De Höfte Höfte september
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

   

  Kerkdiensten voor de periode   4 sept t/m 1 okt
   
  Periode            4 sept  t/m  10 sept    
  Dinsdag    5 sept 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag   9 sept 19.00 uur: Ziekendag Zonnebloem.

  Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

  Zondag  10 sept 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode          11 sept t/m 17 sept
  Dinsdag  12 sept 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag 16 sept 19.00 uur: Geen viering
  Zondag 17 sept 09.30 uur: Euchviering,  pastoor Pikkemaat, mmv D-H-Koor

   

  Periode           18 sept t/m 24 sept
  Dinsdag  19 sept 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag 23 sept 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor.
  Zondag  24 sept 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           25 sept t/m  1 okt      
  Dinsdag  26 sept 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag 30 sept 19.00 uur: Geen viering
  Zondag    1 okt 09.30 uur: Woco-viering werkgroep, mmv D-H-Koor

   

  Lektoren:
  Zaterdag   9 sept 19.00 uur: Ineke Pelle
  Zondag 17 sept 09.30 uur: Ria Doeschot
  Zaterdag 23 sept 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag   1 okt 09.30 uur:  Jan Put

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   28 aug  t/m   03 sept Anneke Tuinte 0547-851226
   04 sept  t/m  10 sept Agnes / Frans 0547-333878
   11 sept  t/m  17 sept Lies Vreman 06-13360994
   18 sept  t/m  24 sept Anneke Tuinte 0547-851226
   25 sept  t/m  01 okt Agnes / Frans 0547-333878
   02 okt   t/m  08 okt Lies Vreman 06-13360994

  —————————————————————————-

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  —————————————————————————-

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend          30 juli €    71,50
  Weekend           6 aug €    76,00
  Weekend         12 aug €    56,50
  Weekend         20 aug €    61,80
  Weekend         26 aug €    21,70

  De Deurcollecte voor de MIVA heeft € 37,10 opgebracht
  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ————————————————————————-

   

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  —————————————————————————-

  Overleden:
  Op de leeftijd van 90 jaar; Marietje Brummelhuis–Reinders.
  Na de afscheidsviering op 2 september is ze in familiekring te rusten gelegd op ons kerkhof.
  We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

  —————————————————————————–

   

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie. (Gewijzigd!!)

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  —————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  De schoonmaak na de vakantieperiode is reeds door groep 5 en 1 uitgevoerd. Dus is er deze periode geen kerkschoonmaak.

  —————————————————————————–

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 2 okt t/m 31 okt  kunt u opgeven tot woensdag 27 sept bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ——————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.
  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  —————————————————————————–

   

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.
  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ————————————————————————

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Ria Doeschot tel. 06-57067111. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ZIEKENDAG 2023

  In het weekend van 9 en 10 september wordt landelijk aandacht besteed aan De NATIONALE ZIEKENDAG. In heel veel Zonnebloemafdelingen wordt hiermee extra aandacht besteed aan zieke en ouderen in de eigen gemeenschap.

  Zo ook in Hengevelde, op zaterdag 9 september om 19.00 uur wordt in de parochiële viering aandacht besteed aan de Ziekendag. Hierna of op zondag 10 september worden verschillende mensen verrast met een bloemetje, bezorgt door vrijwilligers van de Zonnebloem of door plaatsgenoten. Wij vragen aan u of u ons misschien wilt helpen iemand te verrassen met een bezoekje en een praatje.

  U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria Doeschot, telf. 0547-333538 of 06- 57067111, of via de  mail, riadoeschot@outlook.com.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

  ——————————————————————————

  OOGSTDANKVIERING

  Op zaterdag 7 oktober willen wij onze jaarlijkse oogstdankweekend weer houden in onze parochie.

  Samen willen wij dit met U vieren en danken voor de oogst. Dit jaar willen wij dit in afgeslankte vorm vieren in de Dagkerk.  Na de viering is er voor iedereen een kopje koffie of thee.

  Wij hopen dat U ook dit jaar groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare producten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc.

  Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar de woon- en leefgemeenschap de Wonne gaat.

  Wilt U wat beschikbaar stellen belt U dan Ans Vehof 333427 of Jan Schreier 333653 of Ria Rouweler 292344.

  U kunt de producten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

  Werkgroep Oogstdankviering.

  —————————————————————————–

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zaterdag 9 sept 19.00 uur:
  Jan Freriksen en overl. familie; Jan Nijhuis; Gerard Hartgerink.

  Zondag 17 sept 09.30 uur:
  Jan Katier; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Mina Spenkelink a.d. Stegge.

  Zaterdag 23 sept  19.00 uur:
  Ria Put- ter Braak; Gerard Vehof; Jrg. Henrica Stegeman.

  Zondag 1 okt 09.30 uur:
  Arnold Aarnink

  ——————————————————————————

   

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Wereld Alzheimer Dag – ‘Om de Tafel’

  Goor, 31 augustus 2023 – Op 21 september is het weer zover: Wereld Alzheimer Dag (WAD), een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan dementie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze dag uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, en het Alzheimer Café Goor sluit zich hier vol enthousiasme bij aan. Dit jaar staat de aandacht in het teken van het thema ‘Om de Tafel’. Het Alzheimer Café nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere avond op donderdag 21 september in De Reggehof te Goor. De deuren openen om 18:45 uur en het programma begint om 19:15 uur.

  Tijdens deze avond wordt de aandacht gevestigd op de begin- en middenfase van dementie, en dan met name op de periode van de ‘niet pluis-fase’ tot aan de daadwerkelijke diagnose. De avond belooft een verrijkende ervaring te worden, waarbij bezoekers de gelegenheid hebben om meer te leren over de mogelijkheden van ondersteuning in de Hof van Twente.

  Het programma bevat een diverse reeks aan activiteiten. De avond start om 19:15 uur met een gezamenlijk welkom in de grote zaal van De Reggehof. Theatergroep ‘Ons Genoegen’ uit Diepenheim zal het publiek trakteren op inspirerende theaterstukken. Daarnaast staan er interessante sprekers op het programma:

  • Sander Winkelman, praktijkverpleegkundige, zal inzicht bieden in de fase vóór de diagnose, de stap naar de huisarts en het proces van het stellen van de diagnose.
  • Susan Pol, casemanager, zal waardevolle informatie delen over casemanagement en de rol ervan bij dementie.
  • Marcel Garritsen, bekend schrijver, plaatst in zijn boek ‘En… Hoe gaat het eigenlijk met jou?’ de mantelzorger in de schijnwerpers. Dit boek zal tijdens de avond tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn.

  Naast deze activiteiten zal er ook een informatiemarkt zijn in de foyer, zowel tijdens de pauze als na afloop. Hier kunnen bezoekers advies en informatie inwinnen over diverse onderwerpen, zoals Casemanagement, Praktijkondersteuning Huisarts, Thuisbegeleiding, Dementheek, Dagvoorziening en Stichting Franje.

  De toegang tot deze waardevolle avond is kosteloos, en iedereen die betrokken is bij mensen met dementie, of gewoon meer wil weten over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Salut via telefoonnummer 0547-260053, WhatsApp via 06-2089 4999, of per e-mail via info@salut-welzijn.nl.

  Woensdag 13 September begint de damesgym onder begeleiding.

  Van 19.30 tot 20.30 en 20.30 tot 21.30

  In het Kulturhus de Marke

  Nieuwe leden zijn van harte welkom.

  OPEN AVOND KOERSBAL.

  Maandag 25 september om 20.00 uur

  Koersbal is weer begonnen. Zoals in mei beloofd houden wij een open avond waarbij iedereen die eens wat nieuws wil proberen is uitgenodigd.

  Wij zijn momenteel nog een groepje van 14 dames uit Hengevelde dat iedere 2 weken op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur koersbal speelt. Het gaat ons om het samen bezig zijn en natuurlijk hoofdzakelijk om de gezelligheid.

  Omdat in de loop der jaren het aantal leden kleiner is geworden willen we de groep graag weer aanvullen met nieuwe leden zodat we samen nog weer een aantal jaren kunnen genieten van een avond gezelligheid.

  Kom dus samen met vriendin/kennis en/of buurvrouw vrijblijvend een avond met ons meedoen met koersbal. Dit spel is niet moeilijk dus iedereen kan direct meedoen.

  Tot maandag 25 september om 20.00 uur

  bij Herberg de Gebrande Waateren.

  Info: Thea Roelink (06-15612149) of Suzanne Peerik (06-27241844)

  Mantelzorg wandeling

  Mantelzorg is van alle leeftijden en deze Wandeling
  is dan ook voor alle mantelzorgers in de gemeente Haaksbergen bedoeld. De zorg kan gericht zijn op een partner, een ouder, een kind, maar evengoed op een buur of een vriend.

  Tijdens de wandeling kun je ervaringen delen met anderen. Er zal aandacht zijn voor hoe je zorg kunt organiseren, maar ook hoe je nog aandacht voor je zelf en/of andere gezinsleden kunt hebben. Ook wordt er informatiegegeven over welke ondersteuning de mantelzorgconsulent van de Noaberpoort je kan bieden.
  Aansluitend wordt er koffie of thee gedronken in het Odensehuis.

  Donderdag 14 September van 14.00-15.30uur                                     

  Start bij Odensehuis

  Vincentstraat te Haaksbergen

  Wil je meer informatie of een keer meewandelen?
  Neem dan contact op met de buurtsportcoach.

  Minke ten Bruggencate

  Tel: 06-48 59 17 94

  Mail: m.tenbruggencate@mediant.nl

  Primeur Hof van Twente met campagne Hof Gezond:

  Inwoners in gesprek met fysiotherapeuten over gezondheid

  Met negen samenwerkende fysiotherapiepraktijken uit Delden, Markelo, Hengevelde, Diepenheim en Goor realiseert de welzijnsorganisatie Salut een primeur via het gezamenlijke project: “Hof Gezond op jouw manier”. Gedurende de maanden september en oktober is voor inwoners van Hof van Twente, die geïnteresseerd zijn in hun eigen gezondheid, een speciale actie. Voor jou als inwoner is het een kans om inzicht te krijgen in je eigen gezondheid vanuit eigen motivatie en mogelijkheden. Hier ga je vervolgens op jouw manier mee aan de slag. De actie is onderdeel van het pilotproject Positieve Gezondheid.

  Pilotproject Positieve Gezondheid

  De voorbereiding van dit project is een jaar geleden gestart. De fysiotherapeuten zetten in op een goede samenwerking met onder andere huisartsen, diëtisten, praktijkondersteuners, sportverenigingen en behandelaren. “In plaats van de focus op zorg en ziekte, willen we veel meer preventief aan de voorkant investeren in gezondheid met focus op eigen regie. Daarom werken we gezamenlijk aan dit project”, aldus Henk Abels, coördinator preventieakkoord.

  Door het voeren van uitgebreide gesprekken met de inwoners op basis van het gespreksmodel Positieve Gezondheid kijken we niet specifiek naar de klachten, maar naar de eigen mogelijkheden van de inwoners. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een klacht hebt die ergens anders vandaan komt dan je in eerste instantie dacht. Een gesprek hierover kan leiden tot nieuwe inzichten om op een eenvoudige manier met je gezondheid aan de slag kan gaan. Misschien is een wandelgroepje, lidmaatschap van een vereniging of een wekelijkse ontmoeting (met bv. een maatje) wel de goede richting.

  Alle deelnemende fysiotherapiepraktijken hebben medewerkers opgeleid om de gesprekken te kunnen voeren op basis van Positieve Gezondheid. Naast de gesprekken met de inwoners en de campagne “Hof Gezond op jouw manier”, wordt er in dit project onderzoek gedaan door Saxion Hogeschool (Lectoraat Smart Health) in samenwerking met Roessingh, centrum voor revalidatie en Twentse Koers (samenwerking zorg en preventie). Er wordt onderzocht wat inwoners uit de gemeente Hof van Twente willen veranderen of waar ze aandacht aan willen geven omtrent hun leefstijl. Hier spelen betrokken professionals vervolgens op in vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

  Aanmelden voor gesprek vanaf 1 september via www.hofgezond.nl

  Wil je ook een gesprek over (jouw) gezondheid? Deelname is kosteloos en beperkt tot een maximum aantal deelnemers. De deelnemende fysiotherapiepraktijken zijn: EV Fysiotherapie en Fysiocentrum Kamminga uit Delden, Fysiotherapie & Fysiofitness Smit, Flex-S en Fysiotherapie De Oliphant uit Goor, WY Fysiotherapie en Fysiotherapie Markelo uit Markelo, Fysiotherapie Diepenheim en Fysiotherapie Noordman in Hengevelde. Meld je snel aan via www.hofgezond.nl.

  Hoopgevende resultaten Weidevogels Hof van Twente

  Het succes was wisselend voor de weidevogels in het afgelopen voorjaar. Het was eerst koud, daarna was het erg droog en daarna was het erg nat. Daardoor werd er ook relatief laat gemaaid en dat was niet altijd positief voor met name wulpen en grutto’s: die zijn kwetsbaar bij het maaien.

  Dramatisch
  Nog slechts 1 gruttokuiken zagen vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente dit jaar vliegvlug worden. Op 3 plaatsen broeden nog grutto’s in Hof van Twente, de Herikervlier, Elsenerbroek en Stokkumerbroek. Daar broeden jaarlijks 9 paartjes van onze nationale vogel. Vrijwilligers van de stichting observeerden in 22 telgebieden in de uitgestrekte gemeente, die van Hengelo tot aan Lochem in Gelderland reikt.

  Drama
  Nog dramatischer zijn de cijfers van de tureluur. Deze weidevogel kwam alleen nog in Diepenheimerbroek tot broeden. Daar is, net als bij de grutto, slechts 1 kuiken vliegvlug geworden. Een andere bedreigde vogel is de wulp. Deze weidevogel komt nog op 6 plaatsen voor in Hof van Twente en liet 9 nakomelingen volwassen (vliegvlug) worden.

  Maar er is ook goed nieuws. De kievit is goed vertegenwoordigd in gebieden als Herikervlier/Stokkumervlier (70 paartjes), Markvelde (24 paartjes) en Elsenerbroek (29 paartjes).
  Ook bij de Parel van Twente in Enterbroek en Winterkampen bij Markelo doen de kieviten het steeds beter. Meer kuikens zijn vliegvlug geworden dan de jaren ervoor.
  Uiteindelijk zijn er dit jaar fors meer kievitsjongen en scholeksters vliegvlug geworden dan vorige jaren en dat is alleen hoopgevend!

  Want als ze vliegvlug zijn dan is de kans dat ze volgend jaar meedoen aan broedsels groot. En we hopen dat door onze activiteiten op het gebied van aanleg plas-dras en aanleg van bescherming van de nesten deze resultaten alleen maar beter worden.

  DIMN Markelo
  De samenwerking tussen 20 boeren en grondeigenaren, verenigd in Duurzaam Initiatief Markelo Noord (DIMN), werpt ook haar vruchten af. In hun werkgebied, de Winterkampen en Groningeresch, broedden dit jaar maar liefst 46 paartjes kieviten.

  Predatie
  Volgens voorzitter Herman Kraak van de stichting Weidevogels Hof van Twente is dit jaar sprake geweest van veel predatie door kraaien. Het gaat om in totaal 63 meldingen dat kuikens ten prooi vielen aan kraaien. De vos, marter, das en hermelijn zorgen elk jaar ook voor veel schade aan de weidevogelstand. De cijfers zijn gepubliceerd op de Boerenlandvogel monitor en op de site van de stichting Weidevogels Hof van Twente (www.weidevogelshofvantwente.nl).

  De stichting Weidevogels Hof van Twente heeft onlangs een projectplan geschreven om de weidevogels in Hof van Twente te redden. Het plan houdt de aanschaf van een weidevogeldrone in, de aanleg van schrikdraad rond nesten van weidevogels, waterpompen bij plasdrassen en het zaaien van kruidenrijke grassoorten en planten. Het gemeentebestuur van Hof van Twente steunt de stichting met een flinke financiële subsidie.

  Zie voor meer informatie:
  https://www.weidevogelshofvantwente.nl/projectplan-weidevogels-hof-van-twente

  Voor een toelichting kunt u bellen met Marcel Tettero (06 40231193)

  Meer bijzonder vervoer tijdens de Open Bedrijvendag Goor

  De Open Bedrijvendag Goor haalt het buitenland naar Goor op zondag 24 september a.s. Het is bekend dat het stroomtreintje Bello tussen de vijf industrieterreinen rijdt. Bezoekers kunnen ook de bus pakken. Hiervoor zet de organisatie van de Open Bedrijvendag Goor bijzondere bussen in. Mensen kunnen instappen via het achterbalkon van de Parijse bus, uit het jaar 1935. Deze bus reed op de route tussen Parijs en Rouen en heeft maar liefst 1.750.000 passagiers vervoerd. Bekijk je bedrijvig Goor liever van wat grotere hoogte? Stap dan in de Berliner Bären Dubbeldekker. Deze reed in de jaren 1960 -1970 als lijndienst bus in het centrum van Berlijn. Met deze drie mogelijkheden waan je je in nostalgische sferen tussen de moderne bedrijventerreinen van Goor. Houd je liever van moderne voertuigen? Ook dan word je op je wenken bediend, daarover vertelt de organisatie binnenkort meer. En ja, natuurlijk kun je ook wandelend en fietsend de bedrijven bezoeken.

  Over Open Bedrijvendag Goor

  Van 11.00 tot 17.00 uur openen zo’n 70 Goorse bedrijven hun deuren voor het grote publiek. Er is niet alleen veel te zien, maar ook veel te beleven op deze bijzondere ontdekkingsreis voor het hele gezin. De organisatie van de Open Bedrijvendag Goor zal ook deze editie een afwisselend programma bieden.

  3 september Oecumenische dienst

  Al vele jaren hebben wij 1x per jaar een oecumenische dienst waarvan de laatste jaren met Pastoor Theo Eschers uit Groenlo, geboren in Markvelde.

  Helaas is hij vorig jaar november overleden.

  Maar toch willen wij deze goede traditie met Hengevelde als noaberdienst voortzetten.

  In deze dienst zal voorgaan Ds. Frank Scholten uit Enter en Ineke Pelle uit Hengevelde zal de overdenking verzorgen met als thema “gastvrijheid”

  En de schriftlezingen zullen worden gelezen door Sini ten Heggeler.

  Tevens zal ook het kerkkoor van de Petrus en Paulus Parochie Wegdam te Hengevelde meewerken aan deze dienst.

  Het is als we kijken naar voorgaande jaren een bijzondere mooie dienst met vele ontmoetingen die we na de dienst voortzetten in de Molenaarshof tijdens de koffie. Graag tot ziens op 3 september om 10:00 uur in de Johanneskerk te Diepenheim.

   

  ANBW-AutoMaatje Hof van Twente rijdt ook voor Hengevelde

  Sinds de start van AutoMaatje in de Hof van Twente in september 2019 rijden we ook voor deelnemers uit Hengevelde. De vrijwilligers van AutoMaatje staan klaar voor wie minder-mobiel is en moeilijkheden ervaart vervoer te regelen. Wie AutoMaatje belt en een rit aanvraagt, wordt gekoppeld een vrijwillige chauffeur, die de deelnemer naar de plaats van bestemming brengt (door heel NL en ook naar Duitsland desgewenst).

  Dus bent u minder-mobiel en heeft u een vervoerswens? bel AutoMaatje.

  Op werkdagen van 09-00-12.00u zitten de vrijwillige planners van AutoMaatje klaar om u te helpen met uw vervoersvraag. De kosten: € 0,35 per gereden km. Bel minimaal drie werkdagen van te voren en we proberen uw ritverzoek in te vullen.

  AutoMaatje is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00u en 12.00u op 06 – 29 18 79 07

  Voor Hengevelde zoeken we ook nog vrijwillige chauffeurs. Lijkt het u leuk af en toe een plaatsgenoot te helpen? Houdt u van autorijden en een gezellig praatje? Kijk dan op www.salut-welzijn.nl en typ bovenin AutoMaatje chauffeur of bel naar Evelien Mazeland 06-54932768 voor meer informatie.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu