadering gehouden van de Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH). Graag wil de SSGH richting haar gebruikers en alle andere betrokkenen een toelichting geven op hetgeen wij als Stichting doen. Ook gaan we met ingang van dit jaar weer terug naar een jaarvergadering in het voorjaar. Dit was na Corona eenmalig in oktober, vandaar dat er nu maar een half jaar tussen de laatste jaarvergadering en deze vergadering zit. De jaarvergadering was reeds eerder gepland op 12 april 2023, maar de SSGH heeft gemeend in verband met de herdenkingsbijeenkomst van Debby Bebsler, op diezelfde avond, de jaarvergadering door te schuiven.

  De SSGH vindt het belangrijk om meer zichtbaar te zijn. In Hengevelde weet men niet altijd wat de rol is van de SSGH. Als er zaken zijn, dan vinden wij dat de mensen ons wel moeten weten te vinden, dus ook vanuit die hoedanigheid vinden wij een jaarvergadering heel belangrijk. De SSGH wil zeker niet op de voorgrond staan, wij zijn faciliterend voor de verenigingen en de gemeenschap. De SSGH heeft een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap en wij willen dan ook laten zien waar wij mee bezig zijn. Ook willen wij in deze vergadering financiële verantwoordelijkheid afleggen. Dit moeten wij al richting de gemeente, maar ook richting de gemeenschap vinden we dit wenselijk. Wij verwachten dat we de komende tijd voor hele grote veranderingen staan (nieuwe MFA in Hengevelde). Met de hele gemeenschap staan wij voor het maken van belangrijke keuzes. De SSGH wil dan ook dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te praten en mee te beslissen.

  Voor een uitgebreid verslag van de jaarvergadering van 2023 verwijzen wij naar onderstaande link. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden van de SSGH.

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  Actie Mei tot en met 17 juni

  NIEUW BIJ DE DEURNE

  CA BOLANI TRAMINER UIT ITALY.

  Deze wijn gemaakt van de Traminer druif, uit het plaatsje Tramin.

  Tikje minder uitbundig, iets verfijnder dan de Gewurztraminer.

  Droge witte wijn met bloemige tonen als roos , jasmijn en tropisch fruit.

  Verassende lekkere combinatie met Twentse ASPERGES .

  Welkom bij de Deurne,

  Kom deze wijn proeven in de winkel.

  Actie prijs van € 9.95 nu voor €8.95 per fles

  Doosprijs 6 flessen € 52.50

   

  Oproep van de Verkeersregelaargroep

  De verkeersregelaarsgroep is (nog steeds) op zoek naar nieuwe leden! De groep bestaat
  momenteel uit 12 leden, waarvan sommige leden al meer dan 15 jaar lid zijn. Inmiddels
  hebben meerdere leden aangegeven te zullen stoppen en zijn we op zoek naar aanvulling
  voor deze groep.
  Als verkeersregelaar word je ongeveer 3 keer per jaar ingezet bij activiteiten in het dorp.
  Hierbij kun je denken aan het paasvuur, Dodenherdenking, de Zomerfeesten
  (zaterdagmiddag), wandelvierdaagse, houtdorp en de Sinterklaasoptocht. Ook voor deze
  functie geldt: hoe meer aanmeldingen, hoe minder je aan de beurt bent.
  Om verkeersregelaar te worden hoef je alleen maar één keer per jaar een online examen
  te doen. Dit is gratis, kan vanuit huis en duurt ongeveer 1,5-2 uur

  Start nieuwe leesclubs in Delden

  Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ontmoet je gelijkgestemden. Wil je weten of een leesclub iets voor je is? Maak kennis met de leesclubs van Senia op 11 mei in Bibliotheek Delden.

  Leesclubs van Senia
  Senia faciliteert leesclubs door heel Nederland. In een leesclub lees je dezelfde boeken en bespreek je deze samen. Elke leesclub maakt jaarlijks een lijst met boeken die het wil bespreken. Dit gebeurt aan de hand van door senia zorgvuldig samengestelde boekenlijsten. Er kan gekozen worden uit eenlopende titels, van moderne literatuur tot kunst en geschiedenis. Met de handige leeswijzers van Senia zijn de boekbesprekingen al snel verdiepend.

  Iedereen die belangstelling heeft voor de leesclubs van Senia is welkom. De bijeenkomst is gratis. Graag vooraf aanmelden via Jolanda.Klunder@senia.nl. Bij genoeg animo worden er nieuwe leesclubs opgericht.

  Meer informatie over de leesclubs van Senia is te vinden op www.senia.nl.

  KOERSBAL- een mooie, gezellige en gezonde sport voor alle dames van 50 plus.

  Veel mensen hebben nog nooit gehoord van KOERSBAL terwijl het spel al een paar jaar om de twee weken op maandag met plezier door een clubje dames wordt gespeeld in de Herberg De Gebrande Waateren.

  Nadat de bowlingbaan is verdwenen zijn de dames van de bowlingclub verder gegaan met KOERSBAL.

  Dit is een gezellige sport die een veel lijkt op Jeu-de-Boules maar met een paar grote verschillen:

  • Koersbal is een binnensport op een groene vilt mat van 2 bij 8 meter.
  • De ballen zijn groter en hebben binnenin aan één zijde lood zodat ze een afwijking naar links of rechts hebben.
  • Deze sport kan door bijna iedereen gespeeld worden en is niet weersafhankelijk.

  Omdat er toch een aantal leden zijn vertrokken willen we graag enkele dames erbij hebben.

  Ons seizoen is nu beëindigd maar we beginnen weer in september. Het is onze bedoeling om dan een open wedstrijd te houden waarbij iedereen welkom is om te kijken of mee te spelen.

  Probeer ook een vriendin, buurvrouw of kennis mee te nemen zodat we uiteindelijk 5 tot 10 nieuwe leden kunnen begroeten.

  Heb je nu al zin om het ook eens te proberen meld je dan alvast bij Thea Roelink (06-15612149) of Suzanne Peerik (06-27241844)

  Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

  Krijg jij de kriebels bij het zien van deze foto?

  Wij zien ze met grote regelmaat en schrikken er niet meer van, maar vervelend zijn teken wel! Wist je dat honden- en katteneigenaren maar liefst 50% meer kans op een tekenbeet hebben dan mensen zonder huisdier? Onbeschermde katten en honden kunnen teken levend mee naar huis nemen. Wanneer het buiten warmer is dan 7 graden , worden de teken al actief.

  Je loopt tekenbeten niet alleen op in het bos (43%), maar ook in de tuin (31%). Controleer dus niet alleen je huisdier goed op teken, maar ook jezelf! Voor je huisdier zijn er gelukkig voldoende mogelijkheden om tekenbeten te voorkomen. Wij kijken graag met je mee wat voor jouw dier het meest geschikt is.

  Heeft je hond of kat toch een teek? Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet met een tekentang, pincet of tekenkaart. Knijp niet in het lichaam van de teek. Trek de teek voorzichtig recht uit de huid. Gebruik geen alcohol of betadine voordat de teek verwijderd is. Voor het desinfecteren van het wondje mag dit wel. Heb je zelf een teek? Noteer dan de datum en de plek waar de teek zat.

  Ondanks de kriebels… Vergeet niet te genieten van het (hopelijk snel) mooie weer!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu