De Höfte Höfte september
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  ER KUNNEN MEER MENSEN NAAR EEN KERKDIENST!!!!!!

  Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet op 13 augustus, zijn er voor kerken geen wijzigingen afgekondigd op de reeds bestaande maatregelen ter bestrijding van het virus.

  Voor onze kerk betekent dit, dat we bij een viering ca. 100 kerkgangers kunnen ontvangen

  Vooraf aanmelden is dus, gezien de bezoekers aantallen de voorbije periode, niet meer nodig.
  Maar nog steeds geldt:  Thuisblijven bij klachten, de 1,5 m afstand en (als dat niet kan mondkapje op) en handen ontsmetten.

  Kerkdiensten voor de periode  1 sept t/m 30 sept
  Periode               4 sept  t/m  10 sept
  Weekend      4 sept/
  5 sept
    Geen vieringen.
  Dinsdag      7 sept 09.00 uur: Gebedsvering in de Dagkerk

   

  Periode            11 sept  t/m  17 sept
  Zaterdag    11 sept 19.00 uur: Ziekendag Zonnebloem

  Woco pastor Doornbusch. Met zang van koorleden

  Zondag    12 sept 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode            18 sept  t/m  24 sept
  Weekend    18 sept/
  19 sept
    Geen vieringen
  Dinsdag    21 sept 09.00 uur: Euch. Viering pastor Jansen.

  In de dagkerk.

   

  Periode            25 sept  t/m  30 sept
  Zaterdag    25 sept 19.00 uur: Geen vieringen
  Zondag    26 sept 09.30 uur: Gebedsviering werkgroep. Met zang van koorleden

   

  Lektoren:
  Zaterdag 11 sept 19.00 uur:  Jan Wantia
  Zondag 26 sept 09.30 uur:  Jan Lansink

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   30 aug   t/m   5 sept Lies Vreman 0547-333492
     6 sept  t/m 12 sept Anneke Tuinte 0547-851226
   13 sept  t/m 19 sept Agnes & Frans de Wit 0547-333878
   20 sept  t/m 26 sept Lies Vreman 0547-333492
   27 sept  t/m   3 okt Anneke Tuinte 0547-851226

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   25 juli    € 69,00
  Weekend    7 aug    € 69,25

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend  11 september is er een deurcollecte voor de Zonnebloem.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf april zijn er per maand weer twee doordeweekse vieringen in de dagkerk, op de dinsdagmorgen.

  —————————————————————————

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden

  Op 29 juli, op de leeftijd van 84 jaar, Jo Grefte–Botterhuis en op 4 augustus op de leeftijd van 82 jaar Bennie Bos.

  Zij zijn in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Wij willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 6 t/m 9 sept is groep 5 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 oktober t/m 31 oktober  kunt u opgeven tot woensdag 15 september bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

   

  Zaterdag 11 sept 19.00 uur: Gerard Vorgers; Jan en Rikie ten Thije-Leferink; Truus ter Avest; Jrg. Mina Spenkelink; Jan Vehof; Hendrik Cattier; Willem Vehof; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 26 sept 09.30 uur: Jrg. Antoon Schonenborg; Hendrik Cattier; Willem Vehof; Jrg. Henrica Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  ——————————————————————————

  ZIEKENDAG 2021

  In het weekend van 11 en 12 september wordt landelijk aandacht besteed aan De NATIONALE ZIEKENDAG. In heel veel Zonnebloemafdelingen wordt hiermee extra aandacht besteed aan zieke en ouderen in de eigen gemeenschap.

  Zo ook in Hengevelde, op zaterdag 11 september om 19.00 uur wordt in de parochiële viering aandacht besteed aan de Ziekendag, hierna of op zondag 12 worden verschillende mensen verrast met een bloemetje, bezorgt door vrijwilligers van de Zonnebloem of door plaatsgenoten. Wij vragen aan u of u ons misschien wilt helpen iemand te verrassen met een bezoekje en een praatje.

  U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria Doeschot, telf. 0547-333538 of 06- 57067111, of via de  mail, riadoeschot@outlook.com.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

  ——————————————————————————

  OOGSTDANKVIERING

  Op zaterdag 2 oktober willen wij ons jaarlijkse oogstdankviering weer houden in onze parochie. Samen willen wij dit vieren en danken voor de oogst.

  Zoals U weet worden alle vruchten van het land door de parochianen bijeen gebracht.

  Wij hopen ook dit jaar dat u ook uw groente fruit bloemen en pompoenen beschikbaar stelt. Ook houdbare producten zoals blikken groente koffie rijst etc. zijn welkom.

  Wij hopen op een goede oogst die gedeeltelijk naar de leefgemeenschap Wonne in Enschede gaat en naar de voedselbank. Wilt u wat beschikbaar stellen, belt u dan naar Ans Vehof  333427;Jan Schreijer 333653 of Ria Rouweler 292344. Ook kunt U producten brengen op zaterdagmorgen om 9 uur bij de kerk.

  Alvast bedankt voor Uw medewerking.

  Werkgroep oogstdankviering

  ——————————————————————————

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Open Huis bij Home of Talents in De Reggehof

  Op zaterdag 4 september zet Home of Talents voor de tweede keer in het pas geopende lesseizoen haar deuren wagenwijd open. Deze keer in hun hoofdgebouw: theater De Reggehof in Goor. Je loopt een route door het hele gebouw, van popkelder tot in de Grote Zaal van het theater. Er is van alles te zien en te beleven! Ontmoet je (toekomstige) docenten, maak zelf muziek, dans mee in de dansklassen, bewonder resultaten uit De Kunstwerkplaats of de schilderijen van leerlingen van kunstenares Sandra Boots… Kortom: er kan heel veel en iedereen is welkom. De deuren staan open tussen 13.30 en 16.00 uur

  Het aanbod in het nieuwe seizoen bij Home of Talents (de samenwerking van Muziekschool Hof van Twente en Creatief Centrum van De Reggehof) is in dit nieuwe seizoen breder en veelzijdiger dan ooit. Ontdek (nieuwe) individuele lessen, groepslessen en workshops in muziek, dans, theater en taal, beeldende kunst en multimedia. Lessen worden gegeven in Delden, Diepenheim, Markelo, Hengevelde, Bentelo en Goor. Het complete aanbod vind je op de website homeoftalents.nl. Leuk om te weten: als je twijfelt kun je je tijdens het Open Huis voor (maximaal) drie verschillende lessen een proefles aanvragen. Ontdek je talent!

  Home of Talents

  Home of Talents is de samenwerking van Muziekschool Hof van Twente en Creatief Centrum De Reggehof. Op de website homeoftalents.nl vind je heel veel leuke cursussen en workshops in de categorieën dans, muziek, beeldend, multimedia en theater en taal. Er zit vast en zeker iets leuks voor je bij! De lessen worden altijd gegeven door professionele docenten, op veel verschillende locaties in de gemeente Hof van Twente.

  Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Wil je kind graag op les maar is het lesgeld een probleem? Dan helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds is er voor mensen met een uitkering, voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar het lesgeld en de huur van een instrument.

  Jubileumactie: Hier-met-je-rekening

  Als onderdeel van de liveshow van 10 september in het kader van 20 jaar Hof van Twente heeft Univé samen met HofMarketing de actie Hier-met-je-rekening bedacht voor sportieve initiatieven. Univé is supporter van sport en vindt sport en bewegen belangrijk voor iedereen: jong, oud, met en zonder beperking. Iedereen kan sporten of is een liefhebber van sport. Daarom kunnen inwoners, bedrijven en sportclubs in de gemeente Hof van Twente, die een uitgave hebben gedaan in 2020 of 2021 op het gebied van sport en bewegen hun factuur mét verhaal insturen via info@hofmarketing.nl. Er is in een pot van €500 beschikbaar voor kleine sportieve initiatieven. De winnaars worden samen met Univé bepaald en bekend gemaakt tijdens de liveshow. Inleveren kan tot en met 8 september.

  Liveshow: 20 jaar Hof van Twente
  Dit jaar bestaat de gemeente Hof van Twente alweer 20 jaar. Om dat te vieren is er op vrijdag 10 september van 20.00 tot 22.00 uur een speciale liveshow via HofstreekTV, de Hier-met-je-rekeningactie en muziek van DJ Jelmex. Meer informatie is te vinden op www.hofmarketing.nl 

  Damesgym Hengevelde begint weer op woensdag 1 September.

  Van 19.30 tot 20.30

  20.30 tot 21.30

  In de Marke, nieuwe leden zijn van harte welkom.

  Nieuwsbrief Maliproject, augustus 2021

  Aan onze donoren/vrienden van het Maliproject,

  Beste mensen, na goed overleg met Casper Jansen in Manantali, Mali, komen wij tot de beslissing de fondswerving voor het Maliproject voorlopig op te schorten.

  Gezien de politieke situatie van het land Mali en de situatie ter plekke – de regio Bafoulabé in Z-W Mali – komen wij tot deze conclusie. Voor een deel is de oorzaak de huidige burgemeester– de 4e burgemeester, die wij vanaf 2004 meemaken. Deze man is bemoeizuchtig en er is moeilijk met hem samen te werken. In november 2021 zullen er plaatselijk nieuwe verkiezingen zijn.  Als de situatie verbetert en Casper weer kan assisteren bij de drinkwatervoorziening, kunnen we overwegen weer door te gaan.

  Als we beslissen het Mali-project te stoppen, gaan we ook met de Diaconie van de Hofkerk, zorgvuldig overwegen wat de bestemming van het saldo op de Malirekening  zal worden. Dit zal in ieder geval in overeenstemming zijn met de bestemming van het Maliproject: ten behoeve van scholenbouw en/of drinkwaterputten. En dan zullen we dit U weer melden.

  Hartelijke groet,

  Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud

  Gratis cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers in Hof van Twente

  HOF VAN TWENTE – Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Voor Salut aanleiding om in Hof van Twente in samenwerking met Stichting Informele Zorg Twente de cursus ‘Omgaan met dementie’ aan te bieden voor mantelzorgers.

  Tijdens deze reeks van bijeenkomsten wordt uitgebreid informatiegegeven over dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met hun naaste met dementie kunnen omgaan.
  De toegevoegde waarde van deze cursus is dat ervaringen en tips gedeeld kunnen worden met andere mantelzorgers die ook zorgen voor iemand met dementie. Het is van belang dat de persoon met dementie waarvoor gezorgd wordt nog thuis woont. De bijeenkomsten worden geleid door een ervaren cursusleider. Een casemanager dementie, psycholoog en de consulent van Salut zullen afwisselend aanwezig zijn voor informatie en vragen.

  De bijeenkomsten vinden plaats op 9, 16 en 23 september, 7 en 28 oktober en 11 november steeds van 13:30 tot 15:30 uur in de Reggehof, De Höfte 5 in Goor.

  Meer informatie of aanmelden? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl

  —————————————————————————————————–

  Rijbewijskeuringen CBR in Markelo

  Markelo – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

  Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Sporthal De Haverkamp op donderdag donderdag 26 augustus, donderdag 9 september en donderdag 23 september medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

  Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
  Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

  Afspraak maken

  Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:

  Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

  De Procedure
  Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
  De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .
  Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
  De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

  EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95

  Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 voor 1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele EU.

  Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling meer omdat de doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.

   

  Vanaf 1 september; Powerwalk trainingen door Loopgroep Hengevelde

  in samenwerking met Kulturhus de Marke!

  Is de sportschool niets voor jou? Vind je hardlopen te zwaar? Laat je conditie te wensen over? Wil je graag buiten sporten? Vind je het lastig om in je eentje het sporten door te zetten?

  Dan kan powerwalk iets voor jou zijn! Lekker buiten sporten, op eigen kracht waardoor je je lichaam niet onnodig belast.

  Wat is powerwalk?

  Letterlijk: wandelen met power; zónder stokken! Maar het meest opvallend is wel het gebruik van de arminzet en het intensief afwikkelen van de voeten.  Hierdoor verhoog je stap voor stap je tempo en terwijl we dat doen, voer je oefeningen uit die je ‘core stability‘ verbeteren. Tijdens ‘gewoon’ wandelen, loop je gemiddeld zo’n 4,5 km per uur. Tijdens Powerwalk verhogen we dat met minstens 1 km per uur en door middel van (interval)training werken we toe naar een snelheid die tussen 6 en misschien wel tot 8 km per uur. Dat lukt in het begin niet zomaar, maar je moet eens zien hoe snel je (veel) sneller loopt dan je gewend bent.

  Hoe gaan we dat doen?

  Om wandelen effectief te maken, moet je de snelheid en tijd opvoeren. Een rustige wandeling zal je lichaam niet helpen te verbeteren. De trainer begeleidt je in je vooruitgang. De belangrijkste regel is: je moet kunnen lopen en praten tegelijk, zonder buiten adem te raken!

  Elke training starten we met een warming up en een normaal tempo. Daarna voeren we het tempo op en gaan we powerwalken. Onderweg stoppen we om ook de spieren die we met lopen minder gebruiken aan het werk te zetten. Iedere training sluiten we af met een cooling down. Want vergis je niet: powerwalken is echt wel werken.

  Wat doet het voor mijn lichaam?

  Naast dat buiten bewegen heel gezond voor je is, werk je bijna ongemerkt aan je conditie. Doordat we in een hoger tempo wandelen en daarbij spierversterkende oefeningen doen, gaat je hartslag zodanig omhoog dat je conditie verbetert. Onderweg trainen we ook de core stability en dat is belangrijk. Als de spieren in je romp (de ‘core’) onvoldoende voor stabiliteit (‘stability’) zorgt voor het bewegen van de ledematen, kunnen alledaagse activiteiten niet goed uitgevoerd worden. Daarnaast loop je met anderen en omdat de richtlijn ‘nog een gesprek kunnen voeren’ belangrijk is; kun je ook een gesprek voeren. Vitaal en sociaal dus!

  Voor wie is het geschikt?

  Het is geschikt voor iedereen en voor alle leeftijden. Door deze natuurlijke vorm van bewegen, met weinig weerstand, is de kans op blessures nagenoeg nihil.

  Wil je lachen en met plezier bewegen, meer energie krijgen en fitter worden of meer controle krijgen over je gewicht, dan is powerwalk de perfecte sport voor jou.

  Wat ben ik nodig aan kleding om mee te doen?

  Je hebt geen speciale (dure) kleding nodig! Kies bij voorkeur ademende kleding waarin je vrij kunt bewegen. Als het wat kouder wordt, draag dan verschillende laagjes kleding. Een paar comfortabele schoenen, liefst met een soepele zool, zoals hardloopschoenen of gewone sportschoenen. (Hoge stevige wandelschoenen raden we af.)

  Waar:  vertrekpunt is Kulturhus de Marke

  Wanneer: elke woensdag ( vanaf 1 september)

  Starttijd: 9.00

  Trainingsduur: 1.15 uur

  Kosten: gratis voor de periode van 1 september t/m 30 september

  Kosten: lidmaatschapskosten 25 euro 1 oktober tot 29 december

  Organisatie: Loopgroep Hengevelde

   

  Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar:  secretaris@loopgroephengevelde.nl

  In samenwerking met het Kulturhus De Marke!

  In deze corona tijd is het Kulturhus De Marke bezig om manieren binnen Hengevelde te zoeken waarin mensen zich met elkaar verbinden en tegelijkertijd sportief bezig zijn. Wij als Loopgroep Hengevelde wilden starten met een nieuwe activiteit en zo hebben we elkaar gevonden als partners.

   

   

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu