De Höfte Höfte september 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  Zowel het kabinet als de bisschoppen hebben besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen.

  Wel wordt gevraagd om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort.

  “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten  we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

  Weet dan dat U welkom bent.

   

  Kerkdiensten voor de periode 1 sept t/m 30 sept
  Periode            29 aug t/m  4 sept.
  Dinsdag     30 aug 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag       3 sept 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag       4 sept 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv koor Cantu

   

  Periode             5 sept t/m 11 sept.
  Dinsdag      6 sept 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag   10 sept 19.00 uur: Ziekendag Zonnebloem

  Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

  Zondag   11 sept 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode          12 sept t/m 18 sept.
  Dinsdag    13 sept 09.00 uur: Woco, pastor Zoet
  Zaterdag   17 sept 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag   18 sept 09.30 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor.

   

  Periode        19 sept t/m 25 sept.
  Dinsdag   20 sept 09.00 uur: Geen viering.
  Zaterdag  24 sept 19.00 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch mmv D-H-Koor.
  Zondag  25 sept 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode         26 sept  t/m   2 okt
  Dinsdag    27 sept 09.00 uur: Gebedsv. Cees v/d Sluijs
  Zaterdag     1 okt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     2 okt 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.  Oogstdankdag

   

  Lektoren:
  Zondag      4 sept 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag    10 sept 19.00 uur:  Bennie Blokhorst
  Zondag     18 sept 09.30 uur:  Jan Put
  Zaterdag    24 sept 19.00 uur:  Carla Rupert
  Zondag      2 okt 09.30 uur:  Leo Vreman

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
    29 aug  t/m    4 sept Anneke Tuinte 0547-851226
     5 sept  t/m  11 sept Agnes / Frans 0547-333878
   12 sept  t/m  18 sept Agnes / Frans 0547-333878
   19 sept  t/m  25 sept Anneke Tuinte 0547-851226
   26 sept  t/m    2 okt Agnes / Frans 0547-333878

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend      31 juli €    56,85
  Weekend       7 aug €  133,35
  Weekend     13 aug €    75,40
  Weekend     21 aug €    90,45

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  ——————————————————————————-

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————-

  Overleden:
  Op 28 juli is op 80 jarige leeftijd overleden, Johan Doeschot

  Op dinsdag 2 augustus is hij in familiekring naar het crematorium begeleid.
  Wij willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

  —————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.
  ——————————————————————————–

  Viering op de dinsdagmorgen.

  Vanaf de maand juni is er twee keer in de maand een viering op de dinsdagmorgen. Dit zal in de weekendviering worden aangegeven.

  ——————————————————————————-

  Kerkschoonmaak:

  Na een vakantieperiode van enkele maanden zijn in de week van        5 t/m 9 september groep 1 en 2 aan de beurt.
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 okt t/m 31 okt  kunt u opgeven tot woensdag 28  september bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

   

  Zondag 4 sept 09.30 uur: Truus ter Avest; Jan Vehof;

  Familie Cattier-Spekreijse; Overl. familie Mensink; Jan Katier; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Arnold Aarnink; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink.

  Zaterdag 10 sept 19.00 uur: Jrg Ria Put-ter Braak; Truus ter Avest; Mina Spenkelink a/d Stegge; Overl. familie Mensink.

  Zondag 18 sept 09.30 uur: Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 24 sept 19.00 uur: Jrg. Henrica Stegeman;  Overl. familie Mensink.

  Zondag 2 okt 09.30 uur: Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Jan Katier.

  —————————————————————————–

  ZIEKENDAG 2022

  In het weekend van 11 en 12 september wordt landelijk aandacht besteed aan De NATIONALE ZIEKENDAG. In heel veel Zonnebloemafdelingen wordt hiermee extra aandacht besteed aan zieke en ouderen in de eigen gemeenschap.

  Zo ook in Hengevelde, op zaterdag 10 september om 19.00 uur wordt in de parochiële viering aandacht besteed aan de Ziekendag. Hierna of op zondag 11 september worden verschillende mensen verrast met een bloemetje, bezorgt door vrijwilligers van de Zonnebloem of door plaatsgenoten. Wij vragen aan u of u ons misschien wilt helpen iemand te verrassen met een bezoekje en een praatje.

  U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria Doeschot, telf. 0547-333538 of 06- 57067111, of via de  mail, riadoeschot@outlook.com  of na de weekendviering op 4 september.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

  ——————————————————————————

  OOGSTDANKVIERING
  Op zaterdag 2 oktober willen weer wij de jaarlijkse oogstdankviering houden in onze parochie. Samen willen wij dit met U vieren en danken voor de oogst. Dit jaar willen wij dit in afgeslankte vorm vieren in de Dagkerk. Wij hopen dat U ook dit jaar groente, fruit, bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook zijn we erg blij met houdbare producten zoals koffie, thee, rijst, blikgroenten etc. Wij hopen op een goede oogst die na de viering of maandag naar de woon en leefgemeenschap de Wonne gaat. Wilt U wat beschikbaar stellen, belt U dan Ans Vehof 333427 of Jan Schreier 333653 of Ria Rouweler 292344. U kunt de producten brengen op zaterdagmorgen 1 oktober, om 9 uur bij de dagkerk. De dames van de bloemen versiering zullen er vast weer iets moois van maken en verder wordt er gewerkt met manden. Wij willen U alvast bedanken voor Uw medewerking.

  Werkgroep oogstdankviering

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie. Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Start Yoga seizoen

  In Kulturhus de Marke wordt wekelijks op maandagmiddag en nu ook op woensdagavond yogales gegeven. Het zijn afwisselende lessen, die variëren van heel rustig (meer gericht op het stretchen van het bindweefsel) tot meer actief (gericht op het ontwikkelen van spierkracht en flexibiliteit).

  Yoga is bijzonder en zoveel meer dan alleen fysieke oefeningen, stretchen en lenig worden. Met yoga leer je om met uitdagingen om te gaan, zowel lichamelijk als mentaal, bewust in het ‘nu’ te zijn en te luisteren naar je lichaam. Yoga zorgt ook voor rust in je hoofd.

  Het is een misverstand dat je lenig moet zijn voor yoga. Lenigheid is geen voorwaarde en ook geen doel op zich. Het is alleen maar een gevolg van yoga.

  “Iedereen kan ademen, dus iedereen kan yoga doen” 😊

  Met veel enthousiasme gaan we vanaf maandag 29 augustus weer beginnen met een nieuw yogaseizoen. De lessen zijn op maandagmiddag (uitgezonderd de schoolvakanties)

  van 13.00 tot 14.00 en van 14.00 tot 15.00 én nu ook op woensdagavond van 18.30 tot 19.30

  Op de maandagmiddag zijn nog een paar plekken vrij, op woensdagavond is nog voldoende ruimte. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een gratis proefles te komen doen, om zo te ervaren of yoga wat voor je is. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Jet van der Werf (06-20440077 of jetvanderwerf@outlook.com)

  Beste ondernemers van Hengevelde en St Isidorushoeve,

  Graag willen we bij jullie de Zonnebloemloterij onder de aandacht brengen.

  Misschien dragen jullie onze afdeling een warm hart toe en wilt u een paar loten kopen.

  Dat kan heel gemakkelijk via onderstaande link.

  https://www.zonnebloem.nl//loten/p/a00551

  Heerlijcke Vintage gaat naar landgoed Twickel met Vintage, Vinyl & Design

  In een prachtig gelegen boerderij op de Deldense Esch in Ambt Delden, erve Groot Hobbelink, vindt de 11e editie plaats van de Heerlijcke Vintage. Ruim 15 deelnemers uit Oost Nederland zullen er zijn met hun meest prachtige spullen. Liefhebbers van mooie second hand kleding, schoenen, sieraden, meubeltjes en accessoires kunnen hier hun hart weer ophalen. Ook de liefhebbers van vinyl kunnen zich verheugen op deze dag, want ook muziek uit de 60-er tot 90-er jaren zal ruimschoots aanwezig zijn. De organisatie heeft voor een kopje koffie/thee met gebak samenwerking gezocht met dames uit Oekraïne die op dit moment, vanwege de oorlog in hun thuisland, in de Hof van Twente verblijven. Tevens is er een prachtige wandeling uitgezet over de Deldeneresch die deze dag kan worden gewandeld. Deze is ter plekke verkrijgbaar.

  Scoor je mooiste vintage item zondag 4 september op de Heerlijcke Vintage en laat het al je vrienden en vriendinnen weten. Weet dat je van harte welkom bent.

  Datum, Zondag 4 september

  Tijdstip, 11 – 17 uur

  Locatie, Erve Groot Hobbelink, Lage Eschweg 4, 7495 VJ Ambt Delden.

  De boerderij is te bereiken via de Almelosestraat. Volg de borden

  Entree, € 4,00 inkl 1 kopje koffie/thee

  Parkeren kan alleen in de daarvoor aangegeven parkeerweide.

  NATIONALE ZIEKENDAG 2022

  In het weekend van 10 en 11 september wil de Zonnebloem aandacht schenken aan de Nationale Ziekendag. Er is op zaterdag 10 september om 19.00 uur een viering in de parochiekerk in Hengevelde waar extra aandacht wordt gevraagd voor onze zieken en ouderen.

  Na deze viering worden boeketjes uitgereikt aan vrijwilligers die zich hebben aangemeld om een bloemetje te brengen bij een zieke of oudere Hengeveldenaar. Al is de viering in de kerk, dat betekend niet dat andersdenkenden niet de aandacht hebben van de Zonnebloem, ook zij ontvangen een bloemetje waar nodig. Om dit mogelijk te maken roepen we zoals elk jaar hiervoor uw hulp in. Geef u op bij Ria Doeschot,
  tel.0547-333538 of 06-57067111, of via riadoeschot@outlook.com

  Het is de bedoeling dat u iemand met een bloemetje verrast op zaterdagavond 10 september of zondag 11 september.  Het zou fijn zijn als u dan even tijd neemt voor een praatje. Kent u iemand in uw omgeving waarvan u denkt dat hij/zij voor een  bloemetje in aanmerking komt laat het ons weten.

  Zonnebloemloterij

  De verkoopperiode van de Zonnebloemloterij loopt ten einde. Als u loten hebt gekocht steunt u onze plaatselijke Zonnebloemafdeling, van elk lot á 2 euro gaat € 1.50 naar onze eigen afdeling. De trekking van de loterij is op maandag 10 oktober en vanaf 17.00 uur kunt u dan via zonnebloem.nl/loterij kijken of u gewonnen hebt. De mensen die hun loten geregistreerd hebben op zonnebloem.nl/registreren ontvangen op 12 oktober een E-mail bericht.

  WE BEDANKEN IEDEREEN DIE LOTEN HEEFT GEKOCHT VOOR UW BIJDRAGE.

  Cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers in Hof van Twente

  HOF VAN TWENTE – Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Voor Salut aanleiding om in Hof van Twente in samenwerking met Stichting Informele Zorg Twente de cursus ‘Omgaan met dementie’ aan te bieden voor mantelzorgers.

  Tijdens deze reeks van 6 bijeenkomsten wordt uitgebreid informatiegegeven over dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met hun naaste met dementie kunnen omgaan.
  De toegevoegde waarde van deze cursus is dat ervaringen en tips gedeeld kunnen worden met andere mantelzorgers die ook zorgen voor iemand met dementie. Het is van belang dat de persoon met dementie waarvoor gezorgd wordt nog thuis woont. De bijeenkomsten worden geleid door een ervaren cursusleider. Een casemanager dementie, psycholoog en de consulent van Salut zullen afwisselend aanwezig zijn voor informatie en vragen.

  De bijeenkomsten vinden plaats vanaf maandag 19 september 2022, steeds van 13:00 tot 15:00 uur in Goor. Deelname is gratis.

  Meer informatie of aanmelden? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl

  Het Maatjesproject van Salut daar wordt iedereen blij van!

  Het Maatjesproject is voor mensen die behoefte hebben aan gezelschap thuis of buitenshuis. Het biedt een luisterend oor of gezelschap bij een activiteit. Een maatje geeft afleiding en helpt om soms weer een stap buitenshuis te zetten.

  Zo wil een meneer met dementie graag op een duo-fiets een tochtje maken in de natuur, waardoor zijn partner wordt ontlast. Wil een buitenlandse student graag samen lezen en wil een dame op leeftijd graag een bezoekje brengen aan haar favoriete kledingwinkel.  En een mevrouw die moeite heeft met lopen wil graag samen een gezellig kopje koffie drinken in het dorp. Zij voelt zich eenzaam sinds haar partner overleden is.

  Wat doet een Maatje?
  In al deze situaties levert een Maatje een positieve bijdrage tegen vereenzaming en wordt een eventuele mantelzorger ontlast. Een Maatje is een vrijwilliger die iedere week (of tweewekelijks) gemiddeld 2 uur een bezoek brengt aan de deelnemer. Het gaat er niet om wat je doet maar om het onderhouden van contact van mens tot mens. Door simpelweg een luisterend oor te bieden, interesse te tonen of wat samen te ondernemen. Je breng gezelligheid en zonneschijn in iemands leven.

  Informatie
  Vind jij het leuk om mensen blij te maken door wat extra aandacht, ondersteuning of afleiding te bieden? Of heb je zelf behoefte hebt aan contact of gezelligheid, meld je dan aan voor het Maatjesproject van Salut.

  Maak een afspraak via de app 06-20 89 49 99 of stuur een mailtje naar info@salut-welzijn.nl of bel met Salut 0547 – 2600 53.

  Wonen in Hengevelde!

  Reminder!

  In 2019 zijn wij begonnen met het in beeld brengen van de woonbehoefte in Hengevelde voor starters en senioren. Dit heeft geresulteerd in 12 starterswoningen, 6 levensloopbestendige woningen en 8 woningen CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); allen voor inwoners van Hengevelde.

  Anno 2022 is het tijd voor een nieuwe inventarisatie. Door middel van een enquête proberen wij de woonbehoefte in Hengevelde voor wat betreft starters en 55-plussers zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Het uiteindelijke doel hiervan is om samen met de Gemeente Hof van Twente en de Provincie Overijssel het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en het dorp leefbaar te houden. De enquête is reeds uitgezet op 26 april jl. en hierop zijn al veel reacties binnen gekomen. Bij deze een oproep aan geïnteresseerde jongeren en 55-plussers, die de enquête nog niet hebben ingevuld, om dit alsnog te doen:

  Ben je een jongere tussen de 15 – 30 jaar en wil je graag binnen nu of enkele jaren een zelfstandige woonruimte in Hengevelde, vul dan de enquête voor jongeren in: https://forms.office.com/r/Vh4uXDv8Mz

  Ben je 55+ en wil je binnen nu of enkele jaren graag een kleinere, levensloopbestendige woning, vul dan de enquête in voor 55+:
  https://forms.office.com/r/bKVmj32mQP

  De enquêtes kunnen ingevuld worden tot 30 augustus a.s.

  De uitslagen nemen wij mee in de besprekingen met de gemeente Hof van Twente. Ook komt er voor belangstellenden weer een informatie avond.

  Alvast bedankt

  Woongroep Toekomst Bestendig Hengevelde

  Hof van Twente gezonder en fitter

  Buurtsportcoaches Hof van Twente en Salut pakken de handschoen op om Hof van Twente in de komende jaren gezonder en fitter te maken.

  Hiervoor dagen zij organisaties en inwoners, die actief zijn op het gebied van bewegen, sport, (preventieve) gezondheid en gezonde voeding, uit om samen te werken en mee te doen. De aftrap van dit initiatief is tijdens het Fit & Food Festival in het weekend van 1 en 2 oktober 2022. Op verschillende plekken in de Hof van Twente vindt tegelijkertijd het festival plaats in de kernen Markelo, Delden, Goor, Hengevelde, Diepenheim en Bentelo.

  Week van de Vitaliteit

  Het Fit & Food Festival sluit aan bij de landelijke ‘Week van de Vitaliteit’. Tijdens het Fit & Food Festival presenteren diverse sport- en welzijnspartijen in Hof van Twente zich aan alle inwoners. Ze laten zien en proeven dat actief bezig zijn met gezondheid vooral leuk en goed is. Bezoekers maken kennis met sport en spel, smakelijke en verkwikkende hapjes en drankjes. Er zijn bekende sporters en iedereen kan meedoen met activiteiten en workshops op het gebeid van bewegen en ontspanning. Het Fit & Food programma is bedoeld voor alle leeftijden.

  Uitdaging

  Salut en de Buurtcoaches roepen organisaties die actief zijn op het gebied van bewegen, sport, (preventieve) gezondheid en gezonde voeding op om mee te doen. Kortom iedere organisatie of partij die affiniteit heeft met bewegen en voeding.

  Deelname

  Deelname aan het Fit & Food event is gratis. PR en communicatie over het festival wordt geregeld net als een plek (kraam), de vergunningen en het randprogramma. Voorwaarde voor deelname is dat je een actief programma aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan een fitness toestel, iets maken of koken, actief bezig zijn, weegmoment of demonstratie. Kort gezegd; bij de kraam is iets te DOEN.

  Informatie

  Opgeven voor deelname aan het festival kan tot 15 september 2022. Voor informatie of opgave stuur een bericht naar info@salut-welzijn.nl of app naar 06-20894999 onder vermelding van Fit en Food Festival.

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu