De Höfte Höfte mei
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  WELKOM BIJ KERKDIENST VIERINGEN…….

  …. op dit moment mogen er nog steeds maar 30 kerkgangers (exclusief bedienaren) bij een viering worden toegelaten. Als u dus wilt deelnemen aan de vieringen, meld u dan vooraf aan.

  Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.
  Verder: houdt u voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten, de 1,5 m afstand en mondkapje bij binnenkomst en tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).

  Kerkdiensten voor de periode 1 mei  t/m 30 mei
  Periode              1 mei  t/m  7 mei
  Weekend 1/2 mei   Geen vieringen.
  Dinsdag     4 mei 09.00 uur: Gebedsvering in de Dagkerk

   

  Periode             8 mei   t/m  14 mei
  Zaterdag    8 mei 19.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.
  Donderdag
  Hemelvaart
  Niet op kerkplein
   13  mei 09.00 uur: Woco, Voorganger pastor Doornbusch mmv enkele leden Herenkoor.

   

   

  Periode            15 mei  t/m  21 mei
  Weekend 15/16 mei   Geen vieringen.

   

  Periode           22 mei  t/m  28 mei
  Zaterdag

  Vigilie van

  Pinksteren

    22 mei 19.00 uur: Woco, Voorganger pastor vd Bemt. Met zang door enkele koorleden.
  Zondag

  Pinksteren

    23 mei 09.30 uur: Alleen in de H. Blasius te Delden
  Dinsdag   25 mei 09.00 uur: Euch. Viering pastor Jansen.

  In de dagkerk.

   

  Lektoren:
  Dinsdag   4 mei 09.00 uur:  Jan Lansink
  Zaterdag   8 mei 19.00 uur:  Ineke Pelle
  Donderdag 13 mei 09.00 uur:  Jan Wantia
  Zaterdag 22 mei 19.00 uur:  Ria Doeschot

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   26 apr   t/m     2 mei Lies Vreman 0547-333492
    3 mei   t/m     9 mei Anneke Tuinte 0547-851226
  10 mei   t/m   16 mei Agnes & Frans de Wit 0547-333878
  17 mei   t/m   23 mei Lies Vreman 0547-333492
  24 mei   t/m   30 mei Anneke Tuinte 0547-851226
  31 mei   t/m     6 juni Agnes & Frans de Wit 0547-333878

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    28 maart    €     82,10
  Weekend      4 april    €   137,95
  Weekend    10 april    €     73,00

  De Vastenactie heeft het mooie bedrag van € 1.972,- opgebracht.

  In het weekend van 22 mei is er een kerkdeur collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————–

  Overleden:
  Op de leeftijd van 90 jaar is overleden Sientje te Grefte-Bunte.
  Na de uitvaartviering op 19 april is zij te rusten gelegd op ons kerkhof.

  Op de leeftijd van 78 jaar is overleden Truus ter Avest. Op maandag 26 april is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf april zijn er weer doordeweekse vieringen in de dagkerk op de dinsdagmorgen.

  Dinsdag 4 mei 9.00 uur gebedsviering Jan Lansink

  Dinsdag 25 mei 9.00 uur Eucharistieviering pastoor Jansen

  —————————————————————————

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 3 t/m 7 mei is groep 3 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 7 juni t/m 5 juli  kunt u opgeven tot woensdag 26 mei bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 8 mei 09.30 uur:
  Willem Vehof; Gerard Cattier en overl. familie; Gerard Vorgers; Jan en Riekie ten Thije-Leferink; Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Jan Vehof; Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Donderdag 13 mei Hemelvaart 09.00 uur:

  Jan Nijhuis en overl. familie; Bernard ter Woorst en overl. familie; Ouders Rotink-de Witte en overl. familie; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 22 mei 19.00 uur:

  Willem Vehof; Antoon Schonenborg; Overl. familie Mensink.

  ————————————————————————-

  Koningsdag.

  Op dinsdag 27 april, Koningsdag en woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag zullen tussen 09.50 en 10.00 uur de kerkklokken luiden.

  Dodenherdenking 4 mei

  Op 4 mei ’s avonds herdenkt heel Nederland alle mensen, die gestorven zijn voor onze vrijheid. Ondanks alle beperkingen is er ook dit jaar een herdenking bij het monument bij de kerk.

  In de lessen in de groepen 7 en 8 is in de afgelopen periode aandacht geschonken aan oorlog, vrede en vrijheid.

  Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 zullen tijdens de herdenking een krans leggen en er worden door hen twee gedichten voorgelezen. Ook andere kinderen (met name uit de genoemde groepen) mogen hierbij aanwezig zijn. Zij kunnen een witte (geplukte) bloem meenemen om deze bij het monument te leggen.

  Om 19.45 uur worden de geïnteresseerde kinderen (waaronder de kransleggers en gedichtenlezers) bij het monument verwacht. Uiteraard is het de bedoeling dat alle aanwezigen zich netjes en respectvol gedragen. 

  De aanwezigheid van volwassenen dient zeer beperkt en op 1,5m. te zijn, i.v.m. de coronaregels.

  Daarom wordt de herdenking live-uitgezonden via Wegdamnieuws, zodat iedereen vanuit huis mee kan kijken.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ——————————————————————————

  Dodenherdenking Hengevelde te volgen via Wegdamnieuws

  De nationale dodenherdenking is een moment om even stil te staan. Stil staan bij de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook om stil te staan bij slachtoffers van alle oorlogssituaties en vredesmissies die nadien hebben plaatsgevonden.

  Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om op 4 mei groepsgewijs de oorlogsslachtoffers te herdenken. In samenspraak met de gemeente Hof van Twente heeft Culturele werkgroep De Markering besloten om ook dit jaar een alternatieve invulling aan dit herdenkmoment te geven.

  Bij zonsopgang zal de vlag halfstok gehesen worden waarna gedurende de hele dag belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld bloemen te leggen bij het oorlogsmonument. Rond 19.50 uur zal een zelfgemaakt gedicht worden voorgedragen door Jasmijn waarna namens de Petrusschool door Mila en Lis een krans zal worden gelegd bij het oorlogsmonument. Aansluitend zal Sem een gedicht voordragen waarna door Ritschie Rouhof, namens CW de Markering, bloemen worden gelegd.

  Om 19.58 uur zal Thomas Hofmeijer de “Last post” ten gehore brengen waarna de aanwezigen 2 minuten stilte in acht zullen nemen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met de voordracht van een , eveneens zelfgeschreven , gedicht door Teun.

  De bijeenkomst zal live te volgen zijn op de Facebookpagina van Wegdamnieuws, klik HIER om naar de Facebookpagina van Wegdamnieuws te gaan.

  Beste inwoner van Bentelo of Hengevelde,

  Heb jij het al gehoord? Tijdens de glasvezelcampagne in Bentelo en Hengevelde zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat we gaan aanleggen! In deze nieuwsbrief delen wij graag het officiële persbericht met je waarin het goede nieuws wordt aangekondigd. Dit persbericht is inmiddels naar alle lokale media en relaties verstuurd. Namens DELTA Fiber Netwerk willen wij iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!

  Daisy, Tom, Jan en Heleen


  Goed nieuws voor Bentelo en Hengevelde: er komt glasvezel!

  Goed nieuws voor de inwoners van Bentelo en Hengevelde. Tijdens de glasvezelcampagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om in Bentelo en Hengevelde glasvezel aan te leggen! Naar verwachting start de aanleg in het derde kwartaal van 2021. Omdat het met de coronamaatregelen lastiger is geweest om alle inwoners persoonlijk te bereiken, kunnen inwoners zich tot en met 31 mei alsnog gratis aanmelden via gavoorglasvezel.nl.

  Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar
  Daisy Meekes, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in Bentelo en Hengevelde is er veel werk verzet om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs, verenigingen en lokale verkopers hebben, zelfs in deze coronatijd, alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En met succes, want in de laatste week was mede daardoor een mooie eindsprint zichtbaar in het aantal aanmeldingen. We zijn dan ook erg verheugd dat we kunnen melden dat er glasvezel komt!”

  Wethouder Harry Scholten: “Het is in deze tijd belangrijker dan ooit om goed en snel internet te hebben. We werken meer thuis, onderwijs en zorg worden steeds meer digitaal en ook voor ontspanning en ontmoeting gebruiken we onze beeldschermen. Hoe fijn is het dan, dat online verbindingen van goede kwaliteit zijn. We hebben goed nieuws: voor Bentelo en Hengevelde wordt dat supersnelle en goede internet werkelijkheid. Ik ben er trots op dat inwoners van Hengevelde en Bentelo hun verantwoordelijkheid hebben genomen en gekozen hebben voor glasvezel. Binnenkort kunnen inwoners en bedrijven er gebruik van maken. Met dit stabiele en supersnelle internet zijn Hengevelde en Bentelo goed voorbereid op de toekomst.”

  Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
  Alle inwoners van Bentelo en Hengevelde die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. Daisy Meekes: “Gezien de bijzondere tijd waarin we leven, merken we dat we nog niet iedereen goed hebben kunnen bereiken. Inwoners krijgen daarom nog de tijd om zich aan te melden voor glasvezel bij één van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu, Online.nl of Weserve. Doen zij dit uiterlijk op 31 mei 2021, dan hoeven ze geen extra na-aansluitkosten van €650,- te betalen en profiteren ze van een scherp welkomstaanbod.”

  Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.

  Een bedankje van  Reuma Nederland

  Het is nu een maand geleden dat de digitale collecte was van Reuma Nederland.

  Wij hadden graag het bedrag bekent gemaakt wat onze digitale collectanten in onze regio hadden op gehaald maar helaas dit is niet mogelijk kregen we van Reuma Nederland te horen.

  Bij deze bedanken we alle digitale collectanten voor hun inzet voor de collecte en natuurlijk alle gevers die Reuma Nederland  hebben gesteund door hun bijdrage.

  We hopen met de collecte van 20 Maart tot en met 26 Maart 2022 weer langs de deuren te kunnen gaan.

  Comité Reuma Nederland

  Hennie van Kessel .

  Agnes de Wit.

  Bianca Mentink.

   

  Inwoners van Overijssel met goede plannen gezocht!

  Wil jij je buurt of omgeving mooier en groener maken? Heb je een idee maar weet je niet goed wat je ermee kan? Neem dan contact op met de 4D-makelaar in jouw regio. Zij kan je helpen om jouw idee uit te voeren. 

  Samen met het team Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel organiseren de 4D-makelaars elke maand een spreekuur. Kom maar op met je mooie ideeën en meld je aan!

  Voorbeelden

  Voorbeelden van initiatieven zijn het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan locatietheater, het bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen.

  Online spreekuur

  Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 6 mei 2021 tussen 9.00 en 14.00 uur.

  Aanmelden kan per mail of telefonisch:
  E: info@stimuland.nl  T: 06 – 13 48 85 79

  Eerst meer informatie? Kijk eens op https://www.stimuland.nl/4d/

  Het Alzheimer café op Hofstreek TV

  Het Alzheimer café is op  2 mei 2021 te zien op Hofstreek TV. Het wordt een hele informatieve uitzending met als onderwerp “Mantelzorg ondersteuning”.

  Met de huidige maatregelen is het niet mogelijk om een fysiek Alzheimer café te organiseren. Daarom heeft de werkgroep in samenwerking met Hofstreek TV een programma opgenomen. Gespreksleider Dinie Holkers gaat in gesprek met Rita Schreijer en mantelzorger mevrouw Glerum uit Bentelo. Rita vertelt wat zij vanuit Salut kan betekenen voor mantelzorgers en welke mogelijkheden er zijn in onderstening. “Elke persoon heeft een andere behoefte en daar moet het aanbod op aansluiten.” Mevrouw Glerum vertelt over haar eigen ervaring en wat zij wil betekenen voor een ander.

  De uitzending is op dinsdag 27 april om 19.00 uur en wordt herhaald op zondag 2 mei om 17.00 uur op het tv-kanaal van Hofstreek TV; te ontvangen op KPN kanaal 1324, CAIWAY Glasvezel kanaal 12 en CAIWAY kabel kanaal 70.

  De volgende uitzending vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021 om 19.00u. Uitzendingen kunnen teruggekeken worden op de website www.hofstreek.nl/tv/

  Wilt u meer weten? Bel Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl.


   

  Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

  Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

  OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

  “Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de OV-ambassadeurs.

  De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.

  De maandelijkse inloopspreekuren voor senioren zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Mensen met vragen over het gebruik van het OV kunnen nu wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

  Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?

  Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.

  De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.

  Wanneer: maandag tot en met vrijdag     Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur

  Wanneer: dinsdag en donderdag             Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur

  Wanneer: maandag en woensdag           Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

  Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

  Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

  De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

  Zonnebloemloterij 2021

  Veilige start van de 52e Zonnebloemloterij

  Ook de vrijwilligers van de afdeling Hengevelde/ Isidorushoeve gaan weer op stap met de Zonnebloemloten. Ze komen ook dit jaar weer bij u aan de deur om loten te verkopen, in dit artikel leest u de mogelijkheden die er zijn. Om loten te kopen en af te rekenen.

  De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking.  Deze groep is extra hard getroffen door corona: zij zijn al beperkt in hun bewegingsvrijheid  en ook alle activiteiten die door onze afdeling normaal gesproken worden organiseert konden niet doorgaan.

  We hebben door middel van een kaartje, een extra attentie, telefoontjes en waar mogelijk en gewenst een bezoekje contact proberen te houden  met onze deelnemers. Daarbij hebben we ook alle senioren boven 85 jaar die nog geen deelnemer zijn bij de Zonnebloem niet vergeten. En daar is geld voor nodig, en daarvoor hebben we uw steun nodig. De Zonnebloemloterij is daarbij een belangrijke bron van inkomen.

  Iedereen die Zonnebloemloten koopt, steunt dit mooie vrijwilligerswerk. Vanaf begin mei starten de vrijwilligers met de verkoop van de loten in Hengevelde en Isidorushoeve.

  Contactloos loten kopen

  De veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers is topprioriteit, dus hebben we gezocht naar veilige manieren om de Zonnebloemloten te verkopen. U kunt natuurlijk gewoon contant betalen, maar ook met een QR-code betalen is mogelijk. Ook dit jaar kunt u met het envelopje besteld worden, u vult het envelopje in dat hebt ontvangen, en de vrijwilliger zorgt dat u de betaalde loten ontvangt. Ook online kunnen er loten worden besteld. Dit kan op zonnebloem.nl/loten/p/a00551 dit is onze plaatselijke verkooppagina, de opbrengst gaat rechtstreeks naar de afdeling.

  De loten kosten € 2.00 p.st, daarvan is € 1.50 bestemd voor het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem in Hengevelde/ Isidorushoeve

  Mooie prijzenpot

  Natuurlijk speelt u mee om het mooie werk van de Zonnebloemvrijwilligers te steunen, maar we zijn ook trots op het geweldige prijzenpakket. Nieuwe prijzen, zoals vakantie in het Beekse Bergen Safari Resort, een dagje uit bij Tuinen Appeltern, handige keukenapparaten zoals een airfryer en een originele Zonnebloem thermosfles.

  De trekking vindt plaats op 8 november 2021,als u uw loten registreert krijgt u na de trekking automatisch bericht als u gewonnen heeft.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu