De Höfte Höfte oktober 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

   

   

  Kerkdiensten voor de periode 3 okt t/m 31 okt
  Periode                       3 okt  t/m  9 okt.
  Dinsdag      4  okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag     8  okt 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep
  m.m.v. D-H-Koor.
  Zondag      9 okt 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode                     10 okt t/m 16 okt.
  Dinsdag     11 okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    15 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    16 okt 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep
  m.m.v. D-H-Koor.

   

  Periode                   17 okt t/m   23 okt.
  Dinsdag    18 okt 09.00 uur: Gebedsviering Cees v/d Sluijs
  Zaterdag   22 okt 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Jansen m.m.v. D-H-Koor.
  Zondag   23 okt 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode                    24 okt  t/m   30 okt
  Dinsdag     25 okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    29 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag    30 okt 09.30 uur: Eucharistieviering pastoor Jansen m.m.v. D-H-Koor. 

   

  Lektoren:
  Zaterdag       8 okt 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag      16 okt 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag     22 okt 19.00 uur:  Ria Doeschot
  Zondag     30 okt 09.30 uur:  Wilma Winters

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   26 sept  t/m   2 okt Agnes & Frans de Wit 0547-333878
     3 okt   t/m   9 okt Lies Vreman 06-13360994
   10 okt   t/m  16 okt Anneke Tuinte 0547-851226
   17 okt   t/m  23 okt Agnes & Frans de Wit 0547-333878
   24 okt   t/m  30 okt Lies Vreman 06-13360994
   31 okt   t/m   6 nov Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl
  onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend      27 aug €  34,20
  Weekend       4 sept €  62,20
  Weekend     10 sept €  47,10
  Weekend     18 sept €  48,20
  Weekend     24 sept €  57,75

  De deurollecte voor MIVA heeft € 43,20 opgebracht.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en
  voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend  8 oktober is er een deurcollecte i.h.k.v. Wereldmissiedag Kinderen en in het weekend van 24 okt inzake Missiezondag.

  ————————————————————————————————–

   

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  —————————————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.
  —————————————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Deze maand is er geen kerkschoonmaak.
  ————————————————————————————————–

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 nov t/m 30 nov  kunt u opgeven tot woensdag 28  oktober bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,00 en voor een jaargedachtenis € 12,00.

  ————————————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ————————————————————————————————

  Allerzielen is herdenken.

  Woensdag 2 november a.s. is het Allerzielen.

  Een dag waarop wij onze dierbare overledenen herdenken, hun namen blijven in onze herinnering voortleven. Wij worden stil, als wij eraan denken wat zij voor ons betekend hebben.

  Daarom willen wij in de viering van Allerzielen, op woensdag 2 november a.s. om 19.00u bidden voor alle overleden parochianen.

  In het bijzonder voor hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

  Wij willen u allen van harte uitnodigen voor deze viering.

  De mensen die dit jaar een verlies te verwerken kregen, worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De kaars die bij het noemen van de naam wordt aangestoken, kan na de dienst door de familie worden meegenomen.

  Na afloop van de viering gaan we samen met degene die dat willen, in stilte naar het kerkhof.

  Voorafgaand aan de viering in de kerk, is er gelegenheid grafkaarsen te kopen voor € 1,- p/st. Deze grafkaars kunt u na de viering meenemen naar het kerkhof of elders om bij uw dierbare overledene neer te zetten.

  Ons kerkhof, een bijzondere ontmoetingsplaats om samen te bidden, te zingen en daarna een lichtje te plaatsen bij hen die voortleven in onze herinnering.

  Zo voelen wij ons verbonden met alle overledenen.

  Tijdens deze viering van Allerzielen gedenken we in het bijzonder de parochianen die overleden zijn na eind oktober 2021.

  Werkgroep Verliezen Verwerken.

  ———————————————————————————————-

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 8 okt 19.00 uur: Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 16 okt 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 22 okt 19.00 uur: Truus ter Avest; Jrg. Johannes Stegeman; Overl. familie Mensink.

  Zondag 30 okt 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Jan Katier.

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————————————– —

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.


  Allerzielen

  Herkomst en achtergrond van deze christelijke feestdag.

  Allerzielen

  Allerzielen valt ieder jaar op 2 november, dus een dag na Allerheiligen, en is de dag waarop gebeden wordt voor alle gestorvenen. Het woord is afgeleid van ‘gedachtenis aller zielen’. De viering voert terug op de oude overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na een overlijden scheidt de ziel zich van het lichaam om terug te keren naar God. Voordat veel zielen daadwerkelijk in Gods nabijheid kunnen verkeren, moeten deze eerst echter gelouterd worden in het Vagevuur. Speciaal wordt tijdens Allerzielen dan ook gebeden voor gestorvenen die nog nog niet voor altijd bij God verblijven.

  Het christelijke feest dateert oorspronkelijk uit de tiende eeuw, toen de heilige abt Odilo van Cluny (ca. 961-1049) gelovigen in Bourgondië opdroeg om op de dag na Allerheiligen alle overleden gelovigen te herdenken (988). Hij baseerde zich daarbij weer op een oude monastieke traditie in Spanje. Pas sinds de veertiende eeuw werd Allerzielen algemeen gevierd binnen de katholieke kerk.

  Hierbij speelden de pestepidemieën die Europa teisterden een grote rol. In de katholieke encyclopedie van de KRO-NCRV lezen we daarover:

  “Daarbij stierven ontelbare mensen wier lichamen in massagraven terechtkwamen, vaak zonder dat er voor hen een mis werd opgedragen. Om te voorkomen dat deze anonieme pestslachtoffers ook na hun dood naast het heil zouden grijpen, werden zij op Allerzielen alsnog in het gebed van de hele Kerk meegenomen.”

  Tijdens Allerzielen gaan veel gelovigen naar het kerkhof om hun geliefden te gedenken. Soms worden graven versierd met (witte) bloemen.

  ————————————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ————————————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ————————————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————————————

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Oogstdankviering zondag 2 oktober

  Op zondag 2 oktober om 9.30 uur, vindt de jaarlijkse Oogstdankviering weer plaats in onze kerk.  Dit jaar willen wij dit in afgeslankte vorm vieren in de Dagkerk.   Wij hopen dat U ook dit jaar weer groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare producten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc. Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar de woon- en leefgemeenschap de Wonne gaat. Wilt U wat beschikbaar stellen, belt U dan Ans Vehof 333427, Jan Schreijer 333653 of Ria Rouweler 292344. U kunt de producten brengen op zaterdagmorgen 1 oktober om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

  Werkgroep Oogstdankviering

  Kick-off bijeenkomst ‘Een tegen eenzaamheid Hof van Twente’

  Maandag 3 oktober 2022 van 15.00- 17.00 uur

  Theater De Reggehof in Goor

  Doe mee in de aanpak en ter voorkoming van Eenzaamheid in De Hof van Twente.

  Lezing
  Laat je inspireren door het verhaal van Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra met voorbeelden en tips over ‘Hoe je kunt floreren in je dagelijkse leven’.

  Hoe creëren we betrokkenheid en aandacht voor de ander en hoe kunnen we mensen er weer bij krijgen? Er is volop ruimte voor interactie en het delen van ervaringen rondom de aanpak van eenzaamheid.

  Voor wie?

  Voor iedereen die een steentje bij wil dragen in de aanpak van en tegen eenzaamheid.

  Interesse

  Geef je op via info@salut-welzijn.nl o.v.v. Kick-off Eenzaamheid of app naar 06-54932768. Aanmelden kan tot maandag 3 oktober 14:00 uur.

  Deelname is gratis

  Kom erbij! Week tegen Eenzaamheid 29 september tot en met 6 oktober 2022

  Meer informatie www.salut-welzijn.nl telefoon 0547- 26 00 53

  Inhaalslag ruiming graven.

  Op 4, 5 en 6 oktober a.s. zal er weer een ruiming het ons kerkhof plaatsvinden.

  Dit betreft de graven waarvoor in de afgelopen jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 opdracht tot ruiming is afgegeven.

  Door Corona kan de afgelopen jaren niet worden geruimd.

  Mochten er nog vazen, beeldjes etc. op de betreffende graven staan dan moet dit vóór 4 oktober a.s. worden opgehaald, anders wordt dit ook verwijderd.

  In verband met de veiligheid is het bezoeken van het kerkhof op genoemde dagen NIET MOGELIJK !!!

  De locatieraad.

  Jas vermist

  Donderdagmiddag 27 sept.na de ontmoetingsdag van de Heilige Geest Parochies bij het Bebseler in Goor heeft iemand waarschijnlijk de verkeerde jas meegenomen .

  Mijn jasje  is donkerblauw met aan de binnenkant bloemetjes ,aan beide kanten draagbaar .

  Graag contact met mij opnemen :

  Annet Koebrugge

  0547333587 of 0622323021

  Zwerfbieb weer up-to-date en (te) goed gevuld

  Kulturhus de Marke beschikt al enkele jaren over een zogenaamde zwerfbibliotheek. Een prachtig initiatief van enkele vrijwilligers (ik wil hier wel namen neerzetten als dit akkoord is, wie dan?) waar zowel kinderen als volwassen dorpsgenoten terecht kunnen voor het lenen of schenken van één boek.

  De gedachte achter een zwerfbieb is dat boeken gratis mogen worden meegenomen om thuis te lezen, en later op dezelfde of een andere ‘zwerfplek’ weer worden achterlaten. In de praktijk blijkt een zwerfbieb op deze manier een dynamische en diverse collectie boeken te herbergen.

  Met de beste bedoelingen, maar de boekenkast van onze zwerfbieb is vol

  Onze boekenkast is meer dan goed gevuld. De afgelopen periode zien we geregeld dat er boeken dubbel worden aangeboden of zelfs complete dozen worden achter gelaten bij de zwerfbieb. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar dit is echt niet de bedoeling. Het principe is… één erin, één eruit. Heb je thuis een leuk, goed uitziend en mooi (kinder)lees/prenten boek dan kun je hier via onze zwerfbieb vast en zeker een andere dorpsgenoot blij mee maken.

  Wij hebben geen behoefte aan:

  • Dieet boeken, handwerk boeken, atlassen, bijbels
  • Afgeschreven oude bieb boeken
  • Tijdschriften
  • CD’s, DVD’s en video’s.

  Heb je na het opruimen van je eigen boekenkast thuis veel boeken over die je weg wilt geven dan het verzoek deze niet naar onze zwerfbieb te brengen. Wij kunnen gezien de omvang van onze zwerfbieb geen grote hoeveelheden boeken gelijktijdig ontvangen. De kringloopwinkel is dan een beter alternatief. Mocht je de boeken willen weggooien dan adviseren wij de oud-papier container bij W.V.V.’34.

  Mocht je specifieke vragen hebben of ons willen informeren over jouw boek(en) dan kun je contact opnemen met zwerfbieb@kulturhusdemarke.nl

  Namens de werkgroep Zwerfbieb Kulturhus de Marke / SSGH bedankt voor jullie begrip!

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu