De Höfte Höfte maart 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

  OMT: testen op corona niet meer nodig, ziekte ‘hoort erbij’

  Als het aan het Outbreak Management Team (OMT) ligt, hoeft er niet grootschalig meer getest te worden op het coronavirus. Het OMT adviseert om de GGD-teststraten verder af te schalen. Ook het advies om een zelftest te doen bij luchtwegklachten mag vervallen. Het kabinet moet de knoop nog doorhakken, maar de verwachting is dat het OMT-advies wordt overgenomen.

  In het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet staat dat Nederland wat betreft de omikronvariant (en subvarianten) van het coronavirus in de zogenoemde endemische fase zit. Dat betekent dat het virus sluimerend in de samenleving aanwezig is. Van een pandemie is geen sprake meer.

  De GGD-teststraten kunnen volgens het OMT grotendeels verdwijnen, maar de GGD moet wel opnieuw kunnen opschalen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een nieuwe variant opduikt die grote groepen mensen ernstig ziek maakt, zich snel verspreidt of niet wordt gedetecteerd door zelftesten.

  Kerkdiensten voor de periode  27 febr t/m 2 apr
  Periode        27 febr t/m  5 mrt
  Dinsdag    28 febr 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Woensdag     1 mrt 14.30 uur: Lezing Marinus van den Berg.

  Thema “de laatste tijd” . Zie verderop in dit blad

  Zaterdag     4 mrt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      5 mrt 09.30 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv koor Cantu

   

  Periode            6  mrt  t/m  12 mrt
  Dinsdag       7 mrt 09.00 uur: Geen Viering
  Zaterdag    11 mrt 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-koor.
  Zondag    12 mrt 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           13 mrt  t/m  19 mrt
  Dinsdag     14 mrt 09.00 uur: Gebedsviering
  Zaterdag    18 mrt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    19 mrt 09.30 uur: Woco-viering, diaken Nijhuis mmv D-H-koor.

   

  Periode           20 mrt  t/m  26 mrt
  Dinsdag     21 mrt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    25 mrt 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv Herenkoor
  Zondag     26 mrt 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           27 mrt  t/m  2 apr
  Dinsdag     28 mrt 09.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet
  Zaterdag       1 apr 19.00 uur: Geen viering
  Zondag       2 apr 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet  mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zondag     5 mrt 09.30 uur: Carla Rupert
  Zaterdag   11 mrt 19.00 uur: Bennie Blokhorst
  Zondag   19 mrt 09.30 uur:  Wilma Winters
  Zaterdag   25 mrt 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Zondag     2 apr 09.30 uur:  Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    27 febr t/m  5 mrt Agnes / Frans 0547-333878
      6 mrt t/m 12 mrt Lies Vreman 06-13360994
    13 mrt t/m 19 mrt Anneke Tuinte 0547-851226
    20 mrt t/m 26 mrt Agnes / Frans 0547-333878
    27 mrt t/m   2 apr Lies Vreman 06-13360994

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend        28 jan €   90,99
  Weekend          5 febr €   85,40
  Weekend        11 febr €   82,00
  Weekend        19 febr €   59,00

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Tevens wordt in deze periode ook de collecte voor de Vastenactie gehouden. Zie verderop in dit blad.
  ——————————————————————————–

  Beste parochianen,        

  De Aktie Kerkbalans 2023 die begin februari is gehouden, heeft aan toezeggingen en betalingen, voorlopig een bedrag opgeleverd van ruim
  € 30.000,- . Waarvoor hartelijk dank.

  Het kan zijn dat de collectant enkele keren tevergeefs bij u aan de deur is geweest om uw enveloppe/uw bijdrage op te halen.

  Als dat het geval is, wilt u dan alsnog de enveloppe in de brievenbus van de pastorie doen?!

  U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op IBAN no.

  NL35 RABO 0157 1072 21 tnv Geloofsgemeenschap Hengevelde.

  Ook willen wij onze collectanten en de goede gevers nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

  Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Hengevelde,

  ——————————————————————————

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

   

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 6 t/m 9 maart is groep 2 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 april t/m 30 april kunt u opgeven tot woensdag 22 maart bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 5 mrt 09.30 uur:
  Ouders ten Heggeler en Arnold; Overleden familie Rupert- Exterkate; Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Wilmien Meijerink.

  Zaterdag 11 mrt 19.00 uur:
  Overl. familie Stegeman- Siegerink; Overl. familie Mensink; Jan Vehof.

  Zondag 19 mrt  09.30 uur:
  Uit dankbaarheid; Overleden familie.

  Zaterdag 25 mrt 19.00 uur:
  Jrg. Johan Schreijer; Overl. familie Mensink;

  —————————————————————————–

  Vastenactie 2023: Mensen onderweg

  De jaarlijkse Vastenactie campagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.
  Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen  hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders.

  Wat doet Vastenactie ?

  Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen , vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, (zoals een schoffel, schep, gieter en een kruiwagen) waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om hieraan een bijdrage te leveren.

  De collectanten bezorgen dit jaar voor de laatste keer het vasten zakje en halen het op in de  week van 26-31  maart. U mag ook uw bijdrage overmaken op banknr NL35RABO 0157 1072 21 t.n.v. Heilige Geestparochie Locatie Hengevelde, o.o.v. Vastenactie. 

  Ook de schoolkinderen doen dit jaar weer mee.

  De vastenactie helpt –“mensen onderweg”-, te ondersteunen. Helpt U ook mee?

  Alvast hartelijk dank.

   

  Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen Heilige Geestparochie.

  ——————————————————————————

   

  Pastor Marinus van den Berg

  Pastor Marinus van den Berg komt spreken in Hengevelde.

  De Senioren Hengevelde is het gelukt om de landelijk bekende pastor Marinus van de Berg naar Hengevelde te halen voor een lezing over het thema ‘De laatste tijd’.
  Het is meteen ook de titel van zijn onlangs verschenen boek. Een uit de vele die hij schreef over zorg, afscheid, rouw en verlies.

  Pastor van den Berg is een veel gevraagd spreker die vooral in zijn spreken put uit zijn jarenlange ervaring met mensen uit verpleeghuizen en zorginstellingen.

  Hij weet daarbij een toon aan te slaan die voor iedereen begrijpelijk en invoelbaar is zonder de situatie mooier te maken dan de werkelijkheid is.
  Het leven is een tijdlijn met voor iedereen een begin en een eind.

  Geboren worden, groeien en je ontwikkelen, volwassen worden en een gezin stichten, dat is toch het huisje-boompje-beestje-verhaal voor de meeste mensen.

  Dat laatste stuk, ‘die laatste tijd’, daar houden we ons liever niet mee bezig.
  Maar als dan de jaren gaan tellen, de kinderen de deur uit zijn en we te maken krijgen met zorg voor ons zelf of een naaste, dan realiseren we ons dat er ergens een einde is.
  Hoe we daarmee willen omgaan vraagt de moed om na te denken over menig levensvraag.
  Als ons de woning te groot wordt moet meestal de moeilijke beslissing genomen worden om het vertrouwde van jarenlang los te laten.
  En als we alleen komen te staan moeten we ons leven opnieuw vorm en inhoud geven.
  Als ten slotte het lichaam gaat verzwakken, dan dient zich de onvermijdelijke vraag aan hoe dat laatste stuk zijn beslag moet krijgen.

  De rode draad in het denken, spreken en schrijven van Marinus van de Berg is de gedachte dat we de dood niet moeten verstoppen. Het is een gegeven, dat we in ons leven niet kunnen omzeilen en het geldt voor iedereen.

  Door met elkaar hierover te praten op een menselijke manier wordt het definitieve afscheid voor de meeste mensen verlicht en mogelijk acceptabeler gemaakt.

  Iedereen die zich aangesproken voelt door dit thema is van harte welkom op woensdagmiddag 1 maart om 14.30 uur in de parochiekerk van Hengevelde.
  Na afloop krijgt u een kop koffie aangeboden en kunt u mogelijk nog even met elkaar napraten. De entree is gratis.

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Sam’s Kledingactie voor betere moeder- en kindzorg in Ethiopië

  Actiedag in Stokkum en Hengevelde

  Van 27 t/m 31 maart a.s. kunt u in Stokkum kleding en schoenen inleveren in het portaal van de Sint Suitbertuskerk  aan de Pastoor van Sonsbeeckstraat 22. De Sam’s vrijwilligers zullen  dan van 09.00-17.00 uur uw goederen in ontvangst nemen.

  Op 31 maart kunt u ook terecht bij de familie Lentelink  aan Bentelosestraat 11 in Hengevelde.

  Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

  Landelijk duurt de actieperiode van 6 maart t/m 24 mei. Dan wordt er op diverse locaties in heel Nederland (voor langere tijd) kleding ingezameld. Deze data en adressen vindt u op de website www.samskledingactie.nl.

  Wat mag u allemaal inleveren?

  Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.  Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

  Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

  Investeren in zorg is investeren in vreugdevolle gebeurtenissen

  Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren; het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. In veel Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië, is veilig bevallen niet vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die voorkomen en/of verholpen hadden kunnen worden.

  Betaalbare én bereikbare zorg

  Ambitieuze overheidsinterventies in de gezondheidszorg van Ethiopië hebben gezorgd voor een daling van de kindersterfte en een verbetering van het algehele zorgstelsel, maar er zijn nog altijd grote uitdagingen. Omdat de gezondheidsvoorzieningen vaak ver weg zijn en ze kampen met extreme armoede, is goede zorg niet dichtbij en (vrijwel) niet te betalen. Met name moeder en kind in afgelegen dorpen, zoals de Borana-zone, zijn erg kwetsbaar.

  Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaalbare én bereikbare zorg en de cijfers van moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder terugdringen.

  Aanvullende informatie

  Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.

  Gezond eten uit eigen tuin! 

  MOESTUINCURSUS

  Gezond eten uit eigen tuin!                  

  Verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond, maar het smaakt ook lekkerder! Maar hoe doe je dat, groente verbouwen? Om dat te leren organiseert de Reggetuin  Hof van Twente in samenwerking met de gemeente en Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad net als vorige jaar, een cursus ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ in de Reggetuin bij de Stadslandbouw Hof van Twente, Kerkstraat 123D in Goor. Iedereen kan meedoen!

  Opzet van de cursus

  De geheel biologische cursus is laagdrempelig en concreet en bestaat uit:

  • 1 informatie avond in de Reggetuin :

  29 maart 19.30-20.30 uur

  • 5 moestuin werkbijeenkomsten in de Reggetuin :

  15 april 9,30-12.00 uur

  10 mei 19.00-21.30 uur

  7 juni 19.00-21.30 uur

  23 augustus 19.00-21.30 uur

  7 oktober 9.30-12.00 uur

  • 2 workshops conserveren

  13 september groente conserveren 19.00-21.30 uur

  11 oktober fruit conserveren 19.00-21.30 uur

  • Er is telkens een kort theoretisch en een uitgebreid praktisch gedeelte
  • Bij elke bijeenkomst wordt een hand out uitgereikt
  • In de periode van 15 april tot eind oktober is voor de cursisten een gezamenlijke moestuin beschikbaar in de Reggetuin, waar dagelijks naar harte lust ge(moes)tuiniert mag worden

  Aan het eind van de cursus kan iedereen zelfstandig een moestuin aanleggen, zaaien, planten, bemesten, onderhouden en conserveren. 

  Eigen moestuin en voorraad

  Met een kleine, gemakkelijk te onderhouden moestuin krijg je al veel opbrengst, bijvoorbeeld je eigen sla, worteltjes en boerenkool. Leuk om je zelf gekozen groente te zaaien en te planten, spannend om te zien hoe alles groeit en om het ten slotte zelf allemaal te oogsten. En om te conserveren, zodat je kunt wecken of fermenteren, chutney of vruchtenlikeur kunt maken. Zo kun je alle overschotten van je tuin gebruiken en hoeft er nooit meer voedsel te worden verspild

  DEEPS VOCAAL ZINGT ROSSINI: DE PETITE MESSE SOLENNELLE

  Het kamerkoor Deeps Vocaal uit Hof van Twente brengt op zaterdagavond 4 maart 2023 om 20 uur de Petite Messe Solennelle van Rossini. Het concert, met enkele topsolisten, wordt uitgevoerd in de Hofkerk in Goor. Deeps Vocaal staat onder leiding van Yt Nicolai.

  Een Mis van meer dan een uur een ‘kleine’ Mis noemen is op zijn minst ironisch te noemen, maar Rossini deed dat bewust: het is een volledige mis, zij het met een kleine bezetting.

  Deeps Vocaal voert het werk uit zoals Rossini het het liefst had gewild: met piano en accordeon (oorspronkelijk: harmonium). In 1863 werd dat te ‘volks’ gevonden, maar na 160 jaar moet het toch wel kunnen. Rossini was van oorsprong een opera-componist en beschouwde deze mis als een ‘kleine zonde van mijn oude dag’. De Petite Messe Solennelle is een stuk dat overloopt van levenslust en dat tegelijk momenten van indrukwekkende verstilling heeft. Een feest voor zangers, musici en publiek!

  Voor deze uitvoering heeft Deeps Vocaal enkele topsolisten weten te strikken: Enide Lebrocquy (sopraan), Emilie Wijers (alt), Gert-Jan Verbueken (tenor) en Sinan Vural (bas). Instrumentalisten zijn Pieter Grimbergen (piano) en Ellen Zijm (accordeon). Kaartverkoop via: www.deepsvocaal.nl

  Overijsselkiest.nl gelanceerd

  Stemmen in Overijssel? Check stemwijzer 2023

   

  Woensdagvond 8 februari 2023, vond de startbijeenkomst plaats voor de verkiezingscampagne van de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. 19 politieke partijen doen mee om één of meerdere van de in totaal 47 zetels in de Provinciale Staten te bemachtigen. Naast de pitch van de politieke partijen lanceerde de Commissaris van de Koning, dhr. Heidema de Overijsselse stemwijzer.

  We hebben vandaag de dag te maken met grote uitdagingen. Zo zal de ruimtelijke puzzel, de woningbouwopgave, energietransitie en transitie van het landelijk gebied ook de komende coalitieperiode een grote rol spelen. Daarom riep Commissaris van de Koning Heidema de inwoners op vooral gebruik te maken van hun democratisch stemrecht! Inwoners van Overijssel kunnen hun stem uitbrengen op de partij van hun voorkeur.  

  Nog aan het twijfelen op welke partij te stemmen? Ga dan naar www.overijsselkiest.nl waar meer informatie te vinden is over de verkiezingen: alle partijprogramma’s, overzicht van de lijsttrekkers, kandidaten en de stemwijzer.  

  Nederlandse taalles in Hengelandt Business Center

  Ook in de Gemeente Hof van Twente hebben Oekraïners die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld onderdak gevonden. Dit zijn merendeels vrouwen en kinderen. De mannen zijn achtergebleven om hun land Oekraïne te verdedigen tegen de Russen.
  Deze Oekraïense vluchtelingen zijn niet inburgeringsplichtig zolang zij een tijdelijke verblijfsstatus hebben op basis van de Richtlijn tijdelijke bescherming.
  Er zijn mooie lokale initiatieven ontstaan, waar zij terecht kunnen voor het leren van de Nederlandse taal o.a. in de bibliotheek en de Hofkerk in Goor, maar ook in Hengevelde.
  Just Schimmelpenninck uit Diepenheim geeft wekelijks Nederlandse taalles aan een groep Oekraïense vluchtelingen, in een mooie ruimte van Hengelandt Business Center Goorsestraat in Hengevelde, beschikbaar gesteld door Harrie Ottenschot.
  De Nederlandse les is niet alleen ontworpen om de vluchtelingen te helpen bij het leren van de taal, maar ook om hen te introduceren in de Nederlandse cultuur en gewoonten.
  De lessen zijn interactief en bevatten zowel praktische als theoretische kennis.
  Afgelopen week was het thema noodsituaties en ziekte. In makkelijk Nederlands en met beeldmateriaal vertelde Just Schimmelpenninck, wat te doen bij ziek zijn en bij acute situaties: huisarts, eventueel doorverwijzing naar specialist, apotheek, drogist, tandarts, politie, brandweer en huisartsenpost. Opmerkelijk was dat iedereen wist wat paracetamol is, want dat wordt door Nederlandse artsen heel vaak voorgeschreven…
  Daarna werd uitleg gegeven over de vraagwoorden wie, wat, welke, waar, wanneer, hoeveel en waarom. In groepjes van drie moest men vragen verzinnen, die met deze woorden beginnen.
  Het was een hilarisch kwartiertje. Dus tijd voor een pauze. Onder genot van koffie, thee en iets lekkers meegenomen door Just Schimmelpenninck kon iedereen even bijpraten.
  Na de pauze ging het over cijfers, getallen, jaartallen, graden en procenten: hoe spreek je grote getallen uit, wanneer gebruik je een komma en wanneer een punt.
  Tot slot is er altijd een NOS journaal in eenvoudige taal speciaal voor volwassenen die Nederlands leren, zodat ze in de Nederlandse taal op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws.
  Het was fantastisch om te zien hoe de Oekraïense vluchtelingen zich steeds meer op hun gemak voelen in Nederland, ook door kennis van de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

  We gaan naar Lourdes! 

  Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar misschien wel het bekendste pelgrimsoord ter wereld, de plek waar in 1858 Maria 18 keer is verschenen aan de eenvoudige Bernadette Soubirous.

  Ga als pelgrim onderweg in verbondenheid met andere gelovigen in ons Bisdom. Ondervind de wereldkerk die samenkomt tot Christus en Maria, de vreugde en de verbondenheid met elkaar. De pelgrimstocht naar Lourdes kan ons leven verrijken.

  Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van 29 april tot 4 mei, voor de vijfde keer, de bisdom bedevaart naar Lourdes. Wij trekken op met de drie samenwerkende parochies (De Goede Herder parochie, de Heilige Geestparochie en de parochie H.H. Jacobus en Johannes).

  Lourdes informatieavond 27 februari 2023

  U bent van harte uitgenodigd voor de Lourdes informatieavond op 27 februari.

  Datum:           27 februari 2023

  Tijd:                viering om 19:00 uur, aansluitend informatieavond

  Locatie:          St. Stephanus kerk & Stephans-Hof, Grotestraat 207 in Borne

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu