De Höfte Höfte Maart 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN miv 25 februari  

  De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk sluiten zich aan bij de versoepelingen die het kabinet ingaande vrijdag 25 februari heeft afgekondigd. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en dat geldt ook voor en in de kerken. Ook vervallen de beperkende maatregelen bij het te communie gaan.

  Maar de pandemie is nog niet voorbij en daarom blijven de regels voor huidcontact gehandhaafd:
  – Geen handen schudden bij de vredeswens.
  – Geen collecten van hand tot hand.
  – En gelden nog steeds de hygiëneregels zoals handen wassen; niezen in elleboog en thuis blijven bij verkoudheidsverschijnselen.

  Kerkdiensten voor de periode  1 mrt t/m 31 mrt
  Periode             1  mrt t/m  6  mrt
  Dinsdag        1 mrt 09.00 uur: Eucharistiev pastoor Jansen
  Zaterdag        5 mrt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag        6 mrt 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv Herenkoor.

   

  Periode             7  mrt t/m  13  mrt
  Dinsdag        8 mrt 09.00 uur: Gebedsv. Bennie Blokhorst
  Zaterdag     12 mrt 19.00 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt, mmv D-H-Koor
  Zondag     13 mrt 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           14  mrt t/m  20 mrt
  Dinsdag      15 mrt 09.00 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt,
  Zaterdag     19 mrt 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag     20 mrt 09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H-Koor.

   

  Periode           21  mrt t/m  27 mrt
  Dinsdag      22 mrt 09.00 uur: Gebedsv Jan en Truus
  Zaterdag     26 mrt 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor
  Zondag     27 mrt 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           28  mrt t/m  31 mrt
  Dinsdag      29 mrt 09.00 uur: Gebedsv Bennie Blokhorst

   

  Lektoren:
  Zondag      6  mrt 09.30 uur: Jan Put
  Zaterdag    12  mrt 19.00 uur:  Jan Wantia
  Zondag    20  mrt 09.30 uur:  Ineke Pelle
  Zaterdag    26  mrt 19.00 uur:  Wilma Winters

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
   28 febr  t/m   6 mrt Agnes / Frans 0547-333878
     7 mrt  t/m  13 mrt Lies Vreman 0547-333492
   14 mrt  t/m  20 mrt Anneke Tuinte 0547-851226
   21 mrt  t/m  27 mrt Agnes / Frans 0547-333878
   28 mrt  t/m    3 apr Lies Vreman 0547-333492

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    30 jan €   72,60
  Weekend     6 febr €   52,60
  Weekend   12 febr €   63,90
  Weekend   20 febr €   63,85

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  Verder wordt er in deze periode de Vastenaktie gehouden. Zie hierna

  ———————————————————————————-

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 6 mrt 09.30 uur:
  Ouders ten Heggeler en zoon Arnold; Jrg. Gerard Rupert; Overl. familie Rupert-Exterkate; Jan Vehof; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Familie Cattier-Spekreijse; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 12 mrt 19.00 uur:
  Overl. familie Mensink;

  Zondag 20 mrt 09.30 uur:

  Jan Katier; Overl. familie Mensink;

  Zaterdag 26 mrt 19.00 uur:

  Johan Schreijer; Overl. familie Mensink;

  —————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Vastenaktie 2022

  Bescherming van landrechten

  De vastenactie is een jaarlijkse campagne om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

  Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde

  Behoud van voedselzekerheid

  Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

  Wat doet Vastenactie?

  In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om hieraan een bijdrage te leveren.
  De collectanten bezorgen het vastenzakje en halen het op in de week van 4 t/m 8 april.
  Ook de schoolkinderen doen dit jaar weer mee.
  U mag Uw bijdrage ook overmaken op bank nr. NL35 RABO 0157 1072 21 t.n.v. Heilige Geest parochie Hengevelde ovv vastenactie. 

  Bij voordat dank voor Uw medewerking

  M.O.V. Hengevelde

  Beste parochianen,

  De Aktie Kerkbalans 2022 die de afgelopen week is gehouden, heeft aan toezeggingen en betalingen, voorlopig een bedrag opgeleverd van ca € 31.000,- waarvoor hartelijk dank.

  Het kan zijn dat de collectant enkele keren tevergeefs bij u aan de deur is geweest om uw enveloppe/uw bijdrage op te halen.

  Als dat het geval is, wilt u dan alsnog de enveloppe in de brievenbus van de pastorie doen?!

  U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op IBAN no.

  NL35 RABO 0157 1072 21 tnv Geloofsgemeenschap Hengevelde.

  Ook willen wij onze collectanten en de goede gevers nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

  Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Hengevelde,

  H.H. Petrus en Paulus kerk.

  ——————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 1 mrt t/m mrt is groep 5 aan de beurt.
  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 april t/m 30 april  kunt u opgeven tot woensdag 23 maart bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Handwerksoos BBH 

   

  De handwerk middagen van de handwerk soos BBH gaan weer van start. 

  Omdat er zo veel handwerk middagen zijn uitgevallen hebben we besloten om tot de zomerstop elke week woensdag bijeen te komen. 

   

  2 maart 

  9 maart 

  16 maart niet ivm gemeenteraad verkiezingen 

  23 maart 

  30 maart 

  6 april

  13 april 

  20 april 

  27 april niet ivm Koningsdag 

  4 mei 

  11 mei 

  18 mei

  25 mei

  Zomerstop 

  Salut en de Bibliotheek helpen met belastingaangifte

  Wekelijks belastingspreekuur

  Digitaal belastingaangifte doen is voor veel mensen best een lastige klus. Wederom gaan de Bibliotheek en Salut inwoners van Hof van Twente daarbij helpen. In de maanden maart en april (m.u.v. 15 april goede vrijdag) is er elke vrijdag van 13.00-15.00 uur een gratis belastingspreekuur aan de Grotestraat 86, bij de Bibliotheek en Salut in Goor.

  Belastingspreekuur

  Het wekelijkse belastingspreekuur in de bibliotheek wordt bemenst door geschoolde vrijwilligers. Mensen kunnen hier terecht met vragen over en hulp bij de belastingaangifte. De vrijwilligers kunnen ook doorverwijzen naar de juiste instanties voor verdere hulp. Het belastingspreekuur is elke vrijdag in de maanden maart en april (m.u.v. 15 april goede vrijdag) van 13.00-15.00 uur.

  Afspraak maken is nodig!

  Wil je hulp bij het invullen van je belastingaangifte? Maak dan snel een afspraak, dit kan via Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl.

  Meenemen
  Op de website van de belastingdienst kun je vinden welke gegevens je nodig hebt om digitaal aangifte te kunnen doen. Handig om in ieder geval mee te nemen zijn: een geldig legitimatiebewijs, de aangiftebrief (als die is ontvangen) en de DigiD code. Verder zaken zoals de jaaropgave en jaaroverzichten van bankrekeningen. Je kunt je melden bij de balie van Salut.

  AED cursussen voor Hengeveldenaren in maart

  Dit voorjaar zullen er door de Stichting Hart voor Hengevelde weer AED (hartreanimatie) Basis- en Herhalingscursussen georganiseerd worden.

  De laatste serie cursussen was alweer in maart 2019. Door alle beperkingen rondom corona moesten alle data in het voorjaar van 2020 en het najaar van 2021 helaas geannuleerd worden. Inmiddels ziet het er naar uit dat het land steeds meer open gaat. Daarom hebben we gemeend ook de AED cursussen weer te kunnen hervatten. Dit is overigens ook van groot belang om de lekenhulpverlening in Hengevelde op peil te kunnen houden, aangezien de eerdere ‘corona’-verlenging hiervoor zeer binnenkort ten einde loopt.

  De cursussen zullen, ook om die reden, op zeer korte termijn plaatsvinden. Dit keer zijn de herhalingscursussen gepland op 14, 15, 16, 17, 21, 22 en 23 maart. Een nieuwe basiscursus staat gepland voor donderdagavond 24 maart 2022. Bij voldoende deelname kunnen extra cursusavonden gepland worden.

  Alle personen die bij de Stichting bekend zijn als lekenhulpverlener hebben hierover reeds per mail informatie ontvangen.

  Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren én het inzetten van een AED van levensbelang. De Stichting Hart voor Hengevelde vindt het daarom belangrijk om zoveel mogelijk AED-burgerhulpverleners op te leiden, zodat er bij een hartstilstand door de 112-centrale direct voldoende vrijwilligers oproepbaar zijn. Daarnaast is het voor menigeen prettig om te weten wat je moet doen als er iemand in je nabijheid (thuis, in de buurt of op je werk of sport) in elkaar zakt.

  Dus ben jij of ken jij iemand in / nabij Hengevelde die ook graag een AED cursus wil volgen, mail dan naar info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl.  U ontvangt dan een mail met informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de Basiscursus.

  Bent u al lekenhulpverlener? Dan zouden we het zeer waarderen als u zich aanmeldt bij HartslagNu.nl, want alleen dan bent u bij een 112-melding inzetbaar. En dat is belangrijk, want met elkaar kunnen we levens redden!

  De dekking van AED’s (defibrillatoren) in Hengevelde is gelukkig goed te noemen; we hebben inmiddels 13 AED’s in en om ons dorp hangen. Hiervan zijn 11 defibrillatoren dag en nacht bereikbaar!

  Wordt ook vrijwilliger in de vorm van lekenhulpverlener en meld u aan via info@hartvoorhengevelde.eu of aed@hebo.nl of kijk voor meer informatie op www.hartvoorhengevelde.eu.

  Vijf inwoners verrast met heerlijke chocoladehart
  In samenwerking met Chocoladeatelier De Meester/Bakker Meen uit Delden verraste het team van HofMarketing Willem, Ingrid, Harm en Nies, Gerrie en de schoonouders van Mandy op Valentijnsdag met een handgemaakt chocoladehart en bijbehorende motivatie. De vlog die hiervan is gemaakt, komt deze week online via de sociale media van HofMarketing. De actie is meer dan geslaagd!

  Lionne Wolberink van HofMarketing vertelt: “Iedereen heeft mensen in zijn leven heeft die belangrijk voor hem of haar zijn. Het was zo mooi om al die heel verschillende redenen te lezen waarom mensen iemand willen verrassen.” Zoals Peter, die Willem aanmeldde: “Willem zet zich al vele jaren in voor het verenigingsleven van Delden en diverse non-profit organisaties zoals de Rolstoel4Daagse. Hij doet dit graag en met vol enthousiasme. Helaas heeft hij met zijn sportcafé De Boemel de afgelopen, tijd net als alle horeca, het erg moeilijk gehad. In zijn geval is het ook nog het eindjaar van De Boemel. Willem en zijn sportcafé De Boemel zijn een begrip in Delden. Willem dank voor de geweldige jaren!”

  Inwoners konden via verschillende sociale media laten weten wie zij een heerlijk en handgemaakt chocoladehart gunnen. Daarbij werd gevraagd om een korte motivatie als antwoord op de vraag: wie draag jij een warm hart toe, wil je hartelijk bedanken, heeft echt een hart van goud en/of steek je graag een hart onder de riem?

  HofMarketing ontwikkelt ‘Hof van Twente’ tot een toonaangevende gemeente op het gebied van wonen, werken en recreëren, ondersteunt lokale initiatieven waar mogelijk. Houd onze sociale media en websites visithofvantwente.nl en hofmarketing.nl in de gaten.

  Cadeautip Bazar van Jon: ’t is doan | 600 jaar boerenleven in Twente

  Tukkers zijn trotse mensen. Trots op hun regio, hun dialect en hun cultuur. Onafscheidelijk verbonden met deze aspecten is het boerenleven in Twente. Een belangrijk onderdeel in de Twentse geschiedenis, waarbij de ruim 600 jaar geleden ontstane boerencultuur nog steeds terug te herleiden is in de hedendaagse maatschappij.

  In het boek ’t is doan wordt aan de hand van één karakteristieke boerderij, het erve Ziethof bij Delden, het verhaal van 600 jaar boerenleven in Twente verteld. In 50 korte hoofdstukken doorloopt de lezer ook de globale Twentse geschiedenis. Een verleden waar nog menigeen aan verbonden is dankzij onze agrarische voorouders.
  • Noaberschap, marken en leven in een lös hoes
  • Boerenleven op oale grond: kroniek van een oeroud Twents erve
  • Via de biografie van een boerderij naar vergezichten op regionale en nationale historie

  Het boek ‘t is doan | 600 jaar boerenleven in Twente is begin deze maand verschenen.

  Winkelprijs €24,99

  180 afbeeldingen in kleur en zwart-wit | 208 pagina’s | 22 x 24,5 cm | gebonden | 978 94 6258 472 3

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu