De Höfte Höfte oktober 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode   2 okt t/m 31 okt
   
  Periode             2 okt  t/m  8 okt    
  Dinsdag     3 okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag    7 okt 19.00 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.  Oogstdankdag
  Zondag     8 okt 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode              9 okt t/m 15 okt
  Dinsdag   10 okt 09.00 uur: Woco-viering pastor Zoet
  Zaterdag  14 okt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag  15 okt 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor.

   

  Periode            16 okt t/m 22 okt
  Dinsdag   17 okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  21 okt 19.00 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor
  Zondag   22 okt 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode            23 okt t/m  29 okt      
  Dinsdag   24 okt 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  28 okt 19.00 uur: Geen viering
  Zondag   29 okt 09.30 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

   

  Periode           30  okt t/m  5 nov    
  Dinsdag   31 okt 09.00 uur: Euchviering pastoor Jansen
  Woensdag    1 nov 19.00 uur: ALLERHEILIEGEN: Alleen in Delden
  Donderdag    2 nov 19.00 uur: ALLERZIELEN: Gebeds-viering mmv D-H-Koor.
  Zaterdag   4 nov 19.00 uur: Geen viering
  Zondag    5 nov 09.30 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zaterdag    7 okt 19.00 uur: Ineke Pelle
  Zondag  15 okt 09.30 uur: Wilma Winters
  Zaterdag  21 okt 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag  29 okt 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Donderdag   2 nov 19.00 uur:  Bennie Blokhorst / Jan Put
  Zondag   5 nov 09.30 uur:  Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   02 okt   t/m  08 okt Lies Vreman 06-13360994
   09 okt   t/m  15 okt Anneke Tuinte 06-12180847
   16 okt   t/m  22 okt Agnes / Frans 0547-333878
   23 okt   t/m  29 okt Lies Vreman 06-13360994
   30 okt   t/m  05 nov Anneke Tuinte 06-12180847

  —————————————————————————-

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  —————————————————————————-

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend           2 sept €    45,35
  Weekend           9 sept €    53,10
  Weekend         17 sept €    87,70
  Weekend         23 sept €    41,00

  De collecte voor de Zonnebloem heeft het mooie bedrag opgebracht van € 96,40.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend  7 oktober is er een deurcollecte ihkv Wereldmissiedag Kinderen en in het weekend van 21 okt inzake Missiezondag.

  ————————————————————————-

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  —————————————————————————-

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  —————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  In deze periode is er geen kerkschoonmaak.

  ————————————————————————

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 nov t/m 30 nov  kunt u opgeven tot woensdag 25 okt bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ——————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  —————————————————————————–

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 7 okt 19.00 uur:
  Gerard Vehof; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Familie Cattier-Spekreijse; Trui Stegeman; Wilmien Meijerink.

  Zondag 15 okt 09.30 uur:

  Jrg. Truus Eissink-Kerkveld; Jan Nijhuis; Jan Katier.

  Zaterdag 21 okt 19.00 uur:

  Jrg. Johannes Stegeman.

  Zondag 29 okt 09.30 uur:
  Trui Stegeman;

  ——————————————————————————

   

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl.

  —————————————————————————-

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  OOGSTDANKVIERING

  Op zaterdag 7 oktober willen wij onze jaarlijkse oogstdankweekend weer houden in onze parochie.

  Samen willen wij dit met U vieren en danken voor de oogst. Dit jaar willen wij dit in afgeslankte vorm vieren in de Dagkerk.

  Na de viering is er voor iedereen een kopje koffie of thee.

  Wij hopen dat U ook dit jaar groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare producten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc.

  Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar de woon- en leefgemeenschap de Wonne gaat.

  Wilt U wat beschikbaar stellen belt U dan Ans Vehof 333427 of Jan Schreier 333653 of Ria Rouweler 292344.

  U kunt de producten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

  Werkgroep Oogstdankviering.

  ——————————————————————————

  Allerzielen is herdenken.

  Donderdag 2 november a.s. is het Allerzielen. Een dag waarop wij onze dierbare overledenen herdenken, hun namen blijven in onze herinnering voortleven. Wij worden stil, als wij eraan denken wat zij voor ons betekend hebben.

  Daarom willen wij in de viering van Allerzielen, op donderdag 2 november a.s. om 19.00u bidden voor alle overleden parochianen.

  In het bijzonder voor hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

  Wij willen u allen van harte uitnodigen voor deze viering.

  De mensen die dit jaar een verlies te verwerken kregen, worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De kaars die bij het noemen van de naam wordt aangestoken, kan na de dienst door de familie worden meegenomen.

  Na afloop van de viering gaan we samen met degene die dat willen, in stilte naar het kerkhof.

  Voorafgaand aan de viering in de kerk, is er gelegenheid grafkaarsen te kopen voor € 1,- p/st. Deze grafkaars kunt u na de viering meenemen naar het kerkhof of elders om bij uw dierbare overledene neer te zetten.

  Ons kerkhof, een bijzondere ontmoetingsplaats om samen te bidden, te zingen en daarna een lichtje te plaatsen bij hen die voortleven in onze herinnering.

  Zo voelen wij ons verbonden met alle overledenen.

  Tijdens deze viering van Allerzielen gedenken we in het bijzonder de parochianen die overleden zijn na eind oktober 2022.

  Werkgroep Verliezen Verwerken.

  Overleden vanaf 31-10-2022:

  01-11         Marietje Rupert-Ottenschot          80 jaar
  10-11         Johan Blanken                               74 jaar
  11-11           Theo Escher                                    83 jaar
  30-11          Gerard Vehof                                  86 jaar
  30-11          Henk Pierik                                    78 jaar
  2023:
  15-01        Marinus de Wit                              72 jaar

  22-01       Josephine Luttikhold-Rosink          67 jaar
  23-01       Gerard Kuipers                               79 jaar
  08-03      Maria Wegdam-Luttikhold             85 jaar

  01-04       Truus Heijmer-Rouwler                95 jaar
  07-04       Debbie Bebseler                               41 jaar
  14-04       Riek Hartgerink-ten Dam               88 jaar
  21-04       Marie ten Thije-Borgelink              91 jaar
  25-04       Harry Doeschot                               74 jaar

  08-05      Jan Aarnink                                      65 jaar
  03-06      Liesel van Loon-Vermaeten             95jaar
  10-06       Wim Wissink                                    77 jaar
  15-06       Gerrit ten Dam                                 70 jaar
  15-06       Hennie Klaver                                 86 jaar
  19-06       Harrie Vennegoor                            74 jaar
  28-08      Marietje Brummelhuis-Reinders   90 jaar

  —————————————————————————–

   

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844
    

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst huisartsenpost Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  De historie van Hengevelde

  Op school werd ons al vanaf de lagere school vertelt over de geschiedenis van ons land.

  Over het verhaal hoe in de loop van de eeuwen ons land geworden tot wat het nu is.

  Iedereen kijkt wel eens achterom om te zien hoe de afgelopen jaren geleid hebben tot wie en wat we nu zijn.

  In het bijzonder geldt dat voor onze directe omgeving, de plek waar onze eigen voorouders gewoond en gewerkt hebben: Hengevelde in Twente.

  En laat dat nou precies de titel zijn van de lezing die Jan Put gaat verzorgen voor de Senioren Hengevelde.

  In deze presentatie brengt Jan de geschiedenis van Hengevelde in verbinding met de regionale en de landelijke geschiedenis. Zo komen onderwerpen langs als “Twente in de Romeinse tijd”, “het ontstaan van de marken als lokaal bestuur”, “veiligheid op het platteland” en “geschiedenis van de parochie Wegdam”.

  Hengevelde is historisch gezien een relatief “jonge” nederzetting: ook dat komt uitvoerig aan de orde.

  Jan hoopt ons een gevarieerd perspectief te bieden op de historische achtergrond van ons dorp.

  Komt u aanstaande woensdag 4 oktober om 19.30 uur ook naar De Marke?

  Lezing door Jan Put: “Hengevelde in Twente: een historische plaatsbepaling”.

  Herinnering: Rabo Support Actie

  Hebt u allemaal uw stem al uitgebracht op de Rabo Support Actie?

  Het zou wel erg jammer en enigszins zuur zijn wanneer gelden waarover we zouden kunnen beschikken, blijven liggen. Uit een relatief lage jaarlijkse contributie en enkele andere inkomsten kunnen de Senioren Hengevelde nog steeds gratis interessante activiteiten bieden met altijd wel een drankje. Graag willen we dat blijven doen ondanks de stijgende prijzen.
  De Senioren Hengevelde rekenen op uw stem.

  Truckrun Hof van Twente viert eerste lustrum uitbundig

  Op zaterdag 7 oktober trekt voor de vijfde keer een enorm lint met vrachtwagens door Hengevelde. De organisatie heeft, ondanks de aangescherpte regelgeving, er toch voor gezorgd dat ruim 80 aangemelde deelnemers weer een onvergetelijke dag gaan beleven. Om 14.00 uur zal de stoet, onder de muzikale begeleiding van “Eighty-Eight” en na het startschot van burgemeester Ellen Nauta, vanaf het Kaasplein in Markelo vertrekken voor een rit van 50 kilometer door de Hof van Twente. Daarbij zullen achtereenvolgens Goor, Delden, Bentelo, Hengevelde en Diepenheim worden bezocht, waarna vanuit Stokkum koers wordt gezet voor de feestelijke intocht rond 16.00 uur in het centrum van Markelo. Daar krijgen de deelnemers, chauffeurs en overige vrijwilligers de inmiddels befaamde “Truckershap”, waarbij de live band “Reflexxion” voor een knallende muzikale uitsmijter zal zorgen.

  In 2018 nam Willian Potman het initiatief voor de Truckrun door de Hof van Twente. Bij de eerste editie reden er 50 vrachtwagens mee, maar de populariteit van dit evenement is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dankzij diverse sponsoren kunnen ook dit jaar alle deelnemers kosteloos een prachtige dag beleven. “En bovendien krijgen de deelnemers dit jaar vanwege ons eerste lustrum ook nog eens een mooi aandenken mee naar huis”, zegt een enthousiaste Willian Potman.

  Indien U dit evenement, dat volledig draait op vrijwilligers, financieel wilt ondersteunen dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnummer NL80RABO0354773496 t.n.v. Stichting Truck Run Hof van Twente.

  Oogstdankviering 2023

  Op zaterdag 7 oktober, om 19.00 uur, willen wij ons jaarlijkse oogstdankweekend weer houden in de Petrus- en Pauluskerk in Hengevelde.

  Samen willen wij dit met U vieren en danken voor de oogst. Net als vorig jaar, in afgeslankte vorm  in de Dagkerk.  Na de viering is er voor iedereen een kopje koffie of thee.

  Wij hopen dat U ook dit jaar groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare producten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc.

  Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar woon- en leefgemeenschap de Wonne gaat.

  Wilt U wat beschikbaar stellen belt U dan:
  Ans Vehof 333427,
  Jan Schreijer 06-21294473,
  Siny ten Heggeler 06-13578377, of
  Ria Rouweler 292344.

  U kunt de producten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

     Werkgroep Oogstdankviering

  Wereld Alzheimer Dag in Goor: een avond vol inspiratie, kennis en steun

  Op 21 september vond de Wereld Alzheimer Dag plaats in de Reggehof in Goor. Deze dag stond volledig in het teken van Alzheimer en trok zowel mensen met de diagnose als hun naasten en andere geïnteresseerden. De avond was een groot succes en bood een drukbezocht programma, inclusief inspirerende sprekers, theaterstukken en waardevolle gesprekken.

  Het evenement begon met een indrukwekkende theatervoorstelling, waarna verschillende gerenommeerde sprekers het podium betraden om belangrijke onderwerpen rondom Alzheimer te belichten. De eerste spreker was Sander Winkelman, praktijkverpleegkundige, die inging op de fase voor de diagnose, de stap naar de huisarts en het krijgen van de diagnose. Zijn inzichten en ervaringen gaven de aanwezigen een beter begrip van het proces van Alzheimer en het belang van vroegtijdige diagnose.

  Vervolgens sprak Susan Pol, casemanager, over casemanagement en alles wat daarbij komt kijken. Haar informatie en tips waren zeer waardevol voor zowel mensen met dementie als hun naasten, omdat zij inzicht gaf in hoe zij ondersteuning kunnen vinden bij de uitdagingen die Alzheimer met zich meebrengt.

  Een hoogtepunt van de avond was Marcel Garritsen, schrijver van het boek ‘En… Hoe gaat het eigenlijk met jou?’. Zijn boek staat centraal rondom de rol van mantelzorgers en was tijdens het evenement tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar. Tijdens zijn inspirerende presentatie belichtte hij op een indringende wijze de druk waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen en wat zij allemaal moeten doorstaan. Het bleek dat veel aanwezigen zich identificeerden met zijn verhaal, omdat zij zelf (soms zonder het te beseffen) mantelzorger zijn. Zo zei een bezoeker: “Inspirerend en raak verteld. Het kwam heel dichtbij; veel van wat verteld was erg herkenbaar. Dat gaf me een gevoel van steun”.

  Naast de sprekers werd het programma versterkt door optredens van theatergroep ‘Ons Genoegen’, die verschillende stukjes opvoerde. Deze theatrale elementen voegden een emotionele dimensie toe en raakten het publiek recht in het hart.

  Tijdens het evenement konden bezoekers ook aanschuiven aan diverse tafels om in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot Alzheimer. Zo werden er tafels ingericht voor Casemanagement, Stichting Franje, Dagvoorziening, Praktijkondersteuning, Thuisbegeleiding, Dementheek, Salut en Mantelzorgondersteuning. Op deze markt konden waardevolle gesprekken plaatsvinden en kregen bezoekers een hapje en drankje tijdens de pauze.

  Aan het einde van de avond ontving iedereen een goodiebag van Alzheimer Nederland als blijk van waardering voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. De reacties van de bezoekers waren buitengewoon positief en lieten zien hoe belangrijk dit evenement was voor iedereen die te maken heeft met Alzheimer.

  De reacties waren positief, zo vertelde een bezoeker: “Deze avond geeft duidelijkheid over wat je in de toekomst kan verwachten over het proces van Alzheimer. We staan zelf aan de beginfase, nu is de weg hoe kan gaan duidelijker evenals bij wie je aan kunt kloppen voor hulp.” Een ander zei: “Ik ga altijd naar het Alzheimer café en leer elke keer weer wat nieuws. Het is belangrijk om hier te zijn, omdat een groot deel van ons met dementie te maken heeft of ermee te maken gaat krijgen.” Daarnaast werd de nadruk op vroege signalering gelegd: “Het belang van vroegtijdig aan de bel trekken werd weer eens duidelijk, ook door het optreden van het theater. Blijf niet thuis op de bank zitten met je zorgen, maar zoek hulp. Want die hulp is er. Daarom zijn deze avonden zo belangrijk”.

  Het volgende Alzheimer café staat alweer gepland op 28 november en zal gaan over zorgtechnologie. Wederom zal dit evenement plaatsvinden in de Reggehof in Goor. Inschrijving is niet nodig. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Salut via 0547-260053. Bent u een mantelzorger en nog niet ingeschreven? Neem dan ook contact op met Salut, zij kunnen passende ondersteuning en nuttige informatie bieden.

  Stichting Veteranen Hof van Twente nodigt veteranen en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de “Sunset March”  op 13 oktober aanstaande. 

  Hof van Twente

  Op 13 oktober aanstaande gaat Stichting veteranen HVT de Sunset March in Nijmegen lopen.
  Hierbij nodigen ze alle Veteranen, partners en belangstellenden uit om samen met hen deel te nemen.

  De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland en loopt over de nieuwe waalbrug in Nijmegen waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen omgekomen.

  De Mars begint omstreeks 18.44 uur (zonsondergang) Geïnteresseerden kunnen zich aanmeldden via info@veteranenhvt.nl

  Vertrek naar Nijmegen is gepland om 16.15 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis (de Höfte, Goor) waar ook verzameld wordt. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden wordt er groepsvervoer georganiseerd. We hopen met een grote delegatie aanwezig te zijn.

  Na afloop van de mars zal een er een korte plechtigheid bij het monument worden gehouden en sluiten we af met een drankje aan de Waalkade.

  Meer informatie over de Sunset March is te vinden op https://www.sunsetmarch.nl/
  Meer informatie over de stichting en haar doelstelling is te vinden op de facebook pagina www.facebook.com/veteranenhofvantwente

   

  Opbrengst Prinses Beatrix Spierfonds.

  De collecte  heeft het mooie bedrag van 1620,00 euro opgebracht.

  Dit is bijna 400 euro meer dan vorig jaar.

  Ik wil iedereen bedanken voor hun donatie, maar ik wil ook mijn vaste collectanten hartelijk danken.

  Ieder jaar staan ze weer voor mij klaar om te collecteren.  Dank je wel.

  Dit werk doe ik al meer dan 45 jaar. Hierbij wil ik vragen wie dit werk voor mij wilt voortzetten.

  Gerda Pelle-ten Hagen.

  MARKVELDE- De tiende editie van de welbekende verlichte avondwandeling in Markvelde is op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober. Het gaat weer om een tocht van 5 kilometer over wegen, paden en landerijen waar u normaal niet komt. U raakt verwonderd in eigen omgeving.

  De route wordt gemarkeerd door honderden branden waxinelichtjes met diverse uitbeeldingen onderweg. Het thema van dit jaar is: “Televisie van Toen en Nu”

  Onderweg wordt u koffie of thee aangeboden en aan het eind van de route is er een gezellig erf ingericht met eten, drinken en livemuziek.

  Het vertrek is vanaf kleidijk 6 te Diepenheim tussen 19.00 en 21.00. Volg ter plekke de adviezen van de verkeersregelaars op. Entree is € 6.- incl. koffie/thee en kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis en kunnen onderweg een puzzel maken. Honden zijn niet toegestaan en houd qua kleding rekening met landelijke routes en het weer. Laatste details: markveldsbelang.nl

   

  Goed uit Elkaar: voor ondersteuning bij scheiden

  Scheiden; een situatie die in veel gevallen pijnlijk is, voor zowel ouders als voor kinderen. Een scheiding verloopt één op de vijf keer (zeer) moeizaam. Via het traject ‘Goed Uit Elkaar’ van Salut, wordt hulp geboden bij het regelen van de scheiding en handvatten voor het verwerken van de scheiding. Het doel is om de scheiding met zo min mogelijk strijd en zo rustig mogelijk te laten verlopen, in het belang van ouders én kinderen. Bij ‘Goed Uit Elkaar’ schenken we aandacht aan zowel de praktische kant als de emotionele kant van de situatie.

  Het traject start met een gesprek waarin wordt geluisterd naar jullie situatie. Salut gaat als onafhankelijke partij met jou en je partner in gesprek. Daarna is er de mogelijkheid om een kinderbegeleider in te schakelen die in gesprek gaat met je kind of kinderen om ze te helpen in de veranderende situatie. Wanneer duidelijk is wat de wensen en behoeften zijn van elk gezinslid, kan hulp worden ingeroepen van een mediator bij het vastleggen van de praktische afspraken.

  Dit traject biedt concrete handvatten om anders met conflicten om te gaan, waardoor de scheiding soepeler verloopt. Daarnaast worden beslissingen eerder op basis van doordachte overwegingen gemaakt, in plaats van op basis van emoties. Er is volop aandacht voor de kinderen, hun wensen en behoeften. De impact van de scheiding op jou en de kinderen is door deze aanpak minder groot.

  De begeleiding van Salut in het ‘Goed Uit Elkaar’ traject is kosteloos voor alle inwoners van Hof van Twente. Kosten van de diensten van de mediator worden wel in rekening gebracht. Heb je behoefte aan een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek over scheiding? Neem dan contact op met Salut en meld je aan voor begeleiding via ‘Goed Uit Elkaar’. Ook wanneer je gaat scheiden en geen kinderen hebt, is Salut er voor hulp. Salut is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur door te bellen naar: 0547 – 26 00 53. Meer informatie over ‘Goed Uit Elkaar’ is te lezen op onze website www.salut-welzijn.nl.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu