De Höfte Höfte maart
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode  1 mrt t/m 31 mrt
  Periode          26 febr  t/m  3 mrt
  Dinsdag      27 febr 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag        2 mrt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag         3 mrt 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep, mmv D-H-koor.

   

  Periode             4 mrt  t/m  10 mrt
  Dinsdag         5 mrt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag        9 mrt 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv Cantu
  Zondag      10 mrt 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           11 mrt  t/m  17 mrt
  Dinsdag       12 mrt 09.00 uur: Woco-viering, pastor Keuben
  Zaterdag      16 mrt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      17 mrt 09.30 uur: Euchviering, pastoor Pikkemaat mmv Herenkoor

   

  Periode           18 mrt  t/m  24 mrt
  Dinsdag       19 mrt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag      23 mrt 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-koor.
  Zondag
  Palmpasen
        24 mrt 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           25 mrt  t/m   2  apr
  Dinsdag   26 mrt 09.00 uur: Euchviering pastor Jansen
  Witte

  Donderdag

    28 mrt  09.00 uur:

  19.00 uur:

   Viering met school grote kerk

  Euch in Delden v/d  Vegt

  Goede Vrijdag   29 mrt 15.00 uur: Kruiswegviering in dagkerk werkgroep.
  Zaterdag

  Paaszaterdag

   30 mrt 20.30 uur: Alleen in Blasius Delden.

  Wijding paaskaarsen.

  Zondag

  1e paasdag

   31 mrt 09.30 uur: Euchviering, pastoor Jansen mmv D-H koor. Grote kerk.
  Maandag

  2e paasdag

     1 apr 09.30 uur: Alleen Blasius Delden

   

  Lektoren:
  Zondag    3 mrt 09.30 uur:  Jan Put
  Zaterdag    9 mrt 19.00 uur:  Siny ten Heggeler
  Zondag  17 mrt 09.30 uur:   Wilma Winters
  Zaterdag  23 mrt 19.00 uur:   Carla Rupert
  Vrijdag  29 mrt 15.00 uur:   Bennie Blokhorst
  Zondag  31 mrt 09.30 uur:   Carla Rupert

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    26 febr t/m   3 mrt Lies Vreman 06-13360994
      4 mrt  t/m 10 mrt Anneke Tuinte 06-19061142
    11 mrt  t/m 17 mrt Agnes / Frans 06-13360994
    18 mrt  t/m 24 mrt Lies Vreman 06-12180847
    25 mrt  t/m 31 mrt Anneke Tuinte 06-19061142
      1 apr  t/m   7 apr Agnes / Frans 06-13360994

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend         27 jan €  70,20
  Weekend           4 febr €  69,55
  Weekend         10 febr €  49,40
  Weekend         18 febr €  68,65
  Weekend         25 febr €  57,55

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In deze periode wordt ook de Vastenactie gehouden. Zie verderop in dit blad.——————————————————————————–

  Beste parochianen,                                De Aktie Kerkbalans 2024 die begin februari is gehouden, heeft aan toezeggingen en betalingen, voorlopig een bedrag opgeleverd van ruim
  € 30.000.- . Waarvoor hartelijk dank.

  Het kan zijn dat de collectant enkele keren tevergeefs bij u aan de deur is geweest om uw enveloppe/uw bijdrage op te halen.

  Als dat het geval is, wilt u dan alsnog de enveloppe in de brievenbus van de pastorie doen?!

  U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op IBAN no.

  NL35 RABO 0157 1072 21 tnv Geloofsgemeenschap Hengevelde.

  Ook willen wij onze collectanten en de goede gevers nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

  Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Hengevelde

  ——————————————————————————–

   

  Collecte/Plaatsengeld:

  In de dagkerk zal het collecteren bij de uitgang, in de daarvoor geplaatste mandjes, worden voortgezet..

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Danielle Hogenkamp, 18 jaar. Na de afscheidsviering op 29 januari is zij in familiekring te rusten gelegd op het parochiekerkhof.

  We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd uw uitvaartverzorger bellen of de uitvaarttelefoon 06-27124695

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 25 tot 30 maart is groep 5 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 april t/m 30 april  kunt u opgeven tot woensdag 28 maart bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

   

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl.

  ——————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 3 mrt 09.30 uur:

  Ouders ten Heggeler en Arnold; Gerard Hartgerink; Jan Katier; Wilmien Meijerink; Trui Stegeman.

  Zaterdag 9 mrt 19.00 uur:

  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerin

  Zondag 17 mrt 09.30 uur:

  Jan Katier; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 23 mrt 09.30 uur:

  Trui Stegeman; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Jan Vehof

  Zondag 31 mrt 09.30 uur:

  Jrg. Johan Schreier; Gerard Vehof; Willem Vehof; Jan Katier;

  Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Wilmien Meijerink en overl. familie.

  ——————————————————————————

  Informatie over verzekering grafmonumenten.

   

  Ter informatie, de onderstaande brief die onlangs is opgehangen in de publicatiekast bij de aula op de begraafplaats.

   Locatie H.H. Petrus en Paulus Wegdam, Geloofsgemeenschap Hengevelde

  Hengevelde, 8 februari 2024

  Beste familie/ rechthebbende van de graven op deze begraafplaats,

  Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumenten-verzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen.

  Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.

  Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

  De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

  Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met :

  Jan Put (vicevoorzitter parochiebestuur) of Johan Broekkamp (penningmeester locatieraad Hengevelde)

  Met vriendelijke groeten,

  De locatieraad Hengevelde.

  ——————————————————————————

   

  Vastentijd 2024:  EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

   Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen  gebruiken. Minderen voor een ander dus.

  Wat doet Vastenactie?

  We zien de laatste jaren dat steeds meer mensen direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van klimaatsveranderingen. In Zimbabwe ondersteunen we bijvoorbeeld gemeenschappen die niet meer kunnen vertrouwen op de bekende patronen van natte en droge seizoenen. Hun voedselvoorziening staat daardoor sterk onder druk.

  Die ontstonden door de, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Oogsten mislukten en er was nauwelijks voldoende te eten.
  Onze lokale partner Caritas zorgde echter voor een gemeenschappelijke groentetuin in het dorp van Thandekile, een waterput en training bij het verbouwen van lokale gewassen. Die zijn beter bestand tegen het klimaat en geven een betere oogst.

  Thandekile: Wat voor problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk.

  Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee.

  Via Vastenactie willen we daarom in een aantal dorpen onder andere zorgen voor de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen met een waterput, een pomp en een wateropslag.

  Daarnaast willen we de gemeenschappen ondersteunen bij het kweken met lokale gewassen. Een aantal vrouwen en jongeren leert bovendien naaien om extra inkomsten te kunnen verwerven.Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2024:

  ”LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD”

  De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 31 Maart 2024. Het ‘Vastenactie zakje’  dat bij de volgende blad Geestig wordt toegevoegd kunt u tot en met Pasen inleveren in de bus achter in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie

  Ook U kunt uw bijdrage overmaken op het IBAN

  NL35RABO0157107221 t.n.v. R.K. Heilige Geest parochie Hengevelde

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. Dat wij onze inzet voor een menswaardig bestaan voor ieder mens nooit opgeven.

  VASTENACTIEPROJECT 2024

  Parochie H. Geest: Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve

   Bezinning: Geen soberheid zonder solidariteit. Geen bevlieging maar uithouding, veertig dagen lang.

  ——————————————————————————

   

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

       HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Kinderkledingbeurs Kerspel-Goor zaterdag 16 maart 2024

  Op zaterdag 16 maart houden we, van 11.00u tot 15.00u, een kinderkledingbeurs in ons buurtgebouw aan de Haaksbergerweg 3a.

  Heb jij leuke tweedehands kinderkleding in de maten 50 t/m 176 en/of zoek je nog leuke kinderkleding? Kom dan gezellig langs! Voor je kleintjes is er een voorleeshoekje en gratis ranja.

  Wil je kleding verkopen?

  Een tafel kost € 5,-. Bij opgave volgt nadere info.

  Opgave bij Monique Meutstege via kinderkledingbeurs_kerspel_goor@hotmail.com.

  Vermeld ook graag je telefoonnummer.

  Bij voldoende aanmeldingen kan de beurs door gaan. Dus nodig zoveel mogelijk bekenden uit!

  Opgeven kan tot 6 maart 2024.

  Wij kijken uit naar jullie komst!

  Groetjes,

  Mirjam & Monique

  Jan & Teun draaien door met vinyl & MoNoMan

  Op 9 maart is het weer zover. Dan organiseert Jan Eijsink in samenwerking met de Gebrande Waateren, en met ondersteuning van Senioren Hengevelde, de tweede Vinylavond van dit seizoen.

  Jan vormt deze avond samen een duo met zijn zoon Teun, dus vader en zoon draaien vinyl!

  De afgelopen keren waren zeer geslaagde avonden vooral omdat het publiek uit een mix van jong en oud bestond die vooral van de muziek uit de jaren 60 tot en met 90 houden toen vinyl nog de boventoon voerde.

  Die tijd halen we nu ook weer terug en niet alleen met vinyl.

  Naast Jan en Teun zal deze avond gecomplimenteerd worden door MoNoMan. Deze One Man band,  in de persoon van Lennard Kiezenbrink, heeft inmiddels de nodige bekendheid in onze regio. Hij brengt met zijn enthousiasme het publiek compleet in vervoering.

  Dus voor een ouderwetse uitgaansavond met vinyl en live muziek ben je op 9 Maart a.s. vanaf 20.30 uur van harte welkom bij Herberg de Gebrande Waateren in Hengevelde en de entree is gratis.

  Advertentie   Wegdamnieuws maart  2024.

  Huurhuis gezocht

  Gedurende ruim 13 jaar wonen wij met zeer veel plezier in het buitengebied van Hengevelde.

  De eigenaar van ons huis heeft andere plannen en daarom zoeken wij, vitaal, gepensioneerd echtpaar, een prettige woonplek (huur) met tuin in/rondom Hof van Twente of nabije omgeving (eventueel buitengebied).  Dit voor ‘onbepaalde tijd’.

  Kunt u ons hieraan helpen ? We horen het graag.

  Ons telefoonnummer: 0547-388775 òf (bij voorkeur) 06-3087 6251

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu